Eszme-rendszerváltás

Rendszerváltók

Ma kaptam ezt a kommentárom utáni anyagot, ami valóban, sajnos, ma is aktuális, fontos kérdést feszeget. Sajnos, mert mint tudjuk, nem volt valódi rendszerváltás. A jelenlegi parlamenti pártok mindegyike váltig állította sokáig, hogy igenis, megtörtént, de ma már elismerik, hogy mégsem, hiszen bő húsz év után olyan dolgok történhetnek meg, ami a diktatúra idejét jellemezte.

Kicsit érdemes alaposabban megnézni, mit is jelent a paradigma szó.

Paradigma: minta, példa illetve szemlélet- és gondolkodásmód, amely T. S. Kuhn amerikai tudomány-filozófus és tudomány-történész szerint egy-egy történelmi korszak tudományos felfogását és kutatását alapvetően meghatározza.

Márpedig ahhoz, hogy egy ország gazdasági-társadalmi rendszerében gyökeres változás, váltás következhessen be, először széleskörű, mélyreható szemlélet- és gondolkodásmód változásra van szükség. A Szentírásban van egy gondolat, két versszak, ami tökéletesen fejezi ki, mit is kell ezen érteni.

“Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna.

És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.” (Mk 2:21-22)

Éppen ezért véleményem szerint nem csak, sőt nem elsősorban a tudományos világkép meghatározása a lényeg és elsődleges, hanem a társadalom minden rétegét átható szemléleti, gondolkodási, gazdasági és társadalmi működési és viselkedési minták megalkotása, kidolgozása, és az ennek következtében kialakítható jövőkép, célrendszer megteremtése, mert erre van leginkább szükség egy úgynevezett rendszerváltás megvalósításához! Ezért van szükség paradigma váltásra. Hiszen a régi elavult szemlélettel, gondolkodással, mintákkal nem lehet gyökeresen újat alkotni!

Ha nem is értek mindenben egyet az írásba foglaltakkal, azért érdemes elolvasni, mert nekünk, egyszerű embereknek is komolyan végig kell gondolnunk, mit akarunk, mi a célunk, és kiknek a szavára adhatunk. Sajnos, egyre kevesebb mai közszereplő üti meg a szintet.

Czakó István, Nemzeti InternetFigyelő

Most pedig álljon itt az említett írás, ami majdnem két éve keletkezett, de még most is aktuális és gondolatébresztő: Eszme-rendszerváltás Tovább olvasása