Publicisztika kategória bejegyzései

Megalázó bánásmód, durva jogsértések a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-nél (folytatás)

Az előző írásunkban vázolt állítások, pontról, pontra beigazolódnak. A Magyar Polgári és Nemzeti Jogvédő Szervezet országos elnökéhez Vajda Attilához, ismeretlen személyek által, zárt borítékban eljuttatott iratokból fény derült arra, hogy a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.–ben zajló események, kimeríthetik a súlyos költségvetési csalás bűntett gyanúját. Ezen iratok alapján tett feljelentést 2016. december 21-én a jogvédő szervezet a Budapesti Rendőr-Főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályán.

fokefe

A jogvédő szervezethez idén beérkezett határozat értelmében, a Nemzeti Adó – és Vámhivatal Közép – magyarországi Bűnügyi Igazgatósága vette át az ügyet, miután tudomásukra jutott a költségvetési csalás gyanúja.

A feljelentés alapján a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Becker György László 2016. augusztus 2-án a 12/2016 számú ügyvezetői utasítással felfüggesztette a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek megléte a társaság cégbírósági bejegyzésekor közhasznú minősítés feltétele. Megalázó bánásmód, durva jogsértések a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-nél (folytatás) Tovább olvasása

Újabb botrányok az FKF-nél! – A vezetés hűtlen kezelésének beismerése?

Az eddig is a botrányairól elhíresült FKF vezetés újabban ismét a figyelem középpontjába került. Csontos István az Fővárosi Közterület Fenntartó vezére, a sajtónak megküldött levelében büszkén vállalta, vagyis beismerte, hogy megvonta az évi 30 millió forintos FKF-es szakszervezeti támogatást a HVDSZ 2000 szakszervezettől. A szakszervezet “jogsértő működését” felszámoló döntésével lényegében megszüntette a főállású és teljes munkaidőben foglalkoztatott szakszervezeti titkár és a három szakszervezeti koordinátor munkaszerződését. Elmondta, hogy a szakszervezeti munkavállalók bért, cafeteriát és egyéb juttatásokat kaptak az FKF-től, miközben nem végeztek munkát a társaságnak.

A Munka Törvénykönyve köztulajdonban álló gazdasági társaságokra kötelező atipikus szabályokat alkot már 2012. 01.01 óta. Ezen szabályok a úgy a közvagyonnal, mint a köztulajdonnal való gazdálkodási jogszerűségét kötelesek biztosítani. Az Mt.206.§ nem enged eltérést a szakszervezetekre vonatkozó kötelező szabályoktól. – Csontos István előadásából kiderült, hogy a törvényi tilalom ellenére 2012. óta az FKF vezetése évi 30 millió forintnyi támogatást adott a szakszervezetnek, többek között éppen Csontos Úr is. Ez pedig a közvagyonnal való hűtlen kezelés gyanúját veti fel. Mivel a Munka törvénykönyve fenti szabályaitól eltérni nem lehet, így lényegtelen, hogy a szakszervezet elszámolt-e az összeggel vagy sem. A törvénysértés tekintetében, az FKF vezetőségének büntetőjogi felelőssége is fennállhat. Újabb botrányok az FKF-nél! – A vezetés hűtlen kezelésének beismerése? Tovább olvasása

Unió, Unió, Te Csodás! (4. rész) – Elmeállapot elemzés

Mottó: Quem Deus perdere vult, dementat prius
(Publilius Syrus; Ovidius; Szophoklész; Euripidész és valószínűleg még sokan mások.
Ősrégi közmondás, de máig időszerű: Akit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az eszét.)

Historia est magistra vitae – a történelem az élet tanítómestere – mondták a latinok. A baj az, hogy nem vagyunk hajlandók tanulni belőle. Sokan biztosan fölényes mosollyal olvasták a korábban idézett dervisnek a leendő bevándorlókhoz intézett szavait: „Micsoda hülyeség! Szabad ilyesmivel foglalkozni?” – gondolhatták. Jobb volna, ha ezek az okosok emlékezetükbe idéznék, hogy Churchill, a felsőbbrendű angolszász „übermensch”, ugyanilyen lenéző, európai, liberális gőggel, mondhatnám „demokratikus rasszizmussal” félmeztelen indiai fakírnak nevezte Gandhit.

Államférfiúi bölcsességének az eredményeként az egykor világbíró Anglia egy politikailag jelentéktelen országgá vált, az USA pitiző kis ölebévé, India pedig független atomhatalom. (Jellemző a magyar politikusokra, hogy ennek a sötét hülyének szobrot állítottak Budapesten. Hát nem dementia? Azért nem lesz teljesen haszontalan, mert legalább módot fog adni a diósdi szörnypanoptikum olcsó bővítésére.) India, miután lerázta az angolszász gyarmati függőséget és néhány évtized alatt végigszenvedte a függetlenné válás súlyos gyermekbetegségeit, mostanra tagja lett annak az államszövetségnek, amelynek a célja a megmaradt angolszász gazdasági uralomnak is a fölszámolása. Ha az amerikai és az európai politikában továbbra is a dementia lesz a meghatározó, akkor vagy kitör az atomháború, vagy szétesik az USA és az EU, továbbá Kína, India és Oroszország válnak a világ vezető hatalmaivá. A Washington Post írja, hogy a kaliforniai függetlenségi mozgalom irodát nyitott Moszkvában. Hogy Európával mi lesz, arra rá sem merek gondolni. Unió, Unió, Te Csodás! (4. rész) – Elmeállapot elemzés Tovább olvasása

Kompenzáló világ

A világban kényszeres kompenzálás folyamata zajlik, előbb-utóbb az emberiség válaszút elé kerül. Vagy belátja, hogy betegség kínozza és aláveti magát a kigyógyulás folyamatának, vagy elhatalmasodik a betegség és halálos kórrá változik, és ha nem is pusztul bele az emberi faj, a felépített világ összeomlik.

A “világnak”, a tőkének: am-blokk, az ezt működtető nagyhatalmaknak, a tőkét kiszolgáló “megmondó embereknek”, a “vezetőknek”, vagyis a szószólóknak veszélyes fixa ideájuk van. Azt gondolják, hogy kompenzálhatják évszázadok bűneit, ha most a feketék fenekét nyalják, fejükre hamut szórnak, és ezt tetetik a többi fehér emberrel is. Ha az évekkel ezelőtt börtönbe zárt homoszexuális, beteg embereket most piedesztálra állítják, és normál variánssá teszik az amúgy téves szexuális viselkedést. A gyarmatosítás összes bűnéért feloldozás kapnak egy bocsánatkéréssel, az élhetetlenné tett országok népeinek menekültjeit babusgatják, és nem a menekülés okait szüntetik meg. Szépen viselkednek, de továbbra is hagyják a népeket az általuk okozott bajokban kínlódni. Morzsákkal kifizetni, azt, akiktől az életüket rabolták el. Kompenzáló világ Tovább olvasása

Hazámtól akarnak megfosztani – Vajon sikerül?

Mielőtt a lényegre térnénk, definiáljunk néhány fogalmat:

Ország= bizonyos  (a természetben kijelölt) határok közé szorított és idegen behatolástól katonailag védelmezett  földterület. ( A mi országunk neve egyelőre még Magyarország.)

Okkupáció = más ország területének  megszállása.  A megszállóknak első sorban az idegen nép földjére van szüksége, amelyet saját  tulajdonába  vesz – annektál – és ennek megfelelően saját belátása szerint rendelkezik felette.    Az annektálás erőszakkal, vagy megegyezéssel  történhet. Az annektáló kihasználja a szomszéd állam gyengeségét, illetve engedékenységét.  A mi esetünkben, a  hatalmon levő, magyar nemzeti öntudattól mentes, hazánkat kiárusító  vezetőinkét.

A Hazám – az az ország, mely földjén születtem, ahol felnevelkedtem, amit hősiesen megvédtek  őseim, ahol nekem jó élni  , ahol az ott lakó nemzethez tartozónak vallhatom magamat, mely nyelvén beszélek, mely Nemzet Himnuszának hallatán megdobban a szívem, könnyezik a szemem. Gondolom, e megállapítással  mindenki egyetért. Ha most nem fogunk össze mindannyian,  a vezető párt a kormánnyal rövid időn belül  megfoszthat minket  Hazánktól. Hazámtól akarnak megfosztani – Vajon sikerül? Tovább olvasása

Hitler Mein Kampf-ja Bestsellerré vált Németországban – 85000 példányt adtak el belőle 2016-ban

A Mein Kampf, Adolf Hitler politikai kiáltványának, jegyzetekkel bőven ellátott kiadása tavaly bestsellerré vált Németországban, közölte a könyv kiadója, (a) Der Tagesspiegel, hozzátéve, senki nem gondolta, hogy az eladások így az egekbe szöknek

Amikor ‘Hitler, Mein Kampf: kritikai kiadása’ berobbant a német könyvpiacra tavaly január elején, az első kiadás azonnal elfogyott. A könyv körülbelül 3500 tudományos jegyzetet és kommentárt tartalmaz, és elemzi Hitler nézeteit, “tényekkel szembesítve a (hitleri) propagandát, ideológiát, gyűlöletet.”

Bavaria may introduce Hitler’s Mein Kampf in schools to ‘immunize’ youngsters

“Azt feltételeztük persze, hogy a 4000 példányban megjelent első kiadás elfogy majd, időközben azonban 85000 könyvet adtunk el,” saidmondta, a kiadványt megjelentető müncheni székhelyű Institute for Contemporary History (IfZ) – Jelenkori Történeti Intézet vezetője, Andreas Wirsching.  A hatodik kiadás január végén jelent meg. “Igazán senki nem számított erre,” az értékesítés messze meghaladta a várakozásokat, tette hozzá Wirsching. Hitler Mein Kampf-ja Bestsellerré vált Németországban – 85000 példányt adtak el belőle 2016-ban Tovább olvasása

Összeesküvés az igazság ellen

Írta: Paul Craig Roberts

(The Coup Against Truth — Paul Craig Roberts)

Jon Rapoport csúfolódása az USA sajtószajháival óriási: „Vladimir Putin az Egyesült Államok titkos elnöke.”

„Aha. Tehát erről van szó! Az USA most az USSR (a Szovjetunió angol rövidítése – a ford.). Minden felfordult. Trump kommunista, aki Putyintól kapja az utasításokat. Trump egy vörös. Mindvégig ezt játszotta. Egy milliárdos komcsi.”

A kinevetés hatásos, de senki sem méltóbb a kinevetésre, mint a Washington Post, a New York Times, a CNN, és a többi sajtószajha, akik valódi újságírónak tettetik magukat. De ahogy én rámutattam, mint más igazi újságírók, pl. Glenn Greenwald is, a sajtószajhák által gátlástalanul terjesztett hazug hírek a termonukleáris háború veszélyét vonják maguk után.

Néhány éve Oroszország és az elnöke vég nélküli sátánozás tárgyai. Az oroszok tudják, hogy a grúzok Dél-oszétiai támadása (amikor Putyin a pekingi olimpián tartózkodott) washingtoni provokáció volt. Az oroszok tudják, hogy Washington ukrajnai államcsínye (amikor Putyin a szocsi téli olimpián tartózkodott) is provokáció volt azzal a céllal, megszerezzék Oroszország krimi tengeri támaszpontját és elvágják Oroszországot a Földközi-tengertől. Az oroszok tudják, hogy Washington tudja, hogy a vádak, amelyek szerint Oroszország megcsapolta Hillary E-mailjait és az USA elnökválasztását, hazugságok. Az oroszok tudják, hogy az „orosz fenyegetés”, amelyet Washington talált ki, hazugság, valamennyi származékával együtt, mint a Lengyelország és a balti államok ellen küszöbön álló orosz támadás. Az oroszok tudják, hogy az USA-nak a határukra telepített rakétavédelmi rendszere provokáció, ahogy a NATO hadgyakorlatok Oroszország határán és a Fekete-tengeren sem más. Az olvasó maga is folytathatja a felsorolást. Összeesküvés az igazság ellen Tovább olvasása

Unió, Unió, Te Csodás! (3. rész) – Elmeállapot elemzés

Mottó: Quem Deus perdere vult, dementat prius
(Publilius Syrus; Ovidius; Szophoklész; Euripidész és valószínűleg még sokan mások.
Ősrégi közmondás, de máig időszerű: Akit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az eszét.)

Nem tudom, hogy a hazai sajtóban megjelent-e a hír, hogy a norvégok 50 törvénytelen (újbeszélül: illegális) bevándorlót (újbeszélül: migránst) visszatoloncoltak Oroszországba. A szegény, pénztelen menekültek ezután mi mást is tudtak volna csinálni, mint az első alkalommal egy murmanszki éjszakai mulatóban keresni vigasztalódást, ahol aztán a már idézett dervis felhívásának eleget téve, elkezdték fogdosni a nőket.

Miért is ne? Németországban működött, Svédországban, Norvégiában is működött a dolog, a dervis is megadta az irányelvet, tehát szerencse fel! De Murmanszkban másként alakultak a dolgok, mint Németországban és Norvégiában: ott még van sorozott hadsereg, méghozzá elég kemény, a melegfelvonulás és a buzipropaganda pedig tilos, tehát ott még nem sikerült szellemileg és lelkileg ivartalanítani az ifjúságot. A lényeg az, hogy az ott tartózkodó orosz fiatalok udvarias, de határozott fellépésének a következtében mintegy

Az Európai Unió korszerű férfitípusa
Az Európai Unió korszerű férfitípusa

harminc bevándorló kórházba került, a többieknek pedig a rendőrség adott szállást némi gumibotos testápolást követően. Unió, Unió, Te Csodás! (3. rész) – Elmeállapot elemzés Tovább olvasása

Ez már nem fokozható tovább: Trump győzelme a bizonyíték, hogy Oroszország meghekkelte a Demokrata Nemzeti Bizottságot!

Talán most már itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk az úgynevezett terror ellenes háborúnkat. Talán eljött az ideje, hogy felfüggesszük feltétel nélküli kapcsolatunkat azzal az országgal, amely Amerikát a pusztítás útjára vezette az elmúlt húsz év során. Talán nagyon is itt volna az ideje, hogy kimondjuk végre, a Palesztinoknak is joguk van létezni.

…by Jonas E. Alexis

“A feltételezéseket nagyon sokan, beleértve a ‘gondolkodó embereket is’ úgy fogadják el, hogy általában sem a hipotéziseket, sem a belőlük fakadó következményeket nem szembesítik a nyilvánvaló tényekkel. Valóban, az empirikus bizonyíték már önmagában is gyanús lehet, amennyiben nem felel meg az [uralkodó elképzelésnek]” (Thomas Sowell)

Ha Ön figyelmet szentelt az állításnak, hogy Oroszország feltörte a DNC szervereit, akkor jobb, ha felmarkol valami rágcsálnivalót, hogy le ne essen a vércukra.

Washington egy “vadonatúj” bizonyítékkal állt elő, amely a tudományos kétségek ellenére is igazolja, hogy Oroszország meghekkelte a DNC-t. A Washington Post szerint a bizonyíték teljesen meggyőző. Ez már nem fokozható tovább: Trump győzelme a bizonyíték, hogy Oroszország meghekkelte a Demokrata Nemzeti Bizottságot! Tovább olvasása

Valóban az ATV végezte ki az ellenzéket? – vitaindító gondolatok a Bartus cikk kapcsán

Pár nappal ezelőtt közöltünk egy cikket, melyet az Amerikai Népszava oldalán találtunk. Természetesen felvezető nélkül nem hoztuk volna le az anyagot, hiszen az – pláne az azt megjelentető orgánum – nem tartozik azon gondolatvilágú médiumok közé, melyet támogatni tudnánk. Ugyanakkor a felfedezett tényanyagokat fontosnak találtuk bemutatni. Éppen ezért adtunk egy másik címet a cikknek és azon belül közöltük le Bartus László anyagát, természetesen úgy, ahogyan az eredetileg megjelent.

Sokan reagáltak erre, mind a hozzászólásokban, de email címünkön keresztül is. Most egyik kedves Olvasónk V.M. gondolatait nyújtjuk át Önöknek, amolyan vitaindító jelleggel.

Kérjük, ne feledje senki, tiszteletben tartjuk mindenki véleményét, ha azt kulturált, intelligens formában teszi meg. Tesszük ezt akkor is, ha nem feltétlenül értünk egyet vele. Valóban az ATV végezte ki az ellenzéket? – vitaindító gondolatok a Bartus cikk kapcsán Tovább olvasása

Az USA Oroszország szétzúzását ígéri, „2017. a támadás éve lesz” Putyin ellen

Az alábbi cikk az angliai Daily Express és Sunday Express honlapján jelent meg 2017. január 3-án

Két mérvadó szenátor, John McCain és Lindsey Graham az ukrán frontvonalra, Sirokinba utazott, hogy egy válogatott tengerészgyalogos csapat előtt bejelentse, hogy „2017. a támadás éve lesz”, és megígérték, hogy legyőzik Putyint a Kelet-európai harctereken.

mccain_in_ukraina
Videó a képre kattintva indítható

Ha Putyin igényt tart Ukrajnában a győzelemre, akkor minden bizonnyal megtámadja, bekebelezi és meghódítja a világ más részeit is, figyelmeztetett a volt elnökjelölt és vietnami hadifogoly, John McCain.

Republikánus párttársa, Mr. Graham, szintén megeresztett egy kárhoztató kitételt Putyin ellen: „Csodálom a tényt, hogy önök harcolnak a hazájukért. Az önök harca a mi harcunk – 2017. a támadás éve lesz.” Az USA Oroszország szétzúzását ígéri, „2017. a támadás éve lesz” Putyin ellen Tovább olvasása

Unió, Unió, Te Csodás! (2. rész) – Elmeállapot elemzés

Mottó: Quem Deus perdere vult, dementat prius
(Publilius Syrus; Ovidius; Szophoklész; Euripidész és valószínűleg még sokan mások.
Ősrégi közmondás, de máig időszerű: Akit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az eszét.)

A férfiak Kölnben is megmutatkozó elférfiatlanodására egy további, figyelemreméltó okot egy hölgy jelölt meg a Nőkovács blogon:

„Lexikont meg lehetne tölteni annak boncolgatásával, miért olyanok a férfiak amilyenek (és persze miért olyanok a nők, amilyenek), ennek társadalmi, történelmi okairól.

Egy szegmenset ragadnék ki ebből, ami véleményem szerint jelentős ok a viselkedések megváltozására.

Ez pedig a csak az anyák által nevelt fiú/férfigeneráció. Az utóbbi évtizedekben rengeteg a válás, szinte mindig az anya neveli tovább a gyerekeket, sok esetben teljesen kizárva az apát, így a férfimintát is az életükből.

Sok esetben – azt gondolom – anyák a fiúgyerekekben egyfajta férfipótlékot is látnak. Nevelik olyanra, amit elvárásaik szerint nem kaptak meg a férfiaktól.

Az elvárásaink pedig nőiesek. Így evidens, hogy kinevelünk elnőiesedett férfigenerációkat.

Én személy szerint „igazi férfi” példákat szinte csak az idősebb férfigenerációban látok, nagy ritkán 1-1 üdítő fiatalabb kivétellel.

Mi nevelünk egy anyuka egyetlen fiacskája, sosem felnövő, sosem felelősséget vállaló, helyettük nőként mindent megoldó férfifélét.”

Még hozzátehetjük, hogy iskolai tanulmányaik során is alig-alig találkoznak férfiemberrel. Nők otthon, óvónénik az óvodában, tanító- és tanárnénik az általános iskolában, tanárnők, és hébe-hóba egy-egy (elnőiesedett?) tanár a középiskolában: Koedukált diákok és szegregált nevelői kar. Unió, Unió, Te Csodás! (2. rész) – Elmeállapot elemzés Tovább olvasása

Együtt a csapat Simicska ellen: Habony, Vajna és a hitgyülis – ATV-s Németh Sándor

Már korábban is írtuk, hogy nem igazán kedveljük az Amerikai Népszavát. Elsődlegesen azért, mert úgy érzékeljük, hogy nagyon sok ott megjelenő írásból szinte süt a magyarság elleni zsigeri gyűlölet. Kifejezetten ilyen intellektuellnek tartjuk az ott rendszeresen publikáló Bartus Lászlót. Ugyanakkor mégsem mehetünk el szó nélkül egy olyan, az ő tollából megjelent írás mellett, melynek tartalmában arra a média és gazdasági összefonódásra mutat rá, melyet mi is hasonlóképpen látunk.

A cikk fényképekkel illusztrálja azt, amit minden logikusan gondolkodó ember sejt. Nevezetesen, hogy a hazai médiacézárok hogyan egyesítik erejüket kartellbe tömörülve, hogy biztosítsák a pártállam továbbélését, miközben maguk is tovább gazdagodhatnak az adófizetők pénzén. Természetesen nem tudunk az alább olvasható írás minden megállapításával azonosulni, pláne azokkal, melyek igyekeznek összemosni a parlamenti ellenzék minden pártját. A cikk szerzője ugyanis ebben az alkotásában anélkül, hogy megnevezné, mégiscsak egy platformra helyezi a korábbi ballibárális ellenzékkel azt a Jobbikot, mely sem történelmileg, sem politikailag, sem gazdaságilag nem köthető az 1988-89-ben az MSZMP segédletével megalakult, az 1989-ben lezajlott úgynevezett Ellenzéki Kerekasztal pártjaihoz.

Bartus alábbi írásában megjelenő következtetések egy része azonban sok tekintetben meglátásunk szerint is helytállóak lehetnek. A logika mindenképpen ezt valószínűsíti. Együtt a csapat Simicska ellen: Habony, Vajna és a hitgyülis – ATV-s Németh Sándor Tovább olvasása

Unió, Unió, Te Csodás! (1. rész) – Elmeállapot elemzés

Mottó: Quem Deus perdere vult, dementat prius
(Publilius Syrus; Ovidius; Szophoklész; Euripidész és valószínűleg még sokan mások.
Ősrégi közmondás, de máig időszerű: Akit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az eszét.)
 

Ha a fenti mondás igaz, akkor nagyon nagy veszedelem leselkedik Európára, és az egész un. „internesönöl kommjunitira”, az un. „nemzetközi közösségre”, ahogy a nyugati, „fejlett” országok, a földi igazságosztás önjelölt letéteményesei szeretik magukat titulálni. Márpedig a mondás igazságát századok tapasztalatai valószínűsítik.

Én magam nagyon régen, Tolsztoj „Háború és Békéjét” olvasva találkoztam vele először. Hosszadalmassága miatt nem akarom idézni az esetet, de amikor Napóleon serege átlépte az orosz határt, Napóleon olyat tett, amiben Tolsztoj a mottó igazságát ismerte fel. Ha napjainkban az ember némi figyelmet fordít a politikai eseményekre és a politikai hangadók nyilatkozataira, elképedve tapasztalja, hogy mennyire elidegenedtek a valóságtól, magyarul milyen végzetesen tájékozatlanok és hogy a világeseményekre mennyire ésszerűtlen, a legtöbb esetben rögeszmés válaszokat adnak. Emellett az erkölcs szó jelentését még hírből sem ismerik, nemhogy döntéseikre bármi befolyással bírna.  A rögeszmék egész rendszerét fejlesztették ki, amelyek közül a legátfogóbbat liberalizmusnak nevezik. Az emberiség gondolkodó része azt már régóta tudja, hogy ez az un. liberalizmus a legbetegebb téveszmék diadala a józan ész felett, de amit manapság látunk a „vén Európa” politikai életében, amit manapság eladnak nekünk a liberalizmus védjegyével, az a végső szakaszába került dementia, az elvénüléssel járó, már visszafordíthatatlan szellemi leépülés. Unió, Unió, Te Csodás! (1. rész) – Elmeállapot elemzés Tovább olvasása

Washington Post: Hazugság volt az orosz hackertámadás az USA ellen

By Jonas E. Alexis on January 3, 2017

http://www.veteranstoday.com/2017/01/03/washington-post-we-lied-about-russian-operation-hacking-the-us/

Bizony meglehet, hogy a NWO (New World Order – Új Világrend) ügynökei most rettegnek, s talán azt gondolják, hogy Oroszország ebben az évben is megszabdalja őket. Csak így tovább Oroszország!

“A Washington Post most igazán feldobta a napomat. Egészségemre” …by Jonas E. Alexis
“A Washington Post most igazán feldobta a napomat. Egészségemre”
…by Jonas E. Alexis

 A Washington Post a múlt héten kijelentette, hogy az oroszok feltörtek egy közüzemi számítógépet Vermontban, és rendelkezésükre áll a közvetett bizonyíték, amivel ezt igazolni is tudják, mondták, “kormánytisztviselőkre,”hivatkozván.

“A vermonti villamos művek gépén orosz hackertámadásokhoz társított, az Obama adminisztráció által Grizzly Steppe-nek* nevezett kódot, fedeztek fel.” [1],

*(mintegy utalásként a két legismertebb hackercsoportra; Fancy Bear és Cozy Bear. Ford.)

Ez a nyomasztó felfedezés – folytatta a Washington Post, “kihangsúlyozza a nemzeti elektromos hálózat sebezhetőségét, és növeli az USA kormány félelmét, hogy orosz kormányzati hackerek, potenciális támadás céljából, megpróbálnak behatolni a hálózatba.”[2]

Az oroszok a rossz fiúk. Megtámadnak minket. Háborút akarnak. Azt akarják mondani nekünk, hogy ők tartják kezükben, és ellenőrzik az Egyesült Államokat.  Mint a neocon bábfigura, John McCain és Lindsey Graham mondották korábban, az orosz hackertámadás határozottan „háborús cselekmény”, és meg fognak majd győződni róla, hogy annak nagy ára van, amit meg kell, fizetniük, “ha megtámadnak egy országot,” [3]. Az ISIS-t támogató McCain mondta nekünk, “ez egy háborús cselekmény.”[4] Washington Post: Hazugság volt az orosz hackertámadás az USA ellen Tovább olvasása

Dr. Léhmann György: Szaturnusz felfalja gyermekét

Tartalmas és pontos elemzést adott az ATV Egyenes beszéd című műsorában hazánk jelenlegi siralmas gazdasági és társadalmi problémáiról Dr. Róna Péter közgazdász. ( a videó lejjebb megtekinthető – szerk.)image004

A beszélgetés elején többek között az alábbiakat állapította meg:

„Az elmúlt hat évben hozzászokhattunk ahhoz, hogy ez a kormány a magyar jogrendszert a saját érdekei szerint értelmezi még azt is meglépve, hogy a jogrendszerrel, a betűs törvénnyel szöges ellentétben intézkedik és cselekszik. Ez a helyzet.” (1. perc végétől)

A műsorban egy helyen került szóba – Kálmán Olga részéről – a devizaadósok miatti kiállás lehetősége, de indokoltnak látom az alábbiakban ide vonatkozó pontos adatokkal – tényekkel – bizonyítani azt, hogy Dr. Róna Péternek nemcsak az ország gazdasági helyzetével kapcsolatosan van maradéktalanul igaza ezzel az állításával, hanem a kormány akaratának megfelelő magatartásra kényszerített igazságszolgáltatással – bírósági tevékenységgel – kapcsolatosan is.

Dr. Léhmann György: Szaturnusz felfalja gyermekét Tovább olvasása

Életkép a 47-es villamoson

Utazom ma délben a 47-es villamoson heti nagybevásárlásomról hazajövet a Vámház téri csarnokból. Erős szavak szólítanak fel szendergésemből: “Jegyeket bérleteket kérem ellenőrzésre”! Rutinszerűen rezzenek fel a “sértő” felszólításra,hiszen már sajnos nyolc éve törvényesen utazom jegy és bérlet nélkül

Felmutatom a személyimet, a göndör, fehérhajú láthatóan nyugdíj közeli vagy nyugdíjas ellenőr fel és megismer, bocsánatot, elnézést kér, én meg ráismerek az ellenőri bőrtáskán a közismert Budaházy tiltakozó plakátra. Egymás szavába vágva ordítjuk a villamoson amúgy “cigányosan”: “de hiszen mi egy oldalon állunk”! Életkép a 47-es villamoson Tovább olvasása

Vírusnak látszó beszélő patkány

A többszörösen is képzavaros cím mögött a valóság rejtőzik. Az elmúlt év utolsó napján zavarok jelentkeztek az internetezésemben. Röviden, a lényeg: vírusnak bemutatva magát, az AVG vírusirtó nevében idegen, eddig nem tapasztalt jelenség arra biztatott, hogy küldjek SMS- egy megadott címre, közben olyan feliratot is közölt, hogy szerencsém van, mert ha az utasításnak megfelelően cselekszem, ifont nyerhetek.

Eleinte nem reagáltam, csak tovább álltam, de meggyőződhettem róla, hogy nagyon is kártékony jelenséggel állok szemben. Nem hagyott békén, még a saját honlapomon is, ha valamit kattintottam, rögtön az “antivírus” jött elő, és ugyanazt mesélte. És ezt csinálta, ha másfelé léptem, nyomomban volt. A freemailt egyszerűen blokkolta, majd később mindent blokkolt: megbénította az összes tevékenységemet. Valósággal letarolt mindent a pályáról, csak ő volt a kéretlen látogatóm, bármit is tettem. Kikapcsoltam a gépet, de ez sem használt, újra és újra jött, kéretlenül és fenyegetve: a rendszer vírust tartalmaz! Vírusnak látszó beszélő patkány Tovább olvasása

Obama nagy bakot lőtt

A világsajtó első helyre teszi Obama – a még amerikai elnök – szenzációs bejelentését, miszerint nem a becsületes okos állampolgárok juttatják Trumpot a Fehér Ház urának, hanem az a fránya Putyin, illetve az orosz hackerek, akik a gazdájuk utasítására meghekkelték a választásokat.  Ezt az állítást, vagyis az oroszok képességeit megerősíteni látszik Porosenko ukrán államelnök, aki elpanaszolta, hogy állítólag a Putyin hackerei az idén egy rövid időre megbénították Ukrajna egy régióját.

Obama a nagy igyekezetében megvádolva Putyint és kompromittálni akarva Trumpot beismerte az amerikai biztonság tehetetlenségét, illetve az egész világ előtt megsértette/megalázta a biztonságiakat. Obama nagy bakot lőtt Tovább olvasása

Dr. Morvai Krisztina és Dr. Gaudi-Nagy Tamás megemlékezése Dr. Grespik Lászlóról

Mélyen megrendített barátom, nemzeti jogvédő “harcostársam”, Dr. Grespik László ügyvéd váratlan halálának híre. Ötvenkét éves volt. Végtelenül szerette a Hazáját és a Családját. Nagyon büszke volt Rájuk.

Tengernyi emlék köt Hozzá. Az utolsó az az idei beszélgetésünk, amelynek témája a 2006 őszi jogtiprásokkal kapcsolatos igazságtétel volt. Az egyik olyan nemes és fontos cél, amiért haláláig rendületlenül küzdött. Emlékére ismét közreadom a felvételt, kérem tekintsék meg és gondoljanak Rá!

Utolsó nyilvános közszereplését – néhány héttel ezen interjút követően – olyan “prófétai” üzenettel zárta, amely összegzi életművét s amely útravalót ad az itt maradottaknak:

“Az igazság nem attól függ, hogy hányan mondják, hanem az igazság mibenlététől függ. És igazunk van. És köszönöm.”

Köszönjük, Laci! Nagyon szerettelek. A feltámadás és az örök élet hitével így fogalmazok: nagyon szeretlek!

Feleséged, Gyermekeid, Családtagjaid gyászában fájó szívvel osztozom. Isten nyugosztaljon!

Krisztina Dr. Morvai Krisztina és Dr. Gaudi-Nagy Tamás megemlékezése Dr. Grespik Lászlóról Tovább olvasása