Jegyzet kategória bejegyzései

Készülőben az emberiség utolsó nagy háborúja?

A török légierő Szíria fölött lelőtt egy orosz vadászbombázót, azaz megtámadta a Közel-Keleti országban legálisan állomásozó orosz kontingenst! Mivel Törökország a NATO tagja, ezt a tényt úgy is lehet kezelni: A NATO lelőtte az orosz repülőgépet, egy olyan Észak-atlanti szövetségen kívüli – ország légterében, melyben ilyen cselekedet végrehajtására az ország legitim vezetőitől felhatalmazással nem bírt, azaz agressziót követett el! Ennek következményei beláthatatlanok!

Az alábbiakban elfogultságmentesen megkísérlem elemezni magának a légi akciónak a hátterét, és esetleges következményeit, több szempontból is:

Törökország az Iszlám Állam (IÁ) tevékenységének fő haszonélvezője. A Szíriából és Irakból az IÁ által rabolt, és áron alul értékesített kőolaj, török finomítókba került, illetve török közvetítéssel cserélt gazdát, melyért cserébe a törökök fegyverzetet szállítottak az Iszlám Államnak jó nagy áron, még ha „mérsékelt terroristákon” keresztül is. Ugyanezen az útvonalon haladt az összerabolt műkincsek értékesítése. Mindezekből Törökország óriási hasznot húzott, miközben az IÁ terrorja elől oda menekülők eltartása ennek csak csekély töredékébe került. Continue reading Készülőben az emberiség utolsó nagy háborúja?

Király B. Izabella: Renitens gondolatok a népvándorlással kapcsolatban

Amikor megkockáztatom, hogy a felgerjedt néphangulattal szemben megfogalmazom rendbontó gondolataimat, eszembe jut a vén Crispos. Miltiades hadvezérre ő is halált kiáltott. „Keservesen esik bár, de mit tegyünk, ez a néphangulat.
Ki kockáztatja birtokát a felgerjedt habokkal?” (Madách Imre: Az ember tragédiája 5. szín) Remélem, hogy nem, de ha mégis elveszíteném is a hívő nép-nemzeti magyarok rokonszenvét, akkor is elmondom, – leírom a népvándorlással kapcsolatos gondolataimat. Én ugyanis hálás vagyok a menekülteknek, mert rárobbantották a világra a valódi problémákat. Siettetik a történelmileg törvényszerű világválság lefolyását, azaz, hogy ez a cc. 2500 éves történelmi periódus véget érjen. A Vízöntőtől remélt korszakváltás végre itt van a küszöbön.

Az ismert emberi történelemben páratlan, totális világhatalomnak, az elképesztő sikertörténetnek vége. Megbukott a világot tönkre juttató pénzrendszer, világgazdaság, politikai rendszerek. Szemünk előtt zajlik a Finálé. Valószínű, hogy az emberiség, és a vándorló tömegek fel sem fogják ennek a Canossa-járásnak a világtörténelmi jelentőségét. A jelenlegi Világrendet szétzúzza a népvándorlással érkező Világválság, ami csírájában magvát szakítja az Új Világrend-terveknek. (Egy bank, egy kormány, egy hadsereg? Készítsünk már egy tisztességes megvalósíthatósági tervet és egy rendes hatástanulmányt!) A jelenlegi Világrend haláltusája brutális. Lásd a párizsi merényletet, és az európai válaszlépéseket! Itt az ideje végre világosan megfogalmazni az elmúlt világkorszak legfőbb vonásait, és azt, hogy mire van szüksége egy új korszakban az egyénnek és mire az emberiségnek. Continue reading Király B. Izabella: Renitens gondolatok a népvándorlással kapcsolatban

Egy hír… hogy is van ez?

Rövidke hír, miszerint az ENSZ megszavazta Szíriában a terrorista szervezetek megtámadását, köztük az anNusztra Front nevezetűét is. Ez a megfogalmazás nem jogilag pontos, de érthetővé teszi magyarul, hogy lehet bombázni, mert megérdemlik.

Valahogy ismerős a név. Utánakeresek. Két változat jön elő. alNuszra és anNuszra, de a szövegek egyértelműsíti, az azonosságot. Sőt előjött anNusztra Pl. Népszava cikkben) elnevezés is. Ennyit a szakértelemről. Continue reading Egy hír… hogy is van ez?

A magyar jövő

magyar-hiszekegy

Sajnos a társadalmunk politikailag aktív részének csak  egy elenyésző hányada bátorkodik a túlnyomó többséggel elfogadott vélemény ellen gondolkodni. Megérteni, hogy a mostani pártrendszeri államigazgatás elavult, ugyancsak mint a mai értelemben a demokrácia.  Minden ország, minden nemzet más demokráciát, más mértékű szabadságot igényel, olyat ami megfelel a saját nemzeti, másokétól nagyon is eltérő mentalitásának, jellemének.  

Társadalmunk túl van politizálva. Depolitizálásra és párttalanításra van szükség…  Ideje megérteni, hogy pártot egy kis csoport hoz létre egyetlen céllal: a hatalomhoz jutni, s ily módon megteremteni első sorban a saját szűk körének a gondtalan kényelmes létét.  Amikor bármelyik ember felelősséggel tartozik a döntéséért, a hibás döntések akár koldus botra juttathatják családját, sőt akár szabadságvesztésre is. A politikust, a „csinovnyikot” senki nem vonja felelősségre. Hány elhibázott ÁRTALMAS döntést , határozatot hozott MINDEGYIK kormány(!) és hány politikust vontak felelősségre, hányat büntettek meg?! Sőt mentelmi jogokkal kedvezményekkel és meg nem érdemelt juttatásokkal, kiváltságokkal bástyázták körül magukat, amit szinte lehetetlen bevenni, annyira sikerült “bepalizni” még a gondolkodó embereket is, elhitetni a saját igazukról…  Continue reading A magyar jövő

Párizsi vérengzés: hazánkat és Európát meg kell védenünk

Az Európa elleni hódító háború új, a korábbinál véresebb szakaszába ért a tragikus november 13-i párizsi mészárlással. Az Istenhez megtért áldozatok miatti fájdalomban mint magyar és európai én is osztozom. A vérengző iszlám terroristák között volt a népét és Európát eláruló Merkel kancellár egyik szelfipajtása is, aki Szíriából idén ősszel menekültnek álcázva így “köszönte meg” a nagylelkű befogadást. Fedett terroristák migráns-özönnel együtt történő érkezésére magam is figyelmeztettem, amikor szeptember elején a Keletinél kitörő több ezer illegális bevándorlóval való döbbenetes találkozásról írtam

Véget értek a “boldog békeidők”, fel kell készülni arra, hogy ez mostantól bármikor és bárhol megismétlődhet.

Ártatlan európai emberek  élete veszett el és került veszélybe az Európát eláruló EU és állami vezetők bűnös politikája miatt, akik bűnsegédként szolgálták és szolgálják az USA Irakot, Afganisztánt, Szíriát és az észak-afrikai térséget káoszba és az iszlamisták karjaiba juttató hadműveleteit. Hazánk és néhány állam kivételével az áruló európai vezetők nyakló nélkül fogadták-fogadják be a gazdasági bevándorlókat és ezzel, illetve a védelmi képességek leépítésével, de közben a deviancia minden válfajának erősítésével veszélybe sodorták az őshonos európai nemzeti közösségeket.  Continue reading Párizsi vérengzés: hazánkat és Európát meg kell védenünk

„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek…”

Sok komoly elemző azt gondolja, hogy a francia titkosszolgálat tudhatott a terroristák tervéről, de hagyta megtörténni a dolgokat. Az a machhiavellista rendszer, amely milliók életét oltotta ki a legkisebb lelkiismeret-furdalás nélkül a Közel-Keleten és máshol, most krokodil könnyeket ont és felháborodást mível százvalahány ártatlan halála miatt. (Ami persze borzasztó, de nem először fordul elő kormányok által. Lásd Gladio műveletek.) Batsányi sorai most másként olvasandók. Amit akkor sokan mint egy új világ eljövetelét ünnepeltek, most egy a humanizmus csúcsaként ünnepelt „fejlődésnek”, de valójában egy lidércálom szerű ámokfutásnak a végét harangozza be.

Az első kérdés, amit ilyenkor fel kell tennünk; cui bono?, kinek az érdekét szolgálja? Az Iszlám Állam (IÁ) képes ugyan hasonló terrorcselekményre, de jelenleg még jobban szolgálná érdekeit a migránsáradattal még több alvó ügynököt becsempészni Európába. Az európai kormányok, s leginkább a két legfontosabb ország, Francia- és Németország kormányai abban érdekeltek, hogy legalábbis átmenetileg megfékezzék a migránsáradatot, mert az egyre növekvő elégedetlenség elsodorná őket országaik éléről, ahol olyan jobboldali erők jutnának hatalomra, amelyek ellenzik az EU további központosítását és az amerikai érdekeket is kevésbé szolgálnák ki. Márpedig a párizsi áldozatokkal felkeltett népharag lehetővé teszi az erélyesebb beavatkozást Szíriában. Continue reading „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek…”

1956 október 25-e “Véres csütörtök”

A Kossuth téri sortűz ilyen néven ismert ’56 történetében, és meghatározó volt a további történésekre

A polgári lakosság békés, fegyvertelen tüntetést szervezett, 25-én a Parlament elé, 10 órára a Kossuth térre a nemzeti követelések érdekében, mivel az a hír kapott szárnyra, hogy Nagy Imre beszélni fog.

A 25-i véres csütörtök a legszörnyűbb mészárlások egyike volt a november 4-e előtt lezajló 61 sortűz között. Szemtanúk elmondása alapján ez a következőképp rekonstruálható:

Reggel fél 8 tájban a pesti rakparton déli irányból mintegy 50 szovjet páncélos haladt a Parlament felé. Egyik-másikukon magyar zászló lengett, és elfoglalták állásaikat. Fél 10-10 óra tájban értek a tüntetők az Astoriánál hozzájuk csatlakozó két szovjet tankkal és két páncélkocsival a Kossuth térre. Itt barátkozni kezdtek a téren felsorakozó, tankokban lévő szovjet katonákkal, ennivalóval és cigarettával kínálva őket. Próbálták oroszul megértetni velük, hogy ők nem fasiszták, hanem a magyar szabadságért harcoló egyszerű, becsületes emberek. Folyt a barátkozás. Küldöttséget szerettek volna bejuttatni a Parlamentbe. A Parlamentből kijött egy asszony (S.Á.), aki az egyik tankhoz ment, s mondott valamit. Continue reading 1956 október 25-e “Véres csütörtök”

ifj. Hegedűs Lóránt politikai megfeszíttetése? – gyanús eljárás a református egyháznál

Mottó: Mit kapunk akkor, ha egy szennyvízzel teli hordóba egy pohár nemes vörösbort borítunk? A válasz: egy hordó szennyvizet. Mit kapunk akkor, ha egy nemes vörösborral teli hordóba öntünk egy pohár szennyvizet? A válasz: szennyvizet.

Mint ahogyan azt már október 15-én megjelent híradásunkban közöltük a Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerület Püspöki Hivatala megismételt eljárásban másodfokon folytatja az ifj. Hegedűs Lóránt elleni fegyelmi eljárást. Hangsúlyozzuk: megismételt eljárásban, hiszen a korábbi eljárások alapján a fiatal lelkészt felmentették. No, kérem, itt valami nagyon sántít!

Vajon mi motiválhatja azokat az egyházi erőket, melyek ennyire elementáris erővel, sőt meg merjük kockáztatni, gyűlölettel viseltetnek a nemzet lelkésze iránt? A kérdésre nem könnyű egyszerű választ adni, kiváltképpen annak nem, aki jól ismeri a hazai belpolitikai életnek, az állam és az egyházak közötti kapcsolatait, kifejezetten átlátva az úgynevezett „rendszerváltás” előtti és utáni viszonylatait. Ha sommásan akarnánk fogalmazni, azt mondanánk, a lényeg az, hogy 1990 után, mind a mai napig nem történt meg a valódi rendszerváltás, sem a magyar belpolitikában, sem a magyarországi egyházak életében. Persze ezt a meglátást sokan osztják, de azzal tisztábban kell lennünk, hogy még többen nem, hiszen a média hatalma és befolyása az emberi tudatra a rendszerváltozás megtörténtét erőlteti, ami bizonyos területeken igaz is, legkiváltképpen az ország és a nemzet kirablását illetően. Continue reading ifj. Hegedűs Lóránt politikai megfeszíttetése? – gyanús eljárás a református egyháznál

Ma végleg elsüllyedt 2006 rendőrbűnözői ügye a magyar “igazságszolgáltatás ” útvesztőiben

Jogerős ítélet született ma délelőtt a Fővárosi Ítélőtáblán a 2006
októberében Fábián Gábor hátrakötözött kezeit utólagosan eltörő rendőrbűnözők ügyében 9 év után!

A jogosan okirat-hamisítással is vádolt ujjeltörő Galyai Csabát törzsőrmestert és Naár Lászlót törzszászlóst az ujjeltörést már nem is tárgyalva lévén, hogy abban már korábban igazságtalan jogerős döntés született, gyakorlatilag fölmentették az őket 1-5 évig fenyegető vádak alól, pénzbüntetésüket valamelyest megemelve és rangjukat, rendőrségi beosztásukat meghagyva futni hagyta a Fővárosi Törvényszék egyik tanácsa. Az ügyészség által indítványozott lefokozásukat a bíróság elvetette időmúlás miatt. Continue reading Ma végleg elsüllyedt 2006 rendőrbűnözői ügye a magyar “igazságszolgáltatás ” útvesztőiben

A Fidesz-kormány benyal a szerbeknek – Trócsányi ígérete szerint hazánk támogatja Szerbia eu-s integrációját

Amikor szeptember 16-án Röszkénél fizikai támadás érte hazánkat, sem a szerb határrendészeti szervek, sem a a szerb rendőrség nem avatkozott közbe azért, hogy a dühöngő és kézivezérelt szélsőséges hordát megfékezze.

Néhány órára le is dermedt a politikai légkör Magyarország és Szerbia között. Majd ezt követően, mintha mi sem történt volna, Szíjjártó és szerb kollégája szinte egymással ölelkezve tudatta a nagyvilággal, hogy lényegében Magyarország és Szerbia között teljes az egyetértés és minden kérdést sikerült tisztázni, hiszen hazánk és a szerbek érdekei közösek. (Tudniillik, ezt a közös érdeket Európai Uniónak hívják.)

Trócsányi László magyar (j) és Nikola Selakovic szerb igazságügyi miniszter a Kisebbségi jogok érvényesítése Magyarországon – a legjobb gyakorlat bemutatása című konferencia megnyitóján. MTI Fotó: Molnár Edvárd

A minap Trócsányi László igazságügyi miniszter találkozott – természetesen nagy egyetértésben – szerb kollégájával, Nikola Selakoviccsal. Trócsányi hazánk részéről lényegében biztosította a szerbeket, hogy Budapest semmilyen akadályt nem gördít Szerbiának az EU-hoz történű csatlakozása elé.

A teljes anyag itt olvasható:  Continue reading A Fidesz-kormány benyal a szerbeknek – Trócsányi ígérete szerint hazánk támogatja Szerbia eu-s integrációját

Ez lenne az armageddoni csata előestéje?

Az oroszok vezette terror elleni háború, amely során elpusztítanák az Iszlám Államot egyszer és mindenkorra, igen hatékonynak bizonyul. Ez onnan látszik, hogy a Nyugat és szövetséges kormányok egyre csak szapulják Putyin közbelépését.

A Telegraph.uk oldalán olvastam, hogy Törökország Katar és Szaúd-Arábia teljesen ki vannak akadva, mert most al-Asszad megbuktatásának terve csehül áll és nagy valószínűséggel ezt nem fogják hagyni és már tervezik, hogy az Asszad-ellenes erőknek még több katonai segítséget küldenek. Continue reading Ez lenne az armageddoni csata előestéje?

VAN OTT (BŐVÍTETT)TÜDŐ! – De van ám!

Maodollar100

Nem kellett sokat gondolkoznom a legújabb népvándorlás okain. Amint tudjuk, a zöldhasú papírpénz súlyos bajban van. Minden fedezet nélkül, hihetetlen összegű  papírfecni van a világ államai és polgárai kezében, amin már rövidesen nem lehet venni semmit.  Pillanatnyilag a kínaiak tartják kezükben a legtöbb zöldhasút. 

Ez azt jelenti, hogy ők tartják kezükben annak sorsát.  Tudjuk, ha már nem tudnak érte venni semmit, piacra dobják az egészet, ami egyik percről a másikra a teljes elértéktelenítést jelenti.  Erre az egybesültálnokok készen vannak, egy másik pénznem azonnali bevezetésével.  Közben több vasat tartanak a tűzben, a világ kereskedelmének, iparának, államainak a megkaparintására. Continue reading VAN OTT (BŐVÍTETT)TÜDŐ! – De van ám!