Gondolatok kategória bejegyzései

Petőfi Sándor, Szijjártó Péter ellenében

167 év telt el a két idézet között. Lehet, hogy kár volt a sárba tiporni a klasszikus politikai stratégiát?
Azért jönnek ide (migránsként) katonák, mert a mi katonáink ott vannak?
Petőfiék ezt is jól látták?
Nagy Sándor (Naleksz) gondolatébresztő montázsa

Vahhábizmus, ISIS és az iszlám világ „Harmincéves háborúja”

Tóth Gergely Indexen megjelenő külpolitikai összefoglalóit érdemes figyelemmel követni. A szerző immár rendszeresen mutat rá a Közel-Keleten zajló események hátterében meghúzódó folyamatokra, a tágabb összefüggésekre. Ezen felül a cikkeiben számos link található, amelyek révén eljuthatunk a téma nemzetközi szakértőinek írásaihoz, melyek révén jócskán bővíthetjük ismereteinket. Legújabb írásában Rainer Hermann Az Iszlám Állam című könyvét veszi górcső alá, amely a szervezet 2015 előtti történetét elemzi.

Continue reading Vahhábizmus, ISIS és az iszlám világ „Harmincéves háborúja”

A lázadás feltételei

A moslék/massza/cefre/püré/pép,

aminek egy tartományon belül, vagy egy országon belül, létre kell jönnie, ahhoz, hogy súlyos lázadás, ill. felkelés, netalán forradalom törjön ki, a következő komponensekből tevődik össze:

Continue reading A lázadás feltételei

Purim-ünnep 1946-ban …, a PT vérszomja

Purim-ünnep 1946-ban – így folytatódott

Szálasi Ferenc, Magyarország Nemzetvezetője mindenkinek az útjában állt. Nem szerette őt a PT – féle zsidókommunista banda, amelyik a lehető legnagyobb nyugalommal készülődött a hatalom megszerzésére és a diktatúra kiépítésére, meg a vérbosszúra.

Nem szerették Őt a polgári-kisgazda vonulat politikusai sem, a gyáva Tildy Zoltán ,,köztársasági elnök” és a megalkuvó Nagy Ferenc ,,miniszterelnök” sem. Mivel ezek intézték akkoriban az ország ügyeit, mindenben kiszolgálva a vörös hordát és annak magyarországi PT által delegált csicskásait, vetélytársat láttak Szálasi Ferencben, ráadásul a Nemzetvezető erkölcsi magassága mellett érzett ,,törpeségkín” is hajtotta őket. Magyarország utolsó igazi politikusa pont annyira a zsidókommunisták áldozata, mint amennyire a gyáva, tehetségtelen és középszerű, áruló  polgári jobboldalnak.

Continue reading Purim-ünnep 1946-ban …, a PT vérszomja

Kiegészítés egy cikkünkhöz: Csatáry Lászlóval kapcsolatos érintettségem okán

Tisztelt NIF Szerkesztősége!

Kassa árnyékában könyvborító

Csatáry Lászlóval kapcsolatos érintettségem okán olvastam el Károlyfalvi József https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/01/20/a-vegso-cel-termeszetesen-a-teljes-gazdasagi-kifosztas-mellett-a-moral-a-nemzeti-identitas-lerombolasa/#comments írását.

A Csatáry Lászlóval foglalkozó részek olvasása során érezhető volt, hogy azok a 2012-13-as években az Efraim Zuroff által generált és a sulykolt állítások részbeni elfogadásával íródtak.

Melyek ezek a sorok?

Idézem:

„[…[A legújabb, Csatáry-ügy is ezt szolgálja. Feletteseit már 1945 után elítélték, ő egy beosztott parancsnok volt. Az időzítés tehát nem véletlen. Egyébként, ha a kassai gettó beosztott parancsnokként felelősség terhelheti, az akkori tragikus történelmi helyzetből és beosztott jogállásából fakadhat. Természetesen ilyenkor beindul a hazugság gépezete, mint korábban. Talán emlékszünk a visszatérő mozzanatokra: korbács, az akkor pár éves szemtanúk, mint Képíró Sándor esetében. Itt a leginkább figyelemre méltó megállapítás, az egyik kereskedelmi tv közlésében a fagyos föld kézzel történő kiásatása a foglyokkal. Április-május-júniusban…[…]”

Az időzítés valóban nem volt véletlen és ennek egyik oka, hogy Zuroff 2002-ben a floridai zsidóktól 100.000. USD-t kapott arra, hogy még élő „náci” háborús bűnösöket citáljon bíróság elé és ítéltessen el, amit részben sikerrel meg is tett. https://en.wikipedia.org/wiki/Efraim_Zuroff

Continue reading Kiegészítés egy cikkünkhöz: Csatáry Lászlóval kapcsolatos érintettségem okán

Megfontolandó szempontok a 21. század háborús viszonyaihoz igazodó magyar véderő-rendszer sürgős kiépítéséhez

  1. Fejezet

Előrebocsátom , hogy nem vagyok katonai szakértő, hanem csak egy körültekintően gondolkodó, az államtudományokban, a közügyekben és a nemzetközi viszonyokban is jártas, a legégetőbb nemzeti kihívásainkra értelmes és  racionális  megoldásokat kereső magyar hazafi,  aki Szent László ország-mentő és ország-építő példáját követve nincs és nem is lehet tekintettel az ésszerű cselekvését „ monopolizálni „ akarók –  pártpolitikai sablonokba öltöztetett –  haszontalan  tunyáira sem! ( Hej ráérünk arra még…) Magától értetődik hogy ha eddig  ez egy uralkodó trend volt, akkor ez a helyzet ezután sem lesz másképpen. Mindez nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy a mi  létfontosságú nemzeti érdekeinkért  konokul és következetesen  cselekedjünk  és minden lehetséges módon  protestáljunk is.

Continue reading Megfontolandó szempontok a 21. század háborús viszonyaihoz igazodó magyar véderő-rendszer sürgős kiépítéséhez

ROBBANÉKONY A SRI és a Székelyföld viszonya

Hans Hedrich politológus alaposan körbejárja a román-székely-magyar társkapcsolat mozgatórugóit.

Erdélyben, illetve Székelyföldön, akárcsak a világ bármely másik pontján, a helyi, őshonos lakosságnak – amilyen a magyar –már létezéséből fakadóan is joga van (belső/külső) önrendelkezéshez.

Aztán a Románia által aláírt szerződések, charták és nemzetközi megállapodások, valamint – részben – a román alkotmány és törvények értelmében is, ennek a népességnek joga van nyilvánosan használnia az identitását kifejező jelképeket (pl. címereket, a székely zászlót), mint ahogy kétnyelvű szövegeket/feliratokat stb. is.

Continue reading ROBBANÉKONY A SRI és a Székelyföld viszonya

Mikor, hol és miért halt meg Raoul Wallenberg?

Wallenberg Raoul útlevél képe
Wallenberg Raoul útlevél képe

Raoul Wallenberg, budapesti svéd diplomata 1912. augusztus 4. – én született Lidingö-ben, Stockholm mellett, meghalt feltételezések szerint 1947. július 16.-án vagy 17.-én szovjet börtönben. Több szemtanú szerint 77 éves korában, vagyis 1989-ben halt meg a Szovjetunióban.). (forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Raoul_Wallenberg )

 Professzor Ingemar Hedenius svéd filozófus írja le egy beszélgetését Wallenberggel, 1930-ban egy katonai kórházban, ahol együtt feküdtek:

He was proud of his partial Jewish ancestry and, as I recall, must have exaggerated it somewhat.” . . .  ‘A person like me, who is both a Wallenberg and half-Jewish, can never be defeated’. -idézi Wallenberget a filozófia professzora. (Ő büszke volt részleges zsidó származására, és, mint jól emlékszem, bizonyára ezt eltúlozta valamelyest. ‘Egy személy, mint én, aki mindkettő, egy Wallenberg és félzsidó, sosem győzhető le.’ (Megj.: A zsidó törvények szerint 100%-os zsidó, mivel anyai ágon volt zsidó!)(anyja lányneve Wising, zsidó; Lásd német Wikipédia!) (forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Wallenberg )

Continue reading Mikor, hol és miért halt meg Raoul Wallenberg?

Szőnyegbombázás fabombákkal

NIF: Tudjuk ma már mind többen és többen, a technológiákat nemcsak gyilkolásra lehet használni. Habár a láncreakciót is elöször gyilkolásra használták és megépítették a “Little Boy”-t meg a “Fat Boy” atombombákat, mégis később atomerőművek is készültek, melyek nem ontják magukból a széndioxidot, mint a földgáz meg a szénerőművek. A gyilkolás azonban, úgy néz ki még mindig elsőséget élvez. Nézzük meg egy amerikai bombázó pilóta miről is álmodott miközben szórta le a bombáit az ellenségre, a Földanyára!

BOMBABIZTOS ERDŐTELEPÍTÉS

Azt a tényt, hogy a technológia, nem csak az emberiség legyilkolására alkalmas, sokan osztják, ám sajnos még nem elegen látnak benne fantáziát, vagy üzletet. Jack Walters volt RAF (Royal Air Force) pilóta, többször vett részt gyalogsági aknák levegőből történő telepítésében, mely módszer lényege, hogy a levegőből ledobott aknák befúródnak a földbe, hogy aztán felrobbantsák azokat, akik rálépnek.

Continue reading Szőnyegbombázás fabombákkal

FELKELÉS! MOTIVÁCIÓS VIDEÓ NYITOTT ELMÉJŰEKNEK – [HUN]

A felkelés velem kezdődik!!! A felkelés velem kezdődik!!! A felke. . . . .

Habár ezt a filmet már közöltük egyszer, de nem kaptunk semmilyen visszajelzést az Olvasóinktól. Igaz, hogy kissé szerencsétlenül szerkesztettük az oldalt, így a 3 film között valahogy ez a figyelem felhívó film elkerülhette Olvasóink figyelmét!

Continue reading FELKELÉS! MOTIVÁCIÓS VIDEÓ NYITOTT ELMÉJŰEKNEK – [HUN]

Hyperborea – A Fény, Észak és az Eredet földje (Közel vagyunk a Sötétkor végkifejletéhez: Európa jövője?)

Kép: Christophe Lavalois
“…kik az északi parton túl laknak, legidősebb népek a földilakók közt…”
(Kallimachos[1])
Hyperborea egy édeni korszaknak, az Aranykornak felel meg. A jelenkori vélemények elburjánzó egocentrizmusának köszönhetően e témában a legfőbb tévedés az, hogy ezt a kort a jelen alapján képzelik el. Pedig ez semmiféleképpen nem a lustaságnak, a dolce farnientének, a szórakozásoknak, a hedonizmusnak, a könnyelműségnek, az individualizmusnak és a tömegek diadalának, a mindenféle szabados szeszélynek, a folyton teli gyomornak, a teljes komfortnak a kora. Nincs semmi közös az élet e tipikusan modern és involutív szemlélete, s az igazi Aranykor között.

Kárpátalján megmaradni magyarnak!

Magyar megmaradás a leszakított területeken: Petőfi, törött karddal.
Magyar megmaradás a leszakított területeken: Petőfi, törött karddal.

Ungváron a Petőfi téren, a Petőfi szobor melletti nagygyűlésen hangzott el az  alábbi beszéd.  “Nagy port vert fel”, mivel  megjegyzést “Magyar”-ország képviselőitől és Kárpátalja egyes “magyar érdekvédelmi” szervezeteitől kaptam,  hogy “azért  talán nem kéne ennyire keményen”.  A  bátrabb magyar sorstársaim az ungvári lakásomra térésemkor őrséget állítottak mellém.

De semmi bántódás  nem ért azóta sem.  Közölték velem a honbitorlók, hogy már úgyis régen a „fekete” listán vagyok…

NIF: Magyarnak megmaradni a leszakított ősi területeinken nehéz, sokkal nehezebb, mint a(z) (Mostoha-)Anyaországban, ahol sajnos azt sem tudják mára már, hogy ez mit is jelent!

Continue reading Kárpátalján megmaradni magyarnak!