Nagyon fontos változás január 01-től!

Az APEH mérlegelés nélkül 1 MILLIÓ Ft-ra KÖTELES megbüntetni mindenkit, aki a biztosítottak bejelentését nem, vagy késedelmesen teljesíti!

Kérek mindenkit, nagyon figyeljen oda, hogy a munka megkezdése előtt a dolgozók bejelentése megtörténjen, mert ezt a bírságot elkerülni nem lehet!

Ha valami miatt ez a bejelentés elmarad, nagyon alaposan le kell dokumentálni, hogy miért késett a bejelentést! (ügyvezető betegsége – táppénzes papír! , internet nem működött adott napon – igazolás a szolgáltatótól!, munkavállaló nem adta át az adatait teljeskörűen – nyilatkozat aláíratása a munkavállalóval!! stb, stb..)

(2) Az adózó 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a számla-, egyszerűsített számla-, nyugta-kibocsátási kötelezettségét elmulasztja, illetőleg a számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékről bocsátja ki.

Az adózót 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott.

Ha az adózó a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét az adóellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette, az adóhatóság a (6) bekezdésben, illetőleg a (21) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(6) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának,

ha az adózó késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A (21) mulasztási bírság kiszabásánál – különös tekintettel a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetekre – az adóhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

A körülmények mérlegelése alapján az adóhatóság a mulasztás súlyához igazodó az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szab ki, vagy a bírság kiszabását mellőzi.

Dohán Mihály: Néhány gondolat egy interjú kapcsán

Szövetség a Nemzetért

A barikád.hu hírportál beszélgetést folytatott Vona Gáborral (http://barikad.hu/node/44098 ). Vona, mielőtt a Jobbik megalakult volna egy polgári körben volt Orbán Viktorral. A barikád kérdésére, hogy azóta milyen vele a viszonya, a következőt mondta:

„Semmilyen. Azóta nem találkoztunk. Sajnálom őt, mert amit megismertem belőle, az pozitív volt. Nagyon tehetséges politikus, és azt érzem, hogy a szíve mélyén a szándékai is tiszták. Az ő tragédiája, hogy a rendszerváltozáskor egy olyan háttércsoport építette fel őt nagy politikussá, amelyből, még ha szeretne, sem tudna már szabadulni. Olyan, mint egy kitűnő futó, akinek viszont egy zsák van a hátán, tele mázsás kövekkel. Az elmúlt húsz év kövei. Tragikus szereplője a magyar közéletnek, aki talán jót akar, de már nem tud tenni semmit. Így maradnak neki a szép szavak.”

Hogy is írta az izraeli Uri Avnery? „A politikában nincs ártatlan ajándékozás. Így, vagy úgy, az adakozó meg fogja kapni a viszonzást – a többszörösével megtetézve. Ez érvényes az USA-ban, Olaszországban és Izraelben is. Ha az ajándékozó kijelenti, hogy neki nincsenek üzleti érdekei Izraelben, az csak annyi jelent, hogy mélyebbre kell ásni.” Fiatal demokratáinkat éveken át az “önzetlen filantróp”, Soros pénzelte. Azt vissza kell fizetni. A zsarolhatóság pókhálójában vergődő politikus pedig már nem azt teszi, amit szeretne, hanem amit előírnak neki. Dohán Mihály: Néhány gondolat egy interjú kapcsán Tovább olvasása

Mentsük a keresztet

Elmúlt hát a karácsonyi “szeretet-roham”, s megkezdődtek a szürke hétköznapok. Már nem kell annyira szeretnünk egymást, már a kis Jézus sorsa sem számít, hogy mi is lett vele ott a jászolban, s ki sem törődik az adventkor felállított kettős keresztekkel. Pedig jól jött egyeseknek, hogy bele rúghatnak néhány honfitársukba,… Kit érdekel már, hogy mit is jelképez a kereszt?

Ezzel kapcsolatos az az írás, amit most kaptunk a kaliforniai Ontarióban működő ún. Nyugati Magyar Egyház nevű szervezettől, s ezúton közreadunk. Megér néhány percet. (a NIF szerkesztői)

Íme az írás:

SZEBB, BOLDOGABB ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN MAGYARNAK

Ezt kívántunk tavaly is, s szomorúan állapíthatjuk meg, hogy nem volt elég a kívánság, nem volt szebb boldogabb év, mint az előbbiek. A kívánság Istentől adódna meg. És itt jönne számításba a hit és a vallás. A Megváltó Jézus születésére várva Adventot hirdetett a keresztény egyház. Voltak hívők, akik keresztet állítottak figyelmeztetésül, hogy keresztre feszítik a Megváltót, az igazság hirdetőjét. Többen csatlakoztak e nemes kezdeményezéshez és országszerte keresztet állítottak a hívők tereken, templomok előtt. Ezzel kapcsolatos alant közlünk részleteket különböző személyektől:

Adventi keresztállítás a körtéren.  A karácsonyváró adventi időszakban ismét keresztet állít a Jobbik Magyarországért Mozgalom a Móricz Zsigmond körtéren is, hogy felhívja az emberek figyelmét a bevásárlási lázban az ünnep valódi értelmére. A kereszténység elsőszámú jelképének hetedik alkalommal történő, ünnepélyes felállítására advent első vasárnapjának előestéjén, november 28-án 16 órától kerül sor. A cermonia szervezője hagyományosan: Musits Antal esperes. Felszólal Csuka Tamás püspök, Ungváry Zsolt újságíró, közre működik Dévai Nagy Kamilla.”

Tudjuk, hogy Isten tudta nélkül még a gondolat sem lehetett, nemhogy keresztállítás. Ha Jézus látta volna a keresztállítást, és az azt körülvevő hívőket, megkérdezte volna, hogy: „miért állítanak fel keresztet?”. Az ott lévők megmondták volna neki, hogy annak emlékére, hogy a gonoszok Jézust keresztre feszítették, mert az igazságot hirdette. „De mi a második kereszt?” – kérdezné Jézus. A gonoszok Magyarországot feszítették keresztre, szétdarabolták a nemzetet, arra emlékeztet a második kereszt. Jézus megvigasztalta volna a jelenlévőket, – mondván; imádkozzatok, az Istennél minden lehetséges, s ha többen kéritek, megadatik tinéktek. A jelenlévők megfogadták volna a tanácsot, elmentek volna a templomokba, hogy minél többen kérjék az Urat, hogy hallgassa meg a kérésüket. Megkeresztelték volna a békapapokat, püspököket, akik kettős keresztel a vállukon ékesen szólának, hogy: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békeség és az emberekhez jóakarat.

Ha a Sátán látta volna a keresztállítást, biztosan felháborodott volna. Az éj leple alatt összefűrészelte volna tűzifának. Persze az ördög nagyobb úr, minthogy ő csinálná meg a piszkos munkát, talál magának hitetlent, akivel elvégezteti akaratát.

Sajnos Jézus sem járt Magyarországon advent alatt, nem látta a keresztállítást. Még az Isten is elkerüli az országot mióta az ateista kommunistákat kiszolgáló papok, püspökök uralják az egyházat. Mentsük a keresztet Tovább olvasása