NE ÖLJ! NE OLTS!

Az orvos – esküje mellett – egy magasabb rendű parancsolatnak is alárendeltje. Ezek egyike a magától értetődőnek látszó NE ÖLJ! E parancs természetesen magában foglalja a szó hétköznapi, fizikai értelmét, de ölni lehet beavatkozások elmulasztásával, időbeli késleltetésével, rossz vagy éppen felesleges beavatkozással is. Orvos beavatkozást csak akkor végezhet, ha ennek megadása több előnnyel jár, mint annak az elmulasztása.

Az elmúlt napok, hetek eseményei világossá tették, hogy Magyarországon ma nincs H1N1 járvány, következésképpen az indokolatlanul adott védőoltás számos ok miatt nagyobb veszéllyel járhat, mint annak elhagyása. Mivel e kérdésben hiányzik az egyértelmű szakmai állásfoglalás, az orvostársadalom nagy része és főleg a beavatkozást elszenvedők tanácstalanok, szükségesnek látszik néhány tény ismételt összefoglalása. NE ÖLJ! NE OLTS! Tovább olvasása

Ír Testvéreinkhez

A csatát most a neoliberális önkényuralom nyerte, de a háború végkimenetele nem lehet kétséges, hiszen egy bukott ideológia mozgatott meg minden erőt az emberiséggel szemben, azért, hogy bizonyítsa: nincs más megoldás, csak az, amit ő nyújt, tehát mindenkinek segítenie kell őt a továbbélésben.

Az EU vezetése – mint a globális diktatúra helytartósága – eddig sikerrel tudta elhitetni, hogy a szocialista-kommunista rendszer bukásával egyeduralkodó maradt a világon. Az EU-szkeptikusok pedig ádáz küzdelmet folytatnak azért, hogy alátámasszák ezt az állítást, a következményekre terelve a figyelmet.

A diktatúra önigazoló hazugságát kell minden eszközzel az európai emberek tudomására hozni. Ír Testvéreinkhez Tovább olvasása