Vass István: Parlamenti hőbörgés

Egy gulyásjózsef nevezetű “képviselő”, aki legföljebb önmagát, szétesett, döglött pártját képviseli nehezen viseli az állami szervek által elkövetett jogsértések eredménytelenségét, kudarcát. Dörgedelmes károgással tette szóvá az avarkeszi nevű, hozzá hasonló magyargyűlölő államtitkárnak, hogy mennyire irritálja őt a nemzeti érzelműek önszerveződése, az Új Magyar Gárda puszta léte, s aktív, megállíthatatlan tevékenysége.

Ez az avarkeszi, pedig rákontrázott, és vizsgálatokat kezdeményezett a rendőri erők szerinte elégtelen fellépése miatt. Gulyás a hatalom aljas, erőszakos bitorlóinak kínkeserves szenvedését mutatta föl megnyilvánulásával. Szenvednek, mert a sok harácsolás, lopás, csalás, az erőszakos akarnokoskodás hamarosan véget ér. Vass István: Parlamenti hőbörgés Tovább olvasása

Lengyel Károly: Csámpás diktatúra

magyargyűlöletHalál a magyarra!

Így jellemezhető a legtömörebben, amit az ország vezetését jelenleg bitorlás folytán végző, önmagát elitnek hazudó réteg tesz. Nem csupán a pénzügyi elvonásokról szól a mai Magyar Nemzetben hadikommunizmusnak nevezett költségvetési tervezet. Ez az agyhiányos fércmunka leginkább arról szól, hogy mit nem adnak meg, amit pedig kötelező, vagy elvárható volna biztosítandó az ország működését.

Mind a saját zsebébe tuszkolja a gyűrött és véres bankót, elfeledve, hogy mekkora áldozatokat hoz ez a szerencsétlen nemzet most már több évtizede. Ha csupán a gengszterváltás korszakát tekintjük, már az is történelmi távlat. S micsoda politikai vérfertőzésből degenerálódott itt a felső vezetésnek kikiáltott haramia banda. Társadalmi mobilitás ezen a téren is a zéróhoz közelít. Az árkok, amiket az országvesztők ástak, csak szélesebbeké és mélyebbeké váltak. Ha ez így maradna, soha nem adódna alkalma senkinek a magyar don-ok közé bekerülni, vagy azokat lecserélni.

Pedig lejárt a szavatosságuk! Lengyel Károly: Csámpás diktatúra Tovább olvasása

Az erőszak mégis folytatódik Kiskunlacházán – Kiskunlacháza polgármesterének nyílt levele Bajnaihoz

Dr. Répás József polgármester nyílt levele Bajnai Gordon Úrhoz a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kiskunlacháza polgármestereként és magyar nemzetiségű magyar állampolgárként fordulok Önhöz levelemmel. Levelem megírásához a düh, a végső kétségbeesés és a tehetetlenség érzése vezetett. Az érzés, hogy magyar emberként egyre inkább másodrendű állampolgárként kell élnem saját Hazámban, és a tudat, hogy mivel nem vagyok roma származású, és nem tartozom egyetlen meleg jogvédőszervezethez, vagy egyesülethez sem, nem kapok meghallgatást és védelmet. Magyarként én és honfitársaim csak megbélyegzést kapunk. Magyarként nem hallok mást csak azt, hogy rasszisták, idegengyűlölők és kirekesztők vagyunk. Ezt hirdetik külföldön és Hazánkban is. Ma Magyarországon intézményesült a magyarellenesség, s ennek élén az Ön Kormánya áll. Sokmilliónyi magyar honfitársam nevében teszem fel Önnek a kérdést: miniszterelnökként kiket képvisel Ön?

Kiskunlacháza az elmúlt évben számtalanszor szerepelt különféle médiumokban, s a község lakossága nem először emeli fel a szavát az egyre durvuló erőszakhullám ellen. Cserébe mit is kaptunk? Segítség helyett megbélyegzést.

Itt Kiskunlacházán ebben az esztendőben a nehéz gazdasági helyzet ellenére 30 millió forintot költöttünk a közbiztonság javítására. Felújítottunk és átadtunk egy új, nyolc fős KMB-s csoport elhelyezésére szolgáló épületet, ennek egész éves rezsiköltségét finanszírozzuk. Megkezdtük a térfigyelő kamerák kiépítését, éjszaka a polgárőreink mellett szolgálatot teljesítő rendőrök fizetését biztosítjuk, megkezdtük a romos ingatlanok felvásárlását, lehetőségeink szerint közmunkát biztosítunk az itt élő romáknak. Megerősítettük a mezőőrséget. Felvettük a kapcsolatot és megállapodást kötöttünk helyi cigány szervezetekkel. Az erőszak mégis folytatódik Kiskunlacházán. Az erőszak mégis folytatódik Kiskunlacházán – Kiskunlacháza polgármesterének nyílt levele Bajnaihoz Tovább olvasása

Csirkeláb – Egyszemélyes tüntetések, most éppen a Parlament előtt

karolybacsi01Károly bácsi, 67 évesen, valóban “nyögdíjasként” arra szánta el magát immáron több mint tíz  napja hogy hangot ad annak az elképesztő nyomornak és állapotnak, amibe sok-sok ezer nyugdíjas, és ugyanannyi kisember  osztozik sorsában.

“Egyszemélyes tüntetés”nek is lehet ezt nevezni azért, mert az ilyen demonstrációnak van egy igen nagy előnye: ha az ember egy szál maga “követi el” az ilyet, akkor nem kell bejelenteni, engedélyeztetni.  Kis öregünk fáradhatatlanul nap mint nap fel-feltűnik hol a Városháza előtt, hol a Parlamentnél.  Alkalmi beszélgetőtársaival, legyenek azok képviselők, vagy éppen hasonló sorsú emberek, megvitatja a napi aktualitásokat éppen úgy, mint  a mindennapok, mindannyiunk nyomorúságát, amibe bele lettünk nagyon sokan taszítva kormányunk “áldásos” ténykedése folytán… Csirkeláb – Egyszemélyes tüntetések, most éppen a Parlament előtt Tovább olvasása

A hír szent, a vélemény szabad! – Szabad ország, szabad sajtó!

A hírek és tények „dialektikája”

Gondolom, mindenki játszotta óvodás, vagy kisiskolás korában azt a játékot, hogy sorba álltunk, majd az óvó néni, vagy a tanító néni súgott valamit a legelső gyerek fülébe, aki azt tovább súgta a szomszédjának, az szintén, és a végén nagyokat kacagtunk azon, hogy mi érkezett meg az utolsóhoz az eredeti mondat helyett.

Látván a „nagypolitika” eseményeit, az embernek az jut az eszébe, hogy akik irányítják, szellemileg az idézet gyermekek szintjén állnak. Esetleg minket néznek olyannak? Vagy a „szabad és független sajtó” és a „vélemény szabadsága” azt jelenti, hogy mindkettő „szabad és független” a tényektől? A hír szent, a vélemény szabad! – Szabad ország, szabad sajtó! Tovább olvasása

Bella Árpád: A hitelesség a legfontosabb, a hazugság a parlamenti pártok velejárója

Fotó: Oskar
Fotó: Oskar

Szeptember 26-án volt négy esztendeje annak, hogy Románia a magyar (-nak nevezett) országgyűlés jóvoltából is csatlakozhatott az EU-hoz. Ha lett volna magyar vétó, vagyis ez a több pártinak titulált, valójában egypárti parlament nem szavazza meg a – máig is, a Tisza vonaláig terjeszkedni szándékozó – románok EU-klubba való felvételét, akkor most teljesen más alapokra helyezve beszélhetnénk Székelyország és az erdélyi magyarság helyzetéről. Sajnos akkor nem ez történt.

2005. szeptember 26-án valamennyi parlamenti párt jóváhagyta a románok csatlakozási szándékát, kihajítva az ablakon azt a történelmi lehetőséget, amely Trianon óta nem adatott meg a magyarság történelmében, vagyis kényszeríthettük volna a románokat az erélyi magyarság helyzetében történő pozitív irányú változásokra, illetve Székelyföld autonómiájának megteremtésére. Nagyon sokan bíztak a Fidesz vétójában, hiszen egy évvel korábban Tusnádfürdőn Orbán Viktor így nyilatkozott: Bella Árpád: A hitelesség a legfontosabb, a hazugság a parlamenti pártok velejárója Tovább olvasása

Stoffán György: Jogos és fontos volt-e a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele?

Csernoch János Esztergomi érsek, bíboros-hercegprímás

A jelenlegi magyar politikai és erkölcsi züllés közepette nagyon is helyénvaló volt az a körlevél, amelyet egy hete olvastak fel minden katolikus templomban Magyarországon. A körlevél megjelent számos nemzeti honlapon, s e honlapokon a körlevél alatti megnyilvánulások, olvasói hozzászólások drámai képet mutatnak arról a tudatlanságról, amelyben a nemzeti érzésű, egyébiránt jó szándékú, de félrevezetett magyar emberek élnek. Olyan egyházellenes hangulat, és egyházgyűlölet tapasztalható e hozzászólásokban, amely felülmúlja a legvadabb kommunista diktatúra egyházellenességét. Többek között a püspökök szidalmazása, az egyház magyarellenességgel való ostoba megvádolása, rágalmazása, a Szentírás semmibevétele, az egyház törvényeinek tudatlan és súlyos károkat okozó bírálata olvasható a körlevél alatti vélemény-nyilvánításokban.

Mindezt nem értékelhetjük másképpen, mint úgy, hogy a jó szándékú magyar embereket előre megfontoltan és jól szervezetten egyházellenességre uszítják. Hogy kik, azt döntse el a Kedves Olvasó. Minden esetre ezt a tudatlanságot, és műveletlenséget tükröző gyűlölethullámot vissza kell utasítanom mind a magam, mind a Római Katolikus Egyház többi tagja nevében. Stoffán György: Jogos és fontos volt-e a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele? Tovább olvasása

Csath Magdolna: Bajnaiék égig érő cinizmusa

A napokban a csatornákat váltogatva az ATV-n Békesi László volt pénzügyminisztert láttam a megszorításokról nyilatkozni. A riporter arról kérdezte, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha az önkormányzatoktól elvonnak 120 milliárd forintot. Békesi látható örömmel válaszolta: például az, hogy végre bezárják a kis, önkormányzati kórházakat. A balliberális Békesi megelégedettsége a kórházak számának várható további csökkenése miatt összecseng az IMF-fel kötött szerződésben foglaltakkal. Ezek szerint elsősorban a közszférában történő erőteljes megszorításokkal kell a költségvetési hiányt csökkenteni még akkor is, ha ez a közintézmények, kórházak és iskolák bezárásával jár együtt.

Békesi ezek szerint az újra felgyorsult fogyásunknak is örül. Hiszen a halálozási adatok drámai romlása bizonyíthatóan összefügg az egészségügy szétesésével, a kórházak és kórházi ágyak számának csökkentésével, a kórházösszevonásokkal és azzal – az orvosi körökből származó – információval, hogy a hatvan év felettieket a kormány gyakorlatilag halálra ítélte. Csath Magdolna: Bajnaiék égig érő cinizmusa Tovább olvasása

Dohán Mihály: Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok és a többiek (12. rész)

Mivel a nyugati érdekeltségek története az un. Nabucco vezeték átmeneti kivételével már gyakorlatilag befejeződött, tanulságos áttekinteni először a nyugati vállalkozások történetét, majd a közép-ázsiai orosz front előnyomulását. Az alábbiakban olvasható megállapítások és vélemények dőlt betűkkel írt része a fejezet végén fölsorolt forrásokból származnak, még akkor is, ha ezt nem jelzem külön. A rövidség kedvéért nem mindig idézek, hanem csak összefoglalom az ott leírtakat.

A Szovjetunió szétesése után az Egyesült Államok és európai szövetségesei azt akarták elérni, hogy Közép-Ázsia hatalmas olaj- és gázkincsét Oroszországot elkerülő csővezetékek szállítsák. Ez volt a legutóbbi változata a Great Game-nek (a Nagy Játszma), az imperialista britek és a cári Oroszország közötti 19. századi vetélkedésnek a terület fölötti uralomért. 1

E megállapítás jelentőségét aláhúzza, hogy az amerikai imperializmus egyik leghangosabb és legodaadóbb szócsövéből, a New York Times-ból származik. Dohán Mihály: Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok és a többiek (12. rész) Tovább olvasása

A Jobbik megkezdte felkészülését az országgyűlési választásokra (videóval frissítve)

Morvai Krisztina és Vona Gábor (Fotó: Frigyesy Ágnes)
Morvai Krisztina és Vona Gábor (Fotó: Frigyesy Ágnes)

A Jobbik megkezdte szakmai felkészülését a 2010-ben esedékes országgyűlési választásokra. Hamarosan bemutatják szakértőiket, valamint nyilvánosságra hozza programját a Jobbik – mondta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a 2009. szeptember 24-én Budapesten, a Nemzeti Kávézóban tartott sajtótájékoztatón. A radikális nemzeti párt elnöke hangsúlyozta – Le akarnak számolni azzal a tévhittel, hogy a radikalizmus csak Parlamenten kívül lehet hatékony. Vona Gábor szerint, ha a Jobbik bejut a Parlamentbe, akkor is gyorsaság, az erő, és a tabu-döntögető témák szókimondása jellemzi majd a pártot.

A Jobbik programját 2010. január 16-án mutatják be. De amit már most is tudni lehet, hogy a jobboldali párt paradigma-váltást tart fontosnak a közélet minden területén. A párt elnöke kijelentette: – Nem a választásoknak írják a programot, hanem Magyarországnak. A Jobbik megkezdte felkészülését az országgyűlési választásokra (videóval frissítve) Tovább olvasása

Dohán Mihály: Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok és a többiek (11. rész)

Tálib harcosok Afganisztánban
Tálib harcosok Afganisztánban

Miközben a nagy, nemzetközi, tőkés vállalatok mindenütt kutatási, fúrási koncessziókra kötöttek szerződéseket, egy nem túl jelentékeny, ezért mozgékony és mások érdekeit is felfogni képes argentin vállalkozás, a Bridas Corporation, nyilván a helyiek számára is kedvező feltételeket kínálva, megszerezte a jogot egy Turkmenisztántól Afganisztánon és Pakisztánon keresztül az óceánig vezető gáz- és olajvezeték építésére. Mire az angolszász óriások észbe kaptak, a Bridas minden szükséges szerződést megkötött.

Mit lehet ilyenkor tenni? Nem marad más hátra, mint a szokásos izomagyú, angolszász megoldás, az erőfölénnyel való visszaélés, amit szemérmesen erőpolitikának neveznek. Politika? Ez olyan, mint amikor az amerikaiak “újbeszél” nyelven a kínvallatást “bővített kikérdezési technikának” nevezik. Dohán Mihály: Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok és a többiek (11. rész) Tovább olvasása

Zsidó újév a Deák téri metróban (videó) – Megkezdődött Budapest elfoglalása?

6 percnyi döbbenet. Szerda, 21:00 Deák tér. Aztán a metró robog Kö-Ki felé… Amit ugye lebontottak, mert valaki megvette. Ricsaj. Kommentár:  nincs. Kérdés van: ha ezt 10-15 kopaszra nyírt srác …??? (Oskar)

Oskar video

 

Budapest, 2009. szeptembere.  Szerda, 23-a.   Fotózgattunk  kicsit.  Az “állványtalan” Parlamentnek “mentünk neki” fotós kollégámmal,  meg egy-két egyéb  nem éppen építészeti, de kifejezetten kellemes látvány is vonzotta magához az objektív lencséjét. Kellemes őszi este volt, lassan cihelődtünk, haza is kéne menni, már akit várnak otthon, annak még inkább indokolt.. Zsidó újév a Deák téri metróban (videó) – Megkezdődött Budapest elfoglalása? Tovább olvasása

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete elnökének nyílt levele Sólyom Lászlóhoz

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete megalakulása óta minden alkalmat igyekezett megragadni nézeteinek bátor kifejezéséért, amelyet ezúttal is megteszünk az igazsághoz való elkötelezettséggel, az elnyomottak, becsapottak, kisemmizettek és reménytelenek védelmében.

Mi sem bizonyítja jobban létezésünk szükségességét, mint az, hogy Önhöz – a Magyar Köztársaság Elnökéhez – végső kétségbeesésükben segítségért folyamodó, az uzsora bankok fogságában vergődő, becsületes családanyákat az Ön hivatala hozzánk irányítja. Szomorú megtiszteltetésnek és tevékenységünk méltó elismerésének vesszük, amely tükrözi a kilátástalan mai magyar valóságot. A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete elnökének nyílt levele Sólyom Lászlóhoz Tovább olvasása

Siklósi András: Egyházról, hitről, magyarságról – a Katolikus Püspöki Konferencia körlevele kapcsán

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése
Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése

A címben jelzett és a hozzájuk kapcsolódó témák nagyrészt ma is „kibeszéletlenek” közéletünkben, ezért érthető, hogy sokakat foglalkoztatnak ma is az efféle gondolatok. 2009. szept. 20-án (vasárnap) valamennyi hazai katolikus templomban felolvasták a „Magyar” Katolikus Püspöki Konferencia enyhén „inkvizíció-szagú” körlevelét, melynek hatására éles (gyakran személyeskedő) viták bontakoztak ki egyes internetes fórumokon. Ezért talán nem fölösleges, ha magam is közreadom bíráló publicisztikámat, amelyben világosan tükröződik élettapasztalataim és olvasmányélményeim alapján leszűrt álláspontom.

Elöljáróban csupán annyit, hogy a meglehetősen homályos (kevés konkrétumot és magyarázatot tartalmazó) körlevél bizony egyáltalán nem nyerte meg a tetszésemet, sőt alig van elfogadható eleme, ugyanakkor rendkívül káros és romboló a hazafiúi érzés, a történelmi nemzettudat s a magyar megmaradás szempontjából. Úgy is mondhatnám, szándékosan arra törekszik, hogy az utolsó kapaszkodót, vezérlő iránytűt is kicsavarja a hívek, ill. tágabb értelemben az egész magyarság kezéből. Hatása tehát megosztó, elbizonytalanító, s ahelyett, hogy az eredeti (hamisítatlan) jézusi út követésére buzdítana, valamint az egészséges nacionalista összetartásra és önvédelemre szólítaná fajtánkat, tulajdonképpen (burkoltan) a létünket aláaknázó globalizációt, az embertelen (sátáni?) cionizmust és neoliberalizmust szolgálja. Siklósi András: Egyházról, hitről, magyarságról – a Katolikus Püspöki Konferencia körlevele kapcsán Tovább olvasása

Jó, ha nem feledjük! (2.rész) – Mark Glenn: Hanuka mészárlás Gázában – a judaizmus nagy pillanata

„Ha az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, ahova most bevonulsz, hogy birtokodba vedd, s ha kiűzi előled mind a népeket, … s te legyilkolod és teljesen elpusztítod őket …, ne köss velük szövetséget és ne könyörülj meg rajtuk. …  oltáraikat romboljátok össze, kőoszlopaikat döntsétek ki, szent fáikat vágjátok ki, bálványaikat pedig égessétek el. Mert te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened az ő különleges népéül a föld népei fölé.”

Mózes második törvénykönyve 7:1-8

(A ford. megj.: a Szt. István Társulat kiadása sokkal szelídebben fogalmaz, mint a cikk szövegében lévő idézet, vagy az angol nyelvű, un. King James fordítás, amely olvasható a Magyar Katolikus Egyház honlapján is. Pl.:  „te legyilkolod és teljesen elpusztítod őket” helyett „legyőzöd őket”, „ az ő különleges népének a föld népei fölé” helyett „a föld népe közül a maga népének”. Lehet, hogy ez a fordítás már az első „kóser” bibliaváltozat goyok számára?)

A Gáza elleni légitámadást, amelynek eddig néhány száz halálos áldozata és közel ezer sebesültje van (akik között további halálesetekre lehet számítani), ha valóban meg akarjuk érteni, bele kell helyezni a judaizmus által a megszületése óta kifejtett vallásos eszmék történelmi összefüggéseibe, mert azok alkotják Izrael állam bölcseleti életnedveit. Jó, ha nem feledjük! (2.rész) – Mark Glenn: Hanuka mészárlás Gázában – a judaizmus nagy pillanata Tovább olvasása

Navracsics előre jelzi, nekik is fel lesz adva a labda

A Fidesz teljes mellszélességgel a választások megnyerésére törekszik. Igaz, minden reménye meg is van hozzá, hiszen a közvélemény-kutató cégek adatai alapján messze magasabb a támogatottsága a többi pártnál. Tegyük azért hozzá gyorsan, a közvélemény-kutatók sem mindenhatóak, sőt pontosan azoknak a pártoknak a befolyása alatt állnak, akik jelenleg Magyarországon a politikát és azon keresztül a gazdaságot irányítják.

Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője az Infó Rádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy nem lesz eufória, ha pártja megnyeri a jövő évi választásokat. Ebben teljesen igaza van, hiszen a Fidesz rendkívül nehéz gazdasági és politikai helyzetben találja majd magát, de valójában csak ekkor fog szembesülni az ország tényleges gazdasági állapotával, amiről ugyan tudja, hogy tragikus, de minden szegmensét nem ismeri. Lassan- lassan kezdenek elhangozni a Fidesz vezetők szájából olyan nyilatkozatok is, melyek azt sugallják, hogy a választópolgár sem biztos, hogy gyorsan számíthat változásra az életében, bár tegyük hozzá, hogy a szavazók döntő többsége mégis azt gondolja, hogy a választások után, egy új Fidesz kormány egy csapásra megoldja majd a problémákat. No, ez nem ilyen egyszerű. Navracsics előre jelzi, nekik is fel lesz adva a labda Tovább olvasása

Új sorozat: Jó, ha nem feledjük! 1.rész

Az ember sajnos hajlamos a felejtésre, és legkönnyebben azt felejti el, amit nem élt át, csupán valahonnan távolról hallott róla, talán félfüllel elkapva egy rövidke hírt, talán az interneten olvasva, de semmiképpen sem megélve. A magyarországi cionista média irtózik a valóságtól, pláne, ha abban Izraellel kell foglalkoznia. Izraelt hazánkban mind a kereskedelmi, mind a közszolgálati televíziók szinte csupán áldozatként tüntetik fel azokban a véres konfliktusokban, melyet a cionista állam, már hosszú évtizedek óta folytat az őslakos, a valódi áldozat, a palesztin nemzet ellen.

A magyarságot hasonló sorsa kívánja juttatni a cionista bűnszövetkezet. Miután az Egyesült Államokat lényegében bekebelezték, a cél most Európa nemzetállamainak felszámolása, azon belül pedig a legfontosabb Magyarország, a magyarság megritkítása és a Kárpát medence bekebelezése. Ne legyenek kétségeink, ha szükség lesz rá, akár olyan módszereket is bevetnek majd céljuk elérésének érdekében hazánkban, amilyeneket  Palesztinában is  (emlékezzünk , egy kis ízelítőt kaptunk 2006. október 23-án). Új sorozat: Jó, ha nem feledjük! 1.rész Tovább olvasása

JULIUS EVOLA: A szabadkőművesség és a forradalmak intellektuális előkészítése

„Mindig ezrével akadnak olyan naiv emberek, akik azt hiszik, hogy a forradalmak spontán mozgalmak, amelyek maguktól kirobbanhatnak. Pedig ez képtelen feltételezés egy olyan korszakban, amely arra törekszik, hogy a tudományosság korszaka legyen, és amely tudja, hogy éppen azokat a folyamatokat – mint például a holttest felbomlását, a betegséget, az öregedést, az úgynevezett természetes halált –, amelyekről korábban azt hitték, hogy automatikusak, és semleges természeti törvények szabályozzák őket, toxinoknak, bacilusoknak nevezett konkrét és élő ágensek határozzák meg. Ugyanez történik a társadalomban, amely a térben, a történelemben, az időben létező emberiség.

Az emberi személyekben testet öltő bacilusok, toxinok – amelyeket a nemzedékek szeme nem vesz észre, és amelyekről a történészek szeme nem vesz tudomást, vagy (még gyakrabban) azt képzeli, hogy nem vesz tudomást, de amelyeknek létezése a társadalom és a történelem bakteriológusa számára nem titok – váltják ki a forradalmak képviselte lázakat, bomlásokat és görcsöket.” – E szavaknak (amelyek Malynski és de Poncins Okkult háború című könyvében olvashatók) alapvető módszertani elvként kellene szolgálniuk mindazok számára, akik manapság a történelmi diszciplínákat művelik, és akik fel akarják fogni az utóbbi évszázadokban kibontakozó események valódi értelmét. Valójában a forradalmak történetét még nagyrészt meg kell írni; a francia forradalomtól – a „nagy forradalomtól” – kezdve, amelynek vonatkozásában még ma is jórészt éppen a forradalmat előkészítő köröktől származó sugalmazások hatása alatt állunk. JULIUS EVOLA: A szabadkőművesség és a forradalmak intellektuális előkészítése Tovább olvasása

Magyaroknak is: szinte ingyenes felsőoktatás Ausztriában

Valósággal megrohamozták a jelentkezők az osztrák egyetemeket, a nagy többségnek ugyanis már nem kell tandíjat fizetnie. Az intézményvezetők nem örülnek a változásnak.

A nagy érdeklődést mutatja, hogy a grazi egyetemre például 53 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly. A legnagyobb osztrák egyetemen, a bécsin hatezerrel többen iratkoztak be az októberben kezdődő téli szemeszterre, így összesen nyolcvanezer hallgató koptatja majd a patinás intézmény padjait.

A tavalyi tavaszi félév óta gyakorlatilag ingyen tanulhatnak az osztrák és EU-országbeli hallgatók az ország felsőoktatási intézményeiben, s az ősszel beiratkozóké lesz az első évfolyam, amelyik kezdettől tandíjmentességet élvez. A felmentést kérvényezni kell, de számos körülmény feljogosít rá – a Bécsi Egyetemen a hallgatók nyolcvan százalékának nem kell fizetnie. A tandíjmentesség egyik fontos feltétele, hogy legfeljebb két szemeszterrel lépheti túl a hallgató a minimális tanulmányi időt. Fennmaradt viszont az úgynevezett kvótaszabályozás, amely előírja, hogy a hallgatók 75 százalékának az osztrák diákok közül kell kikerülnie. Magyaroknak is: szinte ingyenes felsőoktatás Ausztriában Tovább olvasása