Válasz a Jobbik Magyarország Mozgalom Hajdú-Bihar megyei elnökének nyílt levelére

Világ  életemben mindig is kiálltam és ki fogok állni nem csak városom polgárai, hanem minden ember emberi és polgári jogaiért. Amint arról október 23-án is szóltam, itt az ideje véget vetni hazánkban annak a hozzáállásnak, mely az emberi és polgári jogok, nemzeti önrendelkezésünk kapcsán mérlegel és nem áll ki határozottan a mindenkit megillető demokratikus alapjogok mellett. Válasz a Jobbik Magyarország Mozgalom Hajdú-Bihar megyei elnökének nyílt levelére Tovább olvasása

Roy Tov: A nap, amelyen Izrael meghalt

Az államok nem tudnak meghalni. Egyszerűen nem élnek, nincs lelkük. Azok csupán szervezetek, amelyek a tökéletes világban csupán adminisztratív ügyekkel foglalkoznak és alávetik magukat a polgáraik alapvető főhatalmának. Mégis, bizonyos értelemben az államok tükrözik a polgáraik életét, és ha a polgárok meghalnak, az állam megszűnik létezni.

Ezért az emberek a társadalom alapvető egységei. „Mi, a nép” – ezek az amerikai alkotmány szép kezdő szavai. A nép alakította ki az államot és adta neki a felhatalmazásokat, a főhatalom belőle ered.

A tekintetben, hogy az államnak nevezett létező miképp viselkedik, a népé a felelősség. Annak a létezőnek tisztelnie kell az emberi jogokat. Ha nem teszi, akkor a polgároknak minden lehetségest meg kell tenniük, hogy felszámolják a jogsértéseket, akár azt mondva (és megtéve), hogy „Itt hagyom ezt a gonosz szervezetet”. Izrael állam vonatkozásában én ezt már sok éve megtettem. Roy Tov: A nap, amelyen Izrael meghalt Tovább olvasása

Nyílt levél Kósa Lajosnak, Debrecen polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

2009. október 22-én este tartotta 56-os megemlékezését a Jobbik és az Új Magyar Gárda Mozgalom Debrecen főterén.

A rendezvény, mint mindig, ezúttal is békésen, rendbontás nélkül ért véget. Közvetlenül a befejezés után rendőrök lepték el a teret és minden ok nélkül provokálták, zaklatták a résztvevőket, kiemelten a fekete ruhát viselőket, majd dulakodást kezdeményeztek, amely során hölgyeket is bántalmaztak. A rendőrök egy részén nem volt azonosító, nem árulták el, hogy miért igazoltatják a debreceni polgárokat és egyes egyenruhások felszólításra sem igazolták magukat. A rendőrségnek nem volt oka arra, hogy vegzálja az Új Magyar Gárda Mozgalom tagjait, ugyanis a feloszlatott Magyar Gárda Egyesület tevékenységéhez nincs közük, alapvető állampolgári jogukat gyakorolták, azzal, hogy népmozgalomba tömörülve azonos ruhában jelentek meg egy nemzeti megemlékezésen.

Azzal a kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, hogy tegyen lépéseket a rendőri intézkedés kivizsgálásának a céljából! Kérem, emelje fel szavát a politikai utasításra cselekvő rendőrséggel szemben, hogy ilyen szégyenletes esemény ne ismétlődhessen meg a cívisvárosban! Ha ezt nem teszi meg, akkor Draskovics Tibor cinkosává válik és a város polgárai azt hihetik, hogy tudatosan összejátszik a hatalommal a nemzeti pártok és mozgalmak ellehetetlenítésében!

Bízom abban, hogy egy polgári párt alelnökeként hajlandó kiállni a városában élők emberi és polgári jogaiért!

Tisztelettel:

Kulcsár Gergely
Hajdú-Bihar megyei elnök
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Nyílt levél Uzonyi Attilának, Debrecen rendőrfőkapitányának

Tisztelt Főkapitány Úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében leghatározottabban tiltakozom az október 22-i megemlékezés után történt rendőri fellépés ellen! ’56 emlékéhez méltatlan rendőri vegzatúra szégyent hozott a Szabadság Őrvárosára! A rendőrök megjelenése és viselkedése miatt borult fel az addig békés rendezvény rendje. Az Ön beosztottjai bontották a rendet, az Önök fellépése keltett megbotránkozást és félelmet a jelenlévőkben és az Önök erőszakossága miatt kellett mentőt hívni egy megemlékezőre, aki rosszul lett a „rendőrök” intézkedéseinek láttán. Nyílt levél Uzonyi Attilának, Debrecen rendőrfőkapitányának Tovább olvasása