Czakó István: Csak keményen, polgármester úr!

Edelény város honlapján találtam az alábbi fontos hírt, beszámolót, mellyel minden jóérzésű magyar ember csak egyetérthet, s örömmel üdvözlöm, hogy LESZ MAGYAR ÚJJÁSZÜLETÉS, ha összefogunk, és kendőzetlenül ki merjük mondani az igazságot!

Jómagam sokáig, sokat vívódtam, hogy egy-egy megnyilvánulást hogyan értékeljek. Nem esem-e valóban a rasszizmus, kirekesztés csapdájába? De a lelkiismeretem – mely (az ésszel, képességgel együtt) Istentől kapott műszere kellene, hogy legyen mindenkinek – azt súgta:

“Légy nyugodt! Aki nacionalista, aki rajongásig szereti hazáját és népét, az nem kirekesztő, nem rasszista, csak a sorrendet értelmezi helyesen. Első az én hazám, én népem, s mindenki más csak ez után következhet! Legyen szó üzletről, munkáról, javakról, törődésről, barátságról, …! A NACIONALIZMUS NEM MÁS, MINT A HAZASZERETET LEGFELSŐBB FOKA!”

Ha megfigyeljük a világ vezető nemzeteit, egytől egyig nacionalisták! Az amerikaiak, németek, franciák, olaszok, japánok, oroszok,… sorolhatjuk,… mind NACIONALISTÁK! Csak így lehetnek az élvonalban. Különben a gyengébb erejűek, képességűek eltiporják, lesöprik, megsemmisítik.

Minden hazáját szerető, féltő magyarnak döntenie kell. Melyik oldalon áll? Czakó István: Csak keményen, polgármester úr! Tovább olvasása

Siklósi András: Folytatnunk kell a harcot!

Minden nemzet életében vannak kivételes alkalmak, meghatározó történelmi események, melyek méltók az utódok főhajtására s más népek megbecsülésére, elismerésére is. A magyarság viharvert, küzdelmes sorsa ugyancsak bővelkedik ilyen dicsőséges s egyben tragikus végű fordulatokban. Legszebb győzelmeinket, legszomorúbb vereségeinket mindig a szabadság és függetlenség kivívásáért vagy megtartásáért folytatott harcokban értük, ill. szenvedtük el. Tisztességből, lovagiasságból és hősiességből nemegyszer hihetetlen, lenyűgöző példát adtunk az egész világnak. Akkor is, amikor még nagyok, erősek voltunk, s később is, mikor megfogyva, legyengülve, félig eltaposva is szembeszálltunk nálunk sokkal hatalmasabb ellenségeinkkel.

Ki tudja honnan, de mindig vettük a bátorságot, és akkor is fölléptünk az önkény ellen, amikor mindenki más összegörnyedve hallgatott. A mi népünk barátságos, békés természetű, s nem könnyű „táncba vinni”, de ha ősi jussát, jogait csorbították, sohasem habozott kiáltani és kardot ragadni. A magyarnak egészen máig volt gerince, tartása, hite, és tudta, mivel tartozik hazájának. Ha a szükség megkívánta, kötelességét valahányszor büszkén teljesítette, gyakran vére, élete árán is. Siklósi András: Folytatnunk kell a harcot! Tovább olvasása

Stiglitze szívem, Stiglitze – A közgazdász, akire a legtöbben hivatkoznak, a mégsem mindent tudó és mindenható Joseph Stiglitz

Magam ugyan nem vagyok Nobel-díjas közgazdász, csupán a józan mezőgazdasági dolgozói eszemre tudok hagyatkozni, de Joseph Stiglitz szentenciáit olvasva azt kell mondjam, éppen itt lenne az ideje, hogy vegye magának a fáradságot és elkezdjen megismerkedni a világ másik, szerencsétlenebb sorsú felével, a gyarmatokkal is. Igen, kedves Olvasó, rólunk beszélek, ránk gondoltam.

Mert hát mi más is lehetne a szerencsétlen adófizető barom státuszába besorolt állampolgár első gondolata, amikor ilyeneket olvas a statisztikát rendkívül szemléletes módon bemutató, valamint egyes közgazdasági intézkedéseket szintén mód felett szellemesen, a szőnyegbombázáshoz hasonlító közgazdasági gurutól (The Big Sellout c. film), mint „az állami hitelfelvétel jó, mert a pénzből hasznos fejlesztéseket hajthatnak végre az oktatásban és a technológia területén, amik a kamattehernél jóval nagyobb hozamot termelhetnek…” Stiglitze szívem, Stiglitze – A közgazdász, akire a legtöbben hivatkoznak, a mégsem mindent tudó és mindenható Joseph Stiglitz Tovább olvasása

Lőttek a dollárnak? – A világ legnagyobb olajfogyasztói az USA gazdasága ellen

William Engdahl, a híres antiglobalista publicista nemrégiben tett közzé egy cikket a globalresearch.ca honlapján, amely a mélyülő gazdasági válság egy olyan pontjára irányítja a figyelmet, amiről a mainstream média nem beszél, holott itt történhet meg legkönnyebben a következő robbanás.

(V.D.)

Az arab olajtermelő országok és néhány a világ legnagyobb olajfogyasztói közé tartozó ország, mint Kína és Japán, hiteles források szerint titkosan azt tervezik, hogy az olajkereskedést többé ne dollárban számolják el. Ha ez igaz, akkor mindez a dollárra, mint a világ tartalék pénznemére és az USA globális gazdasági hatalmára halálos csapást jelent.

Lőttek a dollárnak? – A világ legnagyobb olajfogyasztói az USA gazdasága ellen Tovább olvasása