Ellen

Nem tudunk disztingválni, értelmesen különbséget tenni ellenfél és ellenség, barátság és bratyizás, barátságosság és szervilizmus között, szóval a hasonlót nem tudjuk megkülönböztetni a valóditól. A kommunisták olyan dühödten támadnak az ellenfelükre, mintha a halál karmaiból kellene a szegény népet kiragadni, holott az elvesztett hatalomért áhítoznak körömszakadtáig. A vak is látja, mit akarnak. De, őket nem akarja senki, legalább is a nép tanulékonyabb része azt mondja, köszönöm, nem kérem az áldásotokat. De csak erőltetik a finom kommunista világukat.

Most az EU oltárán áldoznák fel a magyar érdeket, csakhogy nekik is jusson valami. Így voltak a “szocialista internacionalizmussal” is, a béketábor leghűségesebb talpnyalóiként kiárusították az országot a szovjet elvtársaknak, megkérdőjelezhetetlen tényként szajkózták a szocializmus győzedelmes logóit, a végső győzelembe vetett vak hitet nemcsak hirdették, hanem meg is követelték az alattvalóiknak tekintett polgároktól. Szikrányi ellentmondást sem tűrhetett az “élcsapat”, a mindenható MSZMP, amelynek utódai most a kapitalizmussá vedlett szocializmust éltetik, szoc – liberális, zavaros, mocskos eszméket hirdetnek az MSZP színeiben.
Globalizáció, “liberalizmusnak” nevezett moslék, mindenféle sátáni eszmék.

Nem mintha maguk is ne tudnák, hogy csak a teljesen tudatlan, ezért tájékozatlan “tömegek”, a maguk kis hasznát számoló maroknyi csoportocskák hiszik azt, hogy szocialista lett egyik napról a másikra a kommunista fekély. Persze, az is igaz, hogy van egy réteg Magyarországon, amelynek érdekében áll a kommunista magvak kicsíráztatása: a sok lopott vagyonnak gazda kell. Mennyi, de mennyi lopott jószág, a néptől elbitorolt vagyon lapulhat ezekben a zsebekben, csak az Isten tudja! Az ismert mondás szerint, csak a jéghegy csúcsát jelenthetik a napfényre került, a pártfunkcionáriusok által rejtegetett milliók.

Mint a kerozinnal átitatott földek, olyan a mai társadalom is: itt-ott fel felbukkan valamilyen jól ismert név a múltból, a leszármazottak immár törvényesen birtokolják a vagyont, a státuszt, miegyebet. Pedig csak a joggal való visszaélés teszi lehetővé számukra a márványból készült kacsaúsztatóban való lubickolást, az amúgy bukásra ítélt életvitelt.

A múlt forgácsaiból, az árvák könnyéből, a meggyötört nép izzadságcseppjeiből nőnek ki ezek a dologtalan egyedek, és nőnek fel ez égig! A gyalázatos egük azonban nem terjed tovább a múlt ganédombjánál, ahová kerülnek mindannyian, csalárd őseikkel együtt. Erkölcs, bűntudat – ismeretlen fogalmak nekik, persze nem is olyan fajták, akiket lelkiismeret kínozna. Csak a gyalázkodás, amihez értenek, de ahhoz nagyon! A mocskolódás maga a mocsok.

Ebből áll a szocialista EU is: a zsidó finánctőke, a kommunista utódpártok, a talajt vesztett emberek “liberális” téveszmerendszere, a veszett kutyaként viselkedő kapitalizmus, a keresztényellenes sátáni világ. Égig érő szemétkupac mindez, nemzetgyilkos gőzt párologtató pszeudoképződmény.

Nem ilyen jövőre vágyik Európa, a népek büszke tárháza. Nem a zsidó finánctőke fogja nekünk elhozni a boldog jövőt, hanem a mindennapok hősei, az emberek munkájával épült valóság, a népek szabad közössége.

Igen. De ezek szavak. Ha akarom, szóvirágok. Aminek nagymesterei voltak a kommunista kertészek, és az utódoknak most Európa adja a terepet a kertészkedéshez. De nem virág fog kikelni átkozott ténykedésük eredményekét, hanem gaz, mindent elborító kapitalista dudva, kopár föld, sivatag, halál.

Nem hagyhatjuk, hogy az enyészet legyen úrrá szép hazánkon, Európán, a világon. A féktelen gonoszság, az embertelen eszmék után végre térjünk észre, ne hagyjuk magunkat félrevezetni. Cselekedni kell a jobbik oldalnak is az emberiség közös boldogulásáért!

Erdélyi János

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

6 című bejegyzés “Ellen” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Kizárólag szép hazánkat féltem, de nagyon! Már közhely, de még mindig időszerű, ha belső ellenségeinkkel nem számolunk le véglegesen, valóban az enyészeté lesz országunk. Csak magunk segíthetünk magunkon, másra nem számíthatunk, de nem is kellene a segítségük, mert mindig nagy árat fizettünk. Túl nagyot!

  Kedvelés

 2. Szerencsére már kihalófélben vannak még az ivadékok is , ami az mszp-t illeti ,, aztán tudni lehet már tapasztalatból ,hogy a bolondok útján sosem jutottak messzire ,az okoskodók, így türelem a haza fejlődik , épül és ami a legfontosabb a szeretet nagyobb méreteket ölt , tehát a kapcsolatok javulnak

  Kedvelés

 3. Valójában a bibliai “János jelenéseket” írta le Erdélyi János, de korunk szavaival.

  A teremtés törvényei ellen írnak sátáni törvényeket azok, akik teremteni nem tudnak, de pusztítani nagyon. Igen, alaposan benne vagyunk a végkorszakban.

  “Nem hagyhatjuk, hogy az enyészet legyen úrrá szép hazánkon, Európán, a világon.”

  Ha mi, e kor gyermekei nem akadályozzuk meg az Antikrisztus rémuralmát, vagy éppen behódolunk neki, akkor az igazi Krisztus kénytelen lesz velünk együtt megszabadulni az ANTITEREMTŐTŐL, a teremtés elpusztítójától, vagyis a Halál Urától!

  Kedvelés

 4. A kommunista primitív állat,csak a gátlástalanságban tudtak a többi eszme fölé nőni.
  Soha nem átallottak külső erőket segítségül hívni,hogy hatalomra kerüljenek.
  A magyarságot csak a vörös hadsereg segítségével tudták legyűrni és a hatalmat is csak szovjet segítséggel tudták megtartani a FÉRGEK.

  Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin a kommunistákról

  “A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja.”

  Kedvelés

 5. A második világháborút követő idők kommunistái a Horthy-rendszerben szocializálódtak, és hoztak magukkal még valamit abból a korszakból. Ezt lehet vitatni, de nem érdemes. Rendszerüket meg kellett szilárdítani és persze védeni is, ami nem történhetett kesztyűs kézzel. A szovjet tankok nyújtotta biztonságban és nem utolsó sorban a hódítóink elvárásainak következtében cselekedtek hihetetlen gyalázatos dolgokat, melyeket más esetekben tán nem is követtek volna el. Ezeknek a gazembereknek fattyai már semmilyen értéket sem hoztak magukkal, sokkal gátlástalanabbakká váltak elődeiktől. A harmadik generáció semmilyen értékeket nem hordoz magában már, így nincs remény arra, hogy sorsunk csak úgy jobbra forduljon. Nagy valószínűséggel az antikrisztus korát éljük már, hisz maga a római pápa tűnik ma a kereszténység legutálatosabb ellenségének. De még hátra van az utolsó felvonás, amikor valaki álságosan a világmegváltó szerepében színre lép. Ezt követően van remény arra, hogy Isten végre igazságot szolgáltasson. Vattay Szabolcs

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.