nagy szabina is beállt a labancok közé.

Tisztelt Nemzeti InternetFigyelő Szerkesztősége!

Kár érte. Szerintem egy értelmes, jóra való fiatal hölgy. Eladta a lelkét az ördögnek.

Elvtelen, hazugságokkal tűzdelt indoklással kísérve hagyta helyben a rendőrség határozatát.

Kerékgyártó Lászlót, és Póka Lászlót is elkaszálta.

nagy szabina is beállt a labancok közé. Tovább olvasása

2016.01. 07.SZÁMÚ RENDI KORMÁNYZÓI FIGYELMEZTETÉS AZ ÚJESZTENDŐ KEZDETÉN

arra a Pozsony melletti világraszóló és ország mentő magyar katonai  győzelemre, amelyet a mi magyar őseink Árpád nagyfejedelmünk vezetésével 907.július 4. és 6. között a magyar nép kiirtására indult hatalmas, túlerőben levő,  egyesített európai seregek felett arattak.

Ennek a máig ható ,  világra szóló diadalmas csatának a történetét a nagyvilág szinte minden neves katonai akadémiáján, mint a korabeli magyar harcművészet  és dicsőség felülmúlhatatlan etalonját ma is tanítják a jövő tisztikarának, csak éppen a magyar ifjúságnak nem!

Ekkora árulást a magyar történelem legdöntőbb / ! / győzedelmes csatájával szemben csak idegen érdekekből lehet elkövetni,  ráadásul olyan nemzetközi politikai helyzetben, amikor egyes európai hatalmi körök  e történelmi verességüket mind a mai napig nem tudják megemészteni ,sőt a magyar ellenes szellemiségükből sok mindent átmentettek a mára is.

Nekik még Trianon sem elég!

Ide soroljuk a Vatikáni Államtitkárságnak  a mostani, hatalmas múlttal rendelkező Révkomáromi Magyar Bencés Szerzetes Rend és Rendház megszüntetését  elrendelő kirívóan magyar és keresztény ellenes, hálátlan és példátlan , a hamisság szintjére süllyedt, botrányos és álságos döntését is.

Magyar cserkészek !

Álljatok élére e dicsőséges magyar katonai és politikai győzelmünk széles körben való megismertetésének.

Mindent a hazáért!

Légy résen! Add tovább!

 Az esztergomi bazilika falán feltárt szkíta oroszlán erre a kötelességetekre  is figyelmeztet benneteket.

Mi a felnőtté érett magyar nemzedékek tagjai a mi  országként való  megmaradásunkat biztosító  Pozsony környéki katonai győzelmünket  kiemelkedő nemzeti ünnepeink sorába fogjuk beiktatni mindenféle áltudományos és ellenséges mesterkedés ellenére is!

Hajrá!

Katt ide:

Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted….!

 

A fentiek hiteléül kiadmányozta:

 

Dr. Nagy László sk.

Rendi kormányzó

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

 

Kárpátalján megmaradni magyarnak!

Magyar megmaradás a leszakított területeken: Petőfi, törött karddal.
Magyar megmaradás a leszakított területeken: Petőfi, törött karddal.

Ungváron a Petőfi téren, a Petőfi szobor melletti nagygyűlésen hangzott el az  alábbi beszéd.  “Nagy port vert fel”, mivel  megjegyzést “Magyar”-ország képviselőitől és Kárpátalja egyes “magyar érdekvédelmi” szervezeteitől kaptam,  hogy “azért  talán nem kéne ennyire keményen”.  A  bátrabb magyar sorstársaim az ungvári lakásomra térésemkor őrséget állítottak mellém.

De semmi bántódás  nem ért azóta sem.  Közölték velem a honbitorlók, hogy már úgyis régen a „fekete” listán vagyok…

NIF: Magyarnak megmaradni a leszakított ősi területeinken nehéz, sokkal nehezebb, mint a(z) (Mostoha-)Anyaországban, ahol sajnos azt sem tudják mára már, hogy ez mit is jelent!

Kárpátalján megmaradni magyarnak! Tovább olvasása

Pusztitsd el a cionizmust – Distroy Zionism

Cionizmus
Cionizmus

A Distroy Zionism oldal hírül adja, hogy a “demokratikus” Németországban gyűlölet keltésért, az állam és szimbólumainak megsértéséért 18 hónap börtönre ítélték Gerhard Ittnert.

Pusztitsd el a cionizmust – Distroy Zionism Tovább olvasása