Hogy a túróba került román zászló egy székelykapura? Nagyapja fegyvert, az unoka tollat ragadott

Magyarandrásfalván román zászlót tűztek ki az RMDSZ-es vezetésű önkormányzathoz tartozó épület székelykapujára. Az eset sok jóérzésű magyar embert felháborított, az esetről beszámoló itthon.ma szerint egyenesen magyarellenes provokációra került sor.

A székelykapu elkészítésben résztvevő nagyapa egyik unokája Fazekas Attila az esetről a sajtóból értesült és azonnal tiltakozni kezdett. Egy meglehetősen érzelemdús nyílt levelet írt Simó Dezső Szabolcs polgármesternek.

Hogy a túróba került román zászló egy székelykapura? Nagyapja fegyvert, az unoka tollat ragadott Tovább olvasása

Aaron Russo figyelmeztetései

Aaron Russo figyelmeztetései jutnak eszembe, amit a vele készült történelmi interjúban tett közzé: (SBG Buddha) 
Ha tudod az igazságot, jobban érted majd mi zajlik most – Aaron Russo a leghitelesebb forrás!
“Rockefeller barátommal társalogtam, s ekkor ezt mondta nekem: ‘Aaron, lesz majd egy esemény‘…s ebből kifolyólag megtámadjuk Afganisztánt, hogy megépíthessük a Kaszpi-tengeren át vezető kőolajvezetékeket, ezután Irak ellen fordulunk, hogy átvegyük a kőolajat és létrehozzunk egy támaszpontot a Közel-Keleten, hogy ezt a térséget az új világrend részévé tegyük. Ezután Venezuelára térünk rá, s mindez ebből az eseményből fog következni.”

Megtagadjuk az Aranybulla rendeleteit? Meg bizony!!!

Aranybulla-1222-bölAz Aranybulla szűkebb értelemben a II. András magyar király által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott, függőpecséttel ellátott királyi okirat. Tágabb értelemben az aranybulla szó azt az arany pecsétet jelenti, mellyel a magyar királyok – III. Bélától kezdődően – megerősítették fontosabb okmányaikat.

Pirossal kiemeltük azokat a rendeleteket, melyeket a FIDESZ nem tart be. Mivel a “demokrácia” rendszerének alkalmazása miatt a magyar népre hárul a királyi hatalom egy része, így azt kell mondanunk, hogy a magyar nép a hatalma gyakorlása folyamán semmibe vette az Aranybulla rendeleteit és folyamatosan zsidókat ültet tisztségekbe, a hatalomba tévén ezáltal rendkívüli felelőtlenségről tanúságot.

Megtagadjuk az Aranybulla rendeleteit? Meg bizony!!! Tovább olvasása

Mit jósolt Nostradamus Romániának 2016-ra?

Ennél jobban is le fogják az oroszok rombolni Bukarestet. Ez jelenlegi állapot a Ferentari lakó-negyedben.
Ennél jobban is le fogják az oroszok rombolni Bukarestet. Ez jelenlegi állapot a Ferentari lakó-negyedben.

Bucuresti-mahala-FerentariIszonyú jövőt ígér a birkalegeltetők hazájának Nostradamus. Rogozin orosz miniszerelnök-helyettes fenyegetése valóra válhat: 30′ perces villámháborúban elfoglalják Romániát. 

Mit jósolt Nostradamus Romániának 2016-ra? Tovább olvasása

A magyargyűlölő Dan Tanasa ismét perel: most Korond a célpont

Amíg ilyen az erdélyi magyarság képviselete, összejátszanak a legvadabb soviniszta románokkal, addig nem remélhetünk sorsukban jobbulást. Kolozsváry úr természetesen zsidó. Magyargyűlölő zsidó.
Amíg ilyen az erdélyi magyarság képviselete az RMDSZ és vezérei, képviselői, összejátszanak a legvadabb soviniszta románokkal, addig nem remélhetünk a székelyek sorsában jobbulást. Kolozsváry úr természetesen zsidó. Magyargyűlölő zsidó. A dátum ne tévesszen meg senkit, a helyzet ma még rosszabb!
Beperelte a korondi polgármesteri hivatalt a Községháza felirat miatt a magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tănasă. A korondi polgármester megtartaná a kerámiabetűket, ügyvéddel vizsgáltatja a periratot, és a válasziratot tervezik.
korond-kozseghaza-ja2_b
A felirat nem a főbejárat fölött van

Minden feljelentését és perét úgy kezdi a Dan Tănasă elnökletével működő Méltóságért Európában Polgári Egyesület, hogy a román törvénykezés a kisebbségi jogokat illetően a legelőrehaladottabb Európában. A magyar kisebbség nyelve esetében ezt mégsem így gondolja, ezért a Hargita megyei tanácsot és több csíkszéki önkormányzatot is beperelő Tănasă ezúttal a korondi polgármesteri hivatal ellen indított pert a Községháza felirat miatt.

Eurázsia: Magyarország geopolitikai szereplővé válhatna

Téma: Eurázsia és Magyarország 

Interjú Claudio Muttival

Claudio Mutti az “Eurasia, Rivista di studi Geopolitici” című szemle főszerkesztője, a közép-európai folklór, és ezen belül a magyar néphagyomány kiváló kutatója. Számos tanulmánya olvasható magyarul. Hamvas Béla kiváló olasz fordítója és méltatója. Hamvas Fák című esszékötete néhány hónapja jelent meg Claudio Mutti fordításában.

K. – A napokban jelent meg az “Eurasia” internetes kiadásának honlapján Magyarország új Alaptörvényének olasz fordítása. Ezek szerint a jelenlegi politikai változásokat is jelentősnek ítéli bizonyos szempontból. Hogyan látja a magyar politikai élet alakulását?

V. – Az új Alkotmány hatályba lépése után a nyugati bankhatalom által fenntartott bizonyos politikai és ideológiai erők egy szégyentelen pert indítottak Magyarország ellen és ezáltal euroszkeptikus vagy eurofóbiás érzelmeket támasztottak a magyar népben. Ez a helyzet, arra késztetheti a Magyarokat, hogy máshová fordítsák a tekintetüket, valójában még a “Washington Post” is lehetőséget lát arra, hogy Magyarország egy orosz bástyává válhat. Minden esetre Magyarországnak lehetősége van arra, hogy egy építő kapcsolatot instauráljon azzal az eurázsiai maggal, amely az orosz, fehérorosz, kazak összefogásból született és amely hamarosan Ukrajna területét is magába foglalja. Magyarország elöljáró szerepet játszhatna itt Európában belül, egy új eurázsiai rendnek az építésében.

K. – Mint tudjuk, a magyar és közép-európai folklór az Ön kutatásainak középpontjában állt. Hogyan került mindez az érdeklődési körébe?

V. – A magyar nyelv és irodalomtörténet tanulásakor az egyetemen kezdtem el foglalkozni a magyar népdalokkal. Erre Guénon és Coomaraswamy írásai késztettek, akik azt állították, hogy a nép emlékezete megőrizte, még ha csak részleteiben, reziduálisan is, azokat az elemeket, amelyek tradicionális formákból erednek, mint például a mesebeli tündérek és tündérifjak eredetileg istenek és istennők. A magyar etnográfiai hagyomány őriz sámán eredetű témákat és szimbólumokat, amelyek a honfoglalást megelőző időszakra és egy nagy eurázsiai kulturális területre tehetők vissza. A román folklór esete ezzel analóg, minthogy Mircea Eliade is rámutat, hogy ennek a gyökere ősrégi spirituális értékeknek univerzumában található, amely fundamentális egységét tükrözi nemcsak Európának, hanem Portugáliától Kínáig húzódó területnek is.

K. – Az eurázsianista világnézet prominens szószólói közé tartozik, melyhez szervesen kapcsolódik az antiglobalista, antiimperialista (amerikaellenes) politika. Kérem, néhány fogalmat tisztázzon nekünk a kérdéssel kapcsolatban.

V. – Az eurázsiai látásmód feltételeit már Mircea Eliade is kifejtette, amikor arra emlékeztet minket, hogy létezik egy alapvető egység nem csak az európai területen belül, hanem Portugáliától Kínáig és Skandináviától Ceylonig fekvő térségen belül is. Geopolitikai síkon ez a koncepció a “nagy terek” összekapcsolása tervének felel meg. Ezen belül az eurázsiai kontinens ilyen módon tagolódik: az orosz nagy-tér, az extrém-keleti nagy-tér, az indiai nagy-tér, az iszlám nagy-tér és az európai nagy-tér. E nagyterek közül, némelyek már most is egy “geopolitikai pólus” köré (például az újonnan született Eurázsiai Unió) tömörülnek, míg mások nélkülözik részben vagy teljes mértékben ezt az egységet illetve a politikai és katonai függetlenséget. És ez utóbbi az Európa esete, akit szoros kötelékek fűznek a NATO keretén belül az Amerikai Egyesült Államokhoz. És ugyanakkor ezekkel együttműködő politikai vezetősége nem tud mást kifejezni, mint egy bizonytalan gazdasági és pénzügyi egységet.

K. – Mennyiben egyeztető össze az Ön véleménye szerint a fent említett geopolitikai stratégia és világnézet a szélső- illetve ultrajobboldalisággal? Mennyiben áll ezekkel szemben?

V. – Az európai extrém jobboldalban ellentmondásos tendenciák keverednek. 1945 és 1989 között a kommunizmusban kereste a legfőbb ellenségét és az úgynevezett “Nyugat megvédésé”ért foglalt állást, úgyhogy automatikusan az amerikai imperializmussal szolidarizált. Miután megszűnt a kommunizmus, az európai extrém jobboldal új ellenséget talált magának keleten és délen, majdnem minden energiáját az emigránsok ellen összpontosította, majd hadjáratot indított az “iszlám veszély” illetve a “sárga veszedelem” ellen. Feltétlen értéket tulajdonítva a “fehér rassznak”, az extrém jobboldali mozgalom egyik része arra volt ítélve, hogy gyalog szerepet játsszon a “civilizációk összecsapásá”-nak a sakktábláján. Más csoportok a további visszafejlődésükben átléptek a kis nacionalizmusból a lokalizmusba, illetve ugyancsak mások lebénultak a neospiritualista vagy álpogány karnevál ünneplésében. Természetesen, léteznek dicséretes kivételek, de az általános kép kétségbeejtő.

K. – A közelmúlt eseményeit figyelembe véve vajon mit hoz a jövő a Közel-Keleten? Gondolok itt elsősorban a szíriai és iráni helyzetre.

V.- Az Irán elleni agressziót már régóta sürgeti a cionista kormány. Ez egy terrorisztikus támadással kezdődött, amit Szíria ellen indítottak, Nyugat szövetségei illetve nyugati erők alátámasztásával és pártfogadásával. Valójában ez az amerikai stratégiának egy újabb fázisát jelenti, amely egy geostratégiai tervhez tartozik, amit Nicholas J. Spykman dolgozott a második világháború idején. Szerinte az Amerikai Egyesült Államoknak ellenőriznie kell az eurázsiai kontinensnek a külső peremét (Rimland): az európai atlanti és mediterrán partoktól egészen Japánig és Koreáig, áthaladva Közel és Közép Keleten továbbá az ázsiai Délkeleten, Fülöp-szigeteken és Tajvanon keresztül. Csak ily módon, körbekerítve és megfojtva az eurázsiai “szívterületet” (Heartland), tudja meghódítani és szilárdon megtartani a világhatalmat. A mai gazdasági krízis, amely súlyosan kompromittálta az amerikai egypólusú hegemóniát, arra készteti őket, hogy felgyorsuljanak. Egyébként már a múltban is katonai erőhöz folyamodtak, hogy megoldják a gazdasági krízisüket. És így ezúttal egy újabb világháború küszöbén állunk.

http://szentkoronaradio.com/kulfold/2012_05_02_eurazsia-es-magyarorszag-interju-claudi-muttival

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Alexander Dugin: A Negyedik Politikai Elmélet

BEVEZETÉS: LENNI, VAGY NEM LENNI?

            A mai világban a politika a múlt ügyének tűnik, legalábbis abban a formában, ahogyan ma ismerjük. A liberalizmus kitartóan harcolt minden politikai ellensége ellen, ami rendszeralternatívát kínált volna: a konzervativizmus, monarchizmus, fasizmus, szocializmus, kommunizmus – és végül a XX. század végére mindegyikre vereséget mért. Logikus következtetés lenne, hogy miközben a politika liberálissá vált, a liberalizmus valamennyi ellensége, ami a globalizált társadalom perifériájára sodródott, újragondolná stratégiáját és új, egyesített frontot hozna létre – Alain de Benoist megfogalmazásában: periféria a centrum ellen.  Ehelyett a XXI. század kezdetén minden egy más forgatókönyv szerint alakult.

Alexander Dugin: A Negyedik Politikai Elmélet Tovább olvasása

A magyarellenes román terror folyik tovább: elhurcolták a HVIM erdélyi elnökét is!

Terrorelhárítás helyett magyar ellenes román állami terror Erdélyben
Házkutatást tartott a terrorelhárítás a HVIM erdélyi elnökénél
Wass Albert köteteket és nemzeti zászlókat foglaltak le. Szőcs Zoltánt Bukarestbe hurcolták kihallgatására.

A magyarellenes román terror folyik tovább: elhurcolták a HVIM erdélyi elnökét is! Tovább olvasása