Petőfiért! – Kidőlt MTA-pillér a Petőfi-kutatásban

PetofiMegtartotta előadását a Magyarok Világszövetségének székházában A.V. Tyivanyenko, a Burjátország fővárosában, Ulan Ude-ban élő Petőfi-kutató, nyugalmazott egyetemi tanár, aki Fuksz Sándor meghívására érkezett Magyarországra. Ezt megelőzően fogadta őt Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, akinek elmondta, hogy a Bajkálon túl élő burjátok magukat a hunok leszármazottainak vallják, és a magyarokat közeli rokonoknak tartják. Tegnapi előadásában A.V. Tyivanyenko végképp kidöntötte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Petőfi-kutatásának egyik pillérét: Dr. Kiss József az MTA BTK Irodalomtörténeti Intézetének legavatottabb Petőfi-kutatójának az MTA és a magyar állam által dogmaként kezelt nézeteit.

Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko elmondta, hogy Vaszilij Vasziljevics Pagirja társaságában 1987-ben már járt Budapesten, és megpróbált magyar társakat keresni a szibériai Petőfi-kutatáshoz. A Petőfi Irodalmi Múzeumban  az MTA legjelesebb Petőfi-kutatóival tárgyaltak, Dr. Kiss Józseffel és Fekete Sándorral, aki mellesleg az Új Tűkör főszerkesztője volt.

Amikor átadták a Petőfi Sándor szibériai életét bizonyító iratcsomagot, Dr. Kiss József azokat olvasatlanul félretolta, legendáknak nevezte és kijelentette, hogy nekik már vannak ilyen dokumentumaik. Ezek a dokumentumok nem bizonyítják, hogy Petőfi Sándor Szibériába került volna, ami különben is abszurd feltételezés.

Ezzel Dr. Kiss József és következésképp az MTA is, a maga részéről lezártnak tekintette az ügyet.

Amikor két évvel később a Petőfi Sándor hamvait ekkor feltáró, Morvai Ferenc vezette expedíció Szibériába készülődött, az MTA és saját maga balszerencséjére Dr. Kiss József 1989. április 15-én újságcikkben közölte álláspontját az expedíció várható eredményéről, Véleményem a “szibériai Petőfi-sír” kérdéséről címmel. Ebben a „szibériai Petőfi-sír”-t képtelen legendának, Petőfi-meséknek nevezi, majd azon sajnálkozik, hogy ezek a Bajkálon túli legendák „már a hazai anyagba is beszüremkedtek”. Írásának csattanós véget szánva, egy példát is megfogalmaz:

„Gondolok például azokra az előttem teljesen érthetetlen kombinációkra, melyek szerint költőnk a dekabrista száműzöttek „utolsó mohikánjainak“ egyikével: Kjuhelbekkerrel baráti kapcsolatot tartott fenn, s egymás mellé temették őket (!?), ami legendának új, feltehetőleg szibériai hajtása.”

És amikor három hónap múlva 1989. július 17-én, a barguzini temetőben egymás mellett feltárták a Szibériába száműzött Wilhelm Karlovics Küchelbecker dekabrista költő és Petőfi Sándor hamvait, akkor nem süllyedtek el! Sem Dr. Kiss József, sem a Magyar Tudományos Akadémia!

Az oroszok még azon nyomban, hatalmas gyászszertartással, ünnepélyesen eltemették költőjüket, Puskin barátját.

Petőfi Sándor hamvai pedig immár 25 éve porladnak megalázó módon – temetetlenül.

Az Akadémia kidőlt pillére, abban az ominózus írásában feladatokat is vázolt az MTA és a magyar állam részére:

„Véleményem szerint minden felelős magyar kulturális vagy tudományos szervnek, intézménynek csak ezt az elutasító álláspontot szabad képviselnie: ne támogasson tehát (sem anyagilag, sem erkölcsileg) olyan mozgalmat vagy vállalkozást, mely bármilyen formában vagy indokolással, bármilyen „nemzeti kötelesség “- re hivatkozással szibériai „kutatásokat“ vagy éppen sírfeltárást, exhumálást és a „szent hamvak“ hazahozatalát sürgeti.”

És hiába volt állítólag 1990-ben Magyarországon rendszerváltás, hiába távozott 1992-ben az élők sorából a nevetségessé vált akadémiai kutató, a kidőlt pillérű MTA és a magyar állam máig tartja magát annak fenti „intelméhez”. Kerül, amibe kerül, alapon.

A.V. Tyivanyenko előadása megtekinthető a világhálón.

MVSZ Sajtószolgálat

10 című bejegyzés “Petőfiért! – Kidőlt MTA-pillér a Petőfi-kutatásban” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Újabb Magyar sikerről olvastam a napokban.Hízott a begyem.
  A hozzászólások között Petőfi idézet.Hideg zuhany.

  “(…)S szellemének országában
  Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!
  S mindezek maradnak ott lenn.
  Vagy ha éppen a véletlen
  Föl találja hozni őket,
  Porban, sárban érnek véget,
  Vagy az ínség zivatarja
  őket messze elsodorja,
  Messze tőlünk a világba,
  Idegen nép kincstárába,
  És ha ott ragyogni látjuk,
  Szánk-szemünket rájok tátjuk,
  S áldicsőséggel lakunk jól,
  Hogy ez innen van honunkból.
  Ez hát nemes büszkeségünk,
  Melyről annyiszor mesélünk?
  Azzal dicsekedni váltig,
  Ami szégyenünkre válik!…(…) ”
  Petőfi Sándor – A Magyar Nemzet (részlet)

  Széplaki István

  Kedvelés

 2. Az MTA mint ismert nem Magyar, hanem osztrák célokat szolgált hosszú ideig. Azért ez idővel változott! Átnyergeltek egy eredendően szélsőségesebb magyarellenes szervezethez. Ez a szervezet a CIONISTÁK szervezete.

  Kedvelés

  1. Sajnos minden betű igaz amit az MTA-ról írtál! Ideje lenne a selejtet (lakhelyárulókat) kitakarítani!
   kató rudi

   Kedvelés

   1. …hát tegyük.

    A hontalanság két fajtája:
    De iure (jogilag): az egyén egyetlen állam állampolgárságával sem rendelkezik.
    De facto (ténylegesen): az egyén formálisan rendelkezik ugyan állampolgársággal, de ténylegesen nem élvezi az adott állam védelmét.

    Kedvelés

 3. Petőfi Sándor segesvári eltűnéséhez. Szendrey Júlia minden követ megmozgatott, hogy férje haláláról bizonyosságot nyerjen, közben ő minden tekintetben világi életet élt. Haját rövidre vágatta,stb., élte a költő felesége dicsfényét és legfőbb vágya volt, hogy ismét férjhez menjen. Ehhez bizonyítaniai kellett, hogy férje elesett a segesvári csatában. Ezt az újabb házasságához be is szerezte.Szendrey Júlia eme “özvegyi fátyol” eldobása, valójában nem is viselése hozzá járult Petőfi segesvári hősi legendájának megalapozásához.

  Kedvelés

 4. UFÓ-k , sóval, védőoltásokkal,kondenzcsíkkal gyilkolják a magyart…most meg Petőfi_ (Petrovics ) Sándor…anyanyelve szlovák…_Sándorunk utóélete osztrák ( Habsburg ) érdekeket szolgál, sajnálatosan fiatalon elveszített élete után…

  Szegény jó magyar népem…de sok hülye mérgezi az életedet.

  Kovács József

  Kedvelés

 5. Na ez is kimaradt a történelem oktatásból:
  https://www.youtube.com/watch?v=0DUISswvZ_I
  Az mta parazitái ezek után miért kapnak még fizetést?
  A zsidonál szánalmasabb, arrogánsabb parazita nincs még egy a földön! A holo hazugságaikat törvénybe iktatják, az igazságot elferdítik, le tagadják.
  Hagymási Zsuzsanna

  Kedvelés

  1. Kedves Zsuzsa

   Hős szovjet vöröskatonákról tanultam történelem órán.
   Most azt mondják, ebben tévedtek, de a többi igaz.Hiszi a piszi.

   Széplaki István

   Kedvelés

 6. Hagymási Zsuzsanna testvér!

  Petőfi Sándor is csak halála után nyerte el szikes parlagunk elismerését, mint annyi más jelen nagyságunk, nálunk ez már így szokás. De neki legalább az utókor megbocsájtotta, hogy zseni volt…Dunyhás testvér meg itt maradt példaképül néhányaknak.

  Íme egy-két parazita:

  Radnóti Miklós, Szerb Antal, Hajós Alfréd, Adler Zsigmond (Papp Laci edzője ) Papp Laci cigány volt, nyugodjon békében! Zöld Márton honvédtábornok,Rózsavölgyi Márk zeneszerző a palotás szerzője, Salamon Béla bácsi, színész, színigazgató, Sík Sándor költő és tanár

  És végül… Vámbéry Ármin orientalista és etnográfusa magyarság őshazájának felkutatója.

  Milyen jó lenne, ha kegyed nem csak a Gede testvérek hányadékait olvasná, de a magyar irodalom, történelem…etc jeleseit is néha.

  Mara Tomi

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.