Zsidó rabbik kiállása ifj. Hegedűs Lóránt lelkész mellett

A Neturei Karta támogató nyilatkozata

A Neturei Karta – a cionizmus eretnek mozgalmát és ideológiáját, valamint annak “gyermekét”, a szektariánus “Izrael Államot” az eredeti ortodox Judaizmus alapján teljes mértékben elutasító csoport és szellemiség – ifj. Hegedűs Lóránt lelkésszel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi.

A csoportunk tagjaként élő rabbik hivatalos egyházi meghívásának eleget téve tavaly találkoztak Hegedűs lelkész úrral, és rendkívül tiszteletteljes és udvarias fogadtatásban részesültek. Az eszmecsere a legbarátságosabb légkörben zajlott.

Találkozónk során a zsidó nép iránti ellenszenvnek semmilyen jelét nem tapasztaltuk. Bizonyosan nem volt jelen az az ősi, szinte a Judaizmus létezése óta fennálló bigott antiszemitizmus, amely, sajnálatos módon, máig jelen van a világ bizonyos pontjain.

A Neturei Karta egyik tanítása, amit igyekszik széles körben megismertetni, hogy a zsidó nép az utóbbi kb. 2000 év során és a jövőben is Isten által arra rendeltetett, hogy szétszóratásban éljen, és hűséges állampolgára legyen annak az országnak, amelyben él. Zsidó rabbik kiállása ifj. Hegedűs Lóránt lelkész mellett Tovább olvasása

„Titkok a barguzini csontváz körül” – Könyvbemutató a Magyarok Házában

Borzák_Petőfi

Kedden mutatták be Borzák Tibor nagyszerű, tényfeltáró könyvét a Magyarok Házában, Budapesten. A szerző maga is jelen volt Petőfi exhumálásakor Barguzinban 1989-ben és azóta is tevékenységének központját képezi az a szinte felfoghatatlan, szinte maffiaszerű ellenállás, ami a vele tartó kutatócsoport munkáját övezi. Az a nézet, hogy úgyse tudjuk mi történt és akkor már jobb, ha úgy véljük „ott esett el a harc mezején”, még szinte ártatlannak vélhető, az igazság azonban az, hogy nemzetünk szabadságának talán legnagyobb harcosa ma is – sőt ma csak igazán – sokaknak útjában áll.

Borzák Tibor 1989-ben a Petőfi népe című újságnál dolgozott a Kiskunságban, s így került a 24 tagú expedícióba, amit főként Morvai Ferenc vállalkozó finanszírozott, s amelynek legismertebb tagja a közelmúltban elhunyt Kiszely István antropológus volt. Borzák Tibor rendkívül nagy szorgalommal és éleslátással válogatott össze, mondhatnánk minden fontos anyagot, mert könyve teljes mértékben bizonyító erejű. Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke is azt hangsúlyozta bevezetőjében, hogy a kriminalisztikában meggyőző erejűnek tekintik, ha egy eltűnt személy csontváza előkerül, hogy ha annak öt ismérve megfelel az eltűntről tudottaknak. Petőfi esetében, mivel közismert személy volt, akiről több leírás is létezik, ezeknek az ismertető jegyeknek a száma 27, ami körülbelül 1 a háromezer milliárdhoz való bizonyosságot jelent. (Ennél többet a genetikai vizsgálat se jelenthet, ezért az MVSZ nem is szorgalmazza többet.) … „Titkok a barguzini csontváz körül” – Könyvbemutató a Magyarok Házában Tovább olvasása