I. rész: Az erőszakmentes ellenállás 198 módja – Hogyan destabilizáljuk bármely kormányzatot; KÉZIKÖNYV SZABADSÁGHARCOSOKNAK

NIF: Olvasóinknak nem ismeretlen Dr. Gene Sharp, akinek az 1 órás, magyar feliratú, interjú filmjét is bemutattuk. Az erőszakmentes ellenállás 198 módozatát sorozatban közöljük. Ajánljuk minden Olvasónknak, hogy másolják le és töprengjenek fölötte, minden egyes pont fölött. Ajánlatunkat kihangsúlyozzuk bizonyos Olvasóink illetve Hozzaszólóink számára, akiknek gözük sincs, hogy az erőszakmentes ellenállás annyira veszélyes, hogy módszereit a titkosszolgálati akadémián oktatjak. Kedves “Ellenálló Magyar” az erőszakmentes ellenállás módozatainak helyes alkalmazásához illik ezt a tudományágat alaposan ismerni!

Hogyan destabilizáljuk BÁRMELY nemkívánatos kormányzat, irányító csoport vagy személy működését

Ha szétnézünk a világban, de elég csak szerény kis hazánkban és a közéletben megszólalókat, szervezett eseményeket, kitalált (akár jó…, akár rossz) mozgalmakat, tetten tudjuk érni azokat a momentumokat, amik segítenek eligazodni, hogyan és hol is kell helyén kezelnünk ezeket a “tüneteket”………

És máris sokkal jobban átlátjuk a helyzetet, mint a többi 99%…… (SBG Buddha – VilagHelyzete.com)

Nagy nemzetközi hatása ellenére Dr. Gene Sharp munkássága és az erőszakmentes küzdelem-stratégiája a magyar nyelvterületen jószerivel ismeretlen. A “From Dictatorship to Democracy” című könyv eddig a világ mintegy 30 nyelvén jelent meg, magyar fordítása viszont nincs.

KÉZIKÖNYV SZABADSÁGHARCOSOKNAK 

Dr. Gene Sharp és az általa alapított Albert Einstein Intézet „küldetése az erőszakmentes konfliktuskezelés elméletének és gyakorlatának terjesztése világszerte, kutatásokkal, az eredmények közkinccsé tételével és a konfliktusban élő csoportokkal való kapcsolattartással.

Nyilvánvaló igazság, hogy a diktátorok nincsenek meg erőforrások nélkül, amit végső soron a nép engedelmessége biztosít. A közvélekedéssel ellentétben tehát a diktatúra van legjobban rászorulva a népre. A feladat ezért az engedelmeskedés megtörése, ami révén a diktatúra összeomlik.

Ehhez azonban meg kell találni a diktatúra gyenge pontjait.

Mivel a diktatúrák belső okokra vezethetőek vissza, (…) a változásnak is belső tényezőkön kell alapulnia. (…) a diktatúrák megdöntésének alapfeltétele a társadalom tagjai önbecsülésének megteremtése, a független társadalmi intézmények létrejötte, amelyeken azután a belső ellenállás szárba szökkenhet.” (…) A diktatúra alóli „felszabadulás esélye egyenlő az emberek önfelszabadító képességével.

A diktátorok és diktatórikus rendszerek erőszakmentes megdöntéséért fáradozók számára „erőszakmentes fegyverek” egész arzenálja áll rendelkezésre.
Az alábbiakban 198-at sorolunk fel ezek közül, három fő kategóriába sorolva őket:

I. erőszakmentes tüntetés és meggyőzés
II. erőszakmentes együtt-nem-működés (a. társadalmi, b.1.+b.2. gazdasági, c. politikai)
III. erőszakmentes intervenció

Mindegyik módszerre találhatók leírások és történelmi példák Gene Sharp „The Politics of Nonviolent Action” c. háromkötetes könyvének második kötetében.
Gene Sharp művei: http://www.amazon.com/Gene-Sharp/e/B001JSC3EI
Intézete: http://www.aeinstein.org/


Fordítói megjegyzés

Gene Sharp módszeréhez a sikeres Gandhitól nyert ihletet. Gene módszere sikerrel alkalmazható vállalati alkalmazottak által, egyetemi diákok által, szülők által az iskolával szemben, ha ezen intézmények visszaélnek hatalmukkal.

Gene egyes módszerei egyén és egyén közötti hatalmi viszonyok kiegyensúlyozására, az erők és egyensúlyok felállítására is alkalmasak felnőtt és felnőtt, fiatalkorú és felnőtt, fiatalkorú és fiatalkorú egyének és csoportok viszonylatában.

Gene Sharp módszerei a vallások közötti, felekezetek közötti és nemzetek közötti viszonylatokban is alkalmazhatók. Módszerének ezekben az esetekben való alkalmazása során azonban rendszerint a műveleteket hatalmi érdekekből más erők eltérítik („hijack”).

Tipikusan ilyen a diákmozgalom, ahogy az szerepel is a 198 pont között, és tipikusan ma már minden tüntetés eltérítésre kerül, bárhol legyen is az. Ugyanúgy térítik el ezeket eredetileg helyes és megbecsülendő céljaiktól, mint mások a repülőgépeket. 

Ezen eltérítő háttérerők nyilvánosságra hozatala és leleplezése e mozgalmak elején és közben ezért kulcsfontosságú, különben láthatatlan kézként térítik el a 198 pont használóit, saját maguk ellen is a 198 pont más pontjait alkalmazva (pl. tüntetésen az álruhás álcivil áltüntetők).

I./III.: Az erőszakmentes tüntetés és meggyőzés módszerei

Formális nyilatkozatok

 1. Nyilvános beszéd
 2. Elutasításról vagy támogatásról biztosító levél
 3. Szervezetek és intézmények nyilatkozatai
 4. Közösségi nyilatkozatok aláírásokkal
 5. Vádirati és szándéknyilatkozatok
 6. Csoportos vagy tömeges petíciók

Széles közönségréteggel folytatott kommunikáció

 1. Szlogenek, karikatúrák, szimbólumok

matolcsy-orban-joker

 1. Bannerek, poszterek, és egyéb nagy felületen megjelenített kommunikációk
 2. Szórólapok, brosúrák és könyvek
 3. Újságok és folyóiratok
 4. Rádió- és televízió-felvételek
 5. Égre vagy a földre rajzolt feliratok

Csoportos képviseletek

 1. Küldöttségek
 2. Megszégyenítési céllal díjak, elismerések adományozása
 3. Csoportos lobbizás
 4. Bejárat-torlaszolás
 5. Megszégyenítési célú, hamis célú választások (Mock elections)

orbán pálinka fekvotamasz

Nyilvánosság előtt történő szimbolikus cselekedetek

 1. Zászlók és szimbolikus színek közszemlére tétele
 2. Szimbólumok hordása
 3. Imádkozás és imádás
 4. Szimbolikus tárgyak kiszállítása
 5. Meztelen tüntetések
 6. Saját tulajdon rombolása
 7. Szimbolikus fények
 8. Portrék, ábrázolások közszemlére tétele
 9. Festmény mint tüntetési eszköz
 10. Új jelek és nevek
 11. Szimbolikus hangok
 12. Szimbolikus visszakövetelések
 13. Durva gesztusok
PL_nemzeticsakany
Póka László a Nemzet Csákánya!

Egyénekre való nyomásgyakorlás

 1. „Vadászat” tisztviselőkre
 2. Tisztviselők felbőszítése
 3. Fraternizálás (ál-barátkozás, barátkozás színlelése)
 4. Virrasztás

Póka László megafonnal

Dráma és zene

 1. Humoros skiccek és csínytevések
 2. Filmszínházi, színházi, színházszerű műsor és koncert
 3. Dalok, éneklések

Körmenetek

 1. Menetelés
 2. Parádé
 3. Vallási, vallásos körmenet
 4. Zarándoklat
 5. Gépjármű-konvoj

poka_laszlo_csakany_otthonvedokkel_2

Halottak tisztelete

 1. Politikusok általi gyász
 2. Áltemetések
 3. Demonstratív célzatú temetések
 4. Megemlékező beszéd temetkezési helyen

Közösségi összejövetelek

 1. Elutasító vagy támogató gyűlések
 2. Tüntetési céllal összehívott összejövetelek
 3. Álruhás tüntetési találkozó
 4. Be-tanítások (Teach-ins)

Visszavonulás és megtagadás

 1. Terem látványos elhagyása
 2. Tüntetőleges csend
 3. Kitüntetések visszautasítása vagy visszaadása
 4. Tüntetőleges hátat fordítás

PL-t_kiviszik-rendorok

Vége az I. résznek

 Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Egy gondolat a(z) “I. rész: Az erőszakmentes ellenállás 198 módja – Hogyan destabilizáljuk bármely kormányzatot; KÉZIKÖNYV SZABADSÁGHARCOSOKNAK” című bejegyzésnél

 1. A legnehezebb feladat viszont az eltérítő háttérerők leleplezése. Nézzük csak egyetlen példát. Befurakszik a tömeg közepére egy áltüntető, laza, álcázott mozdulattal – akár zsebből – szétszór egy kis permetet, s körötte úgy kezdenek viselkedni, ahogy a szer megrendelői parancsolták. A megváltozott magatartásúak viszont kiszámíthatatlanul hatnak a tömegre. Agyon is taposhatják egymást, verekedés, pánik hangulat uralkodhat el az amúgy békésnek indult tüntetésén, amit politikailag úgy lehet felhasználni, ahogy éppen, akkor akarják.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.