A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (10. tétel)

Jelen írásom egy sorozat része, mely sorozatnak a célja bebizonyítani, hogy a Szentkorona Eszme az élet minden területén alkalmazható, és Magyarország, de talán egész Európa egyetlen esélye a túléléshez, ha időben elkezdi alkalmazni, használni úgy, ahogyan azt eleink is tették, méghozzá sikerrel! Sorozatom minden fejezetének végén olvasható két felhívás, kinek van füle, hallja!

 1. A Szent Korona tagjainak szabadsága – Una et eadem libertas.

Szó szerinti fordításban: egy és oszthatatlan szabadság. Másképp: a szabadság egy és oszthatatlan. Az egyetemes nemzet (itt most azt értjük ez alatt, hogy a mindenkori magyar nemzet, tehát nemzedékeken átívelő, állandó fogalom) minden tagjának egy és ugyanazon a szabadsága.

A nemzet tagja a Szent Korona tagja, akiknek a szabadsága egy és oszthatatlan.

A Szent Korona tagjainak szabadsága

Tehát a kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.

A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó népek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. Államalkotók azok, akik elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájuknak helyet találnak a Szent Korona Országának területén úgy, hogy azzal nem sértik a többi államalkotó nép és a magyarság érdekeit és kultúráját.

Tehát a Szent Korona tagjainak és az államalkotó népek tagjainak a szabadsága egy és oszthatatlan, a jogok és kötelezettségek egységében.

Ez, a Szentkorona Eszme többi elemével együtt, azt eredményezi, hogy mindenki egyenlő, – nem csak szavakban, de követelhetően, számon kérhetően – és mindenkinek a joga arányában viselt kötelezettségei mértékében, valamint ezek összhangjában, és munkája, érdemei szerint részesül a javakból is.

Az alapvető szabadság- és önrendelkezési jogok Magyarországon több száz éve a közgondolkodás részei. E jogoknak a megsértése a történelem folyamán sokszor, ismételten felkelésekhez és forradalmakhoz vezetett. Kétségtelenül a magyar néplélek elidegeníthetetlen alkotóeleme a szabadság iránti vágy. A magyar a szabadság népe!

Utoljára 1956-ban a kommunista diktatúráról, és a Pax Sovietica-ról rántottuk le a leplet és ezzel megindítottuk az összeomlását. 1989-ben szétvágtuk a vasfüggönyt, utat nyitva egy számunkra sokat ígérő szabadság felé.

Nagyot csalódtunk. Ismét védekeznünk kell. Le kell rántani  az új, láthatatlan diktatúrának, és a Pax Americana-nak az álarcát, ameddig még nem késő.

Összefoglalva tehát, a Szentkorona tagjainak és az államalkotó népek tagjainak – a szabadság népének – a szabadsága egy és oszthatatlan, a jogok és kötelezettséges egységében, valamint ezek összhangjában, és munkája, érdemei szerint részesül a javakból is.

Higgyünk abban, hogy a Szentkorona Eszme hatása még nem halt el, ma is él, a jövőben is javunkra válhat, ha teszünk is érte! Mert a hit teremti a jogot! A Szentkorona Eszme az öntudatunk alkotmánya!

A Szentkorona Eszme azon jogelvei, melyekből a fenti gondolatok eredeznek, a következők:

 • Una et eadem libertas.
 • A Szent Korona sérthetetlensége
 • A közhatalmat a Szent Korona nevében gyakorolják
 • A magyar nemzetállam alapelve: nemzeti és állampolgári egyenjogúság a politikai szabadság teljessége a társadalom kulturális jellegének, a magyar nyelv és kultúra szerepének tiszteletben tartásával.

Mindezek ma sajnos nem így működnek, de a Szentkorona Eszme szerint így kellene, mert ez következik belőle. Csak következetesen, kompromisszumok nélkül gondolkodjunk, akkor egyértelművé válik a világ előttünk!

Folytatom! (Magyarország mindig független – Hungaria semper libera) 

Felhívás!

 1. Politikusok, közszolgálati dolgozók, közfeladatot ellátók, kinevezett közalkalmazottak, választott társadalmi funkcionáriusok!

Az a dolgotok, hogy a magyarságért, a magyar emberek közösségéért tegyetek, ne magatokért! Ezért kötelességetek a Szentkorona Eszmét alkalmazni, és azt mindenkor, mindenkivel betartani és betartatni! Ne feledjétek!

 1. Magyarok!

Nektek az a dolgotok, hogy a Szentkorona Eszme szerint szemetek a választott emberek tevékenységén legyen! Jogotok, de egyben kötelességetek is az ellenállás joga – Ius Resistendi – szerint megakadályozni, hogy a Szentkorona Eszme sérüljön, vagy bármely vezetőtök a magyar nemzet ellen tehessen! Éljetek és tegyetek e szerint! A Szentkorona Eszme útmutatást ad az élet minden területén, hogy mi a teendő! Éljetek vele!

Budaörs, Csíki-dűlő 2017. év Jégbontó (Böjtelő) havának 17. napján

Dr. Safáry-Kollár Lajos                                                                                             jogász, közíró

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Korábbi részek: 

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (1. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (2. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (3. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (4. TÉTEL)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (5. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (6. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (7. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (8. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (9. tétel)

3 című bejegyzés “A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (10. tétel)” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Dr.Safary Kollár Lajos minden gondolatával/javaslatával, egyetértek!
  De, atttól tartok, hogy ugyanazok az “anyakönyvi-papirmagyarok” , a Magyar Nemzet évszázados belső ellenségei, —a Kajafás rokonai–, fogják ezt is ugyan úgy “megfúrni”, ahogyan az 1990-es években a Világkiállítást, és a közelmultban, az Olyimpiát is megakadályozták!!!
  Ezért elsősórban, talán ezt az “akadályt” kellene eltávolítani! Nem
  de???
  Kérdezni merészeli, az 56-os Veterán és Koppányivadék, Dr.E.Sz.L..

  Kedvelés

  1. Tisztelt dr. Szabó Úr!
   Az Ön által említett veszély valóban fennáll, és erősen fogják ellenink megkísérelni a “megfúrást”, de pontosan ezt felismerve, nem látván más kivezető utat, fogtam bele a felvilágosításba. A nyilvánosság és az igazság hangos kimondása lehet az egyetlen elfogadható magatartás, mit elfogadhatnók. Áldás! Tisztelettel: a szerző

   Kedvelés

 2. Szerény véleményem szerint a Szentkorona Eszme soha nem hal ki, bizonyíték rá az elmúlt nagyon viharos évszázadok. A kedves “Koppányivadéknak” viszont abban igaza van, hogy a mindenhova, ÉRDEMTELENÜL befurakodottak végzetes bajokat tudnak okozni. Lásd például a Magyar Testvéri Közösséget, ahova eleinte az Árpád-házig visszavezethető felmenőkkel igazoltak voltak jogosultak tag lenni, majd minap meglepetéssel olvastam, ahogy engedték felhígulni a zárt közösséget, lecsapott rájuk az ÁVO, de egy szót sem tudtak belőlük kicsikarni, ám átmeneti(?) megszűntetésüket elérték.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.