Angela Merkel anyja lengyel zsidó, akitől jiddisül tanult, apja szabadkőműves lutheránus lelkész volt

Merkel maga is szabadkőműves, s ezeknek az ellentmondást nem tűrő parancsát teljesíti a bevándoroltatás ERŐLTETÉSÉBEN. Karrierjének elemzéséből kiderül, hogy skrupulus nélkül minden addigi támogatóját hátba döfte, és azokat kinyírta, ha ezzel egy lépést tehetett felfelé a ranglétrán. Így nyírta ki Kohl kancellárt is, aki emlékirataiban megemlíti többek között azt is, “Merkelt meg kellett tanítani, hogy társaságban miként kell enni!” Pedig inkább arra kellett volna megtanítani, hogy a nyugatnémet politikai körökben miként kell viselkedni, s miként kell a hazája érdekében tevékenykedni. De erre ma már a németeknek nincs sem erejük, és a tradíciójuk az amerikai megszállás alatt megszakadt! Szellemükben is vazallusokká váltak! Angela Merkel az alábbi videóban a Knesszetben héberül kezdi a beszédét! Utána németül folytatja és meghatódva mondja,  köszöni , hogy anyanyelvén szólalhat fel. Ez eléggé kétértelmű: melyik anyanyelvére gondolt? A héberre vagy a németre? Reméljük, hogy a németek észhez térnek és Angela a nürnbergi bíróságon a vádlottak padjára kerül az időközben letartoztatott ránkvándorló terroristáival együtt!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ez a megbízatása (akárcsak Gyurcsány esetében) saját országát szétverni és vele együtt egész Európát!

Fiatalkorában az NDK-ban az FDJ (az ottani KISZ) egyik vezetője volt, még egyenruhában is masírozott.

Diáktársaival — egy lutheránus lelkész lányaként is — nudista strandra járt. (Ilyen strand létezett a “szocialista” NDK-ban!)

1993-ban az akkor fiatal, szintén keletnémet Thomas de Maizière-rel, (aki szintén “kereszténydemokrata”), ő jelenleg a bevándorlást megengedő szövetségi német belügyminiszter. Thomas de Mazière nagybátyja volt az NDK utolsó belügyminisztere.

Ezek után van még min csodálkozni ?

Angela Merkel zsidó származása

Angela Merkel az első gyermeke Horst Kasnernek, született KAZMIERCZAK, és Herlind Kasnernek, született JENTSCH, 1954-ben Hamburgban, mint Angela Dorothea Kasner. Állítólag két testvére van, Irene és Marcus. Az apa, törvénytelen gyermeke ANNA RYCHLICKA KAZMIERCZAK-nak és Ludwik WOJCIECHOWSKI-nek, aki protestáns lelkész volt; az anya, Herlind JENTSCH lengyel zsidó Galíciából, tanár. >>Tehát Angela, a zsidó törvények szerint, 100%-ban zsidó!<<

Anyai agi nagyapja LUDWIK KAZMIERCZAK Posen-ből, az első vh.-ban a németek ellen harcol a Haller csapatokban, amely a lengyel önkéntesek csapata volt a francia hadseregben (fényképpel bizonyítva!).

Eredeti német szöveg: “ANGELA MERKEL wird als erstes Kind von HORST KASNER, geb. KAZMIERCZAK, und HERLIND KASNER, geb. JENTZSCH, 1954 in Hamburg (nach unbestätigten Quellen allerdings in den U.S.A.) geboren und bekommt den Namen ANGELA DOROTHEA KASNER. Sie hat (angeblich) zwei Geschwister, Bruder Marcus und Schwester Irene. Der Vater, uneheliches Kind von ANNA RYCHLICKA KAZMIERCZAK und LUDWIK WOJCIECHOWSKI, ist evangelischer Pfarrer; die Mutter, eine polnische Jüdin aus Galizien, Lehrerin. Ihr Großvater mütterlicherseits hieß LUDWIK KAZMIERCZAK, stammte aus Posen und kämpfte im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland. Das belegt ein Photo ihres Vetters zweiten Grades, Cousins ihres Vaters und Neffen ihres Großvaters, des 79 jährigen pensionierten Buchhalters ZYGMUNT RYCHLICKI, in der polnischen Zeitung „Gazeta Wyborcza“. Das Bild zeigt ihren Großvater in der Uniform der sog. Haller-Armee, einer Einheit von Polen, die in der französischen Armee gegen Deutsche kämpfte.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A német kancellárnő igencsak sokmindent csinált, jót is rosszat is és már szinte a Margaret Thatcher-i vaslédi sőt titánlédi magasságokig emelkedett. Őszintén szólva én is kedvelem önt Angéla. A sok brüsszeli bábbal szemben sem lehetett könnyű elérni, sőt kiharcolni, hogy az EU szürke eminenciása lehessen. Drukkoltam önnek, nehogy elrontsa ezt a remek imázst. Ötcsillagos elismerésem azért, hogy ezt a topnépszerűséget 10 éven át sikerült is megőríznie. Ha nincs ez a mániákus migránsbehívás, lassan már az EU-tagállamok nagy részével és a német néppel való szembeszállás, akkor nem is bújik ki a szög a zsákból. Angela drága! Eddig csak jó zsidónak és a rotarysok csúcsköreihez tartozó magasfokozatú szabadkőművesnek tartottam, de az alább közölt titkok az ön másik, rejtett énjét is a nyilvánosság elé tárják. Üdvözlöm abban az elit csapatban, ahová a titkosügynökök, kémek tartoznak. Most már leesett, miért a nagy barátkozás ön és a KGB-s múltú Putyin között. Hát azért, mert exkollégák. Egy ideig mi is a CIA-nál regisztrált baráti sajtó voltunk (ugyanígy a Kremlben is), mert az átkos idején a főmunkatársunk, mint magasrangú kormányhivatalnok intézte el, hogy hivatalos képviseletük legyen Budapesten. E cikket is részben CIA-s információk alapján készítettük.

Kedves Angela, ha ön valóban az volt, amit állítanak, akkor fogadja elismerésem, ha meg aljas rágalom az egész, akkor meg drukkolunk, hogy valótlan legyen, s ne rontsa az ön imázsát.

Nos, íme (németül):

http://www.voltairenet.org/article145118.html

A baloldali francia újságíró Thierry Meyssan cikke azt a gyanút kelti, hogy Angela Merkelt a berlini fal leomlása után a CIA alkalmazta, és az amerikai neokonzervatív körök segítették mai pozíciójába.

Férjének Joachim Sauernek (http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Sauer) alkalmazása olyan cégeknél, amelyek a Pentagonnak dolgoznak, kísérő intézkedés lehetett. Merkel csodás felemelkedése után a szövetségi kormánynak még több német katonát kell Afganisztánba küldeni.

Angela Merkel 1954-ben született Hamburgban. Születése után nem sokkal családja azt a szokatlan döntést hozta, hogy áttelepül az NDK-ba. Apja, a lutheránus lelkész hamarosan szemináriumot alapított az NDK-ban és átvette egy fogyatékos otthon vezetését. Nem kritizálta nyíltan a rezsimet és privilegizált társadalmi státusza volt: két autóval rendelkezett és gyakran utazott nyugatra. Angela Merkel ragyogó diák volt és fizikai tanulmányait doktorátussal zárta. Férjhez ment Ulrich Merkel fizikushoz, akitől hamarosan elvált. Később Joachim Sauer professzorral élt együtt, aki maga is elvált volt és két gyermek apja. Merkelné a Tudományos Akadémián a kvantumfizika kutatója lett.

Ugyanakkor politikailag elkötelezte magát a Freie Deutsche Jugend-ben (FDJ) (ami nálunk a KISZ-nek felelt meg – a ford.megj.), egy állami ifjúsági szervezetben. Ott az agit-prop részleg titkári státuszáig emelkedett és a szocialista diktatúra politikai kommunikációjának egyik legfontosabb szakemberévé vált. Szakmai és politikai okokból gyakran járt a Szovjetunióban, főleg Moszkvában, amit az orosz nyelv jó ismerete megkönnyít neki. Bár a berlini fal leomlását már régóta kívánták és előkészítették, 1989 novemberében minden kormányt meglepett. A CIA igyekszik maga dönteni az új kormánytagokról, amennyiben a régi rezsim felelőseit alkalmazza, akik készek az USA-t szolgálni, ahogy azelőtt a SZU-t.

merkel-hadbirosag-elott
Angela Merkel a megérdemelt helyén: a hadbíróság előtt!!! Jelképesen, Nürnbergben!!!

Egy hónap múlva Angela Merkel átáll a másik oldalra, és hirtelen csatlakozik a Demokratikus Ébredés nevű, a nyugatnémet kereszténydemokraták inspirálta mozgalomhoz. Kezdettől fogva ugyanaz a pozíciója, mint korábban, csak ezt most a nyugatnémet fogalmakhoz igazítják: Mostantól „sajtószóvivőnek“ nevezik. Hamarosan kiderül, hogy a Demokratikus Ébredés elnöke Wolfgang Schnur, egykori Stasi-munkatárs. Angela Merkel közli ezt a fájdalmas hírt a sajtóval. Schnur úrnak vissza kell lépni, ami lehetővé teszi, hogy Merkel legyen helyette a mozgalom elnöke.

Az utolsó parlamenti választások után az NDK-ban belép Lothar de Maizière kormányába és ott szóvivő lesz, bár a Demokratikus Ébredés a szavazatoknak csak 0,9 %-át kapta meg. Ebben az átmeneti időszakban aktívan részt vesz a „2+4“ megbeszéléseken, ami Berlin négy részre osztását és a szövetségesek általi megszállásának vet véget, valamint a német újraegyesítésről szóló tárgyalásokon. Hogy, ahogy mondja, megakadályozzanak egy masszív kivándorlást keletről nyugatra, az NDK azonnali belépéséért küzd a piacgazdaságba és a német márka zónájába.

Élettársa Joachim Sauer az USA cég, a Biosym Technology alkalmazottja. Egy évet tölt San Diegoban (Kalifornia) ennek a cégnek a laboratóriumában, amely a Pentagonnak dolgozik. Majd az Accelrys-nél lesz szakértő, egy másik, a Pentagonnak dolgozó társaságnál San Diegoban. Angela Merkel ezalatt angol tudását gyarapítja, a nyelvet ezek után remekül bírja. Amikor az NDK-t a Szövetségi Köztársaságba, a Demokrati-kus Ébredést pedig a CDU-ba viszik át, Angela Merkelt beválasztják a Bundestagba és belép Helmut Kohl kormányába. Bár ő nagyon szigorú erkölcsű, ezt a fiatal nőt választja keletről, aki gyermektelen és konkubinátusban él – ifjúság- és nőügyi miniszternek. 14 hónap alatt sikerült az NDK ifjúsági szervezeté betöltött szerepéből – a kommunista propaganda felelőséből – átalakulnia a Szövetségi Köztársaság kereszténydemokrata ifjúsági- és nőügyi miniszterévé. Ebben az első hivatali időszakban azonban nagyon sovány mérleget tud felmutatni. Folytatva karrierjét a CDU-nál, Angela Merkel hiába igyekszik, hogy megválasszák a párt régiós elnökének Brandenburgban. Lothar de Maizière-nek, aki a nemzeti párt alelnöke lett, távoli Stasi-kapcsolatokat rónak fel; le kell mondania, mire Merkelné foglalja el a helyét. 1994-ben Klaus Töpfer, Környezet- és természetvédelmi, a reaktorok biztonságáért felelős minisztert kinevezik az ENSZ környezetvédelmi programjának igazgatójává a Német Kereskedelmi és Iparkamara éles támadásai után. Töpfernek felróják, hogy alábecsüli a gazdasági realitásokat. Erre Helmut Kohl védencét Angela Merkelt teszi meg helyére, ami a válságnak véget vet. Hivatalba lépése után azonnal elbocsát minden magasabb funkcionáriust, akik elődjéhez hűek maradtak. Ebben az időben köt baráti kapcsolatot az akkori francia hivatali kollégájával, Dominique Voynet-val. 1998-ben Kohl kancellár tudatja az USA-val, hogy nem egyezik bele a koszovói nemzetközi intervencióba. Ezt teszi akkor, amikor Gerhard Schröder szociáldemokratái és Joschka Fischer zöldjei Slobodan Milosevicet Adolf Hitlerhez hasonlítják és humanitárius háborúra szólítanak fel. Az Amerika párti sajtó támadja a kancellárt, amikor az ország újraegyesítése utáni gazdasági nehézségeiért teszi felelőssé.

A kereszténydemokratákat 1998-ben egy vörös-zöld hullám elsöpri a választásokon. Schröder kancellár lesz és Fischert nevezi ki külügyminiszternek. Hamarosan szemére vetik Helmut Kohlnak és környezetének, hogy titkos pénzt fogadtak el a CDU részére, de egy ígéretre hivatkozva nem adják meg az adományozók nevét. Erre föl Angela Merkel a «Frankfurter Allgemeine Zeitung-ban» [1] állásfoglalást hoz nyilvánosságra, hogy elhatárolódjon mentorától. Ezzel kényszeríti Helmut Kohlt, hogy vonuljon vissza a pártból, majd nem sokkal utána, a CDU új elnökét, Wolfgang Schäuble-t is. A közerkölcs nevében átveszi a párt elnökségét. Ezután alkalmazkodik a kereszténydemokrata erkölcshöz, és feleségül megy a partneréhez. Ettől kezdve Angela Merkelt két fontos sajtócsoport támogatja nyíltan. Számíthat Friede Springerre, az Axel-Springer-Csoport örökösére (180 újság és folyóirat, köztük a «Bild», «Die Welt»). A csoport újságíróinak egy kiadói záradékot kell aláírniuk arról, hogy a transzatlanti kapcsolatok fejlődéséért és Izrael állam védelméért fognak síkra szállni.

Angela Merkel számíthat barátnőjére, Liz Mohnra is, a Bertelsmann-csoport igazgatónőjére, az európai média legfontosabb alakjára (RTL, Prisma, Random House usw.). Frau Mohn a Bertelsmann-Alapítvány alelnöke is, amely az euro-amerikai kapcsolatok intellektuális oszlopa. Angela Merkel támaszkodik Jeffrey Gedmin tanácsaira, akit a Bush-klán külön az ő számára küldött Berlinbe. Ez a lobbista először az American Enterprise Institute-nak (AEI) [2] dolgozott Richard Perle és Dick Cheney felesége alatt. Nagyon bátorítja, hogy az eurót igazítsa a dollárhoz. Az AEI-ben előbb a New Atlantic Initiative-t (NAI) vezette, amely Európa minden fontos amerikabarát tábornokát és politikusát egyesíti. Együttműködött a Project for a New American Century (PNAC) nevű neokonzervatív programban és ebben ő fogalmazta meg a fejezetet Európáról. Ott írja, hogy az EU-nak a NATO ellenőrzése alatt kell maradni, és ez csak akkor lesz lehetséges, ha gyengíteni lehet az „európai emancipációs követeléseket“. [3] Ugyanakkor ő a CCD (Council for a Community of Democracies) igazgatója is, [4] amely kétsebességű ENSZ-et követel, és átveszi Berlinben az Aspen-Institut vezetését. [5] Elutasítja barátja, John Bolton [6] ajánlatát, hogy az USA helyettes nagykövete legyen az ENSZ-nél, hogy teljesen Angela Merkel támogatásának szentelhesse magát. 2003-ben a State Departement rábíz Jeffrey Gedminre és Craig Kennedyre egy terjedelmes programot a „nyilvános diplomáciáért“, vagyis propagandáért, amely többek között nyugat európai újságírók és véleményformáló intézmények titkos támogatását tartalmazza.[7] 2003-ban Gerhard Schröder ellenzi Irakban az anglo-amerikai hadműveleteket. Angela Merkel erre nyilvánosságra hoz egy állásfoglalást a Washington Postban, [8] amelyben visszautasítja a Chirac-Schröder-doktrinát Európa függetlenségéről, hangsúlyozza Amerika iránti háláját és barátságát, és támogatja a háborút. 2004 májusában azzal zavarja össze a helyzetet, hogy keresztülviszi Horst Köhler bankár megválasztását szövetségi elnökké, aki (a Maastrichti Szerződés fő megszerkesztője, amely szerződés az euró bevezetéséről szól), az Európa Újjáépítési és Fejlesztési Bank egykori elnöke és az IWF igazgatója. Ezután egy „hazafias“ kampányt indít a radikális iszlám ellen.

A 2005-ös parlamenti választások egész kampánya alatt kipellengérezi az emelkedő munkanélküliségi számokat és a szociáldemokraták képtelenségét, hogy ezeknek gátat vessen. Erre föl a CDU 21 százalékpont előnyt szerez a felmérésekben. Ebben a helyzetben titkos tanácsadója Jeffrey Gedmin a „Der Welt“-ben közöl egy neki címzett nyílt levelet. A német gazdasági modell kritikája után így folytatja: „Mielőtt az országot előbbre tudná vinni, le kell győznie intellektuálisan ezeket a nosztalgiázókat. Amennyiben Sarkozy úr követné Chirac urat, Franciaország talán fellendül. Kár lenne, ha Németország tovább hanyatlana.“ Ezt a meghívást követve, Angela Merkel végre ismerteti megoldási javaslatait. Előretolja egyik tanácsadóját, az alkotmánybíróság egykori bíróját, Paul Kirchhofot, és rábízza a «Neue Soziale Marktwirtschaft» [9] nevű kezdeményezést. Bejelenti a progresszív jövedelemadó leállítását: ugyanaz a százalék legyen érvényben a szűkölködőnek is mint a dúsgazdagnak. Gerhard Schröder, a távozó kancellár élesen kritizálja a projektet egy televíziós vitában. A CDU előnye elpárolog. Végül a CDU a szavazatok 35%-t, az SPD 34%-t kapja, a többi megoszlik a kis pártok között. A németek már nem akarják Schrödert, de Merkelt sem. Hosszas és fárasztó tárgyalások után létrejön egy nagykoalíció: Angela Merkel kancellár lesz, de a minisztériumok felét át kell engednie az ellenzéknek.

A Libanon elleni izraeli intervenció alkalmával keresztülviszi a német flotta bevetését a FINUL keretében, miközben kijelenti: «Ha Németország létjogosultsága abban áll, hogy Izrael létjogát garantálja, most, amikor ez a lét veszélyben van, nem maradhatunk tétlenek.“ 2007. január 1. óta Angela Merkel vezeti az Európai Uniót. Nem titkolja szándékát, hogy Franciaországot és Hollandiát kényszerítse, hogy fogadják el az európai alkotmány tervének egy második változatát, bár ezek az országok az első változatot népszavazással elutasították. Azt a szándékát sem titkolja, hogy feltámassza az észak amerikai szabadkereskedelmi zónának az európaival való összekapcsolásának projektjét egy „nagy transzatlanti piac“ kialakítására – Sir Leon Brittan elképzeléseinek megfelelően.

http://www.zeit-fragen.ch/index.-php?id=1496 [1] Frank-furter Allgemeine Zeitung vom 22.12.1999.[2] «L’Institut américain de l’entreprise à la Maison-Blanche», Réseau Voltaire vom 21.6.2004.[3] «Europe and Nato: Saving the Alliance» von Jeffrey Gedmin in Present Dangers. Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy unter der Leitung von Robert Kagan et William Kristol, Encounter Books 2000.[4] «La démocratie forcée» von Paul Labarique, Réseau Voltaire vom 25.1.2005.[5] «L’Institut Aspen élève les requins du business», Réseau Voltaire vom 2.9.2004.[6] «John Bolton et le désarmement par la guerre», Réseau Voltaire vom 30.11.2004.[7] «Selling America, Short» von Jeffrey Gedmin und Craig Kennedy, The National Interest Nr. 74, Winter 2003.[8] «Schroeder Doesn’t Speak for All Germans» von Angela Merkel, The Washinton Post vom 20.2.2003.[9] Dieser Think tank beruft sich auf die soziale Marktwirtschaft, die Bundeskanzler Ludwig Erhard in Abstützung auf den Marshall-Plan 1963–66 einrichtete.

A következő hosszú és részletes cikkben leleplezik Merkelt és Sárközy-t, mint CIA-ügynököket (német nyelven):

Sind Angela Merkel und Sarkozy CIA-Agenten?

Angela Merkel, ahogy Hollande és a többiek, a szabadkőművevesek, aztán Soros György és a mögötte állók is közvetve felelősek a párizsi terror-merényletekért. Egyik részük azért, mert ellenőrízhetetlen, eszelős módon hagyta, hogy a részben jogos, szolidaritást érdemlő háborús károsultak, s az elkergetendő jobban élni akaró, bizniszelő migránsok közé keveredett anonim ISIS-esek, iszlám dzsihadisták és parancsra váró ,,Soros-Rothschild zsoldosok is betörhessenek az EU területére. Én nem tartom valószínűnek, de egyes nemzeti radikálisok már úgy vélik, hogy az EU arabosítása, iszlámosítása döntéseikért és az ISIS-terror importálásáért bíróság előtt felelnek majd. Egyes olvasóink már az elkergetésüket, sőt kivégzésüket is jogos büntetésnek tartaná. Nemcsak a mostani párizsi terrortámadásokról van szó ugyanis, hanem egy ezután pronosztizálható több éven át tartó merényletsorozatról is, amelyik e hibás, felelőtlan migránspolitika következménye. Még találgatni sem lehet, hogy Berlin, Brüsszel, Róma, Madrid, London, stb. következik-e és mikor? Nos e fővárosoktól és célországoktól való felelősségelhárítás, s egyben ömvédelem is szükségessé teszi szövetségi-ország-csoportkénti elhatárolódásunkat. (Ez a gazdasági együttműködést és a közös piaci kereskedelmet nem érinti!) Ám nagy valószínűséggel az Új Európa nevet kapó középső unió részünkre most már nemzetbiztonsági kockázatot jelent a nyugatra eső Eurábia. Épp ezért a nemzetállam-csoportunk be kell, hogy vezesse a határellenőrzést, az eu-jog nagy része alóli elkülönülést, és egyebek közt szigorúbb migráns törvényeket kell, hogy alkosson. Ebben lehetnek olyan paragrafusok, amelyek kiutasítják az iszlámos ott tartózkodókat, vagy állandó megfigyelés alá helyezik, a határon belépők pedig csak Rfid nyomkövető chip beültetését kérve léphetnek Új Európába. Miután már semmiféle szolidaritás, háttérhatalmi és szabadkőműves parancs sem köti őket Eurábiához, szabadon törekedhetnek arra, hogy e nemzetállam-csoport iszlámmentessé alakuljon, és átvegye az harcos vallást tiltó Japán tapasztalatokat.

Van még egy oka is az EU-n belüli különválásnak. Az Iszlám Állam ugyanis a birodalomépítési terveiben már szerepelteti 4-5 nemzetállamunk elfoglalását, megsemmisítését. Horvátország és Szlovénia van az elsők között, utána jön Magyarország és kiírtásra számíthat még Csehország és Szlovákia is. Ezektől nyugatra már Eurábia fekszik, s az furcsa módon ,,védelmet élvez”, hiszen arabosítva van és lesz, több államában a saría iszlám törvénykezés is bevezetésre kerülhet. Az ISIS célpontnak jelölte ki még Spanyolországot és Portugáliát is, ami az Andalúz kalifátus lesz, míg mi és északdéli szomszédaink alkotnák a terrorállamosított EVROBPÁ-t.

Fordította egy Olvasó

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

19 című bejegyzés “Angela Merkel anyja lengyel zsidó, akitől jiddisül tanult, apja szabadkőműves lutheránus lelkész volt” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Csak kibújik a szög a zsákból.
  H.B.
  “Tudnunk kell, hogy a zsidónő a zsidóság terjeszkedésének igazi és nagyon hatékony, bújtatott eszköze, valódi csúcsfegyvere!”

  Kedvelés

  1. A vérükben van, tanulniuk sem kell. A saját fajtársuk ellen is könnyedén bevetik. Lásd. Vanunu elfogását Rómában.

   Kedvelik 1 személy

 2. Ha valami rossz történik a világban, akkor bizonyos, hogy mindig a zsidósághoz vezetnek a szálak.
  Hát nem csoda, hogy már félünk tőlük.

  Kedvelés

 3. Ha valami rossz történik a világban mindíg előbújnak az ilyen barmok, akik mindenben a zsidót keresik hogy őt lehessen felelőssé tenni, ugyanis mi keresztények tökéletesek vagyunk, azt a néhányszázezer embertársunkat, akiket eretnekként megégettünk máglyán, ( autodafé) őket is csak zsidó befolyásra gyilkoltuk halomra, Hitler fegyvereit is csak zsidó befolyásra áldotta meg a pápa (az áldott emlékű, tévedhetetlen XII. Pius ) és különben is mindennek Soros az oka, ugye értitek??

  Kedvelés

  1. Bardossy, te ezt a marhasagot honnan szedted?
   “Ha valami rossz történik a világban mindíg előbújnak az ilyen barmok, akik mindenben a zsidót keresik hogy őt lehessen felelőssé tenni,”
   Ki beszél itt arrol, hogy bàrmi történik a vilàgban akkor a zsidok a felelösek!
   De azt ugye tudod, hogy még Ron Paul is megirta, a szenatus pénzügyi bizottsaganak elnöke, és ex-elnök-jelölt, hogy a FED az privatbank,mégpedig zsido kézben van. Vagy neked minden összeesküvés elmélet, ami a zsido gonosztevésröl szol? Te olyan naiv vagy hogy beveszed a zsido sirànkozàsokat, hogy a kereszténység csak ugy uri passziobol kinozgatja öket?
   Milyen lyukban nöttél te fel? Még mindiig ugyanabban a lyukban tartozkodsz? Làttàl màr napvilàgot egyàltalàn?
   S mivel elbizonytalanodtam közben az intelligenciaszinteddel kapcsolatban, igy megkérdezem még: Ugye tudod, hogy a FED adja ki a dollàrt? Amerika, mint àllam csak kölcsönbe kapja a dollàrt a zsido csalàdoktol, kik a FED tulajdonosai? Ugye tudod? Mert, ha ezt tudod, akkor nem fogsz többet itt barmozni!!! Elmész a szombat.org oldalra barmozni és szidni a keresztényeket, Bardossyyyy!!!!

   Kedvelik 1 személy

   1. “a FED az privatbank,mégpedig zsido kézben van.” – igen és New York területe is zsidó birtok (holding) a város bérleti díjat fizet a területért.
    H.B.

    Kedvelés

   2. Én érveltem. Te gyalázkodsz , és az intelligenciaszintemben kételkedsz. Így persze nem jutunk sehova.
    Az alábbi, általam viszonzásul elkövetendő gyalázkodást viszont nem neked írom. Vegyék magukra a politikusaink, különös tekintettel miniszterelnök úrra

    Hernyó maradsz,
    Bár fent keringsz,
    Nem a szárny szab itt mértéket,
    Hanem a gerinc….

    (A rímhányó Romhányi )

    Kedvelés

  2. Bárdossy Sz Csak a magad nevében beszélj, én nem voltam ott a keresztények által elkövetett terrornál. De annyit megsúgok, a keresztények ugyanazt a szart eszik mint a zsidók.

   Kedvelés

  3. A rossz történések mögött nem kell keresni a zsidókat. Ott állnak minden esetben, jól láthatóan, csak letagadják magukról, hogy zsidók.
   Elmondanak el kol-nidre-t, vagy csak rá gondolnak és már minden alól mentesítve is érzik magukat, amit nem zsidó felé elkövettek.

   Kedvelés

 4. t.bárdosy sz!
  “ahol fény van, ott árnyék is,de az árnyékért, nem a fény a felelős.
  Ami Hitlert illeti,az első támogatást az IG.fárbentől kapta.(?) Az ártatlan palesztin gyerekekért, emberekért kik a felelősek? Az Ő orvosi(?) kínzásukért vajon kik?
  Nagyon rosszul, rossz helyen érvel,az ostobák egy másik oldalon találhatók!

  Kedvelik 1 személy

 5. Bardossy, a barmozàst te érvelésnek nevezed? Na, ne viccelj!
  Hitlert masszivan pénzelte a Warburg bankàr csalàd a bankjain keresztül. A cionistak meg Hitlerrel jol megvoltak: Izrael megalakitasahoz pont az kellett nekik, hogy Europa szerte üldözzék a zsidokat. A cionistàk meg szervezték az utakat Palesztinaba. Késöbb aztàn jöttek az angolok, akik àtpasszoltàk Palesztinàt, -mivel ez brit mandàtum alatt volt, igy nem volt nehéz-, a bevàndorolt zsidoknak. Ezek, közben a britek szemhunyàsa és tàmogatàsa mellett, földalatti hadsereget (értsd: több fegyveres csoport) alapitottak, hogy megvédjék a bevandorlokat az esetleges palesztin tàmadàsok ellen. Nagyon mocskos huzàs volt ez az angoloktol, ami jellemzö ràjuk a történelmük folyamàn. A rabszolga kereskedelmet is ök inditottàk zsido pénzeléssel. Ha egy rabszolgat eladtak 30.- guineàért, akkor abbol 5.- jew tax volt. Igy nevezték. Ekkor szerezték a zsidok az elsö olyan halom pénzt, ami geopolitikai tényezökké tette öket! Most betennék ide egy korabeli festményt egy ilyen rabszolgakereskedö bankàrrol, de sajnos a wordpress nem engedi! Olyan naiv vagy, hogy egy darabig jo lenne, ha ilyen ügyekben nem szolalnal meg!+Német nyelven irodott disszertàciot ajànlok neked elolvasàsra: Itttudomànyos pontossàggal elolvashatod Izrael megalapitàsànak valos történetét: A cionista propaganda a kezdetektöl a hat napos hàboruig. Van egy màsik is, ami disszertàcio alapjàn kibövitett könyv: Izrael településpolitikàja. Ez szörnyüségek, és gonosz tervezések halmaza! Szintén németül! Tudomànyos munkàkban is kételkedsz, akkor te beteg vagy!

  Kedvelés

 6. Tudományos munkák?? Ne higgy el mindent, amit neten találsz, mert tele van mindenféle önjelölt “tudóssal” , legtöbbjük a helyesírással küszködik, és láthatóan nincs meg a 8 általánosa sem. De ha te örömödet találod meg abban, h ilyen hülyeségeket olvasol, akkor csak rajta, ott van pl. a kuruc.info , kellemes időtöltést kívánok😀

  Kedvelés

  1. Persze, Bárdossy úr, csak az Ön írásai a tökéletesek, amiből csöpög a miniszterelnök úr iránt érzet nagy szerelem.
   Ha már tetszett egy két tanfolyamra járni, netán egy egyetemre, ne tessék azt hinni, hogy a többi hülye, mert ez betegségre utal.
   Javaslom keresse meg orvosát, gyógyszerészét.
   És nem kellene betegsége hatásaival a többieket, fárasztania.

   Kedvelés

  2. Ezt már ismerem!:-) Csak azok a tudományos munkák az igazak, amik azt támasztják alá, amit te gondolsz. Elveszett ember vagy és soha nem fogsz rájönni az okára.

   Kedvelés

  1. Mr. Parpila Stroganoff; Húzzon el innen a szombat.org-ra, vagy az index-re! Ott lehet trágárkodni, meg a zsinagógában és a cigánysoron! Mi még az sem szopjuk be, hogy Jézus zsidó lett volna! Ez hogy tetszik?

   Kedvelés

 7. Még szerencse, hogy a Horthy-kormány ideje alatt, az odafigyelő tisztségviselők megtiltották, hogy az öt pengős névváltoztatással idegenek ne vegyenek fel magyar történelmi neveket. Így is rengeteg Kossuth, Rákóczi, Wesselényi stb. bitorolta e neveket. Bárdosinak üzenem, hogy Bárdossy utolsó szavait vésse a fejébe. “Uram szabadíts meg Magyarországot ezektől a banditáktól!”

  Kedvelés

 8. T. bárdosi szc!
  “ami a nyolc általánost illeti. Jézusnak nem volt orvosi diplomája,mégis gyógyított,nem volt tanári sem,mégis tanított. Nézzen körül az országban, tele van több diplomás senkiházival a hatalom. Erre,ezekre büszke?
  “a bolondnak a saját bolondsága szerint válaszolj meg,mert az okos szó, bolondságnak tűnik neki. Ne sajnáld a hátától a fenyítést.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.