Geopolitikai szótár: Blowback, I. rész

Interjú Chalmers Ashby Johnson geopolitikai professzorral

A „Blowback”, CIA-zsargon, szószerinti fordítása a magyar Olvasónak nem mondana szinte semmit: „visszafújás”.

E helyett inkább a magyar nyelven használatos „visszaloccsan” kifejezést vezetjük be, mint geopolitikai szak-kifejezést. Különösen azért, mert a magyar titkosszolgalatok körében ez a zsargon dívik.

Az a massza, amelyet a nagyhatalmak kevernek egy furcsa viselkedésű, kibírhatatlan bűzű, meghatározhatatlan hőmérsékletű anyag, mely visszaloccsan az azt kavaró képébe, esetleg egész testére. A visszaloccsanás mértéke attól függ, hogy a “főszakács” (pl. USA) miképp, és mekkorát és, milyen gyakran kever. Ennek megfelelően a visszaloccsanás követi ezt, de nem egyenesen arányosan, hanem annak függvényében, hogy a visszaloccsanások, milyen sűrű egymásutánban követik egymást, és ezek mennyire közel esnek egymáshoz földrajzilag. Az is lehetséges, hogy a visszaloccsanások egymást annyira felerősítik, hogy a kavaró “főszakács” beleég a bőségesen leloccsantott ruhájába, és ruházatát tépve, ordítva elmenekül. Gondolunk ilyenkor a vietnami háborúra, az afganisztánira, az irakira, stb, ahonnan a “főszakács” nagy propaganda hadjárat közepette (ez lenne az “ordítozva”) visszavonult. Természetesen a blowback kifejezést lehet helyettesíteni tetszés szerint sok kifejezéssel. Ezek közül talán a visszacsapás a legszalonképesebb!

Johnson professzor dolgozta ki a blowback elméletet. Könyvében, a  “Blowback: The Costs and Consequences of American Empire” elméletének segitségével előre jósolja az amerikai militarizmus vesztét és Amerika összeomlását. Az angolul jól értőknek javasoljuk megnézni az alábbi angol nyelvű videot, 1 órás interjú Johnsonnal, itt (angol felirata is van!): Geopolitikai szótár: Blowback, I. rész Tovább olvasása

Árpás Károly: AZ ÍR MODELL

A cím első hallatára föltett kérdés: Mi közünk az írekhez? Pedig az írek a magyar reformkorban már a magyar politikai-szociológiai gondolkodás középpontjában álltak – ezt bizonyítja a fiatal Eötvös József 1840-es tanulmánya1. Később, a 19. század második felében az írek számára Deák Ferenc politikai ténykedése és a kiegyezés (valamint a dualista állam) eszményi példa volt.

Az írek

Az ír példát azért választottam, mert az íreknél az identitás-tudatnak legalább akkora jelentősége van, mint nálunk.

Árpás Károly: AZ ÍR MODELL Tovább olvasása

Németország: Ukrán háborús menekültek nemkívánatosak

A következőkben a www.info-direkt.eu honlapon közölt írás magyar fordítását adjuk közre. Az eredetileg németül 2016.01.23. –án megjelent cikk elolvasható: itt! A valódi háborús menekültek esetében, akik a háborús konfliktusok miatt Németországba menekültek, a német kormány 95%-ban megtagadta a menedékjogot! A másik oldalon ugyanakkor Angela Merkel kormánya százezer számra engedi be az “állítólagos háborús menekülteket”minden létező nem európai országból kérdezés nélkül.

Németország: Ukrán háborús menekültek nemkívánatosak Tovább olvasása

Igazság születik a Fény forrásából, Hamisság a sötétség kútjából.

A Nemzeti InternetFigyelő bemutatja a Szózat havilapot,

www. szozat.org

 

Az igazság és a hamisság szelleme
     Harcol az ember szívében;
Igazság születik a Fény forrásából,
     Hamisság a sötétség kútjából.
És ahogy az ember örökli az igazságot,
     Úgy kerüli a sötétséget

  /Az esszénus Holt Tengeri Tekercsek
                    Fegyelmi Kézikönyvéből/

 

   Kárpátaljai iskolák magyar nyelvű könyvtárának bővítésére gyűjtöttem adományokat 2009 őszén. Így jutottam el Rakovszky József író[azóta szintén elhunyt] özvegyéhez, aki a férje könyveiből ajánlott fel több példányt, és Ő panaszolta el, hogy különböző okok miatt már nem képes kiadni a halott hitvese által 1990-ben újraalapított Szózat című újságot. Mi Törőcsik Attila informatikus, főiskolai tanár barátommal ismét újrakezdtük, immár a világhálón, azonban több mint egy év kellett ahhoz, hogy sokat bukdácsolva, lassan-lassan, Homoly Erzsó újságíró, a Felvidék Ma főszerkesztőjének[és testvérem, valamint Czipott György költő, weblapszerkesztőnk] hathatós segítségével, kialakuljon havilapunk szerkezetének gerince, amelyet azóta is megpróbálunk állandóan finomítani. Bár többször alakítottunk, azonban az alapcél mindig változatlan volt:

           Ha lelked, logikád,
           mint patak köveken
           csevegve folyik át
           dolgokon egeken –

           ver az ér, visz az ár
           eszmélhetsz nagyot:

írta József Attila, és mi a kezdetektől fogva ezt az eszmélést próbáltuk segíteni… Miért maradt a Szózat cím, kérdezték néhányan?

Igazság születik a Fény forrásából, Hamisság a sötétség kútjából. Tovább olvasása

Sabin Gherman: Erdélyt a magyarok tartották meg Erdélynek

A Kolozsvári, Gherminátornak is nevezett,  Sabin Gherman a HÖK adémián tartott előadást az autonómiáról
A transzszilván autonomista mozgalom fenegyerekének ismét sikerült megHÖKkentenie kolozsvári közönségét.

Az ember azt gondolná, hogy egy Sabin Gherman-előadáson már nem érhetik különösebb meglepetések, hiszen ugyanazt hajtogatja 1998-as híres-hírhedt kiáltványa óta: Elegem van Romániából, Erdélyemet akarom. És ez alapállásban így is van, Gherman AZ erdélyi autonomista, érthető, hogy ha Erdélyben autonómiával kapcsolatos előadást rendeznek, akkor őt hívják meg – mint tette azt a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat, amely HÖKadémia címmel újraindította saját előadássorozatát, ennek első vendége volt Gherman a Sapientia EMTE Tordai úti épületében.

Sabin Gherman: Erdélyt a magyarok tartották meg Erdélynek Tovább olvasása