világ-összeesküvés címkéhez tartozó bejegyzések

Devizahiteles károsultakat képviselő szervezetek figyelmébe! 1. rész

NIF: Devizahiteles károsultakat képviselő szervezetek valószínű mind tudják, hogy nemcsak Magyarországon van devizahiteles probléma, hanem Németországban is, de több EU-s tagállamban is. Tehát a bankárkaszt összefogottan kezdeményezte a svájci frank alapú hitelt. Mi lehetett a célja ennek a háttérhatalmi ízű-bűzű, EU-szerte a lakosság kárára véghezvitt, bankár akciónak???

Devizahiteles károsultakat képviselő szervezetek figyelmébe! 1. rész Tovább olvasása

Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről, II. befejező rész

Beszélgetés Dr. László Andrással, volt szabadkőművessel, aki később a metafizika mélységei felé fordult.

l“Magyarország abból a szempontból mindig tanulmány tárgya lehet, hogy a folyamatok itt mennek végbe körülbelül a legocsmányabban.“l

[NIF megj.: Mivel itt a legerősebb a ránk telepedett párhuzamos társadalom (PT). A magyarországi PT minden tagja éppen “a szolgálatos szép és okos”!]

Máshol utaltam már arra, hogy Ferenc Józsefnek semmi kétsége nem volt afelől, hogy a Monarchia egyszer megszűnik. Azt mondta, hogy arra azonban szeretne gondot fordítani, hogy ne akárhogyan szűnjék meg, és tett is ennek érdekében. Annyit nem tudott tenni, hogy ez egyáltalán ne menjen végbe, és annyit sem, hogy ez teljesen méltóképpen történjék. Egy ilyen befejezés teljesen méltóképpen nem mehet végbe.l

Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről, II. befejező rész Tovább olvasása

Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről, I. rész

Beszélgetés Dr. László Andrással, volt szabadkőművessel, aki később a metafizika mélységei felé fordult.

l“Magyarország abból a szempontból mindig tanulmány tárgya lehet, hogy a folyamatok itt mennek végbe körülbelül a legocsmányabban.“l

Ha a történelem és politika háttérerőiről kívánunk néhány szót ejteni, akkor tulajdonképpen mondandónkat azzal kell indítanunk, hogy hol is kezdődnek ezen háttérerők. Tulajdonképpen ott kezdődnek és az a legalsó szintjük, amit egyrészt a titkos diplomácia reprezentál, vagyis azok a diplomáciai szervek és diplomáciai folyamatok, műveletek, amelyek a felszíni diplomácia hátterében mennek végbe. Tehát egyik oldalról a titkos diplomácia, a másik oldalról pedig a különböző titkosszolgálatok: a hírszerzési és elhárítási szolgálatoknak az egymás közötti műveletei, részben összefonódva a titkos diplomáciával. Természetesen a titkos diplomáciának is rétegei vannak. A titkos és még titkosabb és annál is titkosabb diplomácia nem egy szinten zajlik, vagyis vannak olyan titkos diplomáciai rétegek, amelyek nem tudnak még titkosabb műveletekről. Vannak olyan elhárítási és hírszerzési szintek, amelyek nem tudnak hírszerzési és elhárítási szintekről. Ezek odáig mennek, hogy titkosszolgálatok titkosszolgálatokat informálnak olyan dolgokról, amik miatt ha az informátort elfogják, akkor kivégzik. Ezeknek azonban a legtitkosabb variánsai is a háttérerőknek még a legkevésbé háttérjellegű megnyilvánulásai.l

Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről, I. rész Tovább olvasása