Miért “váltották” le oly gyorsan XVI. Benedek pápát?

Azért “váltották” le oly gyorsan – betegségre hivatkozva – mert Őpápasága, XVI. Benedek ideje alatt ezt a muszlim népvándorlást nem lehetett volna kivitelezni!

A háttérhatalomnak olyan pápa kellett, aki Amerikából érkezett, s nincs a vérében az európaiság, az európai kultúra, műveltség, így sokkal nyitottabb, mint lett volna XVI. Benedek pápa! Ezt már csak az nem látja, aki nem használja az eszét!

XVI. Benedek pápa azonnal a “mai keresztes háború” élére állt volna, a keresztények vezetője lett volna a muszlim vallással szemben, ellentétben Ferenc pápával….

„Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni”szólt XVI. Benedek pápa egyik idézett mondata Regensburgban, ami kiakasztotta az európai médiaközvéleményt 2006 szeptemberében. A média és a politikusok egy része azonnal „elfogadhatatlannak”, „offenzívnak”, intoleránsnak és hasonlóknak minősítették a pápa regensburgi beszédét, ami újraéleszti a vallási ellentéteket, és a dialógus, párbeszéd, békés egymás mellett élés helyett az intoleranciát szolgálja, szerintük.

A legmegengedőbb kommentárok szerint legalábbis „baklövés” volt a beszéd, az egyiptomi külügyminiszter pedig „szerencsétlen kijelentésnek” nevezte a fenti idézetet. Az iszlám világ országai közül több is kifejezte nemtetszését, Irán például az iszlám elleni nemzetközi összeesküvés részének nevezte a beszédet, az iraki kormányszóvivő úgy látta, a pápa félreérti az iszlámot, Marokkó pedig egyenesen visszahívta a vatikáni nagykövetét. A Counter Punch publicistája, Tariq Ali azt írta: „a bajor egy borotvaéles reakciós klerikus”, aki amikor a világ szembenéz a környezet és a szegénység problémáival, inkább azt választja, hogy megtámadja egy rivális vallás alapítóját.

Voltak persze a pápát védelmükbe vevő megszólalók is: John Howard ausztrál miniszterelnök szerint az iszlám világ reakciója eltúlzott volt, Angela Merkel pedig úgy látta, egyszerűen félreértik XVI. Benedek beszédét. Jose Maria Aznar volt spanyol jobboldali miniszterelnök a pápa bocsánatkérését követelő tüntetésekre reagálva kijelentette: a muzulmánok sem kértek bocsánatot Spanyolország területének nyolcszáz évig tartó elfoglalásáért, a svájci belügyminiszter pedig leszögezte, hogy a pápa beszéde „intelligens és szükséges” volt.

Az iszlám fanatizmus elmúlt nyolc évben való előretörését, az ISIS brutális tetteit és a világ felé intézett kihívását látva, úgy tűnik, a világ tartozik egy bocsánatkéréssel Benedek felé. Mert miről is beszélt pontosan a volt pápa?

*

A Vatikán leszögezte:az idézeteket kiragadták kontextusukból, és a pápa célja épp az ellenkezője volt annak, mint amit belemagyaráztak. Mindazonáltal a pápának visszakoznia kellett, kijelentve: egy középkori szöveget idézett, amely nem tükrözi személyes nézeteit. Hozzátette: igazi szándéka a dialógus elősegítése volt.

XVI. Benedek egy egyetemen beszélt a tudományos élet képviselőihez, így a hit és az ész összeegyeztethetősége volt a fő témája, s mint utolsó mondata világossá teszi, igazából az egyetem feladatáról értekezett. Mint mondta a professzorokhoz szólva, egykori professzorként: „egyetlen egészet alkotunk, és az egyetlen értelem egészén belül dolgozunk, annak különféle dimenzióiban, s ezáltal közösen viseljük a felelősséget is az értelem helyes használatáért.”

S itt jött a kifogásolt rész: Benedek pápa ekkor foglalta össze „a tudós bizánci császár, II. Paleologosz Manuel, valószínű a téli táborban, 1391-ben Ankara közelében egy művelt perzsával a kereszténységről és az iszlámról és e kettő igazságáról folytatott” eszmecseréjét. Mint a pápa mondta: „most csak egy témát szeretnék érinteni, ami a dialógus egészében mellékes – amely a hit és értelem témakörében megragadott és kiindulópontként szolgál e témáról szóló reflexióimhoz.”

Benedek pápa úgy fogalmazott: „meglepő számunkra, hogy a császár milyen nyerseséggel fordul beszélgetőpartneréhez a központi kérdéssel, mely általában a vallás és az erőszak közti összefüggésre vonatkozik: »Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni«. Miután a császár ilyen súlyosan fejezte ki magát, aprólékosan elmagyarázta az érveket, miért esztelen dolog a hit erőszakos terjesztése. (…) Az erőszakos térítés elleni érvelés döntő érve ez Az erőszak ellentétes Isten lényegével és a lélek lényegével.”

XVI. Benedek tulajdonképp egyszerre az értelem és a hit védelmében beszélt az egyetemek kapcsán, s ehhez történetesen – nyilván nem véletlenül – egy vallási dialógust hozott példának, s még fel is hívta a figyelmet rá, hogy az idézett császár keményen, számunkra szokatlanul fejezi ki magát. A fél világ megkövezte érte.

pope-benedict-660x350
Foto: http://www.crisismagazine.com/2014/pope-as-prophet

És akkor 2014-ben felbukkant az Iszlám Állam. Iszlám fundamentalizmus, teokratizmus, lekaszabolt, lefejezett gyerekek, keresztre feszített keresztények, valamint az Iszlám Állam nézeteit nem valló muzulmánok elüldözése, kivégzése – nem kell ragoznom.

Benedek pápának igaza volt az iszlámmal kapcsolatban. A világ tartozik neki egy bocsánatkéréssel” − írja most a Life Site Newson vezetett blogjában Hilary White. Mint írja: most azt láthatjuk élőben, milyen is lehetett, amikor a 7. században a frissen alapított iszlám vallás hívei elfoglalták az addig túlnyomórészt keresztény Közel-Keletet. Ha valaki megint hirtelen a keresztes hadjáratokat hozná fel, mondván, „egyik kutya, másik eb”, akkor ezen a ponton irányítom át a keresztes hadjáratok védelmében írt posztomhoz, amelyből kiviláglik, hogy azok az iszlám nyugat ellen irányuló, több száz éve folyó támadásaira adott reakciók voltak.

White szerint az „ősi veszély” feltámadásának idejében egyre nehezebb a liberális véleményformálók álláspontjának fenntartása, a „régi mantrák” újra és újra való ismételgetése, ugyanis „nem mindenki gondolkodik ugyanúgy a világon, mint mi”, „nem egyenértékű minden kultúra”, és „nincs mindenkinek igaza abban, amit hisz”.

Camillo Langone az Il Foglio című olasz katolikus lap hasábjain írta azt, hogy „ma, amikor a hírek az egykori Irakból megint történelmet írnak, és ami mindenkinek megmutatja, akinek szeme van, hogy milyen az, milyen is igazán, amikor a Koránt valóban cselekvésre váltják, bocsánatot kell kérnünk mindkettőtöktől” − mármint XVI. Benedek pápától és az egykori császártól. Persze, a „modern, szekularizált Európa nem fogja ezt megtenni”.

XVI. Benedek: a pápa, mint próféta – címezte fel cikkét ugyanezen témában a Crisis Magazine szerzője, George W. Rutler. Mint írja: „ma szívélyes közéleti és vallási vezetőket látunk, amint mecseteket látogatnak” és „viccelődnek” úgy, mintha „egy Kiwanis Klubban volnának”. „Miközben ezt teszik, keresztényeket gyilkolnak meg Mohamed követői távoli földeken, akikről azt mondják a politikailag óvatoskodók, hogy saját extrém nézeteik fogjai”. Rutler számos példát hoz angol lordoktól kezdve a norvég királyon át amerikai tüntetőkig, akik úgy gondolták a harmincas években, hogy a nácikat meg lehet szelídíteni, és együtt élni velük, akik pedig ennek az ellenkezőjét mondták, azokat pellengérre állították.

Amel Nona moszuli káld katolikus érsek a Corriere della Serában arra figyelmeztetett, mellőzve Benedek akadémikusan kimért és udvarias, úriemberi stílusát: az iszlám szerint nem egyenlő mindenki. A mi értékeink nem az iszlám értékei. „Ha ezt nem értitek meg minél előbb, azon ellenség áldozataivá váltok, akit nemrég még otthonotokba fogadtatok”. Hozzátette: „veszélyben vagytok. Kemény és bátor döntéseket kell hoznotok, még akkor is, ha ezek ellentétesek az alapelveitekkel.”

*

Benedek pápa regensburgi beszédében az egyetemről, hit és ész összeegyeztetéséről beszélt, s ennek kapcsán az értelem alapján folytatott vallási párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet, ezzel kiszólva a muzulmán világnak, ahol ez a fajta értelemalapú párbeszéd nem éppen divat. Hozzátette: „A modern gondolkodás önkritikájának ez a nagy vonásokkal fölvázolt kísérlete egyáltalán nem zárja magába azt a véleményt, hogy vissza kellene térnünk a fölvilágosodás előtti korba, elvetve a modern kor nézeteit. Mindazt, ami a szellem modern fejlődésében értékes, fenntartások nélkül elismerjük: valamennyien hálásak vagyunk azokért a nagyszerű lehetőségekért, melyeket ez a fejlődés nyitott az ember előtt és az emberi fejlődés számára, melynek kedvezményezettjei vagyunk.”

A volt pápa hozzátette: „A Nyugatot régóta fenyegeti ez az elfordulás értelmének alapvető kérdéseitől, ám ezáltal igen nagy kárt szenvedne.” A következő mondat pedig az iszlám világnak is szólt: „Csak így leszünk képesek a kultúrákkal és a vallásokkal folytatott igazi dialógusra is – arra a dialógusra, melyre oly égetően szükségünk van.”

Ratzinger ma nem olvassa a fejünkre: „én szóltam”. A valóság már megtette helyette.

Olvasói hozzászólás: b.k. Rácz András <remekmuvek@gmail.com>

A mi főpapjaink tavaly udvariasan de határozottan ellentmondtak Ferenc pápának migránsügyben.

Szerintem ez alkalmas lélektani pillanat volna arra, hogy a Magyar Katolikus Egyház visszaszerezze az önállóságát.

Én úgy emlékszem, mi anno apostoli koronát kaptunk Rómától, nem tudom hogyan és miért került vissza a kinevezési jog Róma kezébe ?

NIF: Ez valóban rendkívül fontos lenne, ha magyar vezetője lenne a magyar katolikus egyháznak! Rómának nincs kinevezési joga a magyar katolikus egyházban. Tehát Erdő Péter bíboros jogtalanul bitorolja a székét! Főpapjaink kellő összefogással el kellene távolítsák és kinevezzenek egy érzelmeiben is és tetteiben is magyar és bátor főpapot!!!

nyirtass írta:

Megtaláltam Cion bölcseinek jegyzőkönyvében a Pápával kapcsolatos TERVÜKET, idézem:

“Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra.
A nem zsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken.
Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától.
Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A PAPI URALMAT és a papokat olyan SZŰK KORLÁTOK KÖZÉ fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a PÁPAI UDVAR VÉGLEGES ELPUSZTÍTÁSÁNAK IDEJE, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket.
Ha azonban a NEMZETEK RÁVETIK MAGUKAT, MI MAJD A PÁPA VÉDELMEZŐINEK KÉPÉBEN LÉPÜNK FEL, mintha elejét akarnánk venni a vérontásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát.
A ZSIDÓK KIRÁLYA LESZ A VILÁG IGAZI PÁPÁJA, EGY NEMZETKÖZI EGYHÁZ PÁTRIÁRKÁJA.

Idézet CBJ. 17. jegyzőkönyvéből

 
 
Beküldte Olvasónk: Kincsesné
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

28 című bejegyzés “Miért “váltották” le oly gyorsan XVI. Benedek pápát?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

  1. Ez elegge hiheto,mert egy europai ebbe a nepvandorlasba nem egyezett volna bele.Azert szeretnenk megkerdezni a mostani papat valaszto kardinalisokat,puspokoket mi vezette oket erre,hogy ot valasszak?!

   Kedvelik 1 személy

  2. MINDEN EUROPI SZULETESU FERFINEK AZONNAL 2(KETTO) DB AKM(AZ EGGYIK HUL AMIG A MASIK MUKODIK) ES JOHETNEK A MUSZLIMOK,DE ADDIG SZUNET !(bocsi az ekezetekert)

   Kedvelés

 1. Ez a “civilizáció” blowback-ja!
  Most eltekintve attól, hogy ez az úgynevezett európai, nyugati civilizáció valójában mi is, arra a “civilizáltságra gondolok, amellyel a nyugati ember éldegél, ez alapvetően a szolidaritás, és együtt érzés, segítőkészség. Az emberben lévő “pszicho pontok”,m emocionális tulajdonságait használja ki a liberális média, a manipulálásra.” ez nem pontosan idézve, amit egy blogban olvastam, azt jelenti, hogy védetlenek vagyunk, mert be lehet csapni, ki lehet játszani, és meg lehet csúfolni a jóérzéseinket, s a civilizáltságunkat. Ezt teszik ezek a barbárok, aki olyan szinten ösztönlények, hogy Viagrát és óvszert visznek magukkal a csatába, egy öngyilkos akciónál, mert várja őket a paradicsom az ezer hurival.
  Ilyen állatnál is silányabb ösztönökkel létező kreatúrák azok, akik elpusztítanak minket. Igen, Európa dekadens, és öntelt, a mindenhatóság hamis illúziójában élő kreatúrák irányítása alatt él, akik nem különbek egy cseppet sem, ezeknél az állat alatti ösztönlényeknél. Az ál civilizáció mérgezte tömeg pedig nem ismer más valóságot.
  Nem lehet civilizáltnak nevezni a saját bolygóját, élővilágát, természeti szépségeit és erőforrásait elpusztító világot.
  Valóban igaza volt Benedek Pápának, bár akkor az embert, engem is, meghökkentette a beszéd, amit persze idehaza is torzítva és a környezetből kiemelve adtak hírül.
  Az sem életszerű persze, hogy az ember paranoiásan rettegjen valami eljövendő baljós fenyegetéstől, de ez az előre látás a politikusok, a vezetők dolga lenne.

  Kedvelik 1 személy

 2. A egyik legnagyobb probléma az volt, hogy nem tetszett egy népcsoportnak, hogy Benedek pápa Hitler Jugend volt .A cikkel azért egyet értek…

  Kedvelik 1 személy

 3. Kedves NIF,
  Erdő Péter is azon bátor főpapjaink közé tartozik, akik a pápa véleményével szembemenve a magyar állam iránti lojalitást képviselték a migránsügyben !

  Kedvelés

 4. Nem értek egyet a cikkel. Kívül álló azt gondol vagy ír amit akar. Benedek Pápa önként mondott le. Nehéz ezt elfogadni? PEDIG ÍGY VAN!

  Kedvelés

  1. Egy a jezsuitáktol kivált (ezert többször próbálták meggyilkolni,2004-ben végül sikeresen megmérgezték) bennfentes teológus,Alberto Rivera, bizonyítékokkal alátámasztva mutatta be, hogy a muszlim vallást azzal a céllal hozták létre, hogy a bizánci (keleti) keresztény érában, Észak-Afrikában, valamint a nyugati gót világban teljesen megsemmisítse akkori ellenfeleit,akik mint püspökök és egyházrészek ellene álltak a római püspökök totalitárius törekvéséinek, akik 598-tól teljhatalommal bírtak és felvették a “Pontifex Maximus” nevet, ami a pogány Caesarok megnevezése volt.
   Ratzinger romai katolikus teológusnak jó volt. Mai napig felkérik teológiai munkákra. De nem tudta “jól eladni” a romai katolikus egyház világuralmi igényeit. Ehhez egy jezsuita kellett. Akinek mindenek feletti cél a romai katolikus egyház korábban elveszített befolyásának és uralmának (világi és egyházi főhatalom) a visszaszerzése. Ennek árulkodó jelei az enciklikák és beszédei tartalma. Legutóbb pld. az amerikai szenátusban.(Egy magyar történész előadásai e témában: Miről beszélt a pápa Amerika három országos fontosságú intézményében?
   https://app.box.com/s/q5bc0fdgz84bi7ldot5ffriegcig1qi5
   valamint
   Az első századok keresztényüldözéseitől az inkvizícióig.
   Avagy mi a mindenkori stratégiája azoknak a hatalmi berendezkedéseknek, akik a másként gondolkozókat ki akarják iktatni a közéletből?
   https://app.box.com/s/gzc07sehh032t4lb831wji9w4xrxdu4q)
   A jezsuitákról pedig el kell mondani: tőlük terjedt el a “Cél szentesíti az eszközt” mondás. Meggyőzés,méreg,tőr(gyilkosság),mindegy.A Vatikán mindenre felmentést (bocsánatot) ad.
   Ma is.

   Kedvelés

  1. Kérem mutassa meg a kifogasolt részeket! A megjegyzése enélkül nem teljes!
   Köszönjük előre!
   Ki is javitottuk! 3x ismételte meg valamiért a wordpress a bevezető részt! Amíg egy cikk felkerül, addig többször van javítva, feltöltve, stb. Valószínű ekkor ismétlődött meg 3x az eleje. Elnézést minden Olvasónktól! Sajnos nem lehetünk hibátlanok, de törekszünk!

   Kedvelés

  1. Kedves Alica! Ön milyen mesében hisz?
   A világot természetesen meghökkentette, hogy a pápaság történetében sosem tapasztalt módon, egy papa lemondjon! A világ próbálja kitalálni, mi lehet e mögött a sosem hallott, sosem olvasott, sosem latot esemény mögött!!!
   A magyar vitakultúra nagyon nehezen fejlődik: egy cikknek a tartalmához, résztartalmához kellene hozzászólni és nem az egészet becsmérlően leminősíteni!

   Kedvelés

  2. Ez egy masik bennfentes: Balga Alica! Biztos Benedek pàpa személyi titkàrànak felesége. Nagyon biztosan tud valamit, de azt nem àrulja el nekünk, balga kivülàlloknak!

   Kedvelés

  3. Balga az, aki azt hiszi, hogy ezek a dolgok nem történtek meg, vagy soha sem történhetnek meg! Ezelőtt 2 évvel hitted volna, hogy Európa nyakába szakad pár millió “menekült”?? Na ugye. A történelemnek abban az idejében élünk, amikor bármi megtörténhet, a legnagyobb valószínűtlenségek is.

   Kedvelés

 5. Attól félek,Benedek pápa lemondott, mert nem hagyta magát
  megvásárolni és nem akart meghalni se.
  Amúgy Orbán Viktort is cseppet féltem.

  Kedvelik 1 személy

 6. Amiket itt leirtok azt legalabb az elhiszi vagy Meg o sem ! Milliardokat fizetett ki Vatikan a fiatal fiuk sexualis zaklatasert ! Ez a papa nagyon belekeveredett es mindenki jobbnak latta ha megy Es jon egy uj papa aki soha sem kezdett ki fiatal koru fiukkal ! NE HANDABANDAZZATOK ! ! !

  Kedvelés

  1. Frank! te elhiszed amit itt leirtal? Milyen alapon hiszed el? Csak azért mert neked ez igy jobban fekszik?
   Vannak arra bizonyitékaid, hogy Benedek Pàpa pedofil volt? Mit jelent neked ez, hogy belekeveredett? Pàpaként ö felel a katolikus egyhàz papjainak, vezetöinek cselekedeteiért! Ilyen alapon a tanügyminisztert is àllandoan le kellene vàltani, mert mindig akadnak pedofil tanarok!
   NE HANDABANDAZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Kedvelés

   1. … ha Benedek Pápa pedofil lett volna akkor ma is ő lenne a Pápa,mert azon keresztül zsarolnák a zsidók.
    H.B.

    Kedvelés

 7. Ez a mostani pápa vagy zsidó,vagy zsidó-bérenc,a keresztény értékeket semmibe veszi,ha jól emlékszem jezsuita,ami közel áll a zsidó valláshoz.
  Meg kell nézni hogyan viszonyult különböző kérdésekhez (pl. buzi házasság)XVI. Benedek pápa és hogy a mostani,ott megtalálható a válasz.
  H.B.
  “Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra.
  A nem zsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken.
  Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától.
  Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A PAPI URALMAT és a papokat olyan SZŰK KORLÁTOK KÖZÉ fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a PÁPAI UDVAR VÉGLEGES ELPUSZTÍTÁSÁNAK IDEJE, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket.
  Ha azonban a NEMZETEK RÁVETIK MAGUKAT, MI MAJD A PÁPA VÉDELMEZŐINEK KÉPÉBEN LÉPÜNK FEL, mintha elejét akarnánk venni a vérontásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát.
  A ZSIDÓK KIRÁLYA LESZ A VILÁG IGAZI PÁPÁJA, EGY NEMZETKÖZI EGYHÁZ PÁTRIÁRKÁJA.” (CBJ)

  Kedvelés

 8. Eddig olvastam el: “kiakasztotta az európai médiaközvéleményt”
  A “kiakasztotta” és a “médiaközvélemény” szavak használata méltatlanná teszi a cikk íróját arra, hogy a magyar nyelvet tisztelő olvasó időt fordítson gondolatai megismerésére.

  Kedvelés

  1. Ezt a cikket viszont “Miért “váltották” le oly gyorsan XVI. Benedek pápát?
   41,677 views” nyitottak meg!
   Mivel önnek ennyire kényes az ízlése ezért ajánljuk, ne térjen ki a “Szines tintákról álmodom” veresek olvasásának bűvöletéből! Ezzel nem a Kosztolányi versek értékét akarom kicsinyíteni, hanem az olyanok fölött furcsálkodom, akik minden hírben, politikai szakelemzésben vagy egyéb szakdolgozatokban a stílust keresik, a magas szintű irodalmi tudást várják el!
   Az ilyen kommentelők nem veszik tekintetbe, hogy a magyar nemzet annyira szétszaggattatott, hogy 1/3-a az össznemzetnek a jelenlegi határokon túl él, és ennek egy részének nincs, vagy nem volt alkalma magyarul tanulni. Es ezek közül java részének sokkal egészségesebb a magyar nemzettudata, mint a lelkében elzsidósodott pesti magyaroknak!
   Többek között én, Transyadmin, is csak az elemi iskolát jártam magyar nyelven. De ettől függetlenül anyanyelvi szinten beszélek 3 nyelvet és további 2 nyelvet középfokú szinten! Magyarul csak a családban beszélünk!!!Magyar billentyűzetem sincs! De igaz magyarnak érzem magam! A Konrádok és Kertészek, Spirókhoz képest meg egyenesen mélymagyarnak!
   Kérem legyen toleránsabb a stílus, meg helyesírási, ékezet hibákat tartalmazó írásokkal kapcsolatban! Koncentráljon a hír újdonság, ill. igazságtartalmára! Az ékezeteket a word vagy a wordpress magyar javító programjával teszem ki, ami nem mindig sikerül! Így megtörténhet, hogy a várják helyett varjak marad a szövegben, vagy a számára helyett szamara, stb.
   Előre köszönve megértését és a NIF-oldal további olvasását maradok
   tisztelettel
   Transyadmin

   Kedvelik 1 személy

 9. Transyadmin: le a kalappal a stílussal és magyarságtudattal kapcsolatos válaszod előtt! No meg az igyekezeted előtt, hogy az ékezetek a helyükre kerüljenek! 🙂 Ezt a fáradságot viszont megspórolhatod, ha a magyar billentyűzetet fél perc alatt aktiválod a gépeden.

  Kedvelés

  1. Köszönöm a dicséretet. Már 1978-tol elkezdtem foglalkozni a számítógépekkel, és azóta ez a tevékenységem csak súlyosbodott!
   A javaslatát ismerem, de nem vagyok képes észbe tartani, hogy melyik magyar betű, hova kerül. A laptopomhoz kellene vásároljak egy külső billentyűzetet. A nagy gépemen van, de ahhoz nem férek hozza, mert az irodámat raktárrá változtattam. Ugyanis gyűjtünk egy erdélyi öregek otthonának.

   Kedvelik 2 ember

Hozzászólások lezárva.