Ha én miniszterelnök lennék, huszonnégy órát adnék, hogy eltakarodhasson – olvasói levél M. André Goodfriend megbízott amerikai ügyvivőnek

André Goodfriend, megbízott Ügyvivő úrnak

Az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége

Szabadság tér 12.                                                               (fordítás angolból)

1052  BUDAPEST                                                                        2014. október 29.

Goodfriend Úr!

goodfriend
A helytartó: M. André Goodfriend

Először is engedje meg, hogy gratuláljak Önnek a magyar nemzet szolgálatában tett lépéséért, amellyel lerántotta a leplet kormányának legbensőségesebb kívánságáról és legtitkosabb machinációiról.  Vagyis az Amerikai Egyesült Államok kormányáról. Múlt vasárnapig vagy majdnem addig különösen baráti érzésekkel viseltettünk az Ön országa iránt, igyekezve hinni abban, hogy állításai szerint a szabadság, az igazság, a tolerancia, az emberi jogok és így tovább, igaz védelmezője. Hinni akartuk, hogy az Egyesült Államok, bár önmaga által kinevezett „Világ Csendőre” azért kiáll, és megvédi azokat a magas eszméket, amelyeket idézni mertem, s amelyekkel felruházni mertem országát.

(Tartózkodom felsorolni azokat a korábbi csalódásokat ezen a téren, amelyeket Magyarországra akkreditált elődjei követtek el legalább is 1989 óta, kezdve Mark Palmer úrral, a liberális eszmeárúk felejthetetlen szatócsával. De követői sem voltak sokkal jobbak nála.)

Ámbár mi magyarok azzal elfoglalva, hogy egy demokratikus államot hozzunk létre, ahol mindenkinek jogai védettek – a világ kommunizmus összeomlott kísérlete helyett, reméltük, hogy a világ csendőre az elmúlt huszonöt évben harcolva Kuvaitban, Irakban, Afganisztánban, Pakisztánban, a Közel-keleten, Észak-Afrikában – elismeri erőfeszítéseinket. S a politika-csinálók, az USA kormánya ügyet sem vetett rá.

Az USA inkább úgy döntött, az időközben bukott kommunista rend maradékainak oldalára áll, akik most magukra öltötték a liberalizmus kívánatos gúnyáját, bár csak egyre képesek: kiszolgálni az urat, a parancsolót, aki megmondja mi a teendő – s ugyanakkor kézzel fogható, materiális javakkal bőségesen kompenzálja őket.

2013 augusztusa óta, mióta Ön fölbukkant Budapesten csak bámultunk az új ügyvivő „új diplomáciai stílusán”, mellyel nap, mint nap beavatkozik a vendéglátó állam belső, napi ügyeibe. Az a tény, hogy elődje, Eleni Tsakopoulos Kounalakis, a kaliforniai ingatlanügynök nem volt igazán diplomata, megkönnyítette önfejű hóbortjainak elviselését. Ennyi elég.

Azonban Ön, egy vérbeli diplomataként képviseli a világ leghatalmasabb államát egy igen kissé hatalmas, Közép-kelet Európai országban. S ez a nemzet nem felejtette el azokat a barátságos kijelentéseket, amelyek amerikai politikusok száját hagyták el valaha is 1956 októbere óta, s elvárta, hogy legalább az ország demokratikus választásainak eredményét a nemzet akarataként fogadják el, s nem ennek a világ-hatalomnak (képzelt vagy valós) érdekei megsértéseként fogják föl. Mi sorban ötször döntöttünk a kormányunk teljes támogatása mellett, mert úgy hisszük, ez a kormány az ország javára fog dolgozni.

Tizenöt hónapja, hogy Ön elfoglalta álláshelyét a budapesti Szabadság téren. Mi pedig döbbenten azon gondolkozunk, Önt az USA kormánya ehhez a kormányhoz akkreditálta vagy inkább a szétaprózott, egyre növekvően intoleráns liberál-kommunista vagy anarchista ellenzékhez. Az Ön múlt vasárnapi fellépése ellenére, amely szerint élvezte a „veszett computer-imádók cirkuszát” még mindig remélünk egy diplomatikus lépés megléptét.

Megtehetné például, azokkal az információkkal, amelyek alátámasztják a megalapozatlan vádakat a kormánykörökben fellelhető korrupciós ügyekben. Az ilyen típusú alaptalan vádaskodás nem más, mint zaklatás, gyötrés. Ez NEM öröm számunkra, mert az Ön országának a világban elfoglalt helye következtében egy ilyen állítás mélyen sértő egy kisebb nemzet számára, különösen, amikor 1956-os harcainkra emlékszünk, s esélyünk sincs a védekezésre. Nagy Testvér! Ne hidd, hogy mindig Neked van igazad!

Ha én miniszterelnök lennék ebben az országban, huszonnégy órát adnék, hogy eltakarodhasson, mert Ön nem kívánatos! S ha hozzátehetem, az Önt leváltandó sem lenne az mindaddig, amíg országa vagy kormánya nem tanulja meg, hogyan kell felnőnie az általa prédikált magas eszményekhez.

Mindaddig pedig naponta fog emlékeztetni bennünket az 1945 és 1989 között elszenvedett elnyomásra, a Szovjetunió uralmára. Az Ön uniója egyre inkább válik hasonlóvá ahhoz a másikhoz. És ilyen barátokkal kinek kell ellenség?

Az USA elárulta barátságunkat, elárult bennünket.

Isten Önnel!

v.Hajdú Szabolcs

(1956 egyik túlélő rebellise)

 


 

XX14 – 179.EN.

Mr. M. André Goodfriend  Chargé d’Affaires

Embassy of the UNITED STATES OF AMERICA

Szabadság tér 12

1052  BUDAPEST                                                                       29. October 2014.

Page 1 of 2.

 

Mr. Goodfriend,

 

First of all I would like to congratulate you for services rendered to the Hungarian Nation by unveiling the innermost wishes and secret machinations of your government. That is the government of the United States of America. Until last Sunday or nearly until then we had particularly warm feelings towards your country wanting to believe in her allegation of being the defender of freedom, justice, tolerance, human rights and so on. We wanted to believe that the United States was “the policeman of the world” –  ‘though self-appointed – because she wanted to stand up for and defend all those high ideals I dared to quote, and dared to credit your country.

(I will refrain from listing previous disappointments in this subject inflicted by your predecessors accredited to Hungary since 1989, starting with Mark Palmer, the unforgettable vendor of libertarian “goods”. His followers were really not much better.)

However we, Hungarians going about the business of establishing a democratic country with guaranteed rights for all – in place of the collapsed experiment of world communism – were hoping and expecting that “The World’s Policeman” fighting in Kuwait, in Iraq, in Afghanistan, in Pakistan, in the Near-East, in Northern Africa during the last twenty five years will recognise our efforts. Alas, the policymakers, the government of the USA did not take any notice of it.

This USA rather more decided to side with the remnants of the defunct communist system now dressed in the desirable attire of liberalism, although they were capable of only one thing: to serve a ruler, an overlord telling them what to do – and who thereby amply compensated them with tangible, worldly goods.

 

Ever since you appeared in Budapest, in August 2013, we were amazed at the “new diplomatic style” of a Chargé d’Affairs meddling in the daily politics of the hosting nation. The fact that your predecessor, the Californian realtor, Mrs. Eleni Tsakopoulos Kounalakis was not a real diplomat, made it easier to put up with her capriciousness. Let it be there. However, with you appearing on stage, a full-fledged diplomat came to represent the most powerful nation on Earth in a less-than-powerful, Central-east European country. This nation was remembering all those friendly utterances that had left the mouths of American politicians ever since October 1956 , and expected at least the acceptance of the democratic elections in this country as the will of the nation, not an affront to the (real or imagined) interests of this world power. We have voted full support to this government for five times in a row, because we think it is acting for the improvement of our country.

Fifteen months have passed since you took up office in Szabadság square, in Budapest and we may watch in amazement whether you are appointed as representative of the USA to this government or to the dismembered, increasingly intolerant looser, to the liberal-communist or anarchist opposition. Despite your performance last Sunday when you were enjoying the “circus of the lost computer-freaks” bombarding the headquarters of the Fidesz, we still expect some sign of a real diplomatic step.

You could start with the information underlying the undocumented allegations of corruption in government circles. An unfounded allegation of this type is nothing else but harassment. It does NOT please us, because due to the position of your country in the world such a lie is deeply injurious to a small nation especially in the days we remember our struggle in 1956 and we are having denied even the smallest chance to defend ourselves. Big Brother! Do not think that you are always right!

If I were the prime minister of this country, I would give you twenty four hours to clear out, because you are unwanted. And, if I may add, a replacement is not desirable either until your country or her government learns to live up to the preached high ideals.

Until then we shall be reminded daily of the oppression between 1945 and 1989, of the reign of the Soviet Union. Your Union is more and more reminiscent of that other one! With friends like these, who needs enemies?

The USA betrayed not only our friendship, she betrayed us.

Wishing you fare well

 

S.A. vitéz Hajdú

(a surviving rebel of 1956.)

 

US Ambassadors to Hungary – Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetei Magyarországon:

 

Eleni Tsakopoulos Kounalakis                2010 – 2013

 

April H. Foley                                           2006 – 2009

 

George Herbert Walker III.                     2003 – 2006

 

Nancy Goodman Brinker                        2001 – 2003

 

Peter F. Tufo                                            1997 – 2001

 

Donald M. Blinken                                  1994 – 1997

 

Charles Thomas                                       1990 – 1994

 

RMH Mark Palmer                                  1986 – 1990

 

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

18 című bejegyzés “Ha én miniszterelnök lennék, huszonnégy órát adnék, hogy eltakarodhasson – olvasói levél M. André Goodfriend megbízott amerikai ügyvivőnek” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A levél minden szavával egyetértek. Én már az elő megnyilvánulása után elzavartam volna, az első perctől látható volt hogy manipulácio az egész. Megalázó és a Magyarok lenézéséről tanuskodik , hogy azt képzelik ennyi elég a Magyaroknak egy forradalom kirobbantásához. Minderre feltette a koronát az az önelégült mosoly ahogy ott állt a tömegben, arra várt mikor fog vér folyni a pesti utcán. Akkor be lehet avatkozni!

  Kedvelés

  1. Persze, lenézi a magyarokat. Nem azok nézik le a magyarokat, akik hagynak évente 1000 milliárd forintot lenyúlni a haveroknak. Aki pedig ezért szól, az a kommunisták oldalára állt. Nyilván. Más magyarázat nem lehetséges. Aki nincs velünk, az ellenünk van! A világ magyarokból és kommunistákból áll. Ostoba, szűklátókörű banda.

   Ezt a kifejezést még nem bírta feldolgozni az elmém: intoleráns liberálkommunista. Aki liberális az kommunista? Aki liberális az hogyan lehet intoleráns? Nagy szavak, értelem nélkül.

   Liberális nézeteim vannak. Toleráns vagyok, amíg engem nem korlátoznak abban, hogy miképp éljem az életemet. Úgy, hogy csak olyat cselekszem, amit velem is cselekedhetnek. Még kommunista sem vagyok. Ugyanakkor nem tetszik, hogy azért kell nekem több adót fizetni, mert mások ebből gazdagodnak meg.

   Gratulálok a magyar kormánynak, sikerült 3 tűz közé szorítani magát: Európai Unió, Amerika és Oroszország közé. Érdekes éveknek nézünk elébe.

   Kedvelés

 2. Sajnos az állítások helytállóak, ugyanakkor megkérdezném, hogy Amerika mikor viseltetett barátsággal országunk iránt? Tán 56-ban? Nem volt mit elárulni – ami nincs azt nem lehet elárulni. Az amerikai “barátság” hideg üzleti és politikai érdek – Amerikáé – és mindenki másra szarnak, nekik nem drága az emberélet vagy egy nemzet lebombázása, egy őserdő és élővilága kipusztítása az Orange Agent-tel, egy ország hamis indokok alapján való lerohanása – miközben pofátlanul a jogokról és a szabadságról hadováznak.
  Amerika pedig akkor is túl nagy ahhoz, hogy a nagykövetét – bármiféle féreg is, mint ez – nem lehet ilyen stilusban kioktatni.

  Kedvelés

 3. A Bibliában van egy érdekes olvasmány, a Dávid és a Góliát.
  Négy éve a választásokat követő napon elöntötte az országot a vörös iszap, most hétvégén a budapesti vörös iszap jelent meg. Vigyázat!!

  Kedvelés

 4. “az ország demokratikus választásainak eredményét a nemzet akarataként fogadják el,”

  Az USA-nak valóban semmi köze hozzá, de amit ír (lásd idézet) az szemen szedett hazugság. A Fidesz nem kapta meg még a szavazók szavazatainak többségét sem, nemhogy az országét. Csak a 2/3 birtokában, a hatalommal visszaélve, a választási törvény manipulálásával szerezte meg a hatalmat. Ezt nemzeti akaratnak beállítani hazugság!

  Kedvelés

  1. Az hogy otthon maradtál nem számít! Nem mentem el én se,de a tényt el kell fogadni! Akik elmentek, döntöttek lelkük rajta, de ettől függetlenül a tény tény marad!

   Kedvelés

 5. Az USA-ból kibasztak néhány korrupt magyar szarházit. Korrektül, mert senkinek nem szóltak, csak az érintetteknek. Erre az egyik picsánrúgott szarházi, aki teljesen véletlenül a Fidesz házipénztárának, a Századvégnek a munkatársa, a Századvég – ergo a Fidesz – tulajdonába lévő Napi Gazdaságban megszellőztette az ügyet, mint egy megelőzve a spontán nyilvánosságra kerülést. Jókorát hazudott, úgy állította be, mintha az amerikaiak azért tiltottak volna ki onnan magas rangú köz- és kormánytisztviselőket, mert a NAV (leánykori nevén APEH) amerikai cégeket mertek vizsgálni.
  Aztán kiderült, hogy egy frászt, a korrupt kis gecik felajánlották az amerikai cégeknek, hogy ha a Párt kasszájába és a saját zsebükbe fizetik az adót az államkassza helyett, akkor “akciósan” kevesebbet kell fizetniük, ha meg nem mennek bele, akkor esetleg minden héten kimegy hozzájuk az adóhatóság vizsgálódni. Csakhogy a zsarolás, ami itthon és az EU-s cégeknél bevált, az USA-ban nem jöttbe. A cégek simán bejelentették a kormányuknál, hogy itt Magyarországon ezek a balkáni csirkefogók miben sántikálnak. Az USA kormánya meg miheztartás végett néhány kormányközeli trógert kibaszott az Államokból, mint macskát szarni.

  És akkor jön a hazzafyas bőszmagyar, Aki két Viktor-Viktor csatakiáltás között gonosz imperialista összeesküvésről handabandázik, meg ” ’56-ban sem segítettek” szintű idiótaságokkal jön. “Tíccsákki a Gútfrendet!”… jaja. Mi a lófaszér’ is?
  “megalapozatlan vádak a kormánykörökben fellelhető korrupciós ügyekben” Hát persze, nincs itt semmi látnivaló. Az összes trafik a fideszes pártkatonáké lett, a földeket véletlenül saját maguknak osztják, de természetesen nincs semmiféle korrupció. Jóságos, becsületes kormány van, és gonosz nyugat, akik meg akarják buktatni az Éles Elméjű vezért.

  “1956 egyik túlélő rebellise”… aztán melyik oldalon élted túl ’56-ot, Hajdú sógor? Mert az elbaszott Amerika-ellenes, nyugatellenes, az 50-es évek komcsi paneljaiból felépített hülyeségeid alapján a pártszékház ostromát élhetted túl, mint ávós politikai tiszt.

  aranyapa

  Kedvelés

  1. Válaszomat ARANYAPÁNAK pár szóban foglalhatom össze:
   Az USA politikája, a Woodrow Willson elnökségeóta ez:NYALNI ELLENSÉGE FENEKÉT, FENÉKENRÚGNI BARÁTJAIT.
   Nagyon apropóra jön Dr. Göbbels jóslata:—Ha elveszítsjük ezt a háborút, a világot egyrészt a banditák ( a Szovjetúnió) és másrészt a politikailag éretlenek (az USA) fogják uralni.—
   Aranyapa amit úgylátszik nem tud: 1956-ban Amerika a belgradi Nagykövetségen keresztül ZÖLDFÉNYT ADOTT a Szovjetúniónak Szabadságharcunk LEVERÉSÉRE, azaz, nem fog beavatkozni.(!!!)Már ez magában teljesen JOGOSÍTJA Hajdút arra, hogy a legnegativebb fényben állítsa be az Egyesült Államokat.

   Kedvelés

 6. Csak tunnám, ki a f. ez a Hajdú Szabolcs…. és milyen jogon ugat meg egy pincsi egy grizzly medvét? Azon kívül egyetlen szava se jogos, mert személyhez kötött. A fenti úriember biztos hogy nem a saját, személyes véleményét képviseli MO-on, hanem Obamáét. Ezért hiba örá köpködni. Csak a munkáját végzi! Tudomásul kell vennünk, hogy mi csak egy pattanás vagyunk a Föld seggén…. (sorry) Örüljünk neki, hogy az amik egyáltalán ide küldenek valakit….. le is szarhatnának!

  Kedvelés

  1. Kedves Károly Krasznai Úr!
   Ha Izrael egy még kissebb pattanás a “Föld seggén” és UTASÍTGATHAT ÉS PARANCSOLGATHAT Amerikának, akkor egy olyan “pattanás a föld seggén mint Magyarország miért ne kritiz´
   alhatná ôt?
   Nemhogy “…le is szarhatnának”, hanem le is szartak és még ma is LE IS SZARNAK, mert nem Magyarország ÉRDEKEIÉRT jár a szája annak a gringónak, hanem az ÚJ MEGSZÁLÓKÉT, a zsidókét.
   Jó lenne ha ezt megjegyezné magának, kedves Károly Krasznai uram!

   Kedvelés

 7. Nem értelek titeket, ti magyarok vagytok? “pattanás”.. mi is Izrael is? mi még oké, de a zsidók is? 😀 vicces, ők irányítják a világpolitikát a pénzükkel!!! mindenhol megy a kavarás mert ebből jön nekik a még több lové!!! mindenkinek a szavaiban van egy kicsi igazság és van egy nagy “félrelátás” gondolom kinek mi tetszik alapon.
  de a tények tények maradnak.
  amcsik azt teszik amit akarnak, vegyétek észre, lásd nem is messze tőlünk keletebre (ukrán helyzet), az araboknál, annyi helyen tolják a xart, hogy ebből ha nem vigyáznak a politikusok, nemsokára ismét világégés lesz!!!!!!!!!!!!! és az kinek is fogja megérni? hol fog az zajlani? nem amcsiba abban biztos lehettek!
  magyar kormány (Viki világ) itt ebben az országban már szégyen magyarnak lenni! a vezető (választott? bárkivel beszéltem kire szavazott az nem a fidesz volt! ez akkor hogy?) párt azt tesz ami nekik és a “csapatának” jó, mindent maguknak osztanak! (ez is tény), vagy vehetjük a legnagyobb gengsztert Pintér bácsit .. tovább No Comment
  ha ti ezeket nem látjátok, nem tudom hol éltek.?!
  van egy érdekes törvény a (1992 ben lett az) a betelepítésről, annak a lényege, hogy aki itt született magyar, az húzzon el és megy a betelepítés! évente 10.000 zsidó származású települ hazánkba ( 1 nagy értékünk van, a vizünk, ők tudják ezt), “akinek nem tetszik az mehet” nem emlékeztek erre? most meg aki máshol akar boldogulni azt büntetnék? (itthon is adózzon jelentse be hova is megy..stb) lassan ott tartunk, hogy valóban a bőrünk alá ültetnek chipet (totális felügyelet, ellenőrzés).
  ti nem olvastok?
  akkora szarban vagyunk, hogy azt elmondani nem lehet!!!!!!
  sajnos én is magyar vagyok, és nem fideszes, igy hátránnyal indulok mindenben ebben az országban és ez fáj!
  de egyedül mindenki tehetetlen, én is, ti is!
  és sajnos rólunk számtalan élő példa mutatja, hogy egyet nagyon tudunk, nem összefogni!
  és végezetül “56 rebellise” mindenki megírhatja a véleményét (úgyse vesznek róla tudomást) egy kb. 80 éves ember valahogy mindent átvészelt (valszeg oda húzott ahol túlélhette, ti nem ezt tennétek?) , mi is át fogjuk? és élünk addig? (majd meglátjátok, hogy a válasz erre: NEM)

  tisztelettel, mindenkinek aki próbál nyitott szemmel járni.

  Kedvelés

 8. Szomorúan olvasom Hajdú úr levelét és a hozzászólásokat. Túl sok az indulat, nincs értelmes javaslat. Pedig lehetne egyszerű és könyörtelen, megalázó választ adni az USA-nak, egyben példát mutatni becsületből a világnak. Kezedményezzünk egy külföldi megfigyelők jelenlétével (lehet benne amerikai, orosz, EU képviselő) folytatandó belső vizsgálat elrendelését! Aki meg van győződve az maga igazságáról és tisztaságáról, az nem zárkózik el egy ilyen megoldástól, sőt kezdeményezi azt.

  Kedvelés

 9. Látom a sok narancsködös idióta vergödik keményen. És ez jó, tetszik. Egyszer majd rájönnek, hogy mennyire balfaszok voltak, hogy elvakultan támogattak egy mocskos, hazug, tolvaj kormányt, amit fidesz kormánynak hivnak élén a felcsúti genyóval, vitéz lóbányai orbán viktorral!

  Kedvelés

 10. szomorúúúúúúúúúú, hogy ezek a dolgok fontosak egyes embereknek. én inkábbbbb a mi kormányunkat nézném át és zavarnám el az elmultttt/ sajnos nem / 25év politikai elitjével . párt állástól függetlenül . sajnos a mi pólitikusaink néznek minket semmibe és ez fontosabb mit hogy ki képviseli az USA-t

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.