USA, Európa, Ukrajna, Gáza – cionizmus (kötelező videók)

szaniszló02Imran N. Hosein

Egy kis történelmi és pillanatnyi politikai áttekintés az ukrán és európai helyzetről Szaniszló Ferenccel mely a VILÁG-PANORÁMA legutóbbi, pénteki adásában hangzott el. Szaniszló Ferenc ugyan egy szóval nem említi a cionisták megnevezést, csupán háttérhatalomról tesz említést, ugyanakkor mindenki tudja (kivéve a szocion-liberális médiából tájékozatlanokat), hogy a kettő egy és ugyanaz.

Az összefoglaló világosan rávilágít arra, amit már a nemzeti radikális oldal hosszú évek óta mond, vagyis, hogy a magyarországi politikai palettán működő jobb- és balliberális erők (ide tartozik a Fidesz is), mennyire egy irányba húzzák, vagy éppen tolják az ország szekerét, mely irány sehogysem a magyar nemzet érdekeit képviseli. Megint a rossz oldalon állunk, a hintapolitikával pedig csak elnyújtani lehet azt az agóniát, amiben az ország vergődik. Mammont és Istent egyszerre szolgálni nem lehet. Ezt már több írásunkban is kifejtettük itt, a NIF oldalain.  Bővebben…

Vigyázó szemetek Párizsra vessétek! – Franciaországban tegnap elkezdődött az EU gyakorlati szétesése

EU zászlóA francia gazdasági miniszter EU-t bíráló nyilatkozata után az államelnök, Holland felszólította Valls miniszterelnököt új kormány alakítására, amire a miniszterelnök bejelentette a kormány lemondását[i].

Természetesen egy folyamat része a francia kormány tegnapi lemondása. Közvetlen előzménye az idei két választás, amelyen az antiglobalista Nemzeti Front lavinaszerűen tarolt. A helyhatósági választásokon „csak” második helyet értek el, az EP-képviselőválasztásokon viszont legnagyobb francia erőként került az EP-be.

A franciáknak elegük van a porosz megszorítási politikából, visszafordíthatatlan a bal- és jobboldali liberális-kapitalisták lesöprése. Ennek az akaratnak az érvényesülése kezdődött meg a francia politikai vezetésben.

A francia kormány lemondása és EU-hoz szolidáris új kormány megalakulását fogja eredményezni[ii], amely viszont a parlamenti kormánytöbbség elfogyását jelenti. Ennek egyenes következménye, hogy két kényszerlépés várható:

Bővebben…

A jegybank devizatartalékához magyar emberek és családjaik vére tapad…

Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet attól hiteles hogy hiteles attól hogy az uzsorahitel áldozatai mind az elnöke mind az elnökség tagjai is

A Bankcsapda elnöke levelet írt azoknak, akik nem devizahitel-károsultak. A deviza alapú hitelezés – amiről lényegében független közgazdászok megállapították, hogy devizával soha köszönőviszonyban sem volt – egy olyan “termék”, mellyel hosszú éveken keresztül visszaéltek a bankok, miközben a “Magyar” Nemzeti Bank sem járt rosszul ennek a szélhámosságnak és csalásnak a folyamatával. Mára tudjuk, mennyi családi tragédiát okozott eddig is ez a gazemberség, amiben igenis ludasak a mindenkori “magyar” kormányok, melyek lehetővé tették magyar polgárok, családok tönkretételét.

Miközben különböző médiafelületeken folytatódik ebben a témában az adok-kapok, előrehaladás lényegében nem történik. Családok ezrei vártak áldozattá és várják a kilakoltatást, a végrehajtói maffia tagjai pedig óriási vagyonfelhalmozásra tesznek szert , akiket pártunk és kormányunk egyelőre tovább hagy rabolni és gazdagodni.

(NIF)

Falus Zsolt Ferenc levele:

Bővebben…

Folytatni Kell! – Kásler Árpád gondolatai

Kásler ÁrpádEgy évvel ezelőtt, ekkor már a fogdában voltam őrizetbe véve. Cipőfűzőmet, nadrágszíjamat elvették, meztelenül átvizsgáltak és 10-15 percenként a cella ajtajának ablakán belestek, a villany égett egész éjszaka, de az jó volt, mert levadászhattam a poloskákat. Miután megelégeltem a kukkolást, az ablak nyitására, a priccsen fekve magasra tartottam a középső ujjamat. Ki is nyitotta a fogdás a vasajtót nagy robajjal, hogy mit mutogatok. Hát a középső ujjamat-volt a válaszom, ne leselkedjen és akkor nem mutogatok. Végül mentegetőzött, hogy ez a szabály, nehogy „megöngyilkoljam” magam. Mondtam, megnyugodhat nem fogom, mert van még néhány elintézni valóm, le és elszámolni valóm itt a való világban.

A mai éjszakát a kedvesemmel és három gyermekemmel töltöm, szeretetben és békességben, hogy holnaptól folytathassam a megkezdett forradalmat, mert az amit mi elindítottunk az forradalom a javából. Az elmúlt évtizedekben soha nem alakult ki ilyen mértékű, alulról szerveződő ellenállás a kifosztókkal szemben és soha nem aktiváltak annyi „alvó” ügynököt mint mostanság. Ha összehasonlítjuk más próbálkozásokkal az elért eredményeket, akkor óriási előnnyel vezetünk, de valójában az, hogy teljes győzelemmel még mindig nem zárult le a devizás kifosztása az országnak, az alvó ügynökök aknamunkájának köszönhető. Ezeknek a tevékenységeknek köszönhető, hogy nincs meg a mindenki által annyira óhajtott egység. A bankárok valójában leleplezésre kerültek, a csalás elkövetési módja felgöngyölítésre került általunk teljes mértékben. Jogállami keretek között a felelősségre vonás már nem a mi hatáskörünk, de a maffiaszerű összefonódás következtében ez várat még magára. Ehhez kell a társadalmi nyomásgyakorlás, ezen társadalmi nyomásgyakorlásnak álltam az élére és ennek a kioltására szerveznek rá nagyon sokan. Bővebben…

Még tanúként sem hallgatták ki Érpatak polgármesterét, nem hogy gyanúsított lenne

Orosz Mihály Zoltán polgármester közleménye:

Orosz MihályAz Érpatak főterén augusztus 2-án (szombaton) megrendezett, Tiltakozás az izraeli szabadkőműves terrorállam népirtása ellen című demonstráció kapcsán a tisztánlátás érdekében tájékoztatjuk Önöket a következőkről:    

1./Palesztinában napjainkban egy nép kiirtási kísérletnek vagyunk szemtanúi, úgy, hogy a világ közvéleményének teljes megrökönyödése ellenére a hivatalban lévő politikusok olyan szinten hallgatnak, hogy ez már a bűnrészesség kategóriájába sorolható, mert Gázában a népirtás (genocídium) során az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb háborús bűnöket követik el, ugyanis az„Izrael állam hadserege a Gázai övezet elleni egy hónapja tartó támadások során 1938 palesztin személy életét oltotta ki, 84%-uk civil áldozat, a megölt gyermekek száma 460, a megölt nők száma 246. Az ENSZ által is a nemzetközi jog durva megsértéseként értékelt izraeli légi és szárazföldi csapások során 7920 palesztin ember sérült meg, túlnyomórészt civilek, közülük 2011 gyermek, 1415 nő. A támadások jellegéből következően a sérülések jelentős számban kirívó súlyúak, s maradandóak, azaz például a végtagok amputációjával járnak. Teljes családok haltak meg, sok gyermek végignézte szülei, testvérei felrobbanását, haldoklását, illetve halálát, illetve szülők nézték végig gyermekeik szenvedését, kínhalálát, testük bombák általi darabokra szaggatását. Mintegy 300 ezer embernek kellett elhagynia – többnyire földig rombolt – otthonát. A támadások célpontjai egyebek mellett iskolák és menekültek elszállásolására szolgáló épületek, továbbá kórházak és mentőautók voltak.” Bővebben…

A kettős mérce végső lelepleződése Kelet-Ukrajna kapcsán

ukrajnaKoszovó esetében működni látszott a népek önrendelkezése, Ukrajna esetében viszont ezt eleve és nagyképűen elutasítja a bankárkaszti gyarmatosítás eszközrendszereként működő EU. Ráadásul az Oroszországgal kapcsolatos logikátlan döntéseknek a levét mi – kisemberek – fogjuk meginni, mihelyt itt a fűtésszezon. Számomra nem elfogadható az ukrajnai oroszok és más népek jogának a lábbal tiprása, sőt a kárpátaljai magyarság és a ruszinok – etnikai tisztogatás jellegű – háborúba hurcolása egyenesen vérlázító. (ezért gyűjtöttem az aláírásokat)

A népek önrendelkezésnek jogát az ENSZ 1514-es közgyűlési határozata szabályozza, amely 1960-ban született. A mai nemzetközi jog egyik legelismertebb elve az önrendelkezési jog, melyet a törvényes Ukrán államvezetést megpuccsoló és az un. Gladio egységeinek a gyilkos mesterlövészeit felhasználó, valamint a média hamisítás eszközével gátlástalanul visszaélő szélsőségesek – természetesen az EU támogatásával – lábbal tipornak, s nem szól ellene egy európai államvezetés sem. Mindez magáért beszél. Bővebben…

Gárdistákat és csendőr szobrot avattak Csókakőn

Augusztus 16-án felavatták Magyarország első, köztéri csendőr szobrát Csókakőn, a Nagy-Magyarország téren. Emellett újabb tagokat avatott az Új Magyar Gárda Mozgalom.

N1Tv

Szemétdombra ítélt történelem

Furcsa „leletre” bukkantak a nagyváradi szeméttelep válogató munkásai pár nappal ezelőtt. A szelektív hulladéktárolók tartalmát vizsgálva ugyanis egy halom régi, zömmel az egykori magyar világból származó okmány bukkant elő egy szeméthalomból. Az 1800-as évek végétől egész az 1980-as évekig datált iratok között akadtak temetkezési engedélyek, születési bizonylatok, orvosi zárójelentések, de mint kiderült, monarchiabeli bírósági jegyzőkönyvek másolatai is lapultak a szemétdombon.

Mint megtudtuk, a szemetet szétválogató munkásoknak feltűnt a sok régi okmány, több ilyenen a magyar királyi pecsét, másokon püspöki pecsét volt látható. A munkások sejtették, talán mégsem a szemétbe való papírhalmazra bukkantak, ezért értesítették a feletteseiket.

Utánanéztünk a történetnek, hogyan lehetséges az, hogy levéltári okmányok a szemétdombon végezzék. A nagyváradi polgármesteri hivatal sajtóosztályán keresztül végül kaptunk is egy „hivatalos” álláspontot arról, hogyan kerülnek tájainkon az évszázados okmányok a kukába. Bővebben…

“Izrael lelkiismeretlenül használja fel a holokausztot tetteinek igazolására”

David Norris ír szenátor Izrael bűncselekményeiről

Izrael szélsőjobboldali rezsimmé változott, amely úgy viselkedik, mint a lehető legelvetemültebb bűnöző, fütyül a világra, és lelkiismeretlenül használja fel a holokausztot tetteinek igazolására.

NIF

Szaniszló Ferenc Nógrádi Györggyel elemezte az iraki helyzetet a VILÁG-PANORÁMÁBAN

NIF

A Magyar Nemzeti Gárda idén is megemlékezik a Gárdamozgalom megalakulásáról

Garda7

NIF

Morvai Krisztina és Reiner Péter köszöntője Gaudi-Nagy Tamás születésnapjára

Morvai Krisztina: Boldog születésnapot kívánok Gaudi-Nagy Tamásnak!

Gaudi-Nagy TamásSzeretettel és együttérzéssel gondolok Rá ezekben a nehéz időkben, amikor az az ügyészség folytat vele szemben több büntetőeljárást, amelyik százszámra indítványozta ártatlan magyar emberek bebörtönzését 2006 őszén, s amely elszabotálta a gyurcsányi terror időszakának igazságtételét.

Az az ügyészség, amellyel szemben Tomi és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat emberfeletti munkája védte meg a koncepciós elítélésektől a hazafiakat, s a “rosszkor rossz helyen lévőket”. Az az Ügyvédi Kamara folytat fegyelmi hadjáratot ellene, amely a “rendszerváltás” óta aktívan vesz részt a magyar termőföld és a nemzeti vagyon külföldieknek történő kiárusításában, a gyalázatos privatizációs ügyletekben. Az az Ügyvédi Kamara, amely sem az etikátlan, hazaáruló szerződéskötési gyakorlat, sem a 2006 őszi rendőrségi, ügyészségi, bírósági jogtiprásokkal szemben nem emelte fel a szavát. Bővebben…

Külön utakon járnak a végrehajtók, fütyülnek a törvényekre – A Bankcsapda közleménye

Az önálló bírósági végrehajtót a saját anyagi érdeke is vezérli

végrehajtásA T/465 törvény erejénél fogva a végrehajtási eljárások és a perek felfüggesztésre kerültek. A végrehajtási eljárások és cselekmények felfüggesztése a végrehajtóknak a törvényről alkotott különvéleménye miatt meghiúsul, ezért a végrehajtási eljárások jelenleg is folyamatban vannak. Az önálló bírósági végrehajtói tevékenység Magyarországon, milliárdos és adómentes jövedelemforrásává vált a kiváltságos helyzetben lévő családoknak. Falus Zsolt Ferenc (elnök) véleménye szerint, az anyagilag túlságosan érdekelt közhatalmi tevékenységet végző, luxuséletet elő végrehajtóktól deviza ügyben, önmérséklet nem várható el.

Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Föl kell készülnünk a valódi szabadságharcra (kötelező videó)

szaniszloSzaniszló Ferenc az Echo Tv Világ-Panoráma c. műsorának legutóbbi adásában kitűnő képet alkotott arról az állapotról, mely a jelenlegi helyzetet jellemzi politikailag és gazdaságilag egyaránt mind Európát, mind a nagyvilágot tekintve.

Világosan megfogalmazta többek között azt, miért kell a leghamarabb kilépnünk az EU-ból, valamit azt is, hogy Oroszország hogyan befolyásolhatja, alakíthatja hamarosan Európa és a világ történelmét.  Bővebben…

Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 6,168 követőhöz

%d honlapszerkesztő ezt szereti: