Tiltakoznak a fogyatékkal élők

A fogyatékkal élő emberek tiltakoznak az ellen, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az európai uniós forrásokról rendelkező akcióterveiben szerintük nem vette figyelembe érdekeiket – közölte a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT).

A szervezet közleményében kifogásolja, hogy az akciótervekben nem szerepel egyebek között a fizikai akadálymentesítés, az infokommunikációs akadálymentesítés, ami a látás- és hallássérülteket érinti, nem szerepelnek a fogyatékosok foglalkoztatására vonatkozó elképzelések, valamint az sem, hogy a projektek megvalósításánál fogyatékosügyi szakértők bevonására is szükség van.
A gazdasági és társadalmi élet területeit érintő operatív programok, fejlesztések tartalmi elemeit alapvetően meghatározó tervezetek szinte teljes egészében nélkülözik a fogyatékos emberek számára fontos szempontokat, ennek következtében olyan helyzet keletkezhet, hogy az uniós forrásokból létrejövő új munkahelyek és szolgáltatások nem lesznek elérhetőek a fogyatékos emberek számára – mutatnak rá.

A FESZT emlékeztet az országos fogyatékosügyi programról szóló 2006. évi országgyűlési határozatra, melynek alapelvei között szerepel a “prevenció”, az “egyenlő esélyű hozzáférés”, az “egyetemes tervezés” és a “semmit rólunk nélkülünk” elve.

A szervezet felszólítja a Nemzetei Fejlesztési Ügynökséget, hogy a terveket haladéktalanul dolgozza át.

Az átdolgozás nélkül jelentős összegek elköltése valósulhat meg úgy, hogy a létrehozott fejlesztések nem szolgálják majd a fogyatékos emberek integrációját, és olyan szolgáltatások épülhetnek ki, amelyek a fogyatékossággal élő személyek számára nem, vagy csak részben használhatók. Később ezen szolgáltatási rendszerek, beruházások, munkahelyek és fejlesztések akadálymentesítése, illetve elérhetővé tétele újabb jelentős forrásokba kerülhet majd, ami most még megelőzhető lenne – hangsúlyozza a FESZT közleménye.

(www.fogyatekos.hu)

Fáber Károly: Orbán tévedése a szélsőségekkel kapcsolatban

Orbán Viktor a Tusnádfürdőn mondott beszédében vagy óriásit tévedett, vagy ha nem, az bizony nagy baj! Kijelentette ugyanis, hogy Magyarországon a szélsőséges liberális politika létrehozott egy szélsőséges jobboldalt.

Először is, keresve sem találhatunk szélsőséges jobboldalt, mivel az általa név szerint részletezve ugyan nem említett, de sejtetett személyek, és szervezetek az a nemzeti oldal, amelynek politikáját, retorikáját, stratégiáját a Fidesz rendkívüli módon, időnként pontosan másolva igyekszik magáévá tenni. A probléma az, hogy egy globalista, és helyenként liberális párt nem képes a lépést tartani. Minden mozdulatát megköti ugyanis az a globális érdekszféra, amely lényegét tekintve ugyan az, mint ami az összes többi jelenlegi parlamenti pártot uralja. Olvassunk csak bele az “Erős Magyarország” című programjukba! A retorika haj az a nemzeti oldalnál megismertre, de a lényeg ugyan az, mint a levitézlett “Konvergencia Program” esetében. Minden centet vissza bűntető -vagy uzsora- kamatostól, a magyar érdekekre károsan ható összes multi kedvezményezettsége, és -csak!- nevezzük meg a bűnösöket. Fáber Károly: Orbán tévedése a szélsőségekkel kapcsolatban Tovább olvasása

Vass István: Döglött keselyűk

Ahogyan Prometheus-t, úgy a magyarságot is sziklához láncolták és szét akarták tépni. Teszik ezt még ma is.
Ahogyan Prometheus-t, úgy a magyarságot is sziklához láncolták és szét akarták tépni. Teszik ezt még ma is.

Igen. Megdöglöttek végre. Mindent, amit karmaikba kaparintottak, felzabáltak, s végül saját magukat tépték, marcangolták szét. Hosszú ideig tülekedtek a koncok körül ezek a dögevők, de most maguk is dögként hevernek a lábunk előtt. Végre. Amikor feltűntek a nagy kék égen, szelíd galamboknak, szép, nemzeti színekben pompázó szabad madaraknak látszottak, és a kommunizmus évtizedei után sokan voltunk, akik reménykedve fordultunk feléjük. Óvva, féltve segítettük röptüket, s hittük, hogy őket követve a szép szabadság, a jólét, a biztonság lesz szorgos munkánk jutalma.

Aztán egyszercsak, váratlanul, éles, kampós csőrök csíptek belénk, s magunk sem értettük mi történt. Fokozatosan szertefoszlott az idilli kép, s gonosz, sunyi, erőszakos keselyűk tépték, marták körülöttünk javainkat, Nemzetünket, Hazánkat, s a döbbenettől egy ideig csak dermedten álltunk. Vass István: Döglött keselyűk Tovább olvasása

A FIDESZ-nek előbb-utóbb színt kell vallania

Morvai Krisztina nyílt levele a Fidesz EP-képviselőihez

Tisztelt Fideszes Európai Parlamenti Képviselőtársaim!

Azért intézek Önökhöz nyílt levelet, mert szeretném, ha a magyar nyilvánosság és választóik előtt világossá és egyértelművé tennék: az Európai Parlamentben most kibontakozó, a magyar média által folyamatosan harsogott politikai megosztásban a szemkilövető szocialisták pártjára kívánnak-e állni, avagy a Jobbikéra, amely utóbbi a szemkilövetéseknek nem az elkövetőit, hanem az áldozatait képviseli, s emellett határozottan kiáll a magyarok emberi jogai, jelesül a diktatúrával szembeni ellenállás joga mellett. Mint azt Önök pontosan tudják, a nemzetközi nagytőkét képviselő erők azért fasisztázzák le a Jobbikot és a Magyar Gárdát, hogy tevékenységünket ellehetetlenítsék, a „magunkfajta” magyar kisgazdák, kisvállalkozók, munkavállalók ellenállását megtörjék, s a gyarmatosítást, földünk, nemzeti vagyonunk megszerzését akadálytalanul folytathassák. Ez az összefüggés a média aknamunkája ellenére minden gondolkodó ember számára világos. Most már azt is világossá kell tenni, hogy Önöknek ebben a megosztottságban merre húz a szívük és az értékrendjük. Kérem, hogy mielőbb tájékoztassák erről a közvéleményt, válaszlevelükben tegyék világossá, hogy melyik oldalon állnak, mert ez olyan harc, amelyben semlegesnek lenni nem lehet. Előre is köszönöm!

Ezúton szeretnék gratulálni Schmitt Pál képviselő úr európai parlamenti alelnöki kinevezéséhez és szakbizottsági tisztségeikhez, brüsszeli sikereikhez. Pártjuk vezetői jogos büszkeséggel nyilatkozták a sajtóban, hogy a Fidesz komoly befolyásra tett szert az Európai Parlamentben. Nagyon jó hír ez a hazaszeretőknek, s nagy csapás ellenfeleinknek, hiszen ily módon minden akadálya elhárult annak, hogy Önök Brüsszelben és Strassbourgban az eddiginél lényegesen határozottabban lépjenek fel Magyarország és a magyar emberek érdekében, jogaik védelmében. Most elindulhat a komoly harc a magyar föld magyar kézben tartásáért, a magyar gazdákért, hazánk megmentéséért! A FIDESZ-nek előbb-utóbb színt kell vallania Tovább olvasása

Lengyel Károly: Egy párt, egy tiltás, egy drazsé

maszopterrorÁlmot láttam egy rendezvénycsarnokról. Szinte prófétai látomás. Hosszú, csahos nyelvvel pártszeretőket. Valami félelem vibrált körülöttük, de ez mintha csak egy futó érzésként jelent volna meg. Tömött sorokban egy ütemre mondtak valami érthetetlen szöveget. Mintha úgy hangzott volna, hogy: „… gárdát tilt, gárdát tilt…”. Valahogy így. Aztán meg, hogy: „Bal, bal, bal…”. Szűnni nem akaró dörgő vastapssal kísérték a szöveget.

Elmerengtem rajta, miről szólhat a skandálás. Nem maradt időm töprengeni, mert talpra ugrott valamennyi résztvevő. A gyűlés, mert mintha annak tűnt volna, főszónoka lépett az emelvényre. Felszegett tar fején csak úgy áradt kifelé a hangerő. „Egy párt, egy tiltás, egy miniszter!”, hangzott a gyanús összetételű szószerkezet. A tömeg önkívületben, komoly ábrázattal visszhangozta: „Egy párt, egy tiltás, egy miniszter!”.

Az emelvényen peckesen álló kis alak némileg színpadiasan széles mosollyal és lassú fejbólintással jelezte köszönetét. Majd felmutatott egy szegfűt. Egy vörös szegfűt. Itt kitört az eufória. Lengyel Károly: Egy párt, egy tiltás, egy drazsé Tovább olvasása

Dr. Halász József: A dolgok megértését elölről kell kezdeni

“Az új helyzetre való tekintettel a dolgok megértését újból kell kezdeni.

Vagy, ami még fontosabb: aki ebben az új helyzetben a dolgokat meg akarja érteni, annak az egészet elölről kell kezdenie.

És ami még ennél is fontosabb: az embernek még sohasem volt annyira szüksége az isteni értelem fényének segítségére, mint most, amikor a dolgok megértését újból és elölről kell kezdenie.

Ez nagyjából annak a világváltozásnak az értelme, hogy a Föld és az emberiség a Vízöntő jelébe lép.”

(Hamvas Béla: A Vízöntő)

A dolgok megismerését elölről kezdve törvényszerűen jutunk el a Szent Korona értékrendre alapuló gondolkodási módhoz. Nem a Szent Korona Tanhoz, hanem a Szent Korona Értékrendhez! Dr. Halász József: A dolgok megértését elölről kell kezdeni Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S.: A helytartótanács jogi csicskása

“Mert nem arról van most szó, hogy ki szereti vagy nem szereti a tüntetőket és ezt vagy azt a pártot, hanem arról a barbár fellépésről, amit ez a kormányzat bármikor bárkivel szemben megtehet újra és újra, ha nyomorúságos helytartótanácsát politikai veszély fenyegeti. “

(Biró Zoltán az MDF első elnöke)

Mindent fel kell oszlatni ami magyar? Fotó: Oskar
Mindent fel kell oszlatni ami magyar? Fotó: Oskar

Egy büntetőjogász – a vörös rongyokba öltözött Budapesttel azonos monogrammal – visszaélésről kezdett beszélni a Jobbik tevékenysége kapcsán. Vona Gáborék – szerinte – visszaéltek a pártalapítás és a pártként való működés “alkotmányos” szabadságával. Erről az ál-alkotmányosságról szoktam én, tömören azt írni: meggyőződésem szerint az alibidemokrácia legfőbb megőrzője ez, az idegen jogrendet ránk erőszakoló charta, amely a sztálini parancsot megtoldotta a Weimari alkotmány – számunkra teljesen idegen (joginak látszó) megoldásaival. A “nagynevű” jogászt persze mindez nem zavarja és felveti azt a képtelen ötletet, hogy az ügyészség a Jobbik feloszlatását is mérlegelhetné, hiszen kiderült, hogy nekik egyszerűen nincs felhatalmazásuk a további kormányzásra, s az ország a jobbik megoldást fogja választani a jövőben!

A feloszlatását is meg kell fontolniuk a hatóságoknak – mondta ki konkrétan a Népszabadságnak az MSZP volt igazságügyi minisztere, akit a pártján belüli bűncselekmények egész sorozata sem volt képes rábírni arra, hogy egyszer is kijelentse: “az MSZP feloszlatását meg kellene fontolnia az ügyészségnek, mert az általános jogbiztonságot és a tágabban vett alkotmányos rendet is veszélyezteti” a párt köztörvényes tagjainak a magatartása. Ennyit a kettős mércéről, ahol a bűncselekményt elkövetőket meg sem említi a “kitűnő büntetőjogász” viszont a nemzeti érdekekért kiállókat szeretné feloszlatni a “jog” segítségével. Dr. Bene Gábor S.: A helytartótanács jogi csicskása Tovább olvasása

Vass István: SZARVA KÖZT A TŐGYÉT

Medgyessy és Draskovics jól elvannak...
Medgyessy és Draskovics jól elvannak...

“A Népszabadság interjút közöl az igazságügyi és rendészeti miniszterrel. Draskovics Tibor szerint példátlan, hogy egyesek nyíltan szembefordulnak az államot képviselő bíróság döntésével; ráadásul egy parlamentbe törekvő párt kifejezett támogatása mellett. A tárcavezető hozzátette, a jogállam válasza is példátlan lesz. A törvény erejével, az összes lehetséges eszköz és szankció következetes alkalmazásával ki fogja kényszeríteni a törvényes rend helyreállítását, fenntartását.” (idézet drazsétól)

Eltaláltad draskovics. Pontosan ez a helyzet, és pontosan így lesz, ahogy írod. Egyesek nyíltan szembefordulnak…..

Mint például te. Mint például az egész bűnöző bolsevikmutáns kormány, és az annak uszályában óbégató, megannyi kis senki. Addig fogsz pattogni, amíg a törvény ereje, az összes lehetséges eszköz és szankció utol nem ér, és rádcsukódik a börtön ajtaja. Ott majd meghúzod magad, a kanalasok, kolompárok ölelésében, s szép lassan rádrozsdásodik majd a lakat. Vass István: SZARVA KÖZT A TŐGYÉT Tovább olvasása

Prof. Dr. Bokor Imre: DÍSZTEMETÉST KAP (?) TÖRTÉNELMÜNK LEGNAGYOBB, LEGÜGYESEBB, LEGSZERENCSÉSEBB SZÉLHÁMOSA?

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG  (MJB) POSTALÁDÁJA


DÍSZTEMETÉST KAP (?) TÖRTÉNELMÜNK  LEGNAGYOBB, LEGÜGYESEBB,  LEGSZERENCSÉSEBB  SZÉLHÁMOSA, KAPITÁLIS HAZUGJA, TÖBBSZÖRÖS DEZERTŐRJE, MINDEN HATALOM  KISZOLGÁLÓJA ÉS  CSERBENHAGYÓJA,  BAJTÁRSAIT  BITÓRA SEGÍTŐ KAMÉLEONJA

Áttekintve Király Béla  elhunyta alkalmából  megjelentetett nekrológokat, az a benyomás alakul ki az emberben, hogy a megemlékezők elsöprő többsége  vagy  teljesen elfogult, vagy semmit sem ismer  Király Béla  viselt dolgaiból.

A dokumentumokkal,  tanúkkal és  Király  (egy és ugyanazon  eseményről) több variációs nyilatkozataival bizonyítható, hogy Király  Béla  csupán határozott fellépésének,  lehengerlő hazugságainak,   hihetetlen szerencséjének, valamint a karrierjét egyengetőknek (cinkostársainak)  köszönheti,  hogy  – érdemtelenül – mindig feljebb kúszott a  ranglétrán és beosztásaiban.

Király  Béla  esküjét megszegve  Szálasi mellé állt 1944-ben,  önként jelentkezett Kőszeg védelmére, onnan dezertált a szovjetekhez és átadta nekik a Kőszeget védő zászlóalj okmányait, valamint  a Kőszeg körüli aknazár  telepítési vázlatát, amelyet Szilvási Lajos hadnagytól kért el.

Később azt állította, hogy Kőszeget akarta megmenteni a háborús pusztításoktól,  és 1600-2000  katonát vitt át 16 löveggel a szovjetekhez, és elérte, hogy Kőszegen egy lövés sem dördült el (Sic!).  A  zászlóalj (Hadtörténeti Intézet és Múzeum levéltárában lévő) harci naplójából  viszont  kitűnik, hogy Kőszeget súlyos tüzérségi csapások érték,  bombázták is a várost  és a Kőszegről  Ausztria felé kitört zászlóalj 173 fős veszteséget szenvedett. Ez a veszteség Király “lelkén szárad”, mert igazolható, hogy dezertálása előtt néhány órával még harcra buzdította  a  zászlóalj tisztjeit, majd egy tiszttársától eltulajdonított  (ellopott) gépkocsival, harmadmagával, fehér zászlót kitűzve átment a szovjet csapatokhoz. Prof. Dr. Bokor Imre: DÍSZTEMETÉST KAP (?) TÖRTÉNELMÜNK LEGNAGYOBB, LEGÜGYESEBB, LEGSZERENCSÉSEBB SZÉLHÁMOSA? Tovább olvasása

Heti Válasz a két évtizede megválaszolatlan kérdésre – avagy Kiszámíthatóság vs. káosz

Most érkezett meg villanypostafiókomba delejlevél formájában a Heti Válasz legújabb, erre a hétre vonatkozó kedvcsinálója. Az egyik témakör rögtön meg is ragadta a figyelmemet.

Aszongya:

Kádár idején jobb volt?

A Kádár-nosztalgia és diktatúra iránti rokonszenv jellemzi a 29 év alatti magyar fiatalok jó részét – két tény az Ifjúság2008 kutatás számos megdöbbentő eredménye közül. A „felesleges nemzedék” szorong a jelen miatt, s ennél jobban már csak a jövőtől fél.

Mit lehet erre mondani? Még csodálkozunk rajta? Hát ne csodálkozzunk!

Nemrégiben volt alkalmam megtekinteni a Magyarok Szövetsége által készített teljes ország elemzést tartalmazó DVD-korongot, ahol a mozgalom kezdeményezője, Vukics Ferenc zsibbasztja az agyunkat nyomasztó adatok tömkelegével hosszú, első pillanatra végeláthatatlannak tűnő órákon keresztül. De ami talán még ennél is fontosabb, a szörnyű nacionálé végére érve két sokkoló tanulságot vonhatunk le a magunk számára. Az egyik, amolyan társadalomlélektani vonatkozás, mely szerint Magyarország egy háború sújtotta ország képét mutatja, minden tekintetben. Európa és az Európai Unió kellős közepén, (BÉKEIDŐBEN!!!) egy magát demokratikus jogállamnak hirdető országban a józanész szerint ez megengedhetetlen! És most mégis ez képződik meg. Emellett senki józanul gondolkodó, Hazájáért, Nemzetéért felelősséget érző ember nem mehet el szó nélkül! Heti Válasz a két évtizede megválaszolatlan kérdésre – avagy Kiszámíthatóság vs. káosz Tovább olvasása

Czakó István: Szegény Morvai Krisztina …

Őszintén megsajnáltam az általam tisztelt képviselő asszonyt az Uniós felszólalásakor. No, nem azért, mert Ő maga sajnálatra méltó lenne. Szó sincs erről, mert nagyon is talpraesetten, vehemensen és magabiztosan beszélt. Csak minek? Néztem, hallgattam felszólalását, s belegondoltam: “Krisztina drága, ezekre még az időt is kár pazarolni”. (A személyes hangvételt, úgy érzem, közvetlen ismeretségünk megengedi – szerzői megj.) Czakó István: Szegény Morvai Krisztina … Tovább olvasása

Laudernek előre levajazták a játékkaszinót

HírTv:  Lauder, Gyurcsány és Bajnai döntött

Dokumentum bizonyítja, hogy pusztán formaság az a nyilvános pályázat, amelyet I. kategóriás játékkaszinó alapítására és működtetésére írt ki Veres János volt pénzügyminiszter ez év február 10-én.

Egy a Magyar Nemzethez is eljutott feljegyzésből ugyanis kiderül, hogy a tendert kifejezetten a Roland S. Lauder vezette izraeli befektetők igényei szerint írták ki. Laudernek előre levajazták a játékkaszinót Tovább olvasása

Lengyel Károly: NYÍLT LEVÉL DR. ORBÁN VIKTORNAK

Tisztelt Dr. Orbán Viktor!

2009. július 4-én délután Budapest utcáin olyan esetek tanúi voltak a magyar emberek, ami minden képzeletet felülmúlt.

Mint arról bizonyára Ön is értesült a történésekről, a Magyar Gárda Egyesület miatti perben hozott ítélet elleni tiltakozásul, valamint Budaházy György és számos más hazafi törvénytelen, politikai indíttatású fogvatartása ellen mentek az emberek az utcára. Békés, törvényes, keretek között meghirdetett tiltakozást akartak a szimpatizánsok.

Ezzel szemben a mi adónkból a szolgálatunkra érettünk el és kitartott rendőrök a legteljesebb brutalitással, önként és röhögve léptek fel mindenkivel – válogatás nélkül – aki az útjukba került. Hazugság, amiket a tévé kanálisok és egyéb hírközlők mutogatnak.

Tény, hogy egy törvényesen bejegyzett, törvényes kereteknek megfelelően működő politikai szervezet elnökét, nevezetesen Vona Gábort bilincsben elhurcolták, mintegy felsőbb utasítás szerint vadászva személyére. Tudom, mert láttam képet róla, hogy Ön is volt bilincsben. Hogy az régen volt? Nem. Az is most van, az elviselhetetlen önkényuralom végvonaglásában. Lengyel Károly: NYÍLT LEVÉL DR. ORBÁN VIKTORNAK Tovább olvasása

Czakó István: Provokáció!

JászkürtElküldték nekem a Jászkürt 2009. július 11-i számának egy cikkét. (A képre kattintva olvasható). Egy holokauszt megemlékezés kapcsán egy öreg zsidó ember (aki megjárta az auschwitzi tábort) és egy rabbi szavait idézi a cikk írója.

Az öreg a múlton morfondírozva a következő megállapításra jut. “Auschwitz az történelem. Azt ismerni kell, a gyerekeknek, unokáknak el kell mondani, mert tudniuk kell, mi történt eleikkel. Aztán szomorúan mondja, most újra rossz idők járnak. ÚGY LÁTJA, A MAGYAROK (sic) ÚJRA AZT VÁRJÁK, HOGY ISMÉT LEGYEN AUSCHWITZ, ISMÉT LEGYEN OLYAN HELYZET, HOGY VALAKIKET VALAMIÉRT MEGBÜNTETHESSENEK…”

Micsoda trágya provokáció! Süt belőle a gyűlölet és a rasszizmus! Czakó István: Provokáció! Tovább olvasása

Vass István: A VAK RENDŐRFŐNÖK

Csak matat, tapogatózik, mint tót a pinán. Összekuporodik, mint egy jókora sün az iccakában, s ugrik egy nagyot. Aztán nagyot koppan, és elhallgat. Árnyékra vetődött. Mert vaksi szemei előtt valami nagy, félelmetes, fekete árnyék suhan tova, rémületet keltve sivár szügyében. Kapaszkodna belé, kapkod utána, de el sosem éri. Nem bizony. Mert az árnyék a fényben álló fekete nadrágos, bakancsos, fekete mellényes, fehér inges mosolygó gárdistáról vetődik homályos szemei elé,amelyek a vörös-ezüst árpádsávos lobogók lobogásától veszítették el tisztánlátásukat.

Már olvasni sem tud a mi rendőrfőnökünk. Képtelen arra, hogy áttanulmányozza az 1989.évi II. törvényt, amely az egyesülés állampolgári jogát szabályozza.

Pedig, ha megnézné e törvény 3. §. (1) bekezdését, valamint az 5. §. rendelkezését, akkor tudhatná, hogy az a sok-sok fekete-fehérbe öltözött gárdista nem társadalmi szervezet. Vass István: A VAK RENDŐRFŐNÖK Tovább olvasása

Civil Kontroll: Vannak akik egyenlőbbek!

Négy hónapon keresztül zajlott egy aláírásgyűjtés, amit a nyíregyházi négygyerekes Seres Mária indított el. A kérdés így hangzott: Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés? Pártok és egyéb szervezetek nem voltak a háttérben, mégis rekord mennyiségű támogatás gyűlt össze. Több mint 600 ezren írták alá szerte az országban. Februárban adták le az OVB-nak, de a mai napig nem lehet tudni, hogy mi a történet vége. Ugyanis időközben a képviselők alkottak maguknak egy új törvényt, melyben a népszavazás tárgyát képező költségtérítés fogalmát átírták, miközben jól felemelték a fizetésüket. És természetesen szó sincs továbbra sem elszámolási kötelezettségről. Hamarosan az Alkotmánybíróság fog dönteni: kinek van igaza. Döbbenetes és felháborító! Játszanak a szavakkal és megpróbálnak lenyomni a torkunkon egy újabb gombócot. De most túllőttek a célon!

Seres Mária honlapján az alábbiak olvashatók:

Civil Kontroll: Vannak akik egyenlőbbek! Tovább olvasása

Csakazértis: Magyar Gárda!-Az Ítélőtábla döntésének megfelelően új mozgalom alakult

Hát nem! Nem sikerülhet nekik!

Először egy – a másodfokú döntés által sem cáfoltan politikai megrendelésre született – érthetetlen ítélet, mely a jogásztársadalom nagy részének felháborodását váltotta ki. Egy ismerősöm a legismertebb közösségi portálon le is vette neve elől a jogi végzettségét jelző „dr.” előtagot, mivel ő nem adja nevét egy ilyen ítélethez.

Utána a vezetők megfélemlítése: egyesülési joggal való visszaélés miatt indítanak nyomozást, holott az ítélet a polgári perrendtartásban jártas jogász szerint még nem végrehajtható.

Következik a gárdisták megfélemlítése: egyenruha viselése miatt elő kell állítani a gárdistákat. Később az ORFK, a BRFK és mindnyájuk „kedvenc” Drazséja egymásra mutogat a „félreértésre okot adó utasítás” miatt, holott mindössze arról van szó, hogy a bírósági döntéssel ellentétesen korlátozni kívánták a magánszemélyek vélemény-nyilvánítási jogát.

Majd következett a július 4-i békés, spontán demonstráció brutális feloszlatás, ahol – a rendőrségi közlemény szerint – először felhangzott a távozásra történő felhívás, majd néhányan rátámadtak a rendőrökre. A rendőrség szerint ez utóbbi miatt kellett a demonstrációt feloszlatni. A jövő heti lottószámokat honlapunk „Kapcsolat” menüpontján keresztül várjuk Bencze József országos rendőrfőkapitánytól…

Kattintson a képre a képgaléria megtekintéséhez!
Kattintson a képre a képgaléria megtekintéséhez! Fotók: Molnár László

A hét végén újabb, a „gengszterváltást” megelőző időket idéző intézkedésre került sor. Kormányrendeletben szabályozták, hogy aki feloszlatott társadalmi szervezet működésében részt vesz, az szabálysértést követ el. Ez már majdnem megfelel egy „törvényerejű rendeletnek”, ami felveti az alkotmányellenesség gyanúját is! Csakazértis: Magyar Gárda!-Az Ítélőtábla döntésének megfelelően új mozgalom alakult Tovább olvasása

Oskar: A SÖRÖSÜVEG

Szombaton, 2009. július 11-én tartotta kampány-gyűlését a Jobbik  a budapesti Szabadság-téren…  (erről majd cikk külön) Az egykori TV-székház lépcsőjén üldögélő tüntetők közé, érdeklődők irányába egy sörösüveget dobott valaki az emelet valamelyik ablakából…

sorosuveg01

A www.nemzetihirmondo.com sajtósai  rendőrt akartak hívni, illetve intézkedést szerettek volna az ügyben.  Hiszen belegondolni is szörnyű, hogy pl. valakinek a fejére esik, vagy megsebez valakit. Az meg külön más kérdés, hogy ha éppen olyan (fentről vagy a föntieket irányító hárombetűs vezérkara által  “táv-szexxel” nemigen felmérhető) csoport üldögét volna ott, akik kapásból anyázva és valamit kézbe kapva nekirontanak az üvegajtóknak…  Pfff! Kész lett volna egy újabb TV-székház-cirkusz….

Ugye, nem ezt akartad, “dobálókám”, csak én gondolok mindjárt a legrosszabbra?

Az egyik sajtó-munkatársnak sikerült is  lencsevégre kapnia, egy az emeleti ablakból leselkedő lényt. Egyenruháját elnézve, egy cseppet sem kétséges, hogy nem a rendőröket is sújtó fizetés-csökkenés  miatti magasból leugrás műveletén agyalt éppen…. Oskar: A SÖRÖSÜVEG Tovább olvasása

Kucsera Zsuzsa: A Magyar Gárda megpiszkálta a sakál uralmát (Beszámoló a Gárda-tüntetésről)

Képgaléria megtekintéséhez kattintson a képre! Fotók: Barikád
Képgaléria megtekintéséhez kattintson a képre! Fotók: Barikád

A Bank utcában egyetlen kisrendőr ácsorog, telefonon beszél valakivel, magánügy a téma, valahova nagyon szeretne elmenni, legalább kétszer egy hónapban, ránk pislog, de nem érdekeljük. Keresem a társait, de nem látok senkit, semmi űrruhás kísértet, sem csörtető sünhadoszlop. Fekete nadrágos fehér inges emberek jönnek sűrű sorokban, a Hazatérés Templomának harangja zúg. Magas lesz a villanyszámla ebben a hónapban, mert lankadatlanul szól.

A templomban megkezdődik az istentisztelet.

Életemben nem álltam annyit, mint 2006 szeptembere óta. Aztán a Kossuth tér csillapodtával ez szűnt volna egy kicsit, de aztán jött a Magyar Gárda.

Tudom, most is lesz néhány óra, a lábam azt súgja, üljek le a templom ajtaja mögött levő székre.

Ettől aztán mindenki azt hiszi, én vagyok a portás. Jönnek sorban az emberek, a földszint zsúfolásig megtelt, a karzatokra igyekeznek tízesével. Hol a vécé? Lehet lifttel menni?

Merre van a karzat? A gárdista meg segít, ahol tud. Kucsera Zsuzsa: A Magyar Gárda megpiszkálta a sakál uralmát (Beszámoló a Gárda-tüntetésről) Tovább olvasása

Ma már Délvidék aggódik Belső-Magyarországért

2009. június 4-e a diktatúra tombolásának napja volt. A délvidéki Magyar Polgári Szövetség magyar érdekvédelmi politikai párt (MPSZ) elszörnyedve látja, hogy Belső-Magyarországon is elviselhetetlen erőszakban és diktatúrában kell élniük az állampolgároknak.

Fotó: Oskar
Fotó: Oskar (2009.07.04.)

A szerb polgárháború idején sokan aggódtak értünk. Ma mi féltjük belső Magyarország népét. Nemrégen bennünket hurcolt el a szerb rendőrség, zárt börtönbe, mert nem akartunk a diktátor kénye-kedve szerint rabszolga janicsárként szolgálni az akaratát, hanem valódi demokráciát, törvénytiszteletet, korrupciómentes, szabad életet akarunk élni. Ma már Délvidék aggódik Belső-Magyarországért Tovább olvasása

Hírek, politikai elemzések, értekezések, interjúk belföldről és külföldről

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger ezt kedveli: