Publicisztika kategória bejegyzései

Kós Károly: Levél a balázsfalvi gyűlésről (Kalotaszeg, 1911. szeptember 4.)

Kós Károly 1911-es írása megdöbbentő! Aki ezt a levelet végigolvassa, annak be kell látni, hogy mondhatunk bármit keleti szomszédainkra, de az ostoba magyar politika, a nemzetietlen gondolkodásmód, döntő módon hozzájárult a Trianonban bekövetkezett nemzeti tragédiánkhoz. Az ostoba magyar politikusoknak már 1911-ben látniuk kellett volna, hogy “ég a ház”, azonnali cselekvésre van szükség, mert országunk darabokra hullik!

Sajnos, túlságosan is sok közös vonást fedezhetünk fel a csaknem 100 évvel ezelőtti és a jelenlegi magyar polikai gyakorlat között! (Pl. a 2004 december 5-i népszavazás a kettős állampogárságról. Lehet-e nemzeti gondolkodásról beszélni, amikor a baloldali politikusok saját testvéreik megtagadására buzdították az embereket és a NEM-mel történő voksolásra bíztattak! Ez iszonyú fájdalmat jelentett az elszakított területeken élő magyarság számára. Kovács László odáig süllyedt, hogy -Gyurcsány sugallatára-, 23 millió román elözönlésével fenyegette meg az ország népét, ha megadnánk a magyar állampolgárságot a Kárpát-medencében élő magyarság számára. A világon még sehol nem fordult elő, hogy egy kormány a saját nemzete szétszakítása mellett kampányoljon. Erre csak a magyar baloldali politikusok voltak kaphatóak! A magyar miniszterelnök Budapesten a Kempinsky Szállodában még koccintott is román kollegájával, Erdély elszakítására Magyarországtól….)

Kulcsár Lajos Kós Károly: Levél a balázsfalvi gyűlésről (Kalotaszeg, 1911. szeptember 4.) Tovább olvasása

Reklámok

Miért nem közölte a Magyar Nemzet Bogár László gondolatait?

Mintegy két hónappal ezelőtt Tamás Gáspár Miklós a Magyar Nemzet hasábjain nyílt levelet intézett a jobboldalhoz. Bogár László ugyanitt kívánt volna válasszal élni erre a TGM-hez köthető levélre, de ezt egyszerűen megtagadták tőle a Magyar Nemzet szerkesztői. Vajon miért? Itt olvasóink mindkét írást megtalálják.

Bogár László: Miféle „oldal”…?!

Noha értékelem TGM gesztusát, és szándékait, amelyek a jobboldalhoz intézett nyílt levelének megírására késztették, de művét őszintétlennek, sőt kifejezetten veszélyes manipulációnak vélem. E nem túlságosan barátságos felütésre ugyan nincs mentség, de van magyarázat, így az alábbiakban ezt szeretném összefoglalni. Előre bocsátom, hogy a valóban megalapozott és méltó válasz legalább olyan terjedelmet igényelne, mint amilyen az eredeti írásmű, ám azzal is tisztában vagyok, hogy erre nincs mód, így hozzászólásom inkább csak tézisszerű vázlata mindannak, amiről szólni szeretnék.

TGM írása kiváló példa arra, hogy hogyan kell a leendő „vitapartnereket” már megmukkanásuk előtt csapdába csalni, esélyt sem hagyva számukra. Az írás ugyanis szinte minden mondatával azt sugallja, hogy a felvetett kérdéseknek ez az egyetlen elbeszélési módja létezik, vagyis, hogy ez „AZ” elbeszélés, és, aki nem ezen a „nyelven” szólal meg, az vagy az Észnek, vagy az Erénynek van híján, hogy a TGM által oly nagyra becsült Felvilágosodás sötétségének, manipulatív meta-nyelvével szóljak. És, ha már a Felvilágosodásnál tartunk, két közbevetést tennék: Az egyik, hogy az a „pusztító világerő”, amelyet, azért vagyok kénytelen így említeni, mert a TGM által is képviselt véleményhatalom, gyűlölet-beszédnek bélyegzi, és büntetőjogilag szankcionálja már azt is, ha valaki egyáltalán a létezését felveti…nos, ez a pusztító világerő éppen a jakobinus létkarakterében mutatja meg először igazi arcát a modernitás embere számára. Miért nem közölte a Magyar Nemzet Bogár László gondolatait? Tovább olvasása

Czakó István: Gyilkos keresés, vagy rendőr-cigány ámokfutás zajlik Roma-Hunniában?

Visszavesszük hazánkat!

Olvasom, hogy már Bencze József, országos rendőrfőkapitány is tájékoztatta a cigányok vezetőit. Jelentést tett. (Újra és újra elmondom, nem roma, hanem cigány vezetőket, mert a magyar nyelv őket cigánynak nevezi, ahogy a szerbeket szerbnek, az oroszokat orosznak, … stb. A roma megnevezés lehet, hogy a cigány nyelvben létezik, de én nem tudok cigányul. Esetleg hívhatom őket gypsy-nek (ejtsd: dzsipszi) is, mert kicsit gagyogok angolul.) Szóval, már a fő-fő főzsernyák (na, így lehet használni a romát is,… argó kifejezésként) is jelentés tett. Igaz, Ő nem Kolompárnak, hanem a csicskáinak, így van ez már rendjén Roma-Hunniában. Mert bizony, lassan így kell majd írni …

Aztán szép lassan kiderül, hogy ugyan Kisléta nem volt rajta a roma-hálón (bocsánat, közbiztonsági hálón), de azért – nyilván véletlenül – éppen éjfél előtt, nem sokkal a gyilkosságot megelőzve, négytagú járőr mászkált a faluban. Ezután Bencze elvtárs-úr ki is jelenti, hogy a hálót “kiegészítik” (kis magyar halászat), sőt, “Bencze József bejelentette, hogy az említett hálót kiegészítik, és minden olyan településen, ahol meghatározott arányban romák élnek, a település erre vállalkozó és alkalmas cigány lakosaival közösen éjszakai járőrözéseket szerveznek.” … Czakó István: Gyilkos keresés, vagy rendőr-cigány ámokfutás zajlik Roma-Hunniában? Tovább olvasása

Takács András: Jelöltállítás társadalmasítása

Előbb embert válassz!

Parlamenti patkóA jelenlegi választási és parlamentáris  rendszer önmagában hordozza a pártdiktatúra kialakulását. A képviseleti rendszer formálissá válását, a pártvezetés önjáróvá vált. A párt, mint társadalmi, politikai szervezeti forma nem attól vált a diktatúra eszközévé, hogy szervezeti formája párt, hanem attól, hogy kikerült a választók folyamatos és állandó ellenőrzése alól. A négyévenkénti megmérettetés nem elégséges, mivel a választók biankó meghatalmazást adnak a pártoknak, a választási kampány a megtévesztés és a hazugság horrorisztikus színjátékává vált Magyarországon és a világon egyaránt. „Egy dolog a választási, és más dolog a kormányprogram.” Ez a pártpolitikai felfogás elfogadhatatlan a választópolgárok részéről.

Az, hogy a listás jelöltek száma (210) meghaladja az egyéni jelöltek (176) számát, már önmagában létrehozza a vazallusi rendszert a képviselők és a pártvezetés között. Ennek fordítva kéne lenni! A jelenlegi képviseleti rendszer vonatkozásában a 176 egyéni és 100 listás képviselő már inkább kifejezné a népképviseleti rendszer arányosságát, azzal a nem lényegtelen kiegészítéssel, hogy az 5% küszöb megszűnne és a képviselők visszahívhatók lennének. Takács András: Jelöltállítás társadalmasítása Tovább olvasása

Oskar: “Kimentek a tankok, bejöttek a bankok”

2009. augusztus  03.   Tüntetés a Pénzügyminisztérium előtt…

Elkeserítően gyér létszámú demonstráció…  Lehetne talán így jellemezni ezt a megmozdulást. A szándék, a demonstráció célja azonban mindenképpen becsülendő. Hiszen lassan, ahogy szokás mondani, a gatyát is leajvékolják rólunk….

A Jobbik, a banki károsultak, éa a Kossuth tériek közös megmozdulása is erről, ez ellen való tiltakozásról szólt volna valójában….


Az más kérdés, hogy feltehetően az e héten tartandó Magyar Sziget, aztán a munkaidő miatti kötelezettség, és talán(?) az egyre erősödő és tetten érhető elégedetlenség lehetett az oka annak, hogy csak  “ennyire telt”..:(  Pedig a probléma valóban súlyos:  a “kimenő tankok helyett bejövő bankok” lelkiismeretlenül és a lélek teljes hiányával szipolyozzák ki egyre jobban a lakosságot. A csalfa módon “becsali” hitelekkel és egyéb álkedvezményekkel bepalizott emberek aztán térnek majd magukhoz, amikor (szintén a szólás szerint) felébredve a bilibe lóg a kezük…  És rádöbbennek:  semmijük sem maradt valójában.  Ennek és a többi, hasonló gondokat, néha akár tragédiákat is generáló helyzet ellen azért illett volna nagyobb létszámmal, erősebb hangot adni… Oskar: “Kimentek a tankok, bejöttek a bankok” Tovább olvasása

Egy ügy és következményei? – Megrágalmazták Monok polgármesterét, aki perre megy

Ma kaptuk ezt a figyelemfelhívó régebbi írást (címe: Kimondom a teljes igazságot), s ezen elindulva rajzolódott ki az az aljas módszer, amivel a hatalmon lévő politikai és gazdasági körök meg akarnak torolni minden, mellesleg a kisebbséget is esetleg érintő, nekik nem tetsző intézkedést. Mint tudjuk, Monok polgármesterének elege lett a dolgozni nem akaró, de a szociális segélyt követelő élősdikből, akik az amúgy is kis bevételű önkormányzat pénzét csapolják meg ingyenélő, lusta életvitelükkel. Ezért a szociális segély folyósítását bizonyos feltételekhez kötötte. Na, egyéb sem kellett az etnikai kisebbség tagjainak, képviselőinek.

Nézzük hát a korábbi írás egy részletét:

Kimondom a teljes igazságot – interjú Szepessy Zsolttal

Az alábbi cikkre a “Hírhozó” című nyugdíjasoknak szóló hetilapban bukkantam rá, amelyben az újságíró Szepessy Zsolttal Monok polgármesterével készített interjút … Egy ügy és következményei? – Megrágalmazták Monok polgármesterét, aki perre megy Tovább olvasása

Vajta Dénes: A német alkotmánybíróság Lisszaboni Szerződésről szóló döntésének kritikája

Hogy a sokat vitatott Lisszaboni Szerződés demokratikus-e vagy nem, arról csak Németországban született alkotmánybírósági döntés. Ezért érdemes megvizsgálni a német nyelvterület legjobb antiglobalista lapjának, a svájci Zeit-Fragen-nek e kérdésben íródott két terjedelmes cikkét.

Az egyik cikkA Lisszaboni Szerződés – egy trójai faló, címmel az alkotmánybírósági döntés általános jellegét és következményeit vizsgálja, míg a másik, Karl Müller tollából, főleg a szerződés összeegyeztethetőségét a német jogrenddel.

A nácidiktatúra után újjáalakult Németország különösen igyekezett egy olyan alkotmányt teremteni, ami a demokrácia alapjait kikezdhetetlenné teszi. A „Grundgesetz” 20. cikkelye egyértelműen kimondja, hogy Németország nemcsak egy demokratikus, hanem egy szociális szövetségi állam is, amelyben minden hatalom a néptől indul ki. Aki ezt meg akarja szüntetni, az ellen jogos az ellenállás. Más alkotmány csak a nép választása által lehetséges… Vajta Dénes: A német alkotmánybíróság Lisszaboni Szerződésről szóló döntésének kritikája Tovább olvasása

Czakó István: Bűnözők paradicsoma – Magyarország

Ha ebben az országban valaki érvényesülni akar, bűnözővé kell válnia. Akkor bármit megtehet, bármi lehet belőle. Az a minimum, hogy szabadlábon van, s a legmagasabb pozíciókat betöltheti. Vagyona biztonságban van, s megilleti a legnagyobb személyiségjogi védelem. Ha akarja, még a nevét sem írhatják le, arcát nem mutathatják, ügyéről nem beszélhetnek, mert ő az ország legmegbecsültebb embere, ugyanis BŰNÖZŐ.

Nincs az a bűntény, amit megfelelő politikai háttér esetén el ne követhetne egy kellően aljas ember, anélkül, hogy bármilyen számonkérésben lenne része. Nem számít, hogy gazdasági bűncselekményt, lopást, hamisítást, visszaélést, vagy bármi más törvénysértést követ el, attól még lehet miniszter, sőt miniszterelnök, politikai vagy társadalmi szervezet országos vezetője, vállalati vezérigazgató, … bármi. Rágalmazhat, sértegethet, bánthat akárkit, nem számít, csak a bántalmazott magyar és nemzeti oldali legyen.

Ma Magyarországon magát nemzeti érzelműnek valló magyart talán még ölni is szabad. Kirabolni, ütlegelni, tönkretenni majdhogy nem kötelező… Czakó István: Bűnözők paradicsoma – Magyarország Tovább olvasása

Siklósi András: Magyarország (végleges?) megszállása és gyarmatosítása

Véres nemzeti trikolor 2006. október 23-án
Véres nemzeti trikolór 2006. október 23-án

Vajon mikor tekinthető egy ország idegen erőktől megszálltnak? A kérdés eldöntéséhez általában 4 szempontot kell figyelembe vennünk: azaz, hogy politikai, gazdasági-pénzügyi, szellemi-tudati (kulturális-vallási) és katonai szinten független, szabad-e a terület népessége, avagy mások akarata győzedelmeskedik-e az őslakók („bennszülöttek”) fölött. Ha a 4 fundamentum bármelyikét idegenek bitorolják, akkor részleges, ha pedig egyidejűleg valamennyi téren ez érvényesül, akkor totális megszállásról beszélhetünk. Ennek előrebocsátásával végezzük el a vizsgálatot, Magyarországot illetően. Kibővítve azzal, hogy választ keresünk arra is, vajon ki(k)nek és miért áll(hat) érdekében egy békés, jóhiszemű nemzet leigázása, sőt végleges eltiprása, ill. gazdag földjeinek és javainak megszerzése. (Közben egy percig se feledkezzünk meg arról, hogy az internacionalista cion-bolsevizmus és a „kozmoliberális” judeo-kapitalizmus – újabb nevén globalizmus – lényegében egy tőről fakadt, s mindkettőt ugyanaz a tőkéscsoport finanszírozta és felügyelte a háttérből; a két „kibékíthetetlen” tábor közt pedig eljátszotta a „hidegháború” szemfényvesztő bűvész-trükkjeit.)

1945-47 közt egy irányított látszatdemokrácia működött a trianoni Csonkaországban. Voltak „szabad” választások, politikai intézmények (parlament, önkormányzatok stb.), s bizonyos engedélyezett pártok által alkotott többpártrendszer. A köznapi végrehajtás azonban rendszerint megfeneklett a tényleges hatalmat gyakorló szovjet „felszabadítók” szándékaival szemben. 1948-tól viszont egy éles „balra át” után a korábbi konszolidáltabb viszonyok helyébe egy nyílt politikai-katonai diktatúra lépett, mely egypártrendszerével, börtönvilágával, haláltáboraival és bitófáival teljesen legázolta a magyarság szabadságát, törekvéseit, alapvető emberi jogait. Siklósi András: Magyarország (végleges?) megszállása és gyarmatosítása Tovább olvasása

Czakó István: Balliberális “relativitáselmélet”

“Mit tudunk mi, iparosok !?” – mondja a suszter, miközben nézi a repülőt. Na, igen! Elvégre ő is iparos. Ja, hogy a repülőt tervező mérnök és ő olyan távol vannak egymástól, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől (?), … az nem lényeges, … neki.

Ma reggel hallottam, hogy lemond a titokminiszter, mert a fröccsöntött Sipánka felkérésére a választásokat készíti elő, felkészíti a jelölteket. S most ez a sunyi alak úgy beszélt az MSZP ténykedéséről, mintha ők lennének az ország megmentői.

Ezt a pofátlanságot nem lehet békésen szemlélni. Már az maga aljasság, hogy éppen őt teszik meg erre a posztra. Be ne próbálja mesélni nekem senki, hogy nem fogja használni információit. De még ez bosszant a legkevésbé, mert ha nincs titkolni való, akkor nem tud miről beszélni, csak hazudni, azt meg így is, úgy is megteszi, mert ő az, aki – balliberális. Már megismertük őket. Az igazán nagy baj abban a kommunikációban van, amit ma elkezdtek! Jegyezzük fel a dátumot. Még emlegetni fogjuk … Czakó István: Balliberális “relativitáselmélet” Tovább olvasása

Prof. Dr. Bokor Imre: TÜKÖRKÉP EGY KAPITÁLIS HAZUDOZÓ MEGDICSŐÜLÉSÉT SEGÍTŐ YAD VASHEM BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKÉRŐL

A világ közvéleményének a  tudatába beleplántálták, hogy a Yad Vashem  Bizottság által adott  elismerés (kitüntetés) megkülönböztetett értéket képvisel a kitüntetések ranglistáján, mivel  a kitüntetést kizárólag azok a személyek kapták (kapják), akik segítettek az üldözötteken és (gyakran) életük kockáztatásával is  védelmezték az elesetteket. Az alábbi példák megkérdőjelezik  a Yad Vashem Bizottság (YVB) tárgyilagos döntéseit, olyan kirívóan diszkriminációs eljárásuk bemutatásával,  amelyek  arra utalnak, hogy a YVB felületes munkát végez, megalapozatlanul dönt kitüntetések adásáról vagy  az odaítélés elutasításáról, illetve a kérelem érdemi vizsgálatának végrehajtásáról.

I.

MIÉRT KAPOTT YAD VASHEM KITÜNTETÉST KIRÁLY BÉLA?

A 2009. július 3-án elhunyt Király Béla arról volt híres, hogy “légből kapott”n ellenőrizhető (bizonyíthatatlan)  “hőstetteit”  több változatban adta elő, de mindig ügyesen megmagyarázta  a mondókáját, és  elvárta a hallgatóitól vagy az olvasóitól, hogy “vakon” higgyenek neki. A Yad Vashem Bizottság is  “készpénznek” vette, hogy Király,  vezérkari századosként, 2-3 alkalommal (néhány hetes időtartamban),  frontszolgálatot  teljesített, alapvetően ellátási (gazdálkodási) feladatok végrehajtására, de  egyik  főfeladatának tekintette a  zsidó munkaszolgálatosok  ruházatának és  fekvőhelyének rendbetételét,  hiányzó sapkarózsáik pótlását és   szálláskörletük  kitört ablakainak beüvegezését. Mindezeket az ott lévő német és magyar katonák  szeme láttára,  akik  (ismereteink szerint) szintén nem dúskáltak ruházati cikkekben és  táblaüveg lapokban. Prof. Dr. Bokor Imre: TÜKÖRKÉP EGY KAPITÁLIS HAZUDOZÓ MEGDICSŐÜLÉSÉT SEGÍTŐ YAD VASHEM BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKÉRŐL Tovább olvasása

Vass István: Üvöltőkórus vadászpuska kísérettel

Időnként valahol a cigánytelepek nyomasztó hangulatú éjszakáiban, el-el dördül egy vadászpuska. Az éppen más elfoglaltsággal lekötött cigányok, ha meghallják a dörrenést, tűzijátékra gondolnak, s tovább ássák a szomszéd krumpliját, vagy izzadva munkálkodnak a sokadik purdé létrehozásán, a segíjért . A dolgozócigányok pedig mély álmot alszanak a vackukon, mert nehéz, veszélyes, és idegölő munka ám a magasfeszültségű kábelekkel való bíbelődés.

Ám közben hol itt, hol ott kimúlik egy roma. Egy szelídlelkű, ártatlan cigány. Mert biztos kézzel bánik a fegyverrel a titokzatos, gonosz, kegyetlen cigányvadász. (A rasszisták jól lőnek.)

És hajnalban, amikor a kelő nap sugarai megvilágítják a hullát, rázendít az üvöltőkórus. Keservesen, dühödten vonyítanak, s egyre többen csatlakoznak a nap folyamán mind tisztábban kibontakozó rasszista kantátához. Vass István: Üvöltőkórus vadászpuska kísérettel Tovább olvasása

Czakó István: Népirtás – avagy Libás-Egyforintos Gordon újabb próbálkozása

Ez a Libás-Egyforintos Gordon, miniszterelnök, óriásikat hazudik. Azt mondja, a válságot csökkentendő kell megszorításokat tennie. Ő azonban nem csökkenti, hanem mélyíti az egyébként megszűnőben lévő bajt. Kezeli a válságot, ez tény, de úgy, hogy az minél tovább létezzen. Olyan döntéseket hoz – hogy erre ki hatalmazta fel, nem tudom -, amik újabb és újabb katasztrófákat vetítenek előre. Íme, a legújabb:

“10 százalékkal csökken a különböző jogcímeken járó táppénz mértéke szombattól, így például a 15 napos betegszabadság után a TB már csak a kereset 60 százalékát fizeti.

Bogdán Zsuzsanna, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főosztályvezetője csütörtökön elmondta: további változás, hogy az új jogszabály szerint maximalizálva lesz az egy napra adható táppénz összege, ez augusztus 1-től bruttó 9 ezer 533 forint. A szakember kérdésre válaszolva hozzátette: a válság miatt idén 100 százalékkal nőtt az úgynevezett passzív táppénzt igénylők aránya… Czakó István: Népirtás – avagy Libás-Egyforintos Gordon újabb próbálkozása Tovább olvasása

Geönczeöl Gyula: Slota megint sziporkázott…

A mellékelt anyagot szétküldtem a helyi médiának. Azonban a jövőt illetően meg kell jegyeznem: Kár lesz Slotára összpontosítani. Slota magyarokat gyakran alkalmaz, pl. különböző építkezéseinél, felesége is magyar volt. Meg is kérdezték tőle, miért csinálja ezt a cirkuszt. És a válasza a következő volt:
Neki személy szerint a magyarokkal semmi baja nincs, azonban a pártjában ezt akarjak hallani és ő ezért mondja nekik azt, amit hallani akarnak. Természetesen ebből le kell venni a tót alattomosságot, ami a fő nemzeti, ha ilyen van, jellemvonásuk. Óriási hiba őket nemzetként kezelni. Őket a múltból meglévő ismeretek alapján kell szétbontani és nem eggyé kovácsolni hazug doktrínák segítségével.

A legnagyobb vétkes a katolikus egyház. Mivel a magyarokat barbároknak tanítja az István elõtti korban, holott ismeretes, hogy Csaba idõsebb fia Edomer Bulgáriából visszatért 3 ezer lovassal és õk alapították meg Fekete Magyarországot. Ez elsõsorban a Morva medence, a Bécsi medence, a Dunától északra levõ területek voltak egészen a mai Székelyföldig. De a magva a Dunától északra és a Vág folyótól keletre volt. Geönczeöl Gyula: Slota megint sziporkázott… Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S. : A NEM SZEMITA POLITIKAI TERRORIZMUSRÓL

BeneGaborSSzámomra nem sértő, ha valaki magyarnak nevez. Ha viszont magyarságomban és igazságérzetemben akarnak megalázni, akkor az már sértő. Ha egy feltűnően idegen érdekeket képviselő hatalombitorló próbál engem kioktatni és hamisított felvételekkel akar becsapni a magyarság politikai terrorizmusáról, akkor kinyílik a bicska a zsebemben. Felháborító, hogy egy ilyan jellemtelen fazon szabadlábon van egy “jogállamban”! Abban az országban, amely Európa első alkotmányosságát hozta létre és ahol a német és szovjet megszállásig mindig visszaállott a jogfolytonosság a történelmi magyar államokkal és jogrenddel, s ahol nem volt divat a politikai hazudozás egészen Károlyi Mihály feltűnéséig.

Magyarországon nem most ütötte fel a fejét a politikai terrorizmus, és nem Budaházy György nevéhez kötődik, hanem a bolsevizmus megjelenéséhez, azaz azokhoz, akiket 1919 tavaszán hatalomra juttatott Károlyi Mihály. Érdekes módon azok a “Lenin fiúk” kezdték el az emberek Dunába lövésének gyakorlatát és az ártatlan polgárok, papok és parasztok felakasztását is, akiknek az etnikai összetétele – legalábbis vezetői szinten – egyértelműen idegen eredetű volt. Ilyet magyar lelkületű ember nem tud elkövetni, okozati következményként sem. Dr. Bene Gábor S. : A NEM SZEMITA POLITIKAI TERRORIZMUSRÓL Tovább olvasása

Siklósi András: Figyelmeztető levél a magyarországi zsidóságnak

Ördögtől való, egyáltalán nem tisztelt Parazitáink!

Előrebocsájtom, hogy nem akarok senkit provokálni, sértegetni vagy fenyegetni, ugyanakkor fölöslegesen udvariaskodni sem. Levelemre nem várok választ, sem méltatlan gyalázkodást, de megadom a lehetőséget, hogy a benne foglaltakat (érvekkel!!) cáfolja meg, aki képes rá. Nem érdekel, ha leantiszemitáztok, lenyilasoztok, lerasszistáztok, vagy egyéb fantáziátlan bélyegeket süttök a homlokomra (elfér a többi mellett), ha nem tetszik, amit írtam. Vállalom minden szavát, gondolatát, s nem félek azoktól, akik legszívesebben megfojtanának egy pohár sörben, hasonló elkötelezettségű honfitársaimmal egyetemben. Egy dolog számít csak, hogy az igazságot, az évszázados magyar sérelmeket és követeléseket (elvárásokat?) határozottan, félreérthetetlenül tolmácsoljam.

Kedvenc (csoda)rabbitok nemzeti körökben nagy vihart kavart „elszólása” némileg kifordítva így hangzik: „Ha a zsidó kultúrából kivonnánk a magyar szellemiséget, nem maradna más, csupán az Aranyborjú (fő-fő Istenetek!), a Talmud (furcsa szokásaitok, vállalhatatlan viselkedési normáitok s a gójokkal szembeni becstelen mohóságotok hű tükre), valamint a maceszgombóc, a fekete kaftán, a klezmer-zene és a körülmetéléskor levágott fityma.” (No, erre varrjatok gombot, ha tudtok!) Siklósi András: Figyelmeztető levél a magyarországi zsidóságnak Tovább olvasása

A növekedés vagy egyensúly hamis dilemmája

Az elmúlt harminc év gazdaságpolitikáját hazánkban a növekedés, vagy egyensúly hamis dilemmája határozta meg. A fősodor közgazdászai imamalom szerűen mormolták a tételt. A növekedés, vagy egyensúly hamis szembeállítása harminc éve érinthetetlen tabuvá vált. A tabut az 1998-2002 közötti időszak látszott megkérdőjelezni anélkül, hogy akkor megtörtént volna a tabudöntés. Ez időben ugyanis javuló egyensúlyi feltételek mellett ért el az ország számottevő gazdasági növekedést. A baloldali kormányzás újra visszazökkentette a gazdaságot a réginél is rosszabb állapotba.

Ma gazdasági növekedés helyett visszaesés van és távol állunk a kívánt egyensúlytól. Érdemes felfigyelni a tabuképzés kezdeteire. A hamis dilemmát az első eladósodási roham váltotta ki (1974-79), a szerkezetváltozás ürügyén felvett hitelek szerkezetváltás helyett csekély mértékben, kezdetben a létnívó fenntartását fedezték, nagyobb részben árfolyamveszteségek és kamathalmozódások fedezésére lettek felhasználva. A növekedés vagy egyensúly hamis dilemmája Tovább olvasása

Stoffán György: A Jobbik győzelme és bukása

Azóta figyelem árgus szemekkel a „Jobbikot”, amióta számomra érthetetlen módon bejutott az EU-ba. Helyesbítek: – amióta az MSZP miatti jogos elégedetlenség és felháborodás bejuttatta az EU-ba. Korábban is voltak fenntartásaim, amikor a Jobbik elnöke egy otthonról nem sok nemzeti érzést és elkötelezettséget hozó ember volt, aminek az édesanyja a rossz nyelvek szerint a XII. kerületi Úttörőszövetség elnöke volt. Az ilyen elkötelezettségek utáni nemzetivé válás mindig gyanút kelt bennem. Hiszen mitől válhatna mássá az, aki az anyatejjel szívta magába a szocializmus poshadt levét, szellemiségét. Majd jött a változás, a váltás, és hirtelen megindult a Magyar Gárda szervezése, előkotorták az Árpád-házzal erőszakkal összekötött spanyol főúri zászlót, amely 1270-ben került Magyarországra, tehát az Árpád-ház kihalása előtt pontosan 31 évvel.

Volt már ilyen korábban is, amikor Szabó Albert kommunista csicska fekete egyenruhás ifjai álltak némán ugyanezzel a néhány évre elfeledett zászlóval az aluljárókban… és ők maguk sem tudták mi ellen tiltakoznak, de álltak némán, mert Horn Gyusziék ezt parancsolták nekik. Persze akkor volt piros zászló, valamilyen beteges tervezetű fekete karikával – fehér körmezőben – hogy emlékeztessen a fasizmus jelképére. Ám, akkor nem volt ebből botrány, mert Szabó Albit leparancsolták megbízói a színről. Aztán jött a karlengetős másik beteg, akinek édes apukája – ismét a rossz nyelvekre hivatkozom – állítólag a belügyben volt hivatásos tiszt. Mily véletlen egybeesés. Stoffán György: A Jobbik győzelme és bukása Tovább olvasása

Czakó István: Bajnai és a válogatós válság!

“A miniszterelnök fényképésze nem érzi a válságot. Több mint másfélszeresére nőtt Bajnai Gordon fotósának bére az elmúlt hónapokban. A Déri és Társa Bt. jobban keres, mint a Gyurcsány-éra alatt.

A Miniszerelnöki Hivatal honlapján közzétett adat szerint a cég ugyanannyit kapott munkájáért a Bajnai-kormány másfél hónapja alatt, mint az első negyedévben. Míg január és március között havi bruttó 1,4 millió forintot tehetett zsebre a vállalkozás, a megszorításokat elrendelő Bajnai Gordont már több mint 2,3 millióért fotózzák. Déri Miklóst 2005 óta alkalmazza a kancellária, hogy a miniszterelnököt különböző rendezvényeken lefényképezze. Az ár folyamatosan emelkedik, hiszen ez az összeg 2005-2006-ban havi 1,2 millió forint volt.” (hírTV)

Miközben Bajnai állandóan megszorításokat sürget és vezettet be, s így totális nyomorba dönti az országot, minden területen ellehetetlenítve, aközben a saját haveri körét buzgón támogatja. Érdekes módon az ő kiadási keretei korlátlanok. Azokat nem érinti a válság… Czakó István: Bajnai és a válogatós válság! Tovább olvasása

A magyar gazdák levele Morvai Krisztinához

Tisztelt Képviselő Asszony!

Nagy örömünket fejezzük ki, hogy Ön képviseli a MAGYAR GAZDÁT az Unióban.És, mivel a magyar gazdát már kis betűvel sem írják itthon, Öntől kell segítséget kérnünk a következő időszakra – képviseljen bennünket és segítsen megmaradni. Most éppen az SPS-rendszer bevezetése kapcsán kérjük azonnali segítségét, mivel július l4-én az agrárminiszter sajtótájékoztatót tartott a bevezetés lehetőségéről annak ellenére, hogy alkotmánybíróság előtt van a törvény, mellyel végképp tönkre fogják tenni a magyar családi gazdálkodókat. …

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a nagyüzemi, tőkés érdekeket kiszolgáló társaság meg kívánja szerezni a még állami tulajdonban lévő földvagyont és elvenni az életlehetőséget a földből élő, egyénileg gazdálkodó gazdatársadalomtól. A magyar gazdák levele Morvai Krisztinához Tovább olvasása