Publicisztika kategória bejegyzései

Siklósi András: Hazánk és világunk megsemmisítésének küszöbén

Mindenhonnan nyomor, erőszak, katasztrófa, vér, könny és halál zúdul ránk elképesztő mennyiségben, s bizony elegünk van a tengernyi tragédiából, szenvedésből. Jó lenne már föllélegezni, kiutat találni ebből az általunk kreált földi pokolból, hiszen Isten nem tétlenségre, hanem alkotásra, nem önpusztításra, hanem boldogságra, nem gyűlölködésre, hanem szeretetre, nem háborúra, hanem békességre teremtett bennünket. A világ mégis letért az általa kijelölt pályáról, régóta igen rossz irányban mozog, s immár elérkezett a végső megsemmisülés küszöbére. Persze nem az egész Univerzumra gondolok, csupán szomorú sorsú sártekénkre, hiszen semmi okunk nincs azt hinni, hogy a sok trillió bolygó közül kizárólag ezen létezik magas rangú, értelmes élet.

Valami tönkrement, valami végzetesen elromlott; az egykori gazdag, csodálatos Paradicsom lassanként letarolt, sivár sivataggá változik. Akár az emberiség lelke. Vajon szükségszerű-e ez, bele kell-e nyugodnunk, mint valami fátumba, vagy változtathatunk rajta, tehetünk-e ellene valamit? Valóban csak emberállatok lennénk, s igazat kell adnunk Desmond Morris angol etológusnak? – aki így vélekedik: „Az ember nem más, mint az állatvilág egyik tagja. Egyszer szörnyeteg, másszor fenséges, de mindig állat. Hiába szeretjük bukott angyalnak tekinteni magunkat, ha a valóságban felkapaszkodott majmok vagyunk.” Hova jutunk, mi lesz az elvadult emberiséggel s a hajdan szebb napokat látott magyarsággal? Mielőtt válaszolni próbálnánk, ugorjunk hátra a múltba. Siklósi András: Hazánk és világunk megsemmisítésének küszöbén Tovább olvasása

Reklámok

Stoffán György: A közerkölcs ellen, rendőri biztosítással… – avagy vonultak a buzik

buzi_felvonulásAz egynemű szerelem sodomai virágkorát éljük. Rendőri biztosítás mellett vonultak a beteges hajlamú disznók Budapest belvárosában, leállítva egy napra a közforgalmat, s még az esküvőjére siető – és már késében lévő – vőlegénnyel is legalább annyit kerültetett az állig felfegyverzett buzivédő egyenruhás osztag, mintha a szentgyörgyi vasútállomásról a Sugásfürdőn keresztül kéne a laktanyáig eljutni. És ez nem túlzás!

A buzik „büszkeségnapi” felvonulása alaposan megutáltatta még azzal is ezt a trágyadombra való, ócska, beteges kisebbséget, aki eddig nem foglalkozott velük. Ugyanis, ha belegondolunk e minden erkölcsi normát sárba taposó rendezvénybe, akkor döbbenetes dolgokat kell lássunk. Egyrészt, amikor gyerekek éheznek, öregek halnak meg, betegek nem kaphatnak pénz híján ellátást, akkor a rendőri biztosítás és a fél város lezárása minden bizonnyal eléri a 10-20 milliós forintos kiadást, állami pénzből, az adófizető polgárok pénzéből. Azokéból, akik családot tartanak el, s nem üzekednek azonos nemű egyéjszakás „szerelmeikkel”, s a majdani AIDS-kezelésüket is a társadalom normális tagjai fizethetik. Tehát, az egészséges társadalom egy törpe kisebbség erkölcsi aberrációjának tétetik ki, s még fizet is érte busásan. A gyerekek meg csak éhezzenek, az öregek dögöljenek meg, a betegek pedig szintén. Csak a buzeráns lehessen büszke, s vonulhasson anális szexet mímelve, trágár megnyilvánulásokat hallatva, vallás-, egyház-, és családgúnyoló táblákkal. Mert ma az EU-ban ez a szabadság, a másság dicsősége. És ezt a sok szemetet majd az általuk gúnyolt családosok gyermekei tartják el, ha nem viszi el őket az AIDS időben… és megöregszenek. Mert az ő gyerekeik nem születnek meg. Mondhatni: – hála Istennek! De menjünk tovább… Stoffán György: A közerkölcs ellen, rendőri biztosítással… – avagy vonultak a buzik Tovább olvasása

Vass István: Vukics szerint, majd a Jó Isten….

Vukics Ferenc a Szent Korona Tv-ben
Vukics Ferenc a Szent Korona Tv-ben

A Szent Korona TV tényfeltáró riportja lehetőséget teremtett Vukics számára, hogy elmondja mindazt, amit egy valamikori szdsz-es képviselő kérdéseire nem volt hajlandó megválaszolni. Konkrét, egyenes válaszai most sem voltak az őrnagy úrnak, de amit elmondott, az önmagáért beszél.

Ő, mint mondja nem foglalkozik senki múltjával, csak azzal, hogy az illető most mit tesz. Ezért lehetnek környezetében bolsevik, akár ügynök múlttal rendelkező személyek, s valóban, esetemben sem foglalkozott valódi múltammal. Hiszen elfelejtette megemlíteni, hogy ’56-os kölyök-szabadságharcos, a kádárrendszerben többszörös politikai elítélt is voltam, aki töretlenül antikommunista, mind a mai napig. Ami szemet szúr neki az az szdsz-es képviselőség. Na de Vukics úr. Talán azért nem világos önnek a “rendszerváltás” körüli időszak, mert akkor porbafingó, tizenéves kölyök lehetett, azóta pedig igencsak szelektív módon tájékozódik a mai magyar valóságról. Máskülönben az én akkori tevékenységem sem zavarná különösebben, ha már Papp Gábort, Andrásfalvy Bertalant, Szalai Károlyt, Kondor Katalint szívébe fogadta, akik ellentétben velem, a kádárszocializmus éveiben minimum simulékonyan segget nyaltak, “beilleszkedtek”, élvezték a rendszer kegyeit, akár ügynöki tevékenységgel is megszolgálva azt. Velük együttműködik, nekem nem válaszolt. Válaszai viszont álságos tevékenységében rejlenek. Vass István: Vukics szerint, majd a Jó Isten…. Tovább olvasása

Folytatódik a Gergényi – Gyurcsány “műveleti terület” kordonosítási gyakorlata…

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG  (MJB) POSTALÁDÁJA

(2009. szeptember 5.)

ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK, KÉRDÉSEK.

KORDONOK KÖZT

Folytatódik a Gergényi – Gyurcsány “műveleti terület” kordonosítási  gyakorlata, miszerint: országvezető “nagyjaink” (VIP-es  “galeri tagok”), az állatkerti rácsokhoz vagy védőkorlátokhoz  hasonló építmények  között  ünnepelnek, és meghitt hangulatban nézik a kordonon kívülieket, mint az orángutánok vagy a  varacskos disznók a “zoo” látogatóit.

Nyilvánvaló, hogy a  kordonban feszengők félnek az állampolgároktól, ezért  jól tennék, ha   véglegesítenék ezt a  helyzetüket,  minden nap  ünnep lenne számukra  és – idővel – a félelemérzetük is megszűnne!

KIVATTÁZOTT TISZTAVATÁS

Ez évi tisztavatásunk frappáns megoldásaként,-  az eskütételre felsorakoztatott 48 fős  “csipet-csapat” tisztek  környezetébe, mintegy  200 (azaz ketőszáz) egyenruhást is odavezényeltek az ünnepi  látványosság  fokozása érdekében.  Hajdanában,- a Rákosi – Kádár  érákban  alkalmazták azt a “vattázásnak” elkeresztelt módszert, hogy  kötelezték az adott  állományt a különféle rendezvényeken való részvételre,  mert meg kellett mutatni az imperialistáknak, hogy  milyen nagy  érdeklődés   mellett zajlik le egyes  párt vagy állami  ceremónia. Folytatódik a Gergényi – Gyurcsány “műveleti terület” kordonosítási gyakorlata… Tovább olvasása

Sírfelirat-minta egyes tót politikusoknak a temetőn kívüli árokba való elföldeléséhez

ELŐSZÓ

A haldokló Ember Testamentumának, Végakaratának a maradéktalan tiszteletét és csorbíthatatlanságáta római jogtól a mai napig minden civilizált és kulturált nép és nemzet az emberi méltóság fundamentumának, kegyeleti jogának és sérthetetlenségének tekintette és tekinti ma is. Ebben az időtlennek hitt civilizációs trendbe – a világon egyedülálló módon – a tót politikai vezetés a maga képére és hasonlatosságára egy aljas törvénnyel 2009. június 30-án, mindenki szeme láttára nyíltan belepiszkított !

E fejlemény arra figyelmezteti a civilizált világot, hogy az oktalanul feldarabolt és a történelmi rehabilitálására joggal váró ezeréves Magyarországnak az északi, vagyis a felvidéki részén néhány évvel ezelőtt nem egy civilizációs trend szerint működő önálló európai államalakulat, hanem az európai demokráciákat, sőt a szövetségeseit is nyiltan hátbatámadó, felforgató szerepre önként vállalkozó és az európai érdekekkel szemben álló, az idegen katonai és politikai erőket gátlástalanul kiszolgáló életveszélyes konglomerátum jött létre ! Sírfelirat-minta egyes tót politikusoknak a temetőn kívüli árokba való elföldeléséhez Tovább olvasása

A ZSIDÓ FESZTIVÁL ELŐ- ÉS HÁTTERE

Zsidó fesztiválok évek óta zajlanak hazánkban, nem túlzó megállapítások szerint akár az egész naptári év is annak tekinthető. Mégis van kiemelt alkalom, mint az a minap kezdődött esemény, amely nevében a zsidó jelzőt nyíltan viseli. A korábbi önméltatások szerint (értsd a minden rendű-rangú, olykor nevében a magyar jelzőt álságosan viselő sajtót és televíziót) a zsidóság mintegy reneszánszát éli a Kárpát-medencében. A XII. Zsidó Nyári Fesztivál a program szerint most az ország és Budapest szívében, a Dohány utcai zsinagógában és a Belvárosban zajlik. E jelenséget nem lehet nem észrevenni, s hogy e sorok íróját se érje az a kirekesztő vád, hogy esetleg épp erről hallgatna, álljon itt a 2009. évi nagy zsidó seregszemléről szóló tudósítás.

A fesztivált ezúttal Hiller István miniszter nyitotta meg. A hivatalos csalogató bevezetőjében ez áll: „A Zsidó Nyári Fesztivál mára Magyarország egyik legjelentősebb, leglátogatottabb, legnagyobb érdeklődést kiváltó kulturális-művészeti rendezvényévé nőtte ki magát. A társadalom olyan rétegeit is megmozgatja a nyár utolsó hetében megrendezett fesztivál, amelyek egyébként évközben kevésbé tanúsítanak érdeklődést a különböző kulturális rendezvények iránt. Az érdeklődők nemcsak bepillantást nyernek egy általuk addig alig ismert kultúrába, de annak részesévé is tudnak válni. Megismerhetik egy több ezer éves kultúra szokásait, ünnepeit illetve azokat a művészeket, előadókat akiknek köszönhetően számos különleges élménnyel gazdagodnak.” Az ünnep fényét némileg csökkenti, hogy az utolsó napi koncert, az Izraeli Filharmonikusok szerepése elmarad, mivel a zenekar éppen lemondta európai turnéját. Megmaradt viszont Falusi Mariann és mások programja, s hogy ezek milyen értéket képviselnek, azt ki-ki maga döntse el. A ZSIDÓ FESZTIVÁL ELŐ- ÉS HÁTTERE Tovább olvasása

Trianon lesz az Unió végzete? – avagy A múltat nem lehet nemhogy végképp, de sehogy sem eltörölni!

Régmúlt idők homályába vész, ám ennek ellenére kristálytisztán él emlékezetemben, amikor a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében még Kovács Dávid és Molnár Tamás járta az országot, felvilágosítandó a magyar népet a reájuk váró megpróbáltatásokról. Történt egy alkalommal, hogy Harkányba vetődtek, s a nagyjából háromnegyed órásra sikeredett retorikai kikapcsolódás után az istenadta nép érdeklődőbbje kérdéseket is feltehetett. Nos, a szocialista nagyváros öntudatos polgárának sem kellett több, nem volt rest, nem kérette magát sokáig, s mindjárt neki is szegezte a kérdést a két messzirül gyütt embernek, válaszolnák meg: „Mekkora esélyét látják annak, hogy Magyarország lesz az első tagország, amely ki fog lépni az Európai Unióból?

A kedves Olvasó most bizonyára tanácstalanul néz föl, mi a rossebről értekezik itten ez a szerencsétlen, de nem kell aggódni, rögvest eloszlatom a homályt.

Ha az urbánus frazeológia (városi szóhasználat) gyakorta alkalmazott retorikai nyomvonalát követve, nemzetközi status quonk láttán több alkalommal is akként nyilvánulunk meg (tegyük hozzá rögtön, kárörvendőn és szarkasztikusan) miszerint ahova mi csatlakozunk, az záros határidőn belül felrobban, szétesik, szétszakad, szétzüllik, akkor bizony egészen nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy ebben azért van némi igazság. (Ne felejtsük el, hogy történelmi léptékekben számolva az idő hosszúsága vagy rövidsége némiképp másként értendő, mint az egyes ember számára!) Trianon lesz az Unió végzete? – avagy A múltat nem lehet nemhogy végképp, de sehogy sem eltörölni! Tovább olvasása

Káros mítosz

Több mint ezeregyszáz éve megérkeztek a Kárpát-medencébe a magyarok. Hét törzsről szól a krónika, de valójában lehetett az akár húsz is. A szláv törzsek egy orrhosszal előztek meg minket a térségben. Az itt élő gyér lakosság között voltak szlávok, germánok, rómaiak és főként a rokonaink, az avarok. Az idők folyamán – a betelepülőkből és az itt talált néptöredékekből – összeállt a magyar nemzet.

A szlovák történelem is hasonlóan alakult. Ezeregyszáz év alatt, a Kárpát-medencébe betódult cseh, morva, lengyel, szlovén, horvát, szorb, pszeudohuszita, német, ruszin, ukrán nép lassan nemzetté vált, irodalmi nyelvet teremtett magának. Mindez a „rettenetes magyar elnyomás alatt” történt az államvezetés orra előtt. Káros mítosz Tovább olvasása

Nyílt levél Bencze Józsefnek a tanévnyitók ügyében

Legkevésbé Sem Tisztelt Rendőrfőkapitány!

Fotó: szeged.ma
Fotó: szegedma.hu

Közelegnek a tanévnyitó ünnepségek, és a tanítók, tanárok tanácstalanok. Azért van ez a bizonytalanság, mert nem tudjuk a válaszokat a következő – a mindennapi életünket alapvetően befolyásoló – kérdésekre:

Mit tegyünk azon az iskolai magánterületen, ahol a tanulók az iskolai tanévnyitó ünnepség alatt alakzatban kívánnak megállni? Hagyhatjuk-e ezt, vagy valamilyen véletlen-generátor segítségével keringési utakat kell kijelölnünk – az egyéni szabadság maximális tiszteletben tartása mellett – a tanulók számára?

Mi legyen azokkal a fiúkkal, akik a nagy melegre való tekintettel fekete nadrágot és fehér inget viselnek majd, zakó nélkül? Be kell-e a fehér ingeiket a szivárvány színeire festenünk az iskolai sokszínűség demonstrálása végett? Mi legyen azokkal az elvetemült fiúgyerekekkel, akik öltönyéhez fekete mellény is tartozik? Rendőri eszközök igénybe vételével felléphetnénk-e az olyan szülők ellen, aki ilyen provokáló ruhadarabot vásárolnak a romlatlan ifjúságnak? Nyílt levél Bencze Józsefnek a tanévnyitók ügyében Tovább olvasása

“A KÖCSÖG ÚJSÁGÍRÓKNAK IS SZÓL!!!!!!!!” – Hangzott a hangszórós ember tölcséréből a felszólítás….

utt001Hát ezt is megértem. Nem a tömegoszlató rendőr torokhangja modta a magáét, nem is Kocsis Imre a L’88 egykori (mostanában kissé inaktív) szószólója a “bömbikébe”. (Ez a beceneve annakaz elemes akárminek, amiből nagyon okos dolgokat (is) lehet néha mondogatni. Nem azonos a “bimbike” becenévvel, amely mást takar…)

Ez a felszólítás most a “puruttyák” tejivó-versenyén hangzott el, mert a tülekedő népség minél közelebbről akarta látni, ahogy a vállalkozó szelleműek egymás után döntik magukba a fehér nedűt, amelyért bizony sok családban néha a kisgyerek csak nyafog, nyüszögve kérne egy kis kakaót, tejeskávét üres kis pocakjába. Nem. Itt másról volt szó: a tét nem derült ki, hogy a nyertes mivel lesz gazdagabb. A vállalt feladat: minél több tejet meginni, aztán ott, mindenki előtt ki is okádni. Jó nagy hanghatásokat is generálva mellé, úgy igazi a buli… A nyeldeklők meg nem fértek el rendesen, ezért kellett keresetlen szavakkal hátrébb tessékelni a tolongókat. “A KÖCSÖG ÚJSÁGÍRÓKNAK IS SZÓL!!!!!!!!” – Hangzott a hangszórós ember tölcséréből a felszólítás…. Tovább olvasása

Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus IV. rész

Izraelben számtalan rabbi, akik közül sokan a Merkaz Haravban végeztek, azt tanítja, hogy a tízparancsolat nem érvényes a nem-zsidókhoz való viszonyra, tehát azok megölése, meglopása, vagy hazudni nekik, nem tilos. És sok keresztény mégis azt hiszi, hogy a keresztény és a zsidó vallás rokonok, egy tőről fakadnak, és ami még megdöbbentőbb, ezt a képtelen badarságot még szószékekről is hirdetik a zsidóknak a keresztény egyházakba beépült „téglái”.

Israel Yuval izraeli vallástörténész mutatta ki a „Two Nations in your Womb” c. könyvében, hogy a mai zsidó vallás nem azonos a Krisztus korabelivel, hanem a farizeus örökségből fejlődött ki – és ez nagyon fontos – a kereszténység ellenvallásaként. Ekkora a rokonság a kettő között. Tűz és víz, menny és pokol. Értitek ezt, keresztény földijeim? (l.: http://www.israelshamir.net/Hungarian/Hungarian1.htm és a http://www.israelshamir.net/Hungarian/Hungarian.htm címen: Egy Jiddis Medina – előbb menteni, azután olvasható) A mai zsidó vallás (vallások, szekták?) alapjai kb. 600 évvel fiatalabbak a kereszténységnél. Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus IV. rész Tovább olvasása

Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus III. rész

„Öljétek őket vidám szívvel!” - mondja az istenfélő Ovadia rabbi. „Százat, ezret, milliót!” - űbereli Shmuel Eliyahu rabbi. Minő szívmelengető  látvány lehet ez az ő szemüknek. Timur Lenk Aleppoban húszezer levágott fejből épített piramist. Vajon a „kiválasztottak” ezt akarják „rekonstruálni” Gázában?
„Öljétek őket vidám szívvel!” - mondja az istenfélő Ovadia rabbi. „Százat, ezret, milliót!” - űbereli Shmuel Eliyahu rabbi. Minő szívmelengető látvány lehet ez az ő szemüknek. Timur Lenk Aleppoban húszezer levágott fejből épített piramist. Vajon a „kiválasztottak” ezt akarják „rekonstruálni” Gázában?

A 2001-es „kivonulást” (zsidó húsvétot) megelőző prédikációban Ovadia Yosef izraeli rabbi így fakadt ki: „Hozzon a Szent Név (mármint a Jehovájuk) megtorlást az arab főkre, veszejtse ki az írmagjukat és semmisítse meg őket.” Még hozzátette: „Nem szabad részvétet érezni irántuk. Jó kedvvel rakétázzuk és semmisítsük meg őket. Gonoszak, átkozottak!”

Elképzelem, hogy Ovadia Yosef rabbi számára micsoda vidám esemény lett volna végignézni a „palesztin terroristák” gyerekeinek az ünnepi akasztását a menóra alakú kisközösségi akasztófára.

A London Times számolt be a január 13-i számában arról, hogy az izraeliek összegyűltek a Gázára néző dombokon, hogy – feltételezhetően Ovadia Yosef intelmeinek megfelelően – jó kedvvel és a palesztinok iránti minden részvét nélkül, a zsidó hadseregnek szurkolva élvezzék a palesztinok mészárlását, ahogy a Times írta, mint a „legszélsőségesebb látványsportot”. Vagy mint a legújabb „extrém sportágat”? És azt kívánják tőlem, hogy én ezeket embereknek tekintsem? Csak most értettem meg Jézus szavait (Ján. 8:45): „A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.” És ő ezekért a szörnyetegekért is imádkozott a kereszten!

Ezek láttán értettem meg zsidóságát elhagyó Gilad Atzmon szavainak a mélységes igazságát:

A cionizmus egyedülálló módszer, amelynek célja, hogy tökéletessé tegye a világszerencsétlenségeknek és az emberi fájdalomnak az átalakítását zsidó haszonná.” Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus III. rész Tovább olvasása

Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus II. rész

Shmuel Eliyahu

„Két hét telt el a támadás óta és még nem került sor semmiféle megtorló intézkedésre. Valami hiányzik a fönti döntéshozókból. Valamikor ez az izraeli politika alapvető eleme volt. A „fedayeen” (régebbi szó a terroristákra) minden tettére fájdalmas választ kapott. Mára ők már elfelejtették az elrettentő erő jelentését. Az IDF elrettentő képessége eltűnt.”

A rabbi még hozzátette, hogy „látja már a vérző szíveket, ahogy cecegnek a nyelvükkel és kényelmetlenül fészkelődnek a székükben ekkora gonoszság láttán. Barbárság, erkölcstelenség, felbujtás és egy csomó hasonló szó, amelyeket oly gyakran hallani a szájukból. Nem kell törődni velük. Ha az ő útjaikat követjük, harminc év múlva nem lesz itt állam. Ők már beszerezték a külföldi útlevelet a gyerekeiknek. Mi itt maradunk. Nekünk együtt kell élnünk azokkal, akik jól megértik a bosszú nyelvét.” Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus II. rész Tovább olvasása

„PC ide, politikai korrektség oda, nézzük a valóságot!” – avagy Tanuljunk meg olvasni a sorok között, hallani a szavak között

Fotó: Siklósi Gergely
Fotó: Siklósi Gergely

Történelmi időket élünk. És ez még akkor is így van, ha mi magunk nem érezzük annak, vagy hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről az apró, ám kétségkívül fontos momentumról. Persze, aki benne él, az gyakorta hajlamos nem látni a fától az erdőt. Igaz, hogy nagy átlagban – ahogy az urbánus frazeológiában mondani szokás – el vagyunk, mint a befőtt, és (a kábé egymilliósra rúgó államalkotó kisebbség elleni, néha emberölésben végződő atrocitásokat leszámítva) amolyan véres háborúk sem dúlnak (egyelőre még) kis hazánk területén.

Mégis az őszödi beszéddel kezdetét vevő, az államhatalom részéről a nép irányában megnyilvánuló gátlástalan hazugságáradat, mely immáron hosszú esztendők óta hivatalos kormányzati metodikává vált, olyan fokú társadalmi frusztráltságot okozott, mely szinte automatikusan vezet a nemzet felszámolásához, mindenfajta külső segítség nélkül. A kórokozó sejt, az idegen test a nemzetben belülről falja fel az életteret, írtja ki a nemzetet. „PC ide, politikai korrektség oda, nézzük a valóságot!” – avagy Tanuljunk meg olvasni a sorok között, hallani a szavak között Tovább olvasása

Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus I. rész

Ugye, hányszor hallottunk róla! Hogy ezeket a mindenütt ártatlanul üldözött, jó és igaz embereket bántották a nácifasiszta és horthysta hóhérok. A gonosz, embertelen, bőgatyás, génjeikben nyilas és antiszemita magyarok. Meg mindenki: az oroszok, a spanyolok, a németek, egy szóval a keresztények.

Mordechai Eliyahu Photo: Courtesy

Szeretem a zsidó lapokat olvasni. Izgalmasan szórakoztatók. Nem mindennapi dolgokról olvashat ott az ember. Nemrég pl. a Jerusalem Postban olvastam egy Mordechai Eliyahu nevű rabbiról, a korábbi szefárd főrabbiról, aki a palesztin kérdés végső megoldására levélben tett javaslatot Ehud Olmertnek, a világ másik, nagy, humanista filantrópjának. A levelet egy zsinagógákban terjesztett lapocskában, az „Olam Katanban” (Kis Világ) is közzé tette. Hogy a nagy rabbi tanítása vizuálisan is kapcsolódjék valamihez, bemutatom a képét is, ezt az emberszeretettől, békeszeretettől, toleranciától, igazságosságtól sugárzó főpapi arcot, amint főpapi minőségében, teljes főpapi díszben, a főpapi pulpitusáról a világ legnemesebb erkölcsére, a zsidó erkölcsre oktatja a tanítványait. Hogy alantas goy létemre nehogy pontatlanul adjam vissza a száját elhagyó bölcs igéket, szóról szóra fordítom a Jerusalem Post szövegét: Dohán Mihály: Az a nagy zsidó humanizmus I. rész Tovább olvasása

A háttérhatalom nem teketóriázik – A H1N1 vírus elleni oltással az emberiség kétharmadának kiirtására törekszik, állítja egy ír-osztrák újságírónő

Készült a Zeit-Fragen, Globalresearch és a NaturalNews cikkei alapján Nemzeti InternetFigyelő

Jane Bürgermeister feljelentést tett az UNO, a WHO (Világ Egészségügyi Szervezet), US-elnök Barack Obama, a pénzoligarchia leghatalmasabb képviselői, mint David Rotschild, David Rockefeller, a mi George Sorosunk, Werner Faymann osztrák kancellár és még sok neves személyiség ellen, bioterrorizmus és tömeggyilkosság kísérlete miatt. Bürgermeister bizonyítja, hogy a Baxter International cég osztrák leányvállalata szándékosan küldött 72 kg halálos madárinfluenza vírust, amit a WHO-tól szerzett be, négy ország 16 laboratóriumába. A 69 oldalas, jól dokumentált perirat tartalmazza, hogy a vádlottak célja a pandémia elleni védőoltás kényszerű alkalmazása során még ártalmasabb vírusok elterjesztése volt, amelynek eredményeként meg akarták szerezni több milliárd áldozatuk vagyonát. Ha ez igaz, az emberiség történetének legsúlyosabb bűntényével állunk szemben.

A Baxter cég ausztriai leányvállalata, ahonnan a halálos 72 kg-os csomag elindult, a magyar határtól csupán 40 km-re fekvő Orth an der Donau-ban van. A cég 2008 decemberében a csomagot az aktuális H3N2 influenza vírusból és a halálos H5N1 vírusból keverte ki, ami az esetek 63 %-ában halált okoz. A háttérhatalom nem teketóriázik – A H1N1 vírus elleni oltással az emberiség kétharmadának kiirtására törekszik, állítja egy ír-osztrák újságírónő Tovább olvasása

Néhány gondolat 1 nemzetieskedő köcsögtől – avagy muszáj mindenütt kötelezővé tenni a hamburgert?

Hej, de szép dolog a szerelem...
Hej, de szép dolog a szerelem...

„Közeledik a buziparádé napja, és ahogy közeledik, úgy lesz egyre idegesebb a felvonulni szándékozó homoszexuális vagy pártoló tag, a köcsögösködésre készülő szélsőjobb, meg az utóbbi megakadályozására hivatott rendőr.”

Ezt nem én mondom, hanem Tóta W. Árpád írja Nemzeti felmelegedés című elgondolkodtató cikkében. (http://w.blog.hu/2009/08/25/nemzeti_felmelegedes)

Idézzünk az írásból:

„Mint tudjuk, a melegek egy már-már a zsidókhoz mérhető világhálózatot alkotnak, és mivel valamennyire mindenhol üldözik vagy legalábbis üldözgették őket, rendkívül ügyesen érvényesülnek bizonyos területeken, éppen ahogy a földtulajdonlástól eltiltott zsidók annak idején a kereskedelemben vagy a bankászatban. Tipikus élőhelyük az úgynevezett bohém nagyvárosi értelmiség, művészvilág, ahol eleve magasabb a toleranciaszint. Ez így volt Oscar Wilde idején is, és aztán ebből a közegből dollárbilliós forgalmú ipar nőtt ki, a film, a média, a reklám húzóágazattá lett. Magyarán: a melegek között rengeteg a befolyásos, képzett, tőkeerős, nagy hatalmú ember.”

Tóta W. írásában a homoszexuálisok és zsidók között von párhuzamot. Mint az köztudott, Hollywood filmipara ma már teljesen a zsidók kezében van. Jóformán egyetlen amerikai film sincs ma már, amelyben legalább egyszer ne hangozna el a Mazel Tov! Talán csak a sci-fi műfaja a kivétel. Egyelőre még. Néhány gondolat 1 nemzetieskedő köcsögtől – avagy muszáj mindenütt kötelezővé tenni a hamburgert? Tovább olvasása

Bella Árpád: (Heti) Válassz!!! – Egyenes beszéd, vagy sunyi alakoskodás?

A gyermekeket is igazoltatták a Teve utcában

Nemzeti InternetFigyelő, 2009. 09. 25.

Olvasom a Heti Válasz augusztus 23-án megjelent, kétségkívül hatásvadász, a megfélemlítés érzetét a Jobbik elnökének szájába adó cikkét, miszerint: Felkeressük őket! – Vonáék durván megfenyegették a rendőröket. Szép, gratulálok, már megint az a “gaz, bitang, szélsőséges, rasszista, kirekesztő, soviniszta, antiszemita” jobboldali párt és annak vezére fenyegetőzik. Aki nem gondolkodik, az el is képzeli, hogy majd mennek a gárdisták és hatalmuk teljes biztonságában, szétverik a jelenlegi rendőri vezetőket és irodáikat jövőre. Mindenesetre sokak számára ezt sugallhatja a cím.

Folyamatosan azt hallhatjuk a mélyen Fidesz-vallásúaktól, hogy a Jobbik tábora állandóan támadja a parlamenti ellenzék pártját, no meg teszi ezt mind azért persze, mert a jelenlegi illegitim kormánypárt terméke. Ha ez így lenne, ki is jelenthetnénk, hogy már több vidéki önkormányzatban meg is valósult az Fidesz-MSZP összeborulás úgy, hogy mindkét tábor jól átvágta saját szavazóit. Roppant kellemetlen lenne ezzel szembesülni. Bella Árpád: (Heti) Válassz!!! – Egyenes beszéd, vagy sunyi alakoskodás? Tovább olvasása

Megvan az emberünk! – avagy fellélegezhetnek végre a posztkommunisták?

Arnold Schwarzenegger védjegyévé vált az „I’ll be back!”, azaz „Visszatérek!” mondatocska. Szinte valamennyi filmjében elhangzik. Nos, úgy tűnik a mi „derék” tökös legényünk, a farbával először előálló, a spontán privatizációval kezdetét vevő rablókapitalizmust elszabadító Németh Miklós is szokta nézni Arnie filmjeit, mert lám, most ő is visszatérni készül. Legalábbis a dolgok jelen állása szerint nagyon úgy néz ki. A szocialisták fellélegezhetnek? Valószínűleg nem, Németh Miklóssal vagy nélküle, de 2010-et bebukják. Arra viszont megfelel (mi az, hogy?! Nagyon is!), az államszocializmus utolsó regnáló fő hallja kendje, hogy visszahozzon az urnákhoz annyi ún. baloldali szavazót, hogy a narancsos ácsingózó pártnak ne legyen meg a kétharmados többsége a törvényhozás házában. Nemes cselekedet, köszönjük meg nekik.

Sajátos játéka ez az életnek, nem igaz? A minap, ahogy ott ültem a pusztaegyetem egyik előadásán – amiről ugye tudjuk, hogy a kicsivel több mint kétszázötvenezer Bösztörpusztára kilátogató ember ellenére, tulajdonképpen meg sem történt, hiszen nem volt benne a tévében –, szóval sok egyéb más mellett hallottam egy nagyon érdekes mondatot. Ennek a mondatnak a gazdája Drábik János volt, és mintegy megüzente a köztársasági elnöknek, hogy „Elnök úr, ez az alkotmány selejtesre sikeredett!” Megvan az emberünk! – avagy fellélegezhetnek végre a posztkommunisták? Tovább olvasása

Czakó István: Új kiegyezést ajánl Kolompár? – Most ijedtek meg igazán!

2009.08.25., Nemzeti InternetFigyelő

Olvasom, hogy Kolompár elvtárs (az OCÖ elnöke) új kiegyezést akar. Most, hogy végre megvannak a cigányok ellenei támadások állítólagos tettesei, úgy érzi, új kiegyezésre van szükség, mert hazánkban (ő nem így írta, hanem csak Magyarországról beszélt, mert talán ez neki nem hazája) erősödik a rasszizmus, de “egy békés alapokon nyugvó ország építésére van szükség” – mondta Kolompár Orbán. Ekkor kaptam fel először a fejemet … Miről beszél ez? Ők ajánlanak nekünk új kiegyezést? Ráadásul békés országépítésről beszél? Magánál van ez az ember? Kisgyermek koromtól egészen a gengszterváltásig annyit tanulhattak a cigányok, amennyit sajnos – mint láttuk – nem tanultak, s annyit dolgozhattak, amennyit nem tették,… Czakó István: Új kiegyezést ajánl Kolompár? – Most ijedtek meg igazán! Tovább olvasása