Publicisztika kategória bejegyzései

Bella Árpád: A bennmaradás záloga

Retkes megvonta a feltétlen támogatást Bajnaitól – áll a HírTv jelentésében. Retkes Attila ugyanis ésszerűtlennek tartaná, ha a regnáló, illegitim Bajnai rezsim olyan nagy horderejű intézkedéseket hozna, vagy ahogyan ők mondani szokták, reformokba kezdene, amelyet a Fidesz ma elutasít.

Milyen üzenete lehet ennek a gondolatnak a Fidesz részére az új SZDSZ politikusaitól? Talán nem is elképzelhetetlen, hogy az új SZDSZ magára akarja hívni a Fidesz figyelmét a következő választások kapcsán. Magyarán az SZDSZ új főbérlőt keres. Ugyanis a kaméleonpolitika legfontosabb célja a bent maradni és fennmaradni elv. Ahogyan az SZDSZ korábban az MSZP mellékvizein csónakázott be az országgyűlés padsoraiba, most a Fidesz oldalán próbálkozhat. Bella Árpád: A bennmaradás záloga Tovább olvasása

Újabb nyílt olvasói levél a Fidesz divatdiktátoraihoz

1. Schmitt Pál, az Európai Parlament alelnöke,
2. Tőkés László, néppárti magyar képviselőcsoport tiszteletbeli elnöke,
3. Szájer József, Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnöke,
4. Gál Kinga, szabadságjogokkal foglalkozó bizottság első alelnöke részére

Olvastam az önök Morvai Krisztinához írt levelét, ahol pontokba szedve felsorolják, hogy hol és miként jártak el a 2006-os gyalázatos rendőrterror ellen az európai közösség berkein belül, ahol megvadult állatként, békés tüntetőket vertek kegyetlenül Gólemnek öltözött pribékek, s mely levél befejezéseként önök kifogásolják a képviselőasszony kijelentését, idézném: amelyet Göncz Kinga öltözködésére tett, arra hivatkozva, hogy ez őt emberi méltóságában sérti. Vannak határok, amelyeket nem lehet következmények nélkül átlépni. – intik önök végül Morvai Krisztinát.

Itt álljunk meg egy szóra!

Ha már ennyire a szívükön viselik az emberi méltóságot, amivel magam is teljes mértékben egyetértek, Göncz Kingának ugyan szóvá tették-e (?), miért tett lekicsinylő megjegyzést Morvai Krisztina ruházatára, amiben az első európai parlamenti ülésen jelent meg, ami, mint tudjuk, egy szolid öltözet volt, melyhez magyaros felsőt viselt, s éppen az utóbbi szúrt szemet Göncz Kingának.
Mintha ő szólta volna meg előbb Morvai Krisztinát, ugyebár? Újabb nyílt olvasói levél a Fidesz divatdiktátoraihoz Tovább olvasása

Bella Árpád: Az elmúlt három év margójára – avagy visszapillantás egy valós tükörbe

Kossuthter2006.1Szinte minden úgy alakult Hazánk történetében az elmúlt három esztendőben, ahogyan azt többen is előre láttuk  akkor, amikor a választások hazugságaival hatalmat nyertek a Nemzet és a Haza kifosztói. 2006. árpilisában, közvetlenül a választások után írtam le azokat a gondolatokat, melyeket  újra olvasva úgy érzem, hogy azok nagy részben fedik a bekövetkezett eseményeket. A kérdés az, hogy érdemes-e visszatekinteni az időben, újra elemezni pártok, lobbyk  vagy egyéb gazdasági érdekszférák tevékenységét? Szabad-e figyelmeztetni arra, hogy vannak hozzáállások, amelyek nem változnak és célok, melyekkel a magyarság ellen törnek azok a politikai és gazdasági erők, melyek a parlament falai között főzik méregkeveréküket elpusztításunkra? Nemhogy szabad ezt megtenni, de kötelesség is. Figyelmeztetni kell újra és újra mindenkit, hogy a báránybőrbe bújt farkas hízelgő hangon mindennap felcsendülő meséje lehet ugyan kellemes a fülnek, de hamis, hazug és öl minden mondata.

Nézzük hát a ma is aktuális írást:

Egy választás margójára

Magyarország vörös rongyokba öltözött. Nem először a történelemben, de magától ennyire még talán soha. A média elérte célját. A választások másnapján a Batthyányi Örökmécses mellett tomboltak az önelégült, a hatalomért bármire kész posztkádári, posztrákosista elemek. A televízión keresztül úgy éreztem, mintha visszacsöppentem volna 1919-be. Pedig akkor még az apám sem élt, rólam meg azt sem lehetett tudni, hogy valaha is leszek. Szörnyű volt látni. De mi is történt itt valójában? Bella Árpád: Az elmúlt három év margójára – avagy visszapillantás egy valós tükörbe Tovább olvasása

Stoffán György: Politikai terrorizmus – avagy, retteg a söpredék

Nem tudom mit ért Draskovics Tibor politikai terrorizmuson, de bizonyára nem azt, amit én. A rendészeti miniszter a minap azzal rukkolt elő, hogy bizony Magyarországon felütötte a fejét a politikai terrorizmus, amelynek legyőzésére még több pénzt kell elkülöníteni… sokat. Felmerül a kérdés (illetve felmerül több kérdés is) e kijelentést követően.

Hogyan definiálná a politikai terrorizmust a nagy tudós, aki a pénzügyektől a rendőr-miniszterségig mindenhez ért… mint az összes kommunista és az összes nem kommunista politikus. Hiszen ezek genetikailag zsenik. Mindegy. Nem tartozik a tárgyhoz.

Tehát:

Mi is a politikai terrorizmus?

Hogyan jelenik meg ez a társadalomban?

Mit lehet ellene tenni?

Draskovics értelmezésében a politikai terrorizmus az, ha valakik, akár az egész társadalom nem ért egyet azzal, hogy a kormány hazudik, lop, félrevezet, és hozzá nem értésével tönkreteszi és idegeneknek szolgáltatja ki Magyarországot. Ja, és mindezek ellen írásokban, cikkekben, petíciókkal, népszavazási kezdeményezésekkel, tüntetéseken, a Parlamentben, és ahol lehet hangot is ad eme érzésének. Mindez tehát politikai terrorizmus, amelynek az eltiprásához – mint a háborúhoz – három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Stoffán György: Politikai terrorizmus – avagy, retteg a söpredék Tovább olvasása

Prof. Dr. Bokor Imre: KIT BÚCSÚZTATTAK KIRÁLY BÉLA HELYETT ?

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG  (MJB) POSTALÁDÁJA

(2009. július 24.)

Király Béla 1956 novemberében
Király Béla 1956 novemberében

A bal-és  (sajnos) a jobboldali médiák  egybevágó tájékoztatása  alapján, 2009. július 23-án, a Rákoskeresztúri  új köztemető 300-as  parcellájában, Nagy Imre nyughelyének közelében, katonai tiszteletadás és  díszsortűz mellett, a római katolikus  egyház szertartása szerint búcsúztatták  Király Béla  nyugállományú vezérezredest.

A temetés előtt, a Maléter  Pál laktanyában felállított ravatalnál  mondott búcsúbeszédet (az öszödi nagy hazudozó cinkosai közül) Bajnai Gordon,  Mandur László és Szekeres  Imre.  Mindhárman  eltéveszthették, hogy kit búcsúztatnak, mert szó volt arról, hogy az elhunyt:  “a Nemzetőrség főparancsnoka volt”, “céltudatos  magyarságszolgálati  ember volt”, “világos és helyes   elvei mellett határozottan kiállt”. Boross  Péter még azt is kijelentette, hogy “több  Király Bélához  hasonló  személyiségre lenne szüksége az országnak”. Prof. Dr. Bokor Imre: KIT BÚCSÚZTATTAK KIRÁLY BÉLA HELYETT ? Tovább olvasása

Chris White: Szeptember 11. összefüggései egy veterán tengerészgyalogos szemével

(A szerkesztő megjegyzése: A következő egy előadás részlete, amely 2003. szept. 11-én hangzott el a Bethel főiskolán, Kansasban)

Két évvel ezelőtt mindenki, aki ebben a szobában van, olyan rémületet és félelmet érzett, amelyhez hasonlót nem tudtak el sem képzelni. A szíven még mindig sajog, ha arra a rettenetre gondolok, amelyet annak a napnak az áldozatai érezhettek. Gyakorlatilag senki sem tudja ebben az országban, hogy a csilleiek is gyászoltak azon a napon, de egészen más okból. 28 évvel azelőtt, ezen a napon történt, hogy az USA kormánya közreműködött abban az Augusto Pinochet által vezetett államcsínyben, amely megbuktatta a demokratikusan megválasztott elnököt, Salvador Allendét, és 3000 csillei módszeres meggyilkolásához és több ezer megkínzásához vezetett, továbbá egy 17 éves önkényuralomhoz, amelyet mi teljes szívvel támogattunk. Mi szept. 11-ét 3000 amerikai jogtalan megölése emléknapjának tekintjük, de miért nem gyászoljuk azokat is, akik az amerikaiak kezétől haltak meg?

Az afféle helyek, mint Irán, ahol a CIA 1953-ba megszervezett egy államcsínyt és megbuktatta Mohammed Mossadeghet, a demokratikusan megválasztott miniszterelnököt, hatalomba helyezte a sahot és támogatta az ő titkosrendőrségét, a SAVAK-ot, amely irániak ezreit kínozta és gyilkolta meg, nem csalnak elő amerikai könnyeket. Az a számtalan Fülöp szigeti sem váltja ki azokat, aki az USA által támogatott diktátortól, Ferdinand Marcostól szenvedtek. A guatemalaiak tízezrei, akiket megkínoztak, akik eltűntek és meghaltak azok miatt a diktátorok és bábelnökök miatt, akiket az USA támogatott az 1954-es CIA puccsot követő négy évtizedben, amellyel megbuktatták a demokratikusan megválasztott Jacobo Arbenz elnökségét, ugyancsak nem részesülnek az amerikaiak hivatalos részvétében. Chris White: Szeptember 11. összefüggései egy veterán tengerészgyalogos szemével Tovább olvasása

Sírhant művek – avagy: Csak az a vég, csak azt tudnám feledni

Sokak szerint darab ideje már Mammon világa köszöntött ránk. Ebben a megállapításban bizonnyal jócskán van igazságtartalom, hiszen, ha megnézzük a globalizmusban megnyilvánuló neoliberalizmus féktelen térhódítását a világban, különösképpen erre mifelénk, a nagyságos és fényességes Európai Porta háza táján, nos, akkor úgy tűnik, nem nagyon tudunk más következtetésre jutni.
Liberális, aki az emberi értékek közül a személyes szabadságot minden más fölé helyezi.
Neoliberális, aki szerint a maximális tőkehozam biztosítja a legtöbb jót a társadalom számára, és ennek érdekében a tőke szabadságát minden más gazdasági és politikai szempont és cél fölé rendeli. Ezt látszik alátámasztani az Európai Unió első számú direktívája is, mely a tőke korlátlanul szabad áramlásáról szól.
Mammon világa azonban megrendült. Sírhant művek – avagy: Csak az a vég, csak azt tudnám feledni Tovább olvasása

Czakó István: Népesedésünkről, megmaradásunkról!

Egy nemzet kiirtásának legbiztosabb módszere, ha lehetetlenné teszik a családalapítást és a gyermeknevelést. Akár úgy, hogy a megélhetést teszik szinte lehetetlenné, akár úgy, hogy mindenféle értelmetlenséget tesznek az emberek elé követendő divatként, mércévé, vággyá. Az első azért veszedelmes, mert gyorsan pusztít, hiszen az ember önvédelmére épít. A megélhetés megkeserítése, döntésre kényszeríti az embert, s választania kell, ő vagy a gyerek.
Tudom, nem feltétlen kell ennek így lennie, hiszen volt sokszor olyan idő, amikor nagy volt a szegénység, s mégis nagy családok voltak. Csakhogy akkor más világ volt, …. Czakó István: Népesedésünkről, megmaradásunkról! Tovább olvasása

Siklósi András: A magyar jövő záloga a gyermek

A Világbank és az IMF (Nemzetközi Valutaalap) már sok éve utalt arra, hogy Magyarországon 6-7 milliós (kiszolgáló) lakosság bőven elegendő, hiszen ha a népességünk növekedne, ez bizonyára komolyan akadályozná hazánk idegen (elsősorban zsidó) megszállását, gyarmatosítását. Ezért mi (derék alattvalókként) mind politikánkat, mind gazdasági, szociális és kulturális helyzetünket ennek a nemzetrontásnak, népirtásnak rendeljük alá, hogy önként és dalolva kipusztuljunk, ahogy ellenségeink kérték. Példátlan jelenség ez a világtörténelemben, s ha Magyarországon önvérünkből való, felelős nemzeti vezetés működne, akkor el se indulhattak volna efféle öngyilkos folyamatok. Akkor a családokat, a gyermekeket és az édesanyákat tisztelet és megbecsülés övezné, s mindez anyagi, materiális téren is kifejezésre jutna. Akkor az anyaméhek az élet szentélyei, megmaradásunk templomai lennének, nem pedig a magzatirtás edényei, sőt szemétdombjai.

Áruló szociálliberális kormányunk éppen most csökkentette a gyes eddigi 3 esztendejét 2 évre (s ezt a köztársasági elnök is készséggel aláírta), ahelyett, hogy mindent elkövetne természetes szaporodásunk emelése érdekében. Mindezt tetézi a lakáshitelek „bedőlése”, melynek következtében családok tízezrei kerülhetnek az utcára, hajlékaik elkobzása és elárverezése nyomán. Közönséges bűntény ez, a fennmaradásunk, nemzeti létünk elleni legaljasabb merénylet! Sokkal többet és jóval gyakrabban kellene beszélnünk az antibébi-pirulák, hormon-tabletták káros hatásairól, s a különböző fogamzásgátló, magzatelhajtó eljárások, valamint a sterilizáció szörnyű következményeiről is, melyeket a szervezett halál-ipar vet be az élet elleni háborúban. Siklósi András: A magyar jövő záloga a gyermek Tovább olvasása

A szocializmus sziluettje, a média felelőtlenül torz tükrözésében – avagy Tulajdonképpen miért is?

Milyen érdekes is az élet! Milyen fura fintorai akadnak néha a sorsnak!
A minap nézem a tévében Csermely Péter „Sziluett” című műsorát. A vendég Thürmer Gyula, a Munkáspárt első embere. És akkor egyszer csak hirtelen bevillant valami.
Hogy úgy mondjam, hirtelen leszállt a homály. Ülök a tévé előtt és nem értem. Tudom, hogy ez talán huszadrangú, mit huszadrangú, az is lehet, hogy század rangú kérdés, talán feleslegesen is fárasztom vele a tisztelt nagyérdeműt, de ha jobban belegondolok, szép példája ez a városi szóhasználatban csak „parasztvakítás” néven elhíresült, az ölebmédia által gondosan kitervelt és levezényelt gumicsont-hajigálási műveletsorozatnak, ha bátorkodhatom kifejezni magamat ezzel a csodás képzavarral.
No, mármost az történt, hogy fogtam magamat, és utánanéztem kicsit a dolgoknak, s ennek következtében a tisztelt Olvasó is rögtön meg fogja érteni, miről is van szó. A szocializmus sziluettje, a média felelőtlenül torz tükrözésében – avagy Tulajdonképpen miért is? Tovább olvasása

Vona Gábor nyílt levele a Jobbikot feloszlathatónak nevező főbírónak

“…A legkevesebb, ami egy ilyen méltatlan helyzetben elvárható , hogy sürgősen bocsánatot kér a Jobbik tagjaitól és attól a közel 430 ezer választópolgártól, akik néhány héttel ezelőtt – élve demokratikus jogaikkal – ezt a pártot találták méltónak arra, hogy őket és ezáltal Magyarországot képviselje az Európai Parlamentben.”

NYÍLT LEVÉL

Dr. Baka András

a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke

részére

Tisztelt Elnök Úr!

Megdöbbenéssel olvastam azon megnyilatkozását, miszerint nem zárja ki elvi lehetőségét a Jobbik feloszlatásának.

Ön a HírTV kérdésére, amely a Jobbik feloszlathatóságát tudakolta, úgy nyilatkozott: elméletileg megvan a lehetőség egy párt feloszlatására, de konkrétan nem foglal állást, mert nem szeretne befolyásolni egy esetleges jogi eljárást. Ezzel a kijelentésével Ön azt a képzetet keltette, mintha a Jobbikkal kapcsolatban valamiféle jogi eljárásról vagy annak lehetőségéről tudomása lenne. Vona Gábor nyílt levele a Jobbikot feloszlathatónak nevező főbírónak Tovább olvasása

Vass István: Döglött keselyűk

Ahogyan Prometheus-t, úgy a magyarságot is sziklához láncolták és szét akarták tépni. Teszik ezt még ma is.
Ahogyan Prometheus-t, úgy a magyarságot is sziklához láncolták és szét akarták tépni. Teszik ezt még ma is.

Igen. Megdöglöttek végre. Mindent, amit karmaikba kaparintottak, felzabáltak, s végül saját magukat tépték, marcangolták szét. Hosszú ideig tülekedtek a koncok körül ezek a dögevők, de most maguk is dögként hevernek a lábunk előtt. Végre. Amikor feltűntek a nagy kék égen, szelíd galamboknak, szép, nemzeti színekben pompázó szabad madaraknak látszottak, és a kommunizmus évtizedei után sokan voltunk, akik reménykedve fordultunk feléjük. Óvva, féltve segítettük röptüket, s hittük, hogy őket követve a szép szabadság, a jólét, a biztonság lesz szorgos munkánk jutalma.

Aztán egyszercsak, váratlanul, éles, kampós csőrök csíptek belénk, s magunk sem értettük mi történt. Fokozatosan szertefoszlott az idilli kép, s gonosz, sunyi, erőszakos keselyűk tépték, marták körülöttünk javainkat, Nemzetünket, Hazánkat, s a döbbenettől egy ideig csak dermedten álltunk. Vass István: Döglött keselyűk Tovább olvasása

A FIDESZ-nek előbb-utóbb színt kell vallania

Morvai Krisztina nyílt levele a Fidesz EP-képviselőihez

Tisztelt Fideszes Európai Parlamenti Képviselőtársaim!

Azért intézek Önökhöz nyílt levelet, mert szeretném, ha a magyar nyilvánosság és választóik előtt világossá és egyértelművé tennék: az Európai Parlamentben most kibontakozó, a magyar média által folyamatosan harsogott politikai megosztásban a szemkilövető szocialisták pártjára kívánnak-e állni, avagy a Jobbikéra, amely utóbbi a szemkilövetéseknek nem az elkövetőit, hanem az áldozatait képviseli, s emellett határozottan kiáll a magyarok emberi jogai, jelesül a diktatúrával szembeni ellenállás joga mellett. Mint azt Önök pontosan tudják, a nemzetközi nagytőkét képviselő erők azért fasisztázzák le a Jobbikot és a Magyar Gárdát, hogy tevékenységünket ellehetetlenítsék, a „magunkfajta” magyar kisgazdák, kisvállalkozók, munkavállalók ellenállását megtörjék, s a gyarmatosítást, földünk, nemzeti vagyonunk megszerzését akadálytalanul folytathassák. Ez az összefüggés a média aknamunkája ellenére minden gondolkodó ember számára világos. Most már azt is világossá kell tenni, hogy Önöknek ebben a megosztottságban merre húz a szívük és az értékrendjük. Kérem, hogy mielőbb tájékoztassák erről a közvéleményt, válaszlevelükben tegyék világossá, hogy melyik oldalon állnak, mert ez olyan harc, amelyben semlegesnek lenni nem lehet. Előre is köszönöm!

Ezúton szeretnék gratulálni Schmitt Pál képviselő úr európai parlamenti alelnöki kinevezéséhez és szakbizottsági tisztségeikhez, brüsszeli sikereikhez. Pártjuk vezetői jogos büszkeséggel nyilatkozták a sajtóban, hogy a Fidesz komoly befolyásra tett szert az Európai Parlamentben. Nagyon jó hír ez a hazaszeretőknek, s nagy csapás ellenfeleinknek, hiszen ily módon minden akadálya elhárult annak, hogy Önök Brüsszelben és Strassbourgban az eddiginél lényegesen határozottabban lépjenek fel Magyarország és a magyar emberek érdekében, jogaik védelmében. Most elindulhat a komoly harc a magyar föld magyar kézben tartásáért, a magyar gazdákért, hazánk megmentéséért! A FIDESZ-nek előbb-utóbb színt kell vallania Tovább olvasása

Lengyel Károly: Egy párt, egy tiltás, egy drazsé

maszopterrorÁlmot láttam egy rendezvénycsarnokról. Szinte prófétai látomás. Hosszú, csahos nyelvvel pártszeretőket. Valami félelem vibrált körülöttük, de ez mintha csak egy futó érzésként jelent volna meg. Tömött sorokban egy ütemre mondtak valami érthetetlen szöveget. Mintha úgy hangzott volna, hogy: „… gárdát tilt, gárdát tilt…”. Valahogy így. Aztán meg, hogy: „Bal, bal, bal…”. Szűnni nem akaró dörgő vastapssal kísérték a szöveget.

Elmerengtem rajta, miről szólhat a skandálás. Nem maradt időm töprengeni, mert talpra ugrott valamennyi résztvevő. A gyűlés, mert mintha annak tűnt volna, főszónoka lépett az emelvényre. Felszegett tar fején csak úgy áradt kifelé a hangerő. „Egy párt, egy tiltás, egy miniszter!”, hangzott a gyanús összetételű szószerkezet. A tömeg önkívületben, komoly ábrázattal visszhangozta: „Egy párt, egy tiltás, egy miniszter!”.

Az emelvényen peckesen álló kis alak némileg színpadiasan széles mosollyal és lassú fejbólintással jelezte köszönetét. Majd felmutatott egy szegfűt. Egy vörös szegfűt. Itt kitört az eufória. Lengyel Károly: Egy párt, egy tiltás, egy drazsé Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S.: A helytartótanács jogi csicskása

“Mert nem arról van most szó, hogy ki szereti vagy nem szereti a tüntetőket és ezt vagy azt a pártot, hanem arról a barbár fellépésről, amit ez a kormányzat bármikor bárkivel szemben megtehet újra és újra, ha nyomorúságos helytartótanácsát politikai veszély fenyegeti. “

(Biró Zoltán az MDF első elnöke)

Mindent fel kell oszlatni ami magyar? Fotó: Oskar
Mindent fel kell oszlatni ami magyar? Fotó: Oskar

Egy büntetőjogász – a vörös rongyokba öltözött Budapesttel azonos monogrammal – visszaélésről kezdett beszélni a Jobbik tevékenysége kapcsán. Vona Gáborék – szerinte – visszaéltek a pártalapítás és a pártként való működés “alkotmányos” szabadságával. Erről az ál-alkotmányosságról szoktam én, tömören azt írni: meggyőződésem szerint az alibidemokrácia legfőbb megőrzője ez, az idegen jogrendet ránk erőszakoló charta, amely a sztálini parancsot megtoldotta a Weimari alkotmány – számunkra teljesen idegen (joginak látszó) megoldásaival. A “nagynevű” jogászt persze mindez nem zavarja és felveti azt a képtelen ötletet, hogy az ügyészség a Jobbik feloszlatását is mérlegelhetné, hiszen kiderült, hogy nekik egyszerűen nincs felhatalmazásuk a további kormányzásra, s az ország a jobbik megoldást fogja választani a jövőben!

A feloszlatását is meg kell fontolniuk a hatóságoknak – mondta ki konkrétan a Népszabadságnak az MSZP volt igazságügyi minisztere, akit a pártján belüli bűncselekmények egész sorozata sem volt képes rábírni arra, hogy egyszer is kijelentse: “az MSZP feloszlatását meg kellene fontolnia az ügyészségnek, mert az általános jogbiztonságot és a tágabban vett alkotmányos rendet is veszélyezteti” a párt köztörvényes tagjainak a magatartása. Ennyit a kettős mércéről, ahol a bűncselekményt elkövetőket meg sem említi a “kitűnő büntetőjogász” viszont a nemzeti érdekekért kiállókat szeretné feloszlatni a “jog” segítségével. Dr. Bene Gábor S.: A helytartótanács jogi csicskása Tovább olvasása

Vass István: SZARVA KÖZT A TŐGYÉT

Medgyessy és Draskovics jól elvannak...
Medgyessy és Draskovics jól elvannak...

“A Népszabadság interjút közöl az igazságügyi és rendészeti miniszterrel. Draskovics Tibor szerint példátlan, hogy egyesek nyíltan szembefordulnak az államot képviselő bíróság döntésével; ráadásul egy parlamentbe törekvő párt kifejezett támogatása mellett. A tárcavezető hozzátette, a jogállam válasza is példátlan lesz. A törvény erejével, az összes lehetséges eszköz és szankció következetes alkalmazásával ki fogja kényszeríteni a törvényes rend helyreállítását, fenntartását.” (idézet drazsétól)

Eltaláltad draskovics. Pontosan ez a helyzet, és pontosan így lesz, ahogy írod. Egyesek nyíltan szembefordulnak…..

Mint például te. Mint például az egész bűnöző bolsevikmutáns kormány, és az annak uszályában óbégató, megannyi kis senki. Addig fogsz pattogni, amíg a törvény ereje, az összes lehetséges eszköz és szankció utol nem ér, és rádcsukódik a börtön ajtaja. Ott majd meghúzod magad, a kanalasok, kolompárok ölelésében, s szép lassan rádrozsdásodik majd a lakat. Vass István: SZARVA KÖZT A TŐGYÉT Tovább olvasása

Heti Válasz a két évtizede megválaszolatlan kérdésre – avagy Kiszámíthatóság vs. káosz

Most érkezett meg villanypostafiókomba delejlevél formájában a Heti Válasz legújabb, erre a hétre vonatkozó kedvcsinálója. Az egyik témakör rögtön meg is ragadta a figyelmemet.

Aszongya:

Kádár idején jobb volt?

A Kádár-nosztalgia és diktatúra iránti rokonszenv jellemzi a 29 év alatti magyar fiatalok jó részét – két tény az Ifjúság2008 kutatás számos megdöbbentő eredménye közül. A „felesleges nemzedék” szorong a jelen miatt, s ennél jobban már csak a jövőtől fél.

Mit lehet erre mondani? Még csodálkozunk rajta? Hát ne csodálkozzunk!

Nemrégiben volt alkalmam megtekinteni a Magyarok Szövetsége által készített teljes ország elemzést tartalmazó DVD-korongot, ahol a mozgalom kezdeményezője, Vukics Ferenc zsibbasztja az agyunkat nyomasztó adatok tömkelegével hosszú, első pillanatra végeláthatatlannak tűnő órákon keresztül. De ami talán még ennél is fontosabb, a szörnyű nacionálé végére érve két sokkoló tanulságot vonhatunk le a magunk számára. Az egyik, amolyan társadalomlélektani vonatkozás, mely szerint Magyarország egy háború sújtotta ország képét mutatja, minden tekintetben. Európa és az Európai Unió kellős közepén, (BÉKEIDŐBEN!!!) egy magát demokratikus jogállamnak hirdető országban a józanész szerint ez megengedhetetlen! És most mégis ez képződik meg. Emellett senki józanul gondolkodó, Hazájáért, Nemzetéért felelősséget érző ember nem mehet el szó nélkül! Heti Válasz a két évtizede megválaszolatlan kérdésre – avagy Kiszámíthatóság vs. káosz Tovább olvasása

Czakó István: Szegény Morvai Krisztina …

Őszintén megsajnáltam az általam tisztelt képviselő asszonyt az Uniós felszólalásakor. No, nem azért, mert Ő maga sajnálatra méltó lenne. Szó sincs erről, mert nagyon is talpraesetten, vehemensen és magabiztosan beszélt. Csak minek? Néztem, hallgattam felszólalását, s belegondoltam: “Krisztina drága, ezekre még az időt is kár pazarolni”. (A személyes hangvételt, úgy érzem, közvetlen ismeretségünk megengedi – szerzői megj.) Czakó István: Szegény Morvai Krisztina … Tovább olvasása

Lengyel Károly: NYÍLT LEVÉL DR. ORBÁN VIKTORNAK

Tisztelt Dr. Orbán Viktor!

2009. július 4-én délután Budapest utcáin olyan esetek tanúi voltak a magyar emberek, ami minden képzeletet felülmúlt.

Mint arról bizonyára Ön is értesült a történésekről, a Magyar Gárda Egyesület miatti perben hozott ítélet elleni tiltakozásul, valamint Budaházy György és számos más hazafi törvénytelen, politikai indíttatású fogvatartása ellen mentek az emberek az utcára. Békés, törvényes, keretek között meghirdetett tiltakozást akartak a szimpatizánsok.

Ezzel szemben a mi adónkból a szolgálatunkra érettünk el és kitartott rendőrök a legteljesebb brutalitással, önként és röhögve léptek fel mindenkivel – válogatás nélkül – aki az útjukba került. Hazugság, amiket a tévé kanálisok és egyéb hírközlők mutogatnak.

Tény, hogy egy törvényesen bejegyzett, törvényes kereteknek megfelelően működő politikai szervezet elnökét, nevezetesen Vona Gábort bilincsben elhurcolták, mintegy felsőbb utasítás szerint vadászva személyére. Tudom, mert láttam képet róla, hogy Ön is volt bilincsben. Hogy az régen volt? Nem. Az is most van, az elviselhetetlen önkényuralom végvonaglásában. Lengyel Károly: NYÍLT LEVÉL DR. ORBÁN VIKTORNAK Tovább olvasása

Czakó István: Provokáció!

JászkürtElküldték nekem a Jászkürt 2009. július 11-i számának egy cikkét. (A képre kattintva olvasható). Egy holokauszt megemlékezés kapcsán egy öreg zsidó ember (aki megjárta az auschwitzi tábort) és egy rabbi szavait idézi a cikk írója.

Az öreg a múlton morfondírozva a következő megállapításra jut. “Auschwitz az történelem. Azt ismerni kell, a gyerekeknek, unokáknak el kell mondani, mert tudniuk kell, mi történt eleikkel. Aztán szomorúan mondja, most újra rossz idők járnak. ÚGY LÁTJA, A MAGYAROK (sic) ÚJRA AZT VÁRJÁK, HOGY ISMÉT LEGYEN AUSCHWITZ, ISMÉT LEGYEN OLYAN HELYZET, HOGY VALAKIKET VALAMIÉRT MEGBÜNTETHESSENEK…”

Micsoda trágya provokáció! Süt belőle a gyűlölet és a rasszizmus! Czakó István: Provokáció! Tovább olvasása