Így éltünk kategória bejegyzései

Radetzky laktanya megoldása? Habichtsburgerek (Habsburgok) bűneiről dióhéjban

NIF: Magyaródy  Szabolcs kanadai öreg cserkész barátunk megoldást javasol a Radaetzky laktanya ügyében. Ugyanakkor felsorolja a Habsburgok magyar ellenes bűneit is. Köszönjük a levelét!


Miután a tulajdonosok már  egyszer  megkapták a  bontási  engedélyt,  igen komoly és   drága pereskedés  lehet ebből az ügyből.
Személy  szerint  tőlem lebonthatnák a  Habsburg  uralom  emlékét, de úgy látom,  sokan ragaszkodnak hozzá.  kompromisszumos  megoldásként  ajánlanám az alantiakat
Az épület portálját bele lehetne építeni az új épületbe.   Hamiltonban, ahol lakom, elnéptelenedett  egy kb 150 éves  anglikán templom.  Egy modern  bérházat építettek a  helyére.

Radetzky laktanya megoldása? Habichtsburgerek (Habsburgok) bűneiről dióhéjban Tovább olvasása

Az ókori magyar nemzetségi társadalom alaptételei, II. rész

  1. A nemzetségi társadalmi alakulat.

Az ókori nemzetségi társadalom alapgondolata a Szent Korona eszme ősi tanaira épül. Csak annyi különbséggel a többi hasonló társadalmi vagy politikai felépülésektől, hogy ne egyoldalúan, kizárólagosan, és megkérdőjelezhetetlenül valljuk magunkénak az újkori tanait. Ami azt jelenti, hogy bár a korona eszmének csak az írott középkori ismerete maradt ránk az utókorra, de azért azt mindenkinek tudnia kellene, hogy a Szent Korona eszme nem a középkorból ered. Egy valami ősibb dologból kellett képződnie, a fejlődéstörvény szerint. És ez a régi dolog nem más, mint a polisz társadalmi formának az előzőekben felvázolt ősi hitélete, mely a magyarok istenei, az Ősi- Szentháromság hitrendszeréből, a nemzetségeink matriarchális őskeresztény eszmeiségéből ered. A benne kifejlődően az igaz és a jó (jövőbe vezető) erkölcsi rendszerre alapozva, az emberi hit pontosan kimondja, hogy a lakóközösség tagjainak egyforma hozzáférési joga van a közigazgatási területükön található és ott létrehozott termelőeszközökhöz, vagy a munkajogaként a megélhetéséhez. Innen indul ki a Szentkorona-tan, és nekünk a nemzet és világmegmentő programunkkal ide, az őskereszténység kezdeteihez, a „fehér-fekete, az anya-apa teremtési elvéhez”, hitvilághoz kell eljutnunk. Különösen, ha mi valami biztos s szilárd alapra helyezett társadalmi programot akarunk megalkotni a jövőre nézve.

Az ókori magyar nemzetségi társadalom alaptételei, II. rész Tovább olvasása

Az ókori magyar nemzetségi társadalom alaptételei, I. rész

NIF: Tácsi István 2 részre osztott tanulmányát tulajdonképpen a választási törvény módosítási sorozatunkhoz kapcsolva jelentetjük meg, mivel a tanulmányból megtudjuk miképp volt megszervezve a honfoglaló magyar társadalom, beleértve a választásokat is. A szerző szerint az akkori idők legjobb társadalmi szervezése a világon a magyaroké volt. Ezzel a 2 részes sorozattal reméljük megtermékenyítjük a jelenlegi választási törvénymódosításon gondolkodókat és újabb elképzelésekkel, újabb kiegészítésekkel, fognak mindnyájunkat megörvendeztetni és gondolkodásra, reménykedésre késztetni.

Az ókori magyar nemzetségi társadalom alaptételei, I. rész Tovább olvasása

Az Isten árvaságra téve bennünket: 281 éve hunyt el II. Rákóczi Ferenc

II.RakocziFerencII. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.) a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.

Mikes Kelemen: Törökországi levelek

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel.

Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot kell siratni. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma megholt érettünk.

Amicsoda életet élt, és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották nékie: ma velem lész a paradicsomban.

Az Isten árvaságra téve bennünket: 281 éve hunyt el II. Rákóczi Ferenc Tovább olvasása