Dr. Bene Gábor kategória bejegyzései

Bene Gábor: Mit követett el a gatyáját letoló celeb?

Sokan nem tudják – hiszen nem tanították sem az átkosban, sem a bolsevikból polgáriba fordult rendszerváltás után –, hogy a magyar Szent Korona (a világon egyedülálló módon) a nemzeti közösséget, az ország területét és valamennyiünk közös vagyonát, a gyermekeink, unokáink jövőjét is biztosítani rendelt közvagyont is megtestesíti.

A nemzeti közösség ma élő részei pedig mi vagyunk, akiket megaláz a TV 2 nevű adó, amely olyan celebet állít színpadra, aki letolja nekünk a gatyáját. Már ez önmagában egy olyan cselekedet, amin meg kell döbbennünk, hiszen ez csak a balkánon volt divat régebben! De az, hogy a féreg mindehhez a Szent Koronánk másolatát hordta a fején, az agymosottságnak egy újabb szintjét jelzi, amit a szabadosság féktelen tobzódásának és a médiadiktatúra mindenhatóságának köszönhetünk. Bene Gábor: Mit követett el a gatyáját letoló celeb? Tovább olvasása

A maffia a bankszektor és az államot (félre) vezető réteg… (Dr. Bene Gábor elemző reagálása Lehmann György írására)

BankÉvek óta próbálom az emberek tudatáig eljuttatni azt az üzenetet, hogy a bankok szükségesek ugyan a gazdasági élet működéséhez, de csak akkor, ha (1) a közösség ellenőrzése alatt állnak és (2) tisztességesek.

Ezt a gondolatsort már 2006 őszén is képviseltem az azóta lassan elfeledett “Kossuth téren”, s már akkor is próbáltam a devizaalapú hitelnek nevezett banki csalásokra az emberek figyelmét felhívni. Már akkor is jeleztem, hogy a bakár- és politikusbűnözők egy csapatban fociznak, s ellenük csak akkor tudunk fellépni, ha erős érdekérvényesítő szervezetet hozunk létre, amely komolyan tudná befolyásolni még a hatalmi viszonyokat is. Már akkor is jeleztem, hogy az “oszd meg és uralkodj” elvének az áldozatai vagyonk, s ha nem lennének képesek bennünket megosztani, akkor nem is tudnának uralkodni rajtunk!

Az őseink által alapított magyar államnak ugyanis feladata van. Nem a bankvezetők és banktulajdonosok csalásainak a szavakban való elítélése, s közben törvényekkel való takargatása a feladata, hanem az állam polgárainak a védelme, még a „mindenható pénzdiktatúrával” szemben is.

Álláspontom szerint lehetséges, hogy egyes kitűnő és tisztességes ügyvédek valamiféle eredményt érjenek el a banki csalások kapcsán indult polgári perekben, de ezen ügyeknek elsősorban büntetőjogi vonalon kellene eldőlnie, de ehhez az ügyészség és a rendőrség határozott és tisztességes hozzáállása kellene. A maffia a bankszektor és az államot (félre) vezető réteg… (Dr. Bene Gábor elemző reagálása Lehmann György írására) Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S.: Ezek ugyanazok? Én pedig sötét lelkű gazember vagyok?

„Aki pedig Bródy magyarságát és hitelességét kétségbe vonja, az vagy bolond, vagy sötét lelkű gazember.”

Gyermekkorom tini bálványának legújabb szerzeményét hallgatom, s magamba roskadva szégyenkezem. Ha a videó képei nem egyértelműsítenék a szöveget, akkor talán nem is lennék így felháborodva. Hiszen a gyurcsányi uralkodás óta nálam a „köztársaság” egy olyan fogalom, amit nagyon el szeretnék felejteni, mert ennek a hangoztatása mellett lőtték ki a békés megemlékezők szemét, ennek a nemes eszmének a meggyalázásával provokálta ki azt a társadalmi felháborodást, amely csak a Fidesz hallgatása és a „csőcseléktől” való távolságtartása miatt nem eredményezett egy sikeres kormányváltást!

Ahogy a dalnak vége, elolvasom a hozzáfűzött kommenteket és még inkább belepirulok a dezinformációs társadalom népbutító aljasságaiba. Íme, idézek pro és kontra a könnyen megtapasztalható bolsevik és globalista agymosás eredményeiből: „Sajnos igazat kell adnom neked! Ez az idióta kormány sokkal rosszabb a “kádári diktatúrától”! Ezek ellen még tüntetni sincs értelme, ezek majd csak abból értenek, ha golyó fütyül a fülük mellett!”komombo2000 Dr. Bene Gábor S.: Ezek ugyanazok? Én pedig sötét lelkű gazember vagyok? Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S: A nyugati mintájú értékrend

Mottók: Tudással a gyűlölet ellen!

Tudással a polgári álságosság és a globalista bosevik-burzsoázia ellen!

Higgye el a kedves olvasó, hogy az egykori elvtársak 1998-ban hirtelen átalakultak. Este lefeküdtek mint veretes kommunisták, majd másnap liberálisként ébredtek! A napokban találkoztam ismét Szolzsenyicin örök érvényű gondolataival, amelyet nem lehet eléggé az agyunkba vésni ahhoz, hogy értsük a mai világ átalakulásának nagy trükkjét, s a kommunistákat olyan megvilágításban is tudjuk szemlélni, hogy ők valójában a vörös rongyokból szivárványszínűbe öltözött globalisták!

„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja.” (Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin) Dr. Bene Gábor S: A nyugati mintájú értékrend Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor zseniális Kossuth-téri beszéde

Kedves Olvasóink!

 

Mindenkinek szeretettel ajánljuk dr. Bene Gábornak a szinte minden lényeges dolgot átfogó, sok újdonságot tartalmazó előadását az alkotmányról, a jogállamiságról, a jogfolytonosságról.

A Szent Koronánkról, ami a világ legtökéletesebb, páratlan, egyedüli igaz jogforrása!

Bene Gábor előadása azért is nagyon érdekes, mert viszonylag nagyon rövid időkeretben tárja fel s vezeti le a mai hazug, törvénytelen jogviszonyokat is, amelyek szentségtörés nélkül csakis képletesen hasonlíthatók össze a Szent Korona tanon alapuló Történelmi Alkotmányunkkal.  Dr. Bene Gábor zseniális Kossuth-téri beszéde Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S.: Magyarország Nemzetvédő Államtörvényének indoklása, jogalapjának magyarázata

A Magyarok Szövetségének egy tagozataaz Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat elkészítette a társadalmi vita alapján kiforrott alaptörvény, pontosabban államörvény tervezetét, amelyet rövidesen közreadunk. (Valószínűleg részletekben.)

Az törvény szükségességének indoklása, jogalapjának rövid magyarázata:

Magyarországon a politikai váltógazdálkodás pártjai, sajnos nem vesznek tudomást a nemzet valódi érdekeiről, s arról, hogy maga a váltógazdálkodás is csak olyan megállapodott viszonyok között lenne az országnak megfelelő, ahol a maguk a politikai ellenfelek, vagy ellentáborok is elkötelezettek a nemzet érdekének! (pl. ha csak a Fidesz és a Jobbik váltaná egymást!) Az alkotmányos ismereteit és jogtudatát elveszített magyar társadalom tagjai versenyt szajkózzák az alkotmányozás szükségességének hamis gondolatát. Pedig még az igen liberálisnak mondható Sólyom László is elismerte: „Mindazonáltal a szerves fejlődésen keresztülment történeti alkotmányt egy illegitim parlament fogalmilag kizárt, hogy hatályon kívül helyezze.” Dr. Bene Gábor S.: Magyarország Nemzetvédő Államtörvényének indoklása, jogalapjának magyarázata Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S. : Jog és igazság II.

Ha globalizációról beszélünk, akkor nemcsak a gazdasági és kulturális uralom világméretűvé válását és annak egyoldalúságát ostorozzuk, hanem azt a jogi globalizációt is, amely a bankárkasztnak és az őket kiszolgáló lakájoknak legjobban szükséges, hiszen éppen a jog eszközrendszere az, amely biztosítja számukra a hatalom megtartását. Mivel az első részben megvilágítottam az AB szerepét és létrehozásának valódi céljait, így vizsgáljuk meg azt, hogy igazak-e állításai?

„a törvényhozás minősége, színvonala nagyot zuhant az elmúlt években.”

A 2010. március 1-2-i teljes ülésén fejtette ki Paczolay Péter, a Taláros Testület akkori elnöke a következőket:

„A most lecsengő parlamenti ciklusban huszonhárom törvényt semmisítettünk meg. Ezt a mutatót nem tartom mérvadónak, miután sok minden befolyásolja, hogy mikor döntünk egy törvényről. Inkább a tendenciákat emelném ki. Az egyik, hogy a törvényhozás minősége, színvonala nagyon hanyatlik. A másik bennünket érint. Jóval kevésbé törekszünk a mulasztásos alkotmánysértés megállapítására, mert nincs is sok értelme. Visszatértünk a legerősebb eszközünkhöz, a törvény megsemmisítéséhez.” Dr. Bene Gábor S. : Jog és igazság II. Tovább olvasása