Dr. Bene Gábor kategória bejegyzései

Dr. Bene Gábor zseniális Kossuth-téri beszéde

Kedves Olvasóink!

 

Mindenkinek szeretettel ajánljuk dr. Bene Gábornak a szinte minden lényeges dolgot átfogó, sok újdonságot tartalmazó előadását az alkotmányról, a jogállamiságról, a jogfolytonosságról.

A Szent Koronánkról, ami a világ legtökéletesebb, páratlan, egyedüli igaz jogforrása!

Bene Gábor előadása azért is nagyon érdekes, mert viszonylag nagyon rövid időkeretben tárja fel s vezeti le a mai hazug, törvénytelen jogviszonyokat is, amelyek szentségtörés nélkül csakis képletesen hasonlíthatók össze a Szent Korona tanon alapuló Történelmi Alkotmányunkkal.  Dr. Bene Gábor zseniális Kossuth-téri beszéde Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S.: Magyarország Nemzetvédő Államtörvényének indoklása, jogalapjának magyarázata

A Magyarok Szövetségének egy tagozataaz Alkotmányos Jogfolytonosságot Előkészítő Tagozat elkészítette a társadalmi vita alapján kiforrott alaptörvény, pontosabban államörvény tervezetét, amelyet rövidesen közreadunk. (Valószínűleg részletekben.)

Az törvény szükségességének indoklása, jogalapjának rövid magyarázata:

Magyarországon a politikai váltógazdálkodás pártjai, sajnos nem vesznek tudomást a nemzet valódi érdekeiről, s arról, hogy maga a váltógazdálkodás is csak olyan megállapodott viszonyok között lenne az országnak megfelelő, ahol a maguk a politikai ellenfelek, vagy ellentáborok is elkötelezettek a nemzet érdekének! (pl. ha csak a Fidesz és a Jobbik váltaná egymást!) Az alkotmányos ismereteit és jogtudatát elveszített magyar társadalom tagjai versenyt szajkózzák az alkotmányozás szükségességének hamis gondolatát. Pedig még az igen liberálisnak mondható Sólyom László is elismerte: „Mindazonáltal a szerves fejlődésen keresztülment történeti alkotmányt egy illegitim parlament fogalmilag kizárt, hogy hatályon kívül helyezze.” Dr. Bene Gábor S.: Magyarország Nemzetvédő Államtörvényének indoklása, jogalapjának magyarázata Tovább olvasása

Dr. Bene Gábor S. : Jog és igazság II.

Ha globalizációról beszélünk, akkor nemcsak a gazdasági és kulturális uralom világméretűvé válását és annak egyoldalúságát ostorozzuk, hanem azt a jogi globalizációt is, amely a bankárkasztnak és az őket kiszolgáló lakájoknak legjobban szükséges, hiszen éppen a jog eszközrendszere az, amely biztosítja számukra a hatalom megtartását. Mivel az első részben megvilágítottam az AB szerepét és létrehozásának valódi céljait, így vizsgáljuk meg azt, hogy igazak-e állításai?

„a törvényhozás minősége, színvonala nagyot zuhant az elmúlt években.”

A 2010. március 1-2-i teljes ülésén fejtette ki Paczolay Péter, a Taláros Testület akkori elnöke a következőket:

„A most lecsengő parlamenti ciklusban huszonhárom törvényt semmisítettünk meg. Ezt a mutatót nem tartom mérvadónak, miután sok minden befolyásolja, hogy mikor döntünk egy törvényről. Inkább a tendenciákat emelném ki. Az egyik, hogy a törvényhozás minősége, színvonala nagyon hanyatlik. A másik bennünket érint. Jóval kevésbé törekszünk a mulasztásos alkotmánysértés megállapítására, mert nincs is sok értelme. Visszatértünk a legerősebb eszközünkhöz, a törvény megsemmisítéséhez.” Dr. Bene Gábor S. : Jog és igazság II. Tovább olvasása