Halálra ítélt európai kereszténység – interjú Stoffán György íróval

December 7-én tartotta rendi adventi lelki napját a korábbi Jeruzsálemi Templomos Lovagok baráti társasága Veszprémben, Nagy Károly címzetes apát, kanonok, esperes plébános vezetésével. A lelki nap szentmisével kezdődött, amelyet a Ferences Templomban tartottak. Innen vonultak át a Szaléziánum előadótermébe, ahol a meghívott előadó Stoffán György író volt.

Megkérdeztük az írót, miért tartotta fontosnak azokat a témákat – nevezetesen: az egyházon belüli problémák és a Trianon óta eltelt időszak – amelyekről ezen a lelki napon beszélt.–       Négy olyan kiváló hitvédő, a magyarság és a katolicizmus (ma már inkább nevezzük kereszténységnek) mellett – életvitelszerűen – kiálló ember gondolatait igyekeztem, a mai bajokat látva elemezni, akik már száz évvel ezelőtt hasonló, drámai problémákról szóltak a szószékeken, és akik világosan látták, mi következik, mi következhet abból, amit az ő korukban megtapasztaltak.–       Kikre gondol?–      Prohászka Ottokár püspökre, a ferences Zadravecz Istvánra, a szintén ferencrendi Buttykay Antalra és Marcel Lefebvre érsekre.–       Ez utóbbit, az érseket – úgy tudom – kiközösítéssel sújtotta II. János Pál pápa…–       Nos, ez így igaz, de sajnos Lefebvre érsek urat igazolta az idő. Halálra ítélt európai kereszténység – interjú Stoffán György íróval Tovább olvasása

Dörner György és az Újszínház bolsevik zaklatása

Ha szóba állnék egy bolsevikkal, akkor azt mondanám neki, hogy átlátok rajtatok… De nem állok szóba bolsival. Mint ahogyan nem állok szóba más, magyarellenes, magyar gyilkos, hazaáruló és egyéb egyedekkel sem. Mert nagypapám és apám így tanítottak. Az a bizonyos szint, ami fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá. Azonban íróemberként luxus lenne, ha nem vetném papírra véleményemet, gondolataimat akkor, amikor annak szükségét érzem. Most pedig érzem!

Teszik ezt körmönfontan úgy, hogy primitív hazugságáradatot öntenek a társadalom nyakába, amelytől a keresztény magyar ember dermedten áll, a plebsz pedig kimegy tüntetni és élvezi, hogy gyűlölködhet. Dörner György és az Újszínház bolsevik zaklatása Tovább olvasása