A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (11. tétel)

Jelen írásom egy sorozat része, mely sorozatnak a célja bebizonyítani, hogy a Szentkorona Eszme az élet minden területén alkalmazható, és Magyarország, de talán egész Európa egyetlen esélye a túléléshez, ha időben elkezdi alkalmazni, használni úgy, ahogyan azt eleink is tették, méghozzá sikerrel! Sorozatom minden fejezetének végén olvasható két felhívás, kinek van füle, hallja!

  1. Magyarország mindig független – Hungaria semper libera.

A Szent Korona az állami főhatalommal járó ismérvek és jogosítványok összességével bír, s mint ilyen megtestesíti az ország területét és szabadságát mind valóságosan, azaz a jelenvalóságában, mind virtuálisan, azaz történelmileg.

Az egyetemes nemzetet megtestesítő állam örök szabadsága, az évszázadok alatt fontos törekvés volt. Gondoljunk a török uralom 150 évére, amikor a nemzet, az ország szabadságát, függetlenségét – ha részlegesen is – minden körülmények között meg kellett őrizni. Később a Habsburg korszakban még nehezebb volt bármilyen önállóságot megtartani, felmutatni. A történelem viharaiban egy maréknyi magyar mindig akadt, akik minden veszély, néha életveszély ellenére legalább nyomokban megőrizték a szabadság lángját, ha más nem, legalább parázs formájában. Ennek megfelelően a Hungaria semper libera eszméje folyamatosan fejlődött, alakult, mindig az aktuális hatalmi helyzethez igazodó mondandóval.

A Szentkorona Eszme amúgy is mindig mentes volt a politikai oldalaktól, de a XX. század végére teljesen kiüresedett a bal- és jobboldal fogalma, és politikai tartalma (Még ha ezt sokan nem is veszik észre!) A függőleges választóvonal mára vízszintes választóvonallá fordult, és a politikai-eszmei elkülönülés lényegét a globalizmus – hazafias (patrióta) gondolkodás mentén lehet megfogalmazni, és vizionálisan megmutatni.

Bolsevizmus (kommunizmus, szocializmus, szociálliberalizmus stb., stb., vagy hívhatjuk bárminek is) talán a múlté, de mára teljesen súlytalanná vált, kiüresedett, tartalmát, célját vesztette. Magyarországon kívül a környező országokban, de távolabbi európai országokban éppúgy veszít vonzerejéből a baloldaliság. A jobb oldal ugyanúgy kiüresedett – itt inkább úgy fogalmaznék, hogy szánt szándékkal kiüresítették a baloldali ellenfelek – elvesztette, megfosztották minden hívószavától, mára „populizmus” lett a valamikori polgári konzervatív gondolkodásból.

Elismerem, nem könnyű a helyzetet átlátni, kiértékelni. A nemzetközi politikai folyamatok egyre összetettebb, bonyolultabb formákat mutatnak. Itt kell meglátnunk, hogy a mai szóval automatizmusok (magyarul természetes, jól bevált régi módszerek) önmagukban választ adnak a mai kor kihívásaira. Igen a Szentkorona Eszme – ha megfelelően alkalmazzuk, és kifaggatjuk a saját belső rendszerét, „önjáró” választ fog nekünk adni a XXI. század kérdésfelvetéseire is.

A Hungaria semper libera alapelvének megfelelően a hazafias, patrióta válasz az, hogy Magyarország maradjon önálló – szuverén – hatalom, békében, együttműködve a szomszédos, és a környező államokkal, minden barátságos nemzettel szövetkezve a gazdasági, társadalmi fejlődés és együttműködés fejlesztésére. Ugyanakkor határozottan vissza kell utasítani minden olyan törekvést, ami bármely nemzetközi fórumnak adna olyan jogosítványokat, hatalmat, amelyek a magyar nemzet elidegeníthetetlen részét képezi, és a magyar Szent Koronát illeti. Ezért a Szentkorona Eszme alapján levezetendő, és átértékelendő minden olyan intézkedés, jogszabály, előírás, amely az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek, illetve az európai egyéb szerveknek enged át jogokat, jogosultságokat, hiszen ezek amúgy is érvénytelenek, mert nem felel meg a Hungaria semper libera alapelvének. Van, mikor a kevesebb a több. Igaz ez az európai együttműködésre is.

A Szentkorona Eszme azon jogelvei, melyekből a fenti gondolatok eredeznek, a következők:

  • Magyarország mindig független – Hungaria semper libera.
  • A Szent Korona sérthetetlensége
  • A közhatalmat a Szent Korona nevében gyakorolják
  • A magyar nemzetállam alapelve: nemzeti és állampolgári egyenjogúság a politikai szabadság teljessége a társadalom kulturális jellegének, a magyar nyelv és kultúra szerepének tiszteletben tartásával.

Mindezek ma sajnos nem így működnek, de a Szentkorona Eszme szerint így kellene, mert ez következik belőle. Csak következetesen, kompromisszumok nélkül gondolkodjunk, akkor egyértelművé válik a világ előttünk!

Folytatom! (Hogyan kellene a jogfolytonosságot helyreállítani?)


Felhívás!

  1. Politikusok, közszolgálati dolgozók, közfeladatot ellátók, kinevezett közalkalmazottak, választott társadalmi funkcionáriusok!

Az a dolgotok, hogy a magyarságért, a magyar emberek közösségéért tegyetek, ne magatokért! Ezért kötelességetek a Szentkorona Eszmét alkalmazni, és azt mindenkor, mindenkivel betartani és betartatni! Ne feledjétek!

  1. Magyarok!

Nektek az a dolgotok, hogy a Szentkorona Eszme szerint szemetek a választott emberek tevékenységén legyen! Jogotok, de egyben kötelességetek is az ellenállás joga – Ius Resistendi – szerint megakadályozni, hogy a Szentkorona Eszme sérüljön, vagy bármely vezetőtök a magyar nemzet ellen tehessen! Éljetek és tegyetek e szerint! A Szentkorona Eszme útmutatást ad az élet minden területén, hogy mi a teendő! Éljetek vele!

Budaörs, Csíki-dűlő 2017. év Jégbontó (Böjtelő) havának 18. napján.

Dr. Safáry-Kollár Lajos                                                                                                                                      jogász, közíró

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Korábbi részek: 

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (1. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (2. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (3. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (4. TÉTEL)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (5. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (6. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (7. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (8. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (9. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (10. tétel)