A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (8. tétel)

Jelen írásom egy sorozat része, mely sorozatnak a célja bebizonyítani, hogy a Szentkorona Eszme az élet minden területén alkalmazható, és Magyarország, de talán egész Európa egyetlen esélye a túléléshez, ha időben elkezdi alkalmazni, használni úgy, ahogyan azt eleink is tették, méghozzá sikerrel! Sorozatom minden fejezetének végén olvasható két felhívás, kinek van füle, hallja!

 1. A Szent Korona birtokjoga, tulajdonjoga

Szót kell ejtenünk a Szent Korona főtulajdonjogáról is (radix omnium possessionum – minden birtok gyökere), amelyről általános vélemény, hogy az Ősiség, azaz a visszaháramlás lehetőségének megszűnésével 1848-ban hatályon kívül került. Egyes jogi teoretikusok elmélete szerint az egyetemes magyar földtulajdonjog a Szent Koronát illeti úgy, hogy másoknak csak érdemmel szerzett birtokjoga, de nem tulajdonjoga lehet.

Minden földtulajdon a Szent Koronától származik és rá visszavezethető, s más örökös híján a közösséget képviselő állam örököl. Az állam alkotmányos joga és kötelessége megfelelő törvényalkotással a nem magyar állampolgároknak vagy jogi személyeknek (tehát akik nem a Szent Korona tagjai!) való közvetlen vagy közvetett föld elidegenítés megtiltása, és ezzel a Szent Korona érdekköréből való földkivonás ellehetetlenítése.

Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

A Szent Korona tulajdona az ország területe, és a csatlakozott országok. Ezért volt szokásos, hogy a törvényekben és közbeszédben a Szent Korona országai kifejezést használták.

Tulajdonolja mindazt, ami a nemzet folyamatos fennmaradásához szükséges. Ebből kiemelkedő jelentőségű a föld használatát szabályozó jog. Földet kizárólag magyar állampolgár birtokolhat, illetve magyar állampolgár használhat. A hazai föld minden talpalatnyi területének tulajdonosa a Szent Korona.

A Szent Korona a garanciája annak, hogy érvényt szerez az etelközi alapszerződésnek (Vérszerződésnek), amely szerint, amit közös erővel szereztek (a magyarok) a honvisszafoglalás során, abból mindannyian érdemeik szerint részesedjenek. Az ún. királyi jog – a iust regium – az ország Szent Koronájának azon joghatóságát fejezi ki, amely szerint az összes földbirtok a nemzeti főhatalom része. Ebből a király (fő) – a Szent Koronára visszaáramlás jogát magában foglalva – csak a nemzet javára végzett teljesítmény fejében részesíthet bárkit. Vagyis: minden szabad vagy gyökeres birtok közvetlenül a Szent Koronától veszi eredetét. Ez az elv a Sacra corona radix omnium possessionum.

1848-tól ez az elv gyengül, napjainkban pedig a liberális lobbi éppen ennek az elvnek a kijátszásával – zsebszerződés, törvénykezési liberalizálás stb. – igyekszik az ország földjének elrablására megszerzésére, ezzel függetlenségének eltörlésére, gyengítésére. Az ennek meggátlását is magában foglaló Szentkorona Eszme igazolja az ősi magyar történeti alkotmány elveinek mai aktualitását, jogfolytonos helyreállításának szükségszerűségét.

A Szent Korona rendelkezik az ország lakói életének fenntartásához nélkülözhetetlen gazdasági ágazatok és azok kapacitása felett, továbbá azon közgazdasági szabályozókkal, amelyek az árak, bérek, pénzforgalom stb. területén szerepüket tekintve fontosak. Ezek a jogok a középkorban a királyi jogok közé tartoznak, például a sóbányászat, ércbányászat képezték a királyi, tehát az akkori állami bevételek zömét. Az sem véletlen, hogy a termőföldet aranykorona értékkel mérik Mária Terézia óta.

Kell-e külön magyarázni, indokolni, hogy miért életbevágóan fontos manapság nekünk, hogy ne lehessen széthordani a nemzeti vagyont, francia becsületrendért kiárulni az akadémia szomszédságát és a metró kocsik szállítási jogát. (Sok egyéb mellett!) Pár évtized múlva a termőföld és a természetes ivóvíz szó szerint élet-halál kérdése lesz. Ki fog megvédeni bennünket az éhes-szomjas sisere-hadtól, ha nem a Szentkorona Eszme által felvértezett, magyar-érzelmű, alkalmas közszereplők (a köz szolgái), az öntudatos, a saját érdekeit világosan felismerő, és azért tenni tudó és akaró nemzet egyhangú támogatásával!

Higgyünk abban, hogy a Szentkorona Eszme hatása még nem halt el, ma is él, a jövőben is javunkra válhat, ha teszünk is érte! Mert a hit teremti a jogot! A Szentkorona Eszme az öntudatunk alkotmánya!

A Szentkorona Eszme azon jogelvei, melyekből a fenti gondolatok eredeznek, a következők:

 • Az egyetemes nemzet átruházhatatlan tulajdon- és birtokos meghatározó joga. Sacra Corona radix omnium possessionum.
 • Ellenállás joga (ius resistendi et contradiscendi)

Mindezek ma sajnos nem így működnek, de a Szentkorona Eszme szerint így kellene, mert ez következik belőle. Csak következetesen, kompromisszumok nélkül gondolkodjunk, akkor egyértelművé válik a világ előttünk!

Folytatom! (Törvénysértés jogot nem alapíthat)


Felhívás!

 1. Politikusok, közszolgálati dolgozók, közfeladatot ellátók, kinevezett közalkalmazottak, választott társadalmi funkcionáriusok!

Az a dolgotok, hogy a magyarságért, a magyar emberek közösségéért tegyetek, ne magatokért! Ezért kötelességetek a Szentkorona Eszmét alkalmazni, és azt mindenkor, mindenkivel betartani és betartatni! Ne feledjétek!

 1. Magyarok!

Nektek az a dolgotok, hogy a Szentkorona Eszme szerint szemetek a választott emberek tevékenységén legyen! Jogotok, de egyben kötelességetek is az ellenállás joga – Ius Resistendi – szerint megakadályozni, hogy a Szentkorona Eszme sérüljön, vagy bármely vezetőtök a magyar nemzet ellen tehessen! Éljetek és tegyetek e szerint! A Szentkorona Eszme útmutatást ad az élet minden területén, hogy mi a teendő! Éljetek vele!

Budaörs, Csíki-dűlő 2017. Jégbontó (Böjtelő) havának 5. napján

Dr. Safáry-Kollár Lajos                                                                                             jogász, közíró

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Korábbi részek: 

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (1. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (2. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (3. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (4. TÉTEL)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (5. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (6. tétel)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (7. tétel)

6 című bejegyzés “A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (8. tétel)” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Kedves Dr. Safáry-Kollár Lajos jogász, közíró – utam során találkoztam ateistákkal is – és érthetően nem tetszik nekik a szentkorona eszme – vagy inkább a megnevezése, kérlek ha tudod – írd le nekem akár privibe is hogy mikor akasztották rá a szent megnevezést, egyáltalán mióta használatos az a szó, hogy szent – a sok közül, ami akkor régen nem is ismertek, nem hogy alkalmazták volna beszédjükben vagy írásaikban!
  Talán szerencsésebb volna nevén nevezni –

  A MAGYAR BEAVATÓ KORONA!

  Miért kérem? Azért mert sok az ateista, vagy annak hiszi magát az agymosó politika eredményeként – valamikor én is azt hittem – szóval ha finoman óvatosan tálaljuk nekik, akkor jelentősen megnő létszámilag azok tábora aki már tudja, hogy csak az eredeti renddel és csak azzal a rendel hozható helyre ez a rém világ! Tisztelettel id. Kiss László

  Kedvelés

  1. László Kiss
   6 perce ·

   ÚGY SZERETNÉM MEGVALÓSÍTANI MÉG ÉLETEMBEN:
   A JÓ EMBER
   Igen a JÓ ember DÍJAT – lenne a legnagyobb és értékesebb elismerés azoknak akik olyat tettek ami felejthetetlen – Nobel díj felett messze fent állna a csúcson! Ma még szentnek nevezett magyarok után és akit még meg sem említ a közvélemény elsőként szeretném át adni a JÓ díját: Rachel Corrie—nek emlékének! aki nem tudja miről van szó itt tájékozódhat:
   A terrorállam a törvények fölött áll: az Izraeli Legfelsőbb Bíróság elutasította Rachel Corrie szüleinek a fellebbezését
   Forrás: https://kuruc.info/r/4/139563/
   A megemlékezés trófeája mellé díj is jár, hisz a nevében is benne van, a díj lehet egy másik álmom, egy elektromos kártya amely soha nem fogy le és azt vásárol rajta amit akar a tulajdonosa vagy birtokosa – ez az un. kívánalmam idézem, magom. a zsebemből soha ne fogyjon ki a pénz—értelem és alkalmazás amire szüksége van arra használja – és ez vonatkozik azokra a mai magyar elsősorban és nem magyar—feltalál-okra is akik komoly feltalálási ötleten dolgoznak!
   Kérdezem megérem még ezt életemben? Meg ha segítitek megvalósítani. Tisztelettel id. Kiss László Kiss

   Kedvelés

  2. Tisztelt Kiss László Úr!
   Köszönöm kérdését, régebben olvastam erről, de nem akartam csuklóból válaszolni, ezért utánamentem, olvastam a kérdésnek. Oly mértékben érdekesnek találtam a kérdéskört, hogy önálló “tétellé” vált. Sorozatom 13. tételében olvashatja kifejtett válaszomat. Hamarosan felkerül a lapra, addig kérem türelmét. Tisztelettel:
   szerző

   Kedvelés

 2. Dr. Safary-Kollar Lajos, –a Szent Korona Eszme ismét alkotmányunkba történő iktatásával, egyetértek! És, a legmesszebbmenőkig támogatom!!!!
  Az 56-os Veteran és Koppányivadék
  Dr. Endrédy Szabó Lajos, Bécsből.

  Kedvelés

 3. Nincs mit moderálni, vagy okoskodni és mellébeszélni! Úgy értsd, ahogyan írtam,
  Ha tetszik az “észt osztogató médiainkvizitoroknak, ha nem!!!

  Kedvelés

 4. Szerintem nincs ateista, ateizmus, ez kitalált fogalom.

  Az emberiség életében, egy dolog van: értelmes, tartalmas életet élni, az emberiség javára.

  Ehhez még hit sem kell, a hangok szólnak. A belső hangok. Mindenkinek szólnak.
  Ha érezzük, felfogjuk értelmét, nem kell mást tennünk, csak érezni, felfogni, támogatni értelmét, vele élni, nevelni.

  A pénznek, vagyonnak az ateizmusnak nincs lelke, ha van, akkor az nem emberi lélek.

  A pénzől, a vagyonról most nem beszélek. Látszólag.

  Az ateizmus az én megfogalmazásom szerint: tagadd meg önmagad, a lelki örökséged.

  Kinek az érdeke, a lelked romhalmazzá változtatása?
  Azé a világé, aki azt szorgalmazza, hogy rabszolgának fogadd el magad. Nem tehetsz semmit. Ez vagy.

  Ez a liberális “forradslom”, a liberalizmus.

  Én is éreztem ezt, 40 – évvel ezelött. A bőréből kibújt nem kontrollált fiatalt. Éreztem, az az élet, ami élek: tartalmatlan; csak a máért, barátokért, haverokért. De lázadtunk, nem fogalmaztuk meg miért.
  Lázadtunk a hajunkért, a rendszer ellen, a rabságunk miatt, …s mert tenagerek voltunk. Lázadtunk a kocsmákban mindenki ellen, de mindenkit megértettünk. Életeket éltünk át tiszta szívvel.

  A világból a liberalizmust ki kell írtani. Minden kultúrára veszélyes.

  Az a hit, amelyben tudatunk lebeg, él, amelyet örököltünk, amelynek minden alapja a Szentkorona, az az életünk.

  Minden Magyarnak a Szentkorona törvényei szerint kell élnie.

  A törvényei bennünk élnek, Magyarokban.

  Atilla

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.