Unió, Unió, Te Csodás! (2. rész) – Elmeállapot elemzés

Mottó: Quem Deus perdere vult, dementat prius
(Publilius Syrus; Ovidius; Szophoklész; Euripidész és valószínűleg még sokan mások.
Ősrégi közmondás, de máig időszerű: Akit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az eszét.)

A férfiak Kölnben is megmutatkozó elférfiatlanodására egy további, figyelemreméltó okot egy hölgy jelölt meg a Nőkovács blogon:

„Lexikont meg lehetne tölteni annak boncolgatásával, miért olyanok a férfiak amilyenek (és persze miért olyanok a nők, amilyenek), ennek társadalmi, történelmi okairól.

Egy szegmenset ragadnék ki ebből, ami véleményem szerint jelentős ok a viselkedések megváltozására.

Ez pedig a csak az anyák által nevelt fiú/férfigeneráció. Az utóbbi évtizedekben rengeteg a válás, szinte mindig az anya neveli tovább a gyerekeket, sok esetben teljesen kizárva az apát, így a férfimintát is az életükből.

Sok esetben – azt gondolom – anyák a fiúgyerekekben egyfajta férfipótlékot is látnak. Nevelik olyanra, amit elvárásaik szerint nem kaptak meg a férfiaktól.

Az elvárásaink pedig nőiesek. Így evidens, hogy kinevelünk elnőiesedett férfigenerációkat.

Én személy szerint „igazi férfi” példákat szinte csak az idősebb férfigenerációban látok, nagy ritkán 1-1 üdítő fiatalabb kivétellel.

Mi nevelünk egy anyuka egyetlen fiacskája, sosem felnövő, sosem felelősséget vállaló, helyettük nőként mindent megoldó férfifélét.”

Még hozzátehetjük, hogy iskolai tanulmányaik során is alig-alig találkoznak férfiemberrel. Nők otthon, óvónénik az óvodában, tanító- és tanárnénik az általános iskolában, tanárnők, és hébe-hóba egy-egy (elnőiesedett?) tanár a középiskolában: Koedukált diákok és szegregált nevelői kar.

Mit lehet elvárni az „egy anyuka egyetlen fiacskája, sosem felnövő, sosem felelősséget vállaló … férfifélétől”? Az igazi, „európai férfitól”? Egyet: elfordítja a fejét, sőt elpucol, ha mellette egy nőt vagy gyereket bántalmaznak és ha teheti, még a tanúskodást is igyekszik megúszni. De úgy látszik, nem idegen tőlük a nők bántalmazása sem. Mert ugyan mi másért vált volna olyan kiemelt témává az utóbbi években a családon belüli erőszak, ha nem ennek a „liberális” férfitípusnak a tömeges megjelenése miatt? Érdekes, hogy ennek ellenére mindig a már gyakorlatilag nem létező, régi férfitípust ostorozzák, amelynek az alapértékei közé tartozott a nőkkel szembeni lovagiasság és az önuralom. Hát nem dementia?

Több évtizede történt. Az egyik gyerekem 7. vagy 8. osztályba járt, amikor – csodák csodája – férfi osztályfőnököt kaptak. Az év eleji szülői értekezleten megkérte a szülőket, hogy mozgassák egy kicsit a gyerekeket és szervezzenek egy-egy kisebb csoport számára gyalogtúrákat. Mivel ez nálunk amúgy is szokásban volt, a gyerekkel közösen megterveztünk egyet. Egyetlen jelentkező sem volt. Év végén, amikor a kezdeményezése teljes kudarcáról beszámolt az osztályfőnök, az egyik „anyuka” felháborodva tette szóvá, hogy mit képzelt a szóban forgó „apuka”, hogy olyan eszméletlen hosszú utat tervezett, amelyre természetesen nem engedhette el felelősséggel a gyerekét. Nyilván a többi szülőnek is hasonló volt a véleménye. A gyalogút hossza 8 km volt. 8 egész kilométer! Elképesztő, ugye? Mondják, milyen felnőtt lesz abból a fiatalból, aki 13-14 éves korában nem bír 8 km-t gyalogolni? Olyan, mint a kölni karneválozók.

Volna ennek az összeurópai jelenségnek – mások mellett – egy elég hatékony ellenszere: a sorozott katonaság. Feltéve, hogy az erőnlét fejlesztése nem hűtött-fűtött tornatermek erőgépeivel történne, mint az amerikai hadsereg esetében, hanem hegyen, völgyön, esőben, sárban, nehéz felszereléssel a hátukon, vagy ásóval, lapáttal az árvízvédelmi töltéseken. Emellett a társadalomelmélettel foglalkozó szakemberek nagy része úgy véli, hogy az igazi demokrácia egyik fontos feltétele a sorozott honvédség is. A mindenki ellen, akár a saját nép ellen is bevethető zsoldos sereg a diktatúrák kelléke. Honvédséget mondtam, a szó valódi értelmében, amelynek hivatása a haza védelme, nem pedig hódító, kalandor akciókban való segédkezés, sok-sok ezer kilométerre a szülőföldtől, amivel a mi zsoldosainknak az európai menekülthullámhoz is sikerült tevőlegesen hozzájárulniuk. (Ezt is köszönhetjük a „szabadság erejének”.) Ha egy nép fiatalsága nem hajlandó még a hazáját sem védeni, az nem fog a mellette bántalmazott nőknek sem a védelmére kelni. (Akik már az Antall kormány idejében figyelemmel kísérték az eseményeket talán még emlékeznek arra, hogy a sorozott hadsereg leghangosabb ellenzői a fideszesek voltak. Lehet, hogy nem is véletlen, hogy pont egy fideszes képviselőről derült ki, hogy, hm, kissé tapintatlanul bánt a feleségével, amely cselekményével hivatalosan is megvalósította a „családon belüli erőszak büntetőjogi tényállását”?) Egyesek szerint ez, tehát a szolidaritásnak és a személyes bátorságnak, a másért való kiállás képességének a kiölése cél. Mert az európai és benne a mi un. liberális politikai osztályunk attól retteg a legjobban, hogy a nép képes lesz a kölcsönös áldozatvállalásra, egymás segítésére. Ezért léptek fel olyan hisztérikusan a Magyar Gárda ellen, amelyet minden erőlködésük ellenére még egy apró szabálysértésen sem tudtak rajtakapni. (kiemelés: Szerk.) Az pedig már minden borzalomnak a teteje volna, hogy az összefogásra képes nép kezébe fegyver is kerüljön. Mikor szegény Kövér megkockáztatta azt a kijelentést, hogy hiba volt a sorozott hadsereg felszámolása, rögtön egységfrontot alkottak már a lehetőséggel szemben is: nehogy már őket is elsöpörje egy új 56., ha „arra méltatlanok” is fegyverhez jutnának. Ahogy Kádár is huligánoknak nevezte azokat, akiket most a mai politikai csőcselék álszentül forradalmároknak nevez, miközben még a gondolatától is reszket annak, hogy a népnek, azaz a „méltatlanoknak” (korábban huligánoknak) módja legyen az akaratát forradalommal, azaz „nem szigorúan törvényes keretek között”, tehát nem az általuk diktált feltételekkel, hanem erővel érvényesíteni az elnyomó, újbeszélül erőszakmonopolista hatalommal szemben. Ezért zengik az imamalmok egyhangú folytonosságával: „Csak szigorúan a törvényes keretek között, csak szigorúan a törvényes keretek között, csak szigorúan a …”, mert a felforgatókra, a „rendszer ellenségeire” lesújt a proletáriátus, bocsánat, az állami erőszakmonopólium vasökle. Mint Rákosi alatt. De hát hogyan is lehetne most forradalomról szó, mikor a legtökéletesebb demokráciában élünk? Mint Rákosi alatt. Amikor nem csak demokrácia volt, hanem egyenesen „népi” demokrácia! Akkor is azt mondták, amit ma, hogy sincs semmiféle igény bárminemű erőszakos változtatásra, ugye, elvtársak, hiszen a nép az úr! Akkor változtatni csak a „nép ellenségei” akartak, ma pedig a demokrácia ellenségei. (kiemelés: Szerk.) Rákosi és Kádár javára írható, hogy ők még nem féltek a néptől annyira, mint ez a mai politikai horda, ezért akkor még volt sorozott hadsereg. Ők még nem féltek attól, hogy mi lesz, ha a „méltatlanok” kezébe fegyver kerül. Az persze kérdés, hogy manapság milyen honvédséget lehetne létrehozni az „egy anyuka egyetlen fiacskája, sosem felnövő, sosem felelősséget vállaló … férfifélékből”, akik nem bírnak 8 km-t gyalogolni.

Mondják, nem dementia?

Megboldogult Fekete Gyulától hallottam a fenti jelenségek összefoglaló megnevezésére az „ifjúság szellemi, lelki ivartalanítása” kifejezést. Ez az aczéli program azóta is megy ezerrel. Ezért mondhatta a muszlim dervis, hogy „az európai férfiak már nem férfiak”.

D. M.

Folytatjuk…

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Előző részek: Unió, Unió, Te Csodás! (1. rész) – Elmeállapot elemzés

11 című bejegyzés “Unió, Unió, Te Csodás! (2. rész) – Elmeállapot elemzés” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Úgy ám! Tökéletes meglátás. A legtöbb nő – tisztelet a kivételnek – valóban férfipótlékot lát a fiában, nem engedi saját életét élni, mert a nő a nő legnagyobb ellensége. Mosolyogva, halkan, kegyes vagy vad hazugsággal félrevezetik fiúgyermeküket saját kényelmük, biztonságos életvitelük miatt, miközben az önfeláldozó szerepében tetszeleg a hozzájuk hasonlók előtt.

  Kedvelés

  1. Végre egy nő aki hajlandó kimondani az igazságot ebben a témában.
   H.B.

   Kedvelés

 2. Kérdezhető a cikk írójától: hol maradt a megoldások fennkölt hangoztatása?

  Miként itt is kézzel fogható, illetve nézhető a monitoron, ha egy értelmiség megél abból, hogyha csak a hibákat tudja ostorozni, de nem képes cselekvő életprogramot felvázolni, annak az a vége, amiről lényegében a fenti írás is szól.
  A káros és túlfejlett emberi gradáció teljes megsemmisülése!

  Kedvelés

 3. ELDOBOM AZ AGYAMAT! MIT HADOVÁLSZ NEKEM ITT ÖSSZE VISSZA A VALÓDI OKOT MELLŐZVE!
  TUDD AKKOR RÉGEN ABBAN A BIRODALOMBAN A HUN AZAZ A MAGYAR HARCOSOK TÁVOL VOLTAK ÉVEKIG ÉS AZ ANYÁK NEVELTÉK AZ UTÁN PÓTLÁST – SZINTÉN NAGY HARCOSOKAT! SIMÁN MŰKÖDÖTT – SŐT MÉG KÖLCSÖNBE IS ADTUK HASARCOSAINKAT!
  MA EZ NEM ÍGY VAN – VALÓBAN, MERT MERT AMIBEN NEVELKEDNEK ANYÁM ASSZONY KATONÁJÁNAK NEVELI A HALÁLOS ELLENSÉG KULTÚRÁJA ŐKET!

  ÉRTED?

  Kedvelés

 4. “olyanok a férfiak,amilyenek,
  Engedtessék meghallgatni a “másik fél is. Ha a szülők elválnak,és az anyánál(?) marad a Gyerek,az anya a gyerekében az elvált,elment férjet látja. Minduntalan eszébe jut a férje,annak szavai,tettei amikor a gyerekére néz,képtelen elvonatkoztatni tőle. Szegény Anyám is anno. Aztán a Fiam anyja is, “olyan vagy ,mint az apád,ha néha néha találkoztak,mert kiskora óta(6 éves) én neveltem,mert az anyja “élni akart még. Az anya(?) annak rendje,módja szerint rányomja a gyerekére a saját nyomorúságát,a férfi iránt érzett utálatát. Ebben a légkörben fejlődjön ki benne a férfi minta? Az sem igaz,hogy a fiatalok nem akarnak edzeni,sok fiatalt edzettem anno a “seregben is,ahol a haza(?) védelmére szakosodott tisztek,tiszthelyettesek, csak rombolni tudtak a fiatal emberke férfiúi önbecsülésén,önérzetén. Ezek a hivatásos állománynak nevezett söpredék,akik az alkoholon,a csicskáztatáson kívül nem sok mindenhez értettek,halálos bűn volt az erre esetleg fogékony fiatal férfiemberkét rábízni. Maradandó nyomot hagyott bennem,amikor a szolgálatvezetőt a már elviselhetetlen sok aljassága után,agyonvertem . Ezt hiányolják sokan vissza? Inkább azt a Sok Életet kellene visszakapni ,amit feleslegesen ott dobtak el,amikor saját maguk ellen fordították a fegyverüket. Aztán lehet folytatni a sort az élelmiszerek ösztrogén hormonnal való dúsításán,ami a tesztoszteron legnagyobb ellensége. Nem véletlen(?),hogy az elmúlt húsz év alatt közel 30 % -al csökkent a fiatalok hormonszintje. Meglehet nézni a mai fiatalokat,mitől olyan “nőiesek.Természetesen a tesztoszteron befolyásolja az agyban lévő szerotonin,dopamin,noradrenalin szintet,ami befolyással bír,a viselkedésre(!!) Ha egy bikában teng a tesztoszteron azt nem lehet igába fogni, mint ahogy a férfit sem, ahhoz előbb ki kell(?) herélni. Ez folyik ma a fiatalok között is,csak többnyire a mű kajákkal, “gyógyszerekkel, és egyéb államilag támogatott szeméttel. 100.000 bruttóból mire jut 2 embernek,mert,hogy Normális kajára nem ,az biztos. A hatalomnak nem kellenek a lázadó Férfiemberek,mert ereje teljében lévő elsöpörné ezt a fertőt. Hazaszeretet? ” harcolni azért lehet, akit szeretünk,szeretni azt lehet,akit tisztelünk,tisztelni azt,akit legalább ismerünk. Mit kap,kapott a fiatal Emberke a hatalomtól? Be kell menni egy középiskolába,aztán megkérdezni a diákokat! De az már nem érdekel SENKIT !

  Kedvelés

 5. Kedves Anna!
  Ez a tuti!
  ” Ha egy szobában egyedül vagyok,akkor ember vagyok, ha bejön hozzám egy nő, akkor férfi is vagyok. De csak annyira vagyok férfi,mint amennyire ő nő.

  Kedvelés

  1. Kedves Feri!
   Én pedig annak örülök a meleg szobában ülve, hogy hátam mögött a hólapátolás – félóráig. 🙂

   Kedvelés

 6. Javaslom, keressünk rá: “só mérgezés”. Itt a NIF-en volt róla szó többször, Papp Lajos szívsebész is beszélt róla. A legteljesebb anyag Tejfalussy András honlapján található. Már a 90-es évektől fogva csinálják, hogy a NaCl mellé KCl-ot kevernek, aminek több káros hatása közül az egyik, hogy férfiaknál magtalanságot okoz. Ez van amögött is, hogy fiatalok focimeccsen összeesnek és meghalnak. Tartósan magas vérnyomást is okoz, ami további kitűnő bevételt biztosít a gyógyszergyáraknak. Az számomra kérdés, hogy ezt a sómérgzést hogyan lehet katonás neveléssel ellensúlyozni. Inkább fel kéne ismerni, hogy így járunk, ha gonosztevők kezébe szavazzuk a sorsunkat.

  Kedvelés

 7. Sok igazság vasn az írásban, ám nem a teljes igazság, hanem kiragadott, mindhatnám “előítéletes” megközelítés. Az anyukák ilyenek, a férfiak olyanok. Valóban vannak ilyenek is, de nem mindenki. A Felszállott a páva műsorban igazi kisleányok és igazi kisfiúk voltak.
  Igaza van annak, aki a megoldás felvetésének hiányát kári számon.
  Hozzászólások tömegében csak siránkozások vannak,legyen szó bármilyen társadalmi, szociológiai, vagy egészségügyxi témáról.
  Mindenki képes a saját maga pici kis ökoszisztémáját alakítani, becsületességgel, felelőségvállalással, türelemmel, és másokra való figyeléssel. Csak ilyen egyszerű dolog, hogyha egy kisgyermek integet a buszon, akkor visszaintünk, ez a társas életere készíti fel, ha nem ordítjuk le a pénztárost, hogy lassú, talán súlyos problémái vannak az életében,ha nem savanxú és kelletlen arccal fordulunk valaki felé, Ha nem ugrunk a provokációra, türelem és higgadt nyugalom, erkölcsi tartás, és önkritika, nem könnyű ezeket gyakorolni, vannak talán, akik sohasem gyakorolták, de mindig el lehet kezdeni. A politikai pártokhoz pedig az alapvető erkölcsi norma alapján kell, kellene viszonyulni, mennyirer felel meg ennek, és így tovább.

  Sokkal könnyebb valamit elrontani, mint kijavítani, sajnos ez igaz, de lehet kísérletezni a javítással, rajtunk múlik

  Kedvelés

  1. JANCSÓ TIBOR akkor kezdjük el én már kísérletezem az oldalakon ilyen és olyan is:
   László Kiss
   13 perce ·

   hÉT FŐ – ÚJ NAP – ÚJ HÉT – ÚJ REMÉNYEK – FRISS ÍRÁSAIM:

   X- AKTÁK 10.ÉVAD ELSŐ RÉSZ
   László Kiss Az élettapasztalatom azt mondatja velem, hogy bármennyire hihetetlen minden amit tálalnak nekünk – komolyan kell vennünk! Mert ma már tudjuk, hogy például nyíltan cselekszi- régen a rádióba köz rádióban a meteorológiai jelentésbe meg stb. rovatba bele csempézve – ma úgy tűnik filmjeikbe! Láttam talán az összes x akták filmjét – pont ezért a felismerésemért! két friss írásom van – amiből viszont neked kell kihámoznod a valóságot mert ez meg neked szól – azaz nekünk magyaroknak: 1. egyött de kivel és hogyan – 2. nacionalista popolusta

   László Kiss megosztott egy hivatkozást.
   2016. december 9., 18:12 · Bázakerettye
   Ehhez mit szóltok?
   “…A nacionalista populisták világszerte tapasztalható előretörésének időszakában nem szabad naivnak lennie a liberális demokratáknak. Alkotmányos forradalommal kell felszámolni az alkotmányellenesen kormányzó, illiberális Orbán-rezsimet, és ennek részeként hivatalból meneszteni kell a rendszerváltás pillanatában a testület tagjait….”
   A többit itt olvashatjátok:

   Szigetvári Viktor: A puccsista Alkotmánybíróság | Együtt
   Alkotmányos forradalommal kell felszámolni az alkotmányellenesen kormányzó, illiberális Orbán-rezsimet. A puccsista Alkotmánybíróság Méltánytalanul kevés visszhangot kapott az Alkotmánybíróság legutóbbi határozatának lényeges,…
   egyuttpart.hu

   TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
   HozzászólásMegosztom
   22 Mihály Tabányi és további 21 ember
   12 megosztás
   Hozzászólások
   További 9 hozzászólás

   László Kiss MOST AKKOR LEHET BÉKÉSEN VAGY NEM LEHET! Olvasd: Orbán Viktor kormányát békés úton nem lehet leváltani? http://www.balrad.com/2016/12/30/mindenki-a-zsebben/

   MINDENKI A ZSEBBEN!
   Orbán Viktor kormányát békés úton nem lehet leváltani? Ahol a kormányzat leválthatatlan, azaz bebetonozta…
   balrad.com

   Tetszik · Válasz · Előnézet eltávolítása · 2016. december 31., 6:59

   Károly József Együtt. De kivel? Na húzzanak.
   Tetszik · Válasz · 2016. december 31., 11:30

   László Kiss Károly József a valódi magyar néppel – miután szét szecskázták ezer felé a népet – az ezeréves trükkel – oszd meg és uralkodj” úgy nekünk le kell győznünk ezt a berögződöttséget, amit az eszmék forradalmának végének – eredménye hoz el számunkra – nehéz munka – egyik ilyen megvezetett oldalra írtam a bal-radra – KÁDÁR NÉPE ÉBREDJ x. alatt – addig eljutottak, hogy rájöttek, hogy a vezetőik a féreg mocsok úgy írták érdek kommunisták, kisztitkárok. stb. – de sajnálatos módon továbbra is van aki azt írja az igaz magyar komministákkal lehet rendszert váltani! – én ezt nem vitatom, de először váljon magyarrá eszmeileg – és ne internacionalista ésszel gondolkodjon ha patrióta ésszel – eben az írásomban sok az idegen szó, így írásom alatt leírom magyarul is: 1. patrióta= hazafi, népéhez hű , érte áldozatokat is vállaló ember 2. internacionalista= nemzetközi 3. a kommunista= legszívesebben egy orosz író leírt élet tapasztalatát írnám le, leírom majd azt is, de először amit a könyv ír róla az idegenszavak szótára: a kommunista párt tagja, a marxizmus-leninizmus híve,…” és akkor az élettapasztalat először az orosz íróé- és az enyém:
   Tetszik · Válasz · 8 perce

   László Kiss Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin a kommunistákról | PRO PATRIA
   2006. márc. 25. … “A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük …” ha érdekel itt olvashatod tovább: https://magyar.wordpress.com/…/alekszandr-iszajevics…/ és az enyém véleménye – helyt adok élettapasztalataim okán az orosz írónak – semmit de semmit nem változtak a végeredményük tekintetében csak a módszereik finomul – ami rosszabb mert a lassú halált okozták nekünk – meg stb. id. Kiss László Kiss

   A NACIONALISTA POPOLUSTA

   „…„Populista” alatt általában olyan politikusokat és politikai erőket értünk, amelyek a tömegek hangulati manipulálásával, megtévesztésével, felelőtlen gazdasági ígéretekkel, a korábbi elitek torzító kritikájával, esetleg nacionalista vagy rasszista szólamokkal igyekeznek maguk mögé állítani az embereket….”
   INNEN idéztem: http://szabadnefeledd.hu/2016/12/14/hagyjuk-mar-populizmust/

   A nacionalizmus a nemzetek kialakulásának, a nemzetté válás folyamatának ideológiája.
   Legfontosabb jellemvonása a nemzet fogalmának előtérbe helyezése, az a nézet, hogy a nemzeti azonosság (nemzeti identitás) az emberi élet alapvető értéke, amely szélsőséges esetekben megelőz minden más szűkebb és tágabb csoporthoz (például társadalmi osztály, párt, vallás) való tartozást, kötődést. A nemzetet a területi egység, a közös nyelv, kultúra, értékrend és szokások, a közös mítoszok és történelem, valamint mindezek tudata jellemzi.
   A nacionalizmus gyakran a nemzet és állam egységéből indul ki, azt hirdeti, hogy a nemzetet a teljes szuverenitás joga illeti meg. A nacionalizmus kiindulópontja, hogy mindenkinek van nemzetisége, a politikai közösség, a nemzetállam pedig ezen az alapon nyugszik.
   Minden nemzetnek megvannak az úgynevezett „referencianemzetei”, tehát azok a nemzetek (általában a szomszédai), amelyekhez méri, amelyekkel összehasonlítja magát (a magyaroknak például a románok vagy az osztrákok, a szlovákoknak a magyarok és a csehek, a lengyeleknek az ukránok stb.)
   A nacionalizmus a főleg liberálisok és neoliberálisok által egyik legtöbbet vitatott politikai nézetrendszer.
   Ezt meg innen: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nacionalizmus

   Megjegyzem 2017-01-09-én 6:30 óra kor, hogy az én idegenszavak szótáram ami régi az akkori eszmének megfelelően fogalmazza – de oda lopja és megjegyzi benne, hogy az igazi a valódi hű hazafi az a PATRIÓTA ÉS NEM A NACIONALISTA!
   A mai kor eszméje hadovál nem írja oda a vikipédia sem, ki a valódi hű hazafi –
   EMLÉKEZTETŐ:
   . patrióta= hazafi, népéhez hű , érte áldozatokat is vállaló ember

   Kedvelés

  2. Tisztelt Jancsó Tibor!
   Őszintén megtisztelt azzal a megállapításával, hogy “az írásban sok igazság van”. Én ezt, ha igaz, s remélem, hogy igaz, sikerként élem meg. A “teljes igazság” megfogalmazására még álmomban sem mernék gondolni, nemhogy ébren. De nem is ezért válaszolok Önnek, hanem azért, amit a “Felszállott a páva” versenyzőiről írt. Amikor őket nézem, a szíven megtelik reménnyel, pedig én már nem nagyon fogom megérni, hogy ők felnőjenek. Abban bízom, hogy egyre többen fogják követni a példájukat, nem csak a művészetekben, hanem a hétköznapi szakmákban is. Ha tudná, hány tiszteletre méltó szakmunkással találkoztam életemben, talán el sem hinné. Emberileg és szakmailag is azok voltak. Most is vannak ilyenek, és bármennyire züllik is el a világ, mindig lesznek. A kérdés mindig az, hogy a társadalom mekkora hányadát alkotják. Sajnos, most nagyon kisebbségben vannak. De én remélem, hogy e téren is “lesz még csillagforduló”.
   Az mondja, hogy amiről írok, az “kiragadott, mondhatnám “előítéletes” megközelítés”. Hát hogyne volna az, mikor a demens társadalmi jelenségeket ragadom ki. Ez tárgyam velejárója. Arra gondoltam, hogy talán nem ártalmas ezeket is – legalább néhány “kiragadott” példa alapján – végiggondolni.
   Tisztelettel,
   D.M.

   Kedvelés

Hozzászólások lezárva.