Kiállunk magyarságunk mellett ?

Diák koromban, mivel ukrán iskolában kényszerültem tanulni, minden olvasmányt, amit meglehetett szerezni magyar nyelven, elolvastam.  Még a kötelező Solohov, Tolsztoj, Sevcsenkót is. Jókai, Gárdonyi, és több magyar író mellett, akiket csodáltam, meg voltam győződve, hogy például, May KÁROLY(Kárl Mej),Verne GYULA(Zsül Vern) is magyar írók voltak.

Milyen büszke voltam rájuk !!!

Azon is eltűnődtem, hogy van nekünk egy Engels FRIGYESünk.  Hisz nem annyira a vezeték nevéről (amit nagy előszeretettel magyarosítva írjunk, ejtünk ki), hanem többnyire az utónévről tudható meg az illető nemzetisége.  KOVÁCS: Miklós – magyar, de – Mikola  ukrán -, Nyikoláj  orosz, – Mikulás  cseh, szlovák, – Nick, Nikej stb…

Ráadásul Magyarország is megfosztott sokakat a magyar nevüktől, mert a hazatelepült külhoniaknak csak az ukránosított nevüket fogadják el. Így maradt például VARGA György Varga Jurijnak,   a nejem Kövér Zofya (lengyel) helyett  KEVER Zsófia lett (pedig magyaráztuk a bürokratáinknak, hogy semmit sem kever, de inkább az ukroknak hittek) Szerényi és Szörényi, mind a kettő Szerenyi, s így egy nemzedéket mi is töröltünk.  Nehogy az ukrok, akiknek nagy előszeretettel behízelgünk, (s azok válaszul lenéznek bennünket, mert a túlzottan kedveskedőket senki sem becsüli: inkább gyengéknek vélik), rossz néven vegyék, hogy mi merjük “eltorzítani” az általuk kiosztott neveket.

A magyarországi bürokrácia megfosztott engem édestestvéreimtől. Különböző időben, különböző országokban születtünk és esküszöm, hogy egy és ugyanaz apától és anyától,  de végre, mikor visszakaptuk magyarországi polgárságunkat, személyi igazolványunk szerint nem vagyunk testvérek: az édesanyánk neve egyikünknél – Álzsbeta Koválcsiková, a másiknál – Jelizavetta  Koválycsik, a harmadiknál Kovalcsik Erzsébet…

Érdekes mód, sok Kárpátaljai magyar elfogadja, hogy a tisztességes MAGYAR nevét, amire őt megkeresztelték, ukránra fordítsák.  Így találkozunk színtiszta magyar Szvetlanákkal (néhai Hajnalka) Havrilókkal (néhai Gábor) Brenzovics Vaszillal László helyet. Természetesnek találják, hiszen  a magyarok is magyarra fordítják a  más nemzetiségiek nevét.

Igen ám, de Kárpátalján ott van a bibi, hogy amikor igyekszünk határozottan kiállni (már, aki mer) a magyarságunk mellett, a befolyásos ukrán nácik nem veszik komolyan igényeinket, mert hogy arra a néhány ezer magyarra  nem érdemes annyi figyelmet és energiát pazarolni. Az érvük: tessék megnézni a személyi igazolványait (paszportokat). Alig akad köztük magyar .(Ezt hangoztatta annak idején a SzU: nincs is bizonyiték, hogy Zákárpáttyán  számot tevő magyar él) Sőt – a parlamentben is a magyarokat egy ukrán családi és  utónevű személy képviseli…

Próbáltam előállni azzal, hogy adjunk be egy javaslatot,  mivel a mi nyelvünkben kétszer több magánhangzó van mint az ukránban, ezért eltorzulnak egyes  családi nevek,így  az ukrán személyi igazolványokban tüntessék fel magyar nyelven is a magyarok nevét, mármint, aki igényli. Sajnos  egy fórum (magyarságunkat képviselő szervezet) sem fogadta ezt el. Pedig  erre  van sok nemzetközi példa. A magyar nyelvű sajtó sem publikálta a javaslatomat.  Érvük: fölösleges próbálkozás, ne  követelőzzünk. Talán nem ismerik a szólást:  csak AKI MER – AZ  NYER.

v. Kövér  György, Ungvár – Záhony

UI. A honositással kapcsolatban sok földim elégedetlenkedett  a kormányhivatalnokok merevsége, közömbössége miatt. Ez ugyancsak bizonyitja  egyes tisztviselők alulképzettségét, azt, hogy nem a megfelelő kvalifikáció, hanem haveri alapon lettek a kinevezve…  (k.gy.)

Nemzeti internetFigyelő (NIF)

 

Reklámok

6 című bejegyzés “Kiállunk magyarságunk mellett ?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. szegény kárpátaljai testvéreink. Vagy másfél éve a közösségük kérte a magyar kormányt, hogy egy közösségi jogot eszközöljenek ki számukra Kievtol. Bp erre süket fülekkel válaszolt. A kérdés nem az, hogy a kárpátaljai magyarok fenn tudják-e tartani anyanyelvüket, hanem az, hogy Bp ezt miért nem érti meg !?

  ilyen történelmi lehetoség a kárpátaljai magyar közösségnek soha sem volt, mint amióta az orosz-ukrán civódás, a nyugatra-való nyitás Kievet
  legyengítette. Orbánéknak ezt nem kihasználni nem hiba, hanem bun !!!
  a legpofátlanabb dolog az, amikor az egy magáty nemzetinek valló …,
  egy aki a pártja zászlmajára kituzte azt, hogy az ún. HK-i magyarok
  jogait védi …. és HAZUDIK !!!!!!!!!!

  a baloldali, a komcsi fiókák, hazudósok …. NEM annyira bunösek, mint a Fidesz-esek ebben !!!!!!!!! Soha az egy Qurcsány (a krónikus hazudozásain lebukott) nem igért semmit ezeknek … és úgy is tett. Végül is NEM Fecó, hanem Viki az igazi hazudó !!!
  szeretettel (és nagyon-nagyon mérgesen)

  Kedvelés

 2. Tisztelt Nagy Lajos Úr, teljesen igazsága vagyon!
  Ma már írtam itt egy hozzászólásban, hogy döbbenetemre a kormányfő bejelentette a reggeli rádióadásban, hogy eltörölte a vízumkényszert az ukránoknak. Valóban történelmi bűnt követ el a fidesz, mert csak abban az esetben kellett volna ezt megigérnie, ha az ukrán fasiszták végre felhagynak a nemzetiségek elnyomásával, különös tekintettel a kárpátaljai magyarok helyzetére. Itt a Nemzeti Internet Figyelőn olvastam, egy cikkben, hogy neonáci ukránokat képeztek ki az amerikaiak. Egy ilyen rendszert és egy ilyen aljas ukrán kormányt, hogyan támogathat a mai “nemzeti” kormány? Jó kérdés, nem tudom a választ reá.
  A Kossuth adón van a határok nélkül című műsor, ott legalább kendőzetlenül beszélnek a határainkon túlra szakított magyarság helyzetéről. Úgy látszik a kormány nem hallgatja a saját adóját.
  De mit is várjak én egy olyan kormánytól, amely egy rendeletben előírja, hogy a két legmocskosabb kereskedelmi csatornának a TV2-nek és az RTL-nek joga van pénzt követelni a kábelszolgáltatóktól, akik persze kiküldik nekem a csekket, hogy én fizessem ezt a két méltatlan és élősködő TV-t.
  Ma lemondtam a TV előfizetésem, némi huzavonával, gyomorfájdítóan idegesítő bürokráciával, de végül is sikeresen. Ez sérti a szabadságjogaimat, mert vagy fizetek, vagy lemondom a szolgáltatást. Egy ilyen kormány mért is törődne a külhoniak bajaival, amikor az sokalta nagyobb odafigyelést érdemelne.
  Keserűen látom, hogy nincs párt, akire szavazhatnék, hogy külső és belső jólétünket biztosítsa. Az állampolgársági törvényt a Jobbik meg sem szavazta. Milyen szánalmas védekezés, hogy elfelejtették,hogy mikor van a szavazás.
  Talán csak a vallási segélyszervezetek törődnek igazán az elszakított nemzet részekkel.

  Kedvelés

 3. Pedig azt a javaslatot csak be kellene nyujtani, de olyan szermélyhez, csoporthoz, aki tudja, érti , s képes is lenne ezen a borzalmas helyzeten változtatni. Akinek ebbéli, megfelelő kapcsolatai vannak, szíveskedjék segíteni vitéz Kövér Györgyéket.

  Kedvelés

 4. az irásom arrol is szól, hogy
  tartsuk meg magyarhangzásúaknak nevünket, ne angolositsuk , amerikaitsuk, vállaljuk a gyönyőrű, jó hangzásu szintiszta magyar eredetű neveket, amelyeket nem lehet kőlföldiesiteni, ill. az idegen eredetű nevek magyarositott változatait. Ezek a külföldi fülnek pont olyan hangzatosak, mint egyes magyaroknak a Nyik, Dzson, Ricsárd, Tom, Patricia stb.A nem szokványos elcsépelt hangzásu Magyar nevek annál inkább felkeltik az idegenekben irántunk a figyelmüket, érdeklődésüket, tiszteletüket . Bár hangoztatjuk európaiságunkat, azért ne hajbókoljunk előtte.
  Mellesleg, az utóbbi időkben, az ukrán törvény lehetővé teszi kivételesen olyan névre is keresztelni a gyermeket, ami nincs a hivatalos névjegyzékben . ill. magyarra módositani. Ez esetben külön kérelmi ivet kell kitölteni, azzal az indoklással, hogy mivel magyar , hát magyar nevet igényel az illető. Örvendető, hogy mind többen nem félnek kiállni magyarságuk mellett, gyakrabban jelennek meg CSABÁK, GYŐZŐK, ELŐDÖK, RÉKÁK, EMESÉK, HAJNALKÁK…

  Kedvelés

 5. Üdv Mindenkinek!
  Hát én bizony rávertem az ablakot a kisvárdai okmányirodásra,mikor megláttam,hogy Ungvár helyett Uzsgorodot írt a személyi igazolványomba.Ki is javította azonnal!
  Ez is bizonyíték arra,hogy ha hagyjuk magunkat bármit megtesznek velünk!
  Honosításomkor engem is Ignac-nak akartak írni Ignácz helyett.
  Bizony csak Nagyapám 1887-es keresztlevele mentett meg,külön utánjárással!
  Bezzeg Medgyessy -t az letudták írni!
  v.Kövér Györgynek köszönöm a témában leírtkat,hisz én is szembesültem a problémával.
  Én már csak JÉZUS KRISZTUS-ban és Putyinban bízok!!!
  Ölelek minden keresztény MAGYRT !

  Kedvelés

 6. Soha ne adjuk fel nemzeti identitásunkat! – a megszállók legkisebb próbálkozását sem szabad szó nélkül hagyni.
  H.B.

  “Ősi magyar neveket tilt az MTA – avagy a magyar nyelv (h)éber őrei

  Ellátogattam a http://magyarnevek.hu/ honlapra, ahol ősi, magyar eredetű keresztnevek vannak összegyűjtve (online magyar utónévkönyv) A leány- és fiúnevek listájában aláhúzással jelölik az anyakönyvezhető neveket.

  Nagyon sok, BIZONYÍTHATÓAN ősi magyar nevet azonban nem lehet anyakönyveztetni!

  Így, ma, Magyarországon, az anyakönyvi hivatal visszadobja a következő neveket: (hogy csak a kirívó eseteket említsem)

  -Nem adhatod Koppány (árván maradt) fiainak a nevét saját fiadnak: Babócsa vagy Berzence. (Berzence és Babócsa állt bosszút Szent István fián,Imrén apjuk halála miatt. )
  -Álmos dédapjának Anonymus szerinti neve szintén tiltott (Ed)
  -Nem adhatod Árpád vezér legidősebb fiának a nevét (Irnek)
  -Álmos fejedelem testvérének a nevét sem.
  -Nem adhatod Emese férjének a nevét sem… (Ügyek)
  -Nem adhatod a Hunor és Magor monda szerinti édesanyjának a nevét
  -Koppány egyik feleségének nevét
  -… ahogy Atilla hun fejedelem fiának a feleségéről sem nevezheted el lányodat (Zsejke)

  Magyar Édesanyák és Édesapák!

  Az újszülött magyar gyermek ősmagyar
  eredetű neve
  hirdesse büszkén,
  hogy a Kárpát-medencében olyan nép él,
  mely múltjához, áldott ősei emlékéhez és
  önmagához hű marad,
  mind e világ végezetéig!
  A magyar név: hit és színvallás,
  kegyelet a nemzeti múlt iránt
  és zálog népünk fennmaradására!

  „A magyar nép nem csak egy nemzet a földi nemzetek sorában, hanem ő az emberiség „magva” és a fő teherviselője annak hitének és moráljának, ezáltal már érthető, hogy a megtestesült Gonosz céltáblája és örökös ellenfele is itt a Kárpát-medencében, a Földanya Kebelében!”

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.