A Nemzeti Jogvédő Szolgálat a népszavazásról: az EU diktátumával szembeni ellenállási jogot gyakorolhatjuk a nem szavazattal

dugovicstitusz1A Nemzeti Jogvédő Szolgálat szerint jogsértések sorozatán, a menedékjoggal való tudatos visszaélésen, szervezett bűnözés keretében virágzó embercsempészésen alapuló, az európai civilizációt és hazánkat is fenyegető tömeges bevándoroltatás miatt nemzetünk jogos védelmi helyzetben van, ezért az október 2-i népszavazáson való részvétel és kötelező migránstelepítés elleni állásfoglalás (nem szavazat leadása) nemzeti ügy és hazafias kötelesség.

Szervezetünk – ahogy azt a 2002-2010 közötti tömeges szabadságjogi jogsértések, önkényes bebörtönzések, szemkilövések idején tette és azóta is teszi – a nemzeti jogvédelem eszközeivel lép fel a határon innen és túli magyarok jogainak védelmezése érdekében.

“Bevándorlási válsághelyzet, a magyaroknak is vannak jogai” c. tavaly szeptemberi közleményünkben (http://nja.hu/hirek/friss-hirek/bevandorlasi-valsaghelyzet-a-magyaroknak-is-vannak-jogai.jog) egyértelműen kiálltunk a hazánkat fenyegető illegális bevándorlás ellen, határaink védelme mellett és jogvédelmet ajánlottunk fel jogsértett magyaroknak, majd sikerrel védtünk több hazafit, akiket az illegális bevándorlók elleni jogos védelemről szervezése miatt eljárás alá vontak. Tavaly decemberben pedig ”Menekültjog és a migráció időszerű kérdései az Európai Unióban” címmel tényfeltáró és a nemzeti önvédelem szempontjait bemutató nemzetközi konferenciát tartottunk (http://nja.hu/hirek/videok-es-kepek/amit-europa-nepei-elott-elhallgatnak.jog).

Akkor is kimondtuk, ahogy most is: a bevándorláshoz való jog nem alapvető emberi jog. A magukat a nemzetköz joggal ellentétesen menekültnek állító, többnyire álcázott gazdasági bevándorló százezrek humanitárius igényei nem csonkíthatják és semmisíthetik meg Magyarország államalkotó közösségeinek és egyéneinek alapvető emberi jogait, így a szabad mozgáshoz, személyes biztonsághoz és szabadsághoz, egészséghez és szociális biztonsághoz való jogot és a közösségi léthez, megmaradáshoz való jogot. A magyaroknak is vannak emberi jogai, amelyek a tömeges betelepítéssel sérülnének és ezt a liberális „jogvédők” tudatosan elhallgatják !

Hazánkban tavaly megtapasztalhattuk a déli határok indokolt, bár késedelmes lezárása előtt, hogy milyen a tömeges migráció. A célországként leginkább érintett, legyengített nyugat-európai államokban pedig félelmetesen felgyorsult az őshonos európai népek térvesztése.

A nemzeti önvédelem gyakorlását sem az Európai Unió, sem pedig a nemzeti érdekeinket pártpolitikai önzés alá rendelő játszmák nem akadályozhatják meg. Bár az október 2-i népszavazás önmagában még nem alkalmas eszköz hazánk megvédésére, de a nemzeti ellenállási jogon alapuló olyan kivételes és közvetlen népakarat kinyilvánítási lehetőség, amely a hatása az egész európai történelem alakulására kihathat. Elutasító döntés nyomán az Alaptörvényben szükséges rögzíteni a betelepítési tilalmat megszorítás nélkül és ennek jegyében kell a kormányzatnak megakadályoznia minden betelepítést célzó uniós törekvést.

Minden egyes nem szavazat erősítheti az őshonos európai nemzeti közösségekhez tartozó, jövőjük miatt joggal aggódó polgárok egyre szélesebb körű ellenállását az európai nemzetek felszámolását egyre leplezetlenebbül célzó, az EU intézményei mögé bújt háttérerők törekvéseivel szemben. Dominóhatást gyakorolhatunk a döntésünkkel: sorozatban utasíthatják el a tagállamok az európai hagyományokat és jogrendet nem tisztelő, lényegében megszállást végrehajtó idegen tömegek betelepítését, ez pedig fordulatot hozhat nemzeti szuverenitást védő európai küzdelemben, végső soron elősegítheti az említett háttérerők és az európai embereket eláruló bábfiguráik szükséges bukását. Meg kell szervezni az európai népek olyan összefogását, amellyel meg lehet menteni és meg lehet védeni Európát olyannak, amilyennek megálmodták őseink és amelyért annyi áldozatot hoztak.

Tény, hogy a népszavazási kérdés feleslegesen az Országgyűlés számára döntési jogot tart fent a hazánkba betelepíteni kívánt illegális bevándorlók kérdésében, dacára annak, hogy e körben a közvetlen népakarat által hozandó döntés mindenki számára kötelező. Az elutasító válaszok minél nagyobb száma viszont éppen azt zárhatja ki, hogy ezzel ellentétes döntést bármikor is legitim módon hozzon az Országgyűlés.

Ne higgyünk az anarchista-liberális, álbaloldali és áljogvédő megtévesztéseknek: az Európai Unióban léteznek kötelező migráns betelepítést előíró szabályok, sőt ezek egyre szélesebb körűvé tételén évek óta kitartóan dolgoznak az EU intézményei, ahelyett, hogy az őshonos európai polgárok emberhez méltó életét és gyarapodását mozdítanák elő, illetve csökkentenék a jelentős regionális fejlettségi és életszínvonalbeli különbségeket, a hazánkat is sújtó belső gyarmatosítást felszámolnák.

Tény, hogy az Európai Unió Tanácsa által 2015. szeptember 14-én, majd 22-én a szubszidiaritás elvét sértő módon elfogadott (EU) 2015/1523 és (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok arra kötelezik a tagállamokat, hogy meghatározott kvóta alapján vegyenek át Olaszországból és Görögországból magukat menekültnek álcázó gazdasági bevándorlókat, 160 ezer főt. Bár ezt hazánk helyesen az Európai Bíróság előtt keresettel támadta, a döntések hatályosak és végrehajtás alatt állnak.

Tény, hogy az Európai Bizottság az áthelyezésre és áttelepítésre vonatkozó 2016. március 16-i első jelentésében rámutatott, hogy a tagállamoknak minimum havi 5680 fős áthelyezési ütemet kell elérniük ahhoz, hogy áthelyezési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni a kétéves határidőn belül.

Tény, hogy az Európai Parlament 2016. április 12-i állásfoglalásában felszólított az Unióba érkező menedékkérők és menekültek számára több biztonságos és jogszerű út kidolgozására, többek között az áttelepítéssel kapcsolatban egy kötelező érvényű jogalkotási megközelítésre.

Tény, hogy az Európai Bizottság 2016. július 13-án közös uniós áttelepítési keretprogramra vonatkozó javaslatot terjesztett elő az áttelepítésre vonatkozó közös európai szakpolitika kialakítása céljából, hogy „a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek lehetőségeik legyenek rendezett és biztonságos módon jutni Európába.” A javaslat szerint az áttelepítési keretprogram „éves uniós áttelepítési terveken keresztül valósul meg, amelyek végrehajtása a Bizottság által elfogadott, célzott uniós áttelepítési programok révén zajlik.” Sőt menekültenként negyedmillió eurós, bírságjellegű “díjat” fizettetnének azon az EU tagállamokkal, amelyek nem kívánnak befogadni más uniós tagországokból áttelepített „menekülteket”.

Tény, hogy az idén júliusban létrehozott  Európai Határvédelmi és Parti Őrség valójában európai adófizetők pénzén tömegével szállítja ingyenesen Európába az Afrikából érkező migránsokat, ahelyett, hogy az elnevezése szerinti védelmi feladatát látná el.

Tény, hogy az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalásában támogatta a kötelező áttelepítést előíró 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatot, amely többek között bővíteni kell a nagyarányú áttelepítést, a humanitárius befogadást, illetve a Törökországból történő legális befogadást,mert ezek „ szükségesek a migrációs nyomás tagállamokban történő enyhítéséhez azáltal,hogy legális és biztonságos lehetőséget biztosítanak az Unióba történő belépésre.” A döntés szerint az afgánoknak is jogosultnak kell lenniük az áthelyezésre.

Mélyen elítéljük azt a liberális „jogvédők” (MHB, TASZ), egyes civil szervezetek és pártok által vallott szemléletet és gyakorlatot, amely kizárólagosan a „szegény, elesett menekültekre” fókuszál és jogaikat az őshonos nemzeti közösség jogai fölébe helyezi és azt, hogy érvénytelen szavazatok leadására, illetve távolmaradásra agitálnak.

Továbbra is támogatjuk – nem kritikátlanul – a törvényes rendet és a hazánk biztonságát fenyegető bevándorlás elleni, szükséges és arányos kormányzati erőfeszítéseket, valamint indokolt a bevándorlási áradatért felelősséggel bíró személyek és – nem egy esetben magukat jogvédőnek nevező, kollaboráns szerepű, liberális – szervezetek elszámoltatása.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat tehát a jogvédelem elveit lábbal tipró, liberális áljogvédő szervezettekkel ellentétben a részvételt és a nem szavazatok leadását tartja helyes döntésnek, erre buzdítjuk támogatóinkat és szimpatizásainkat.

Budapest, 2016. október 1.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) elnöksége nevében:

Dr. Novozánszky Ilona elnök

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

6 című bejegyzés “A Nemzeti Jogvédő Szolgálat a népszavazásról: az EU diktátumával szembeni ellenállási jogot gyakorolhatjuk a nem szavazattal” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. “….a részvételt és a nem szavazatok leadását tartja helyes döntésnek,…”
  Ha úgy értelmezhetem, hogy elmegyek és nem adom le a szavazatom, ez akkor sem helyes döntés! Mert az esetben az egyetlen döntésem az, hogy elmegyek vagy nem megyek! Érted? Ha a nemet meg beikszelem lemondok és átruházom a döntés jogát – magyarul, pont az ellenállásom jogáról mondtam le mint 1868-ban a pozsonyi országgyűlés hazaárulói!
  És hamis a képed is ráadásul , mert Dugovics Titusz idején nem volt még piros – fehér – zöld trikolórunk! Az csak – idézem:
  “…A piros és fehér mellé harmadiknak a zöld színt József nádor első felesége, Alekszandra Pavlovna[3] javaslatára vették fel. Ez a zászló 1848 előtt már jelen volt, de még nem terjedt el…innen idéztem:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_z%C3%A1szlaja

  Dugovics Titusz ( ? – Nándorfehérvár, 1456. július 21.) a magyar történelem legendás alakja
  innen:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Dugovics_Titusz

  szóval ez a valóság!

  id. Kiss László

  Kedvelés

  1. Jaj, Kiss úr!

   Ön még mindig nem érti. Önnel nem lehet mit kezdeni. Sajnos egy bizonyos szinten elakadt. Nem biztos, hogy Ön tehet róla.

   Kedvelés

   1. Kedves Nifadmin!
    Bárcsak igaz lenne és hülye volnék, nem bántana annyira hazám drága szülőhazám sorsa, könnyeben elviselném , de szín tisztán látom a mögöttes szándékot, és ráadásul értem a fel tett kérdésüket is, amit csak egyféleképpen lehet értelmezni, hogy lemondok azon döntésemről, hogy én nyilvánítsam ki, hogy elözönljék idegen kultúra népek Magyarország területét és ezt a döntést az orbán kormányra ruházom! Miért gondolom így? Mert úgy tették fel a kérdést és nem úgy hogy én akarom vagy nem akarom – ez ilyen egyszerű számomra értelmezni! Mert tudja kedves nifadmin, ha a kormány nem orbán kormány lenne, ha nem magyar valódi jó magyar emberekkel – akkor gondolkodás nélkül rá bíznám a döntést EBBEN A KÉRDÉSBEN IS ÉRTI?
    És bocs eltévesztettem az évszámot amikor megfosztottak bennünk az ellenállás jogától az évszámot – helyesbítem egy idézettel:

    „…Az 1687 októberétől 1688 január végéig Pozsonyban tartott országgyűlés a király kívánságára, Orbán István személynök javaslatára …”
    Tisztelettel:
    id. Kiss László
    ui: kérem cáfolja meg pontról pontra ha nem így van – amit előre látok és óvom ez által nemzet társaimat!

    Kedvelés

   2. Tisztelt Kiss úr!

    Ezt mind tudjuk és ezzel nem is lehet vitatkozni. De milyen jogalapunk lesz, egy brüsszeli diktátumot egy pozitív mérlegű szavazás ellenére elfogadó, és a brüsszeli bürokraták és cionisták akaratával nem szembeszegülő országgyűléssel szembeni esetleges nemzeti fellépésre, ha most győznek az igenek, vagy érvénytelen lesz a népszavazás? Ugyanis függetlenül attól, hogy maga a kérdés álságos és nem a nemzet döntésére hagyatkozik, a köztudatba mégis úgy fog bevésődni, hogy a magyarság nemet mondott a betelepítésre. Higgye el, ez így van. Vajon egy kritikus helyzetben a betelepítést hogyan fogja megmagyarázni az országgyűlés. Hát persze úgy, hogy a népszavazás erre is lehetőséget biztosít neki. Ez a jogi csavar. De a nemzet ezt nem így fogja fel. És higgye el, valahol büntetni is fog egy áruló lépés esetén. Lehet, hogy egy szikra formájában, lehet – ahogyan tette ezt 2010-ben – egy választás alkalmával, amikor megbüntette maszopszadesz bagázst.

    Ha most nem nyilvánítjuk ki ellenérzésünket a betelepítéssel kapcsolatban a szánkat is befoghatjuk, ha ránk sózzák a velünk soha együttélésre nem képes vadidegen, kultúrával nem rendelkező népséget.

    Üdv:

    Nifadmin

    Kedvelés

 2. OLvasgatok olvasgatok es torom a fejem ugyan mi keszteti a Magyar embereket arra.hogy egymast tul licitalva, eroltesek ra akaratukat embertarsaikra. Ti tenyleg meg akarjatok vedeni az orszagtokat, akkor nem a szavazast kellene eroltetni mert annak erzem a buzet es a szimatom meg eddig sosem csapott sajnos be. Lekell valtani az Orban kormanyt es ki kell lepni az eu-bol, ennyire egyszeru maskeppen az fog tortenni amit az eu mar eldontott, szabadulni akkarnak az altaluk ostoban meg inditott menekult aradattol, es ez csak egyfele keppen oldhato meg a tagallamok kozott szet kell osztani a menekulteket, es ehhez meg jon a torok eggyezmeny amirol elfeletkeztetek, oket is ki kell szolgalni es ez megint sok millio muszlim amely ra szabadul europara.Ami pedig a Magyar zaszlo szineit jelenti azok osiek a piros a ver a feher a tisztasag v a becsulet a zold pedig a foldet jelkepezte es jelkepezi ma is viszont mint minden vezernek igy Arpadnak is volt zaszlaja es az a bordo es feher savozat es ma is az valamint minden varmegyenek is volt cimere es zaszlaja ez lehetett dugovics titusz ill Hunyadi zaszlaja, Dugovics nem volt nemes neki nem lehetett zaszloja.es cimere, nem tudom kis Laszlo honan vette az 1868 at a harmas trikolo amelyet en csak nemzeti zaszlonkkent emlegetnek legalabb Is Magyarkent a trikolo az Francia eredetu es mi Magyarok vagyunk igaz.de a harmas szin mint Magyar zaszlo osi cask ugy mint maguk MAGYAROK.

  Kedvelés

 3. “talán arról is ki lehetett volna írni a rendszerváltás(?) után népszavazást,hogy “akartok e a Magyar országgyűlésben idegen érdekeket szolgáló képviselőket,kormányfőket! Akarjátok e,hogy az ország bevételének nagy hányada,”külföldi szervezeteknél kössön ki?
  Vagy mondva csinált kamatok fejében tűnjön el?

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.