És mi hová meneküljünk?

MZSM aláírással kaptam ma az alábbi gondolatsort. Nem szeretem, ha valaki nem meri használni a teljes nevét az írása után, hiszen úgy is tudnak rólunk mindent azok, akiknek az érdekeit keresztezzük. Ám az írás tökéletesen megfelel a valóságnak, s így nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni. Bár egyre kevésbé hiszek abban, hogy el is olvassák azok, akiknek pedig ki kellene nyíljon a szeme, hiszen azok a konzumidiótizmus okán inkább a mértéktelenül hamis és egyre virtuálisabb világra, vagy csak a fogyasztásra koncentrálnak, s nem az igazság érdekli őket igazán. Ráadásul egyre több olyan körülmény tűnik fel a médiában, ami depresszióssá tesz bennünket, pedig ma éppen az ellenkezőjére lenne szükségünk.

Magunkra kellene találnunk, hogy ne a menekülésre, hanem a gondolkodásmódunk megváltoztatására tudjunk koncentrálni!

Hiszen minden egyes magyar, aki eddig elmenekült innen, annak a bankárkasztnak a terveit valósította meg, amely szépen lebontja a jóléti államok rendjét, ahová pedig úgy vágyott a magyarság a bolsevik korszak időszakában. Mire azonban csatlakoztunk a nyugati tömbhöz, csak arra kellettünk nekik, hogy az ott már régóta csökkenőben levő életszínvonal ne radikálisan omoljon össze, hanem tartsa meg a lassan csökkenő ütemét. És mi hová meneküljünk? Tovább olvasása

A magyar miniszterelnökhöz – Szabó Dezső aktualitása

Szabó Dezső Darányi Kálmán akkori miniszterelnök 1938-ban elhangzott győri beszédével kapcsolatosan memorandumot írt „A magyar miniszterelnökhöz” címen. A győri beszéd a német szövetség, az önfeladás és a rend biztosítása jegyében hangzott el. Szabó Dezső erre válaszként megírt, bevezető gondolatai sajnálatosan ma is véresen aktuálisak.

Íme Szabó Dezső gondolatai:

„Egyenlő undorodással távol minden párttól, érdekszövetségtől és minden világnézeti lebujtól: én is a rendben és az összefogásban látom a magyar jövőért folytatott küzdelem biztosítékát. De rendben: mely nem gyávaság, a lemondás, a defetizmus életösztönöket gyilkoló, lelkiismereteket elfojtó rendje, hanem: a céljait tudó heroikus elszántság ösztönös mozdulata s minden magyar életösztön életre, munkára, védelemre hívó egységbe szervezése. Rendben, mely nem a magyar öntudat, magyar szolidaritási érzés, a magyar életakarat lemaszlagolása, hanem a magyar öntudat, a magyar védő ösztönök, a magyar életakarat természetes életformája, szerves akarat önálló, független történelmi műhelyének, földjének védelmére, jövőjének megépítésére. De összefogásban, mely nem a magyar életérdekek állandó,gyáva „kikapcsolása”, nem a magyar nyelv jogainak bűnös elárulása, nem a magyar föld biztonságának lelkiismeretlen elhanyagolása: hanem éppen ezeknek, az érdekeknek, ezeknek, a jogoknak egyetemes, roppant szervezete s a magyar föld minden egyéb szempontot elvető, végleges megépítése az örök magyarság: a magyar parasztság életévé. A magyar miniszterelnökhöz – Szabó Dezső aktualitása Tovább olvasása

Az élelmiszer-önrendelkezés és a globális szabadkereskedelem összeegyeztethetetlenek!

Szokás szerint a neoliberális gazdaságpolitika és a globális szabadkereskedelem jegyében született egy újabb európai parlamenti jelentés. Morvai Krisztina rámutatott: e jelentésnek egyetlen elfogadható mondata van, amely az ENSZ élelemhez való jogra vonatkozó alapelveinek betartását sürgeti. „Egyetlen probléma van ezzel a mondattal” – mutatott rá Morvai: hogy teljes mértékben összeegyeztethetetlen a jelentés összes többi gondolatával és az anyag egészével.

A dokumentum ugyanis, – ahogy az az EU-ban már megszokott – a neoliberális gazdaságpolitika és a globális szabadkereskedelem teljes körű megvalósítását sürgeti. Márpedig az élelmiszer önrendelkezéshez való jog, mint újkeletű emberi jog alapja a földnek a helyi lakosság által történő használata, a termőföld tulajdonnak a helyi lakosság kezében tartása és a helyi lakosság élelmiszer szükségletének az adott országban, az adott közösségben történő megtermelése és feldolgozása. A szabadkereskedelem lényege ezzel szemben: a mezőgazdasági terményeket és termékeket is a világ egyik pontjából a másikba utaztatják, szállítják, tönkretéve ezzel a termelőket, gazdákat mind a küldő, mind a fogadó országban.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Bizarr mondatok az EU legfrissebb migráns jelentéséből – Morvai idéz

A migránsoknak nem csak befogadást, hanem munkahelyet, teljes társadalmi integrációt, tanulást, egészségügyi ellátást, szociális támogatást is kell biztosítani – hangsúlyozza az Európai Parlament legfrissebb jelentése a témában. Ugyanakkor nem tagadják el azt, hogy az Európai Unió lakosságának negyede szegénységben él vagy a szegénység által közvetlenül veszélyeztetett. Ebből a két kijelentésből rögtön le is vonják a következtetést: tovább kell bővíteni a migráció körét, egységes menekültügyre van szükség, az EU államok tehát nem dönthetnek e kérdésben szabadon, továbbá: „aggodalommal tekintenek” azokra az országokra, amelyek saját hazájukat megvédik. Morvai rámutatott arra, hogy ő egy ilyen országból érkezett, és történetesen büszke rá.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)