Fajok keveredését akarják az uniós politikusok

Az elmúlt hetekben két nagyon befolyásos európai politikus beszélt Európa lehetséges jövőjéről, arról, hogy ők milyen Európát képzelnének el a következő évtizedekben. A két politikus: Wolfgang Schäuble, Németország pénzügyminisztere, illetve Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, tehát olyan emberek, akik valóban befolyásolják, befolyásolni képesek Európa, illetve az Európai Unió jövőjét.

Beszédeik felidézése előtt máris ki kell jelentenem: amennyiben a Schäuble- és Timmermans-féle vízió nem marad pusztán vízió, hanem – a Brexit ellenére vagy éppen azért – gyakorlattá, életté, valósággá válik, akkor valóban újra kell gondolnunk nekünk, magyaroknak, s az európai állampolgároknak, van-e még értelme az unió egyben tartásának, van-e még értelme egyáltalán egy ilyen unió irányítását elfogadni, avagy más megoldásokban kell gondolkodni. Wolfgang Schäuble a Die Zeitnek adott interjút a német kormány bevándorláspolitikájáról, s többek között kijelentette: azért kell beengedni a migránsokat, hogy Németország lakossága ne legyen beltenyésztett. Szerinte „az elszigeteltség a vesztünket jelentené. Vérfertőzéshez vezetne.” És még mindehhez hozzáteszi: „a muszlimok gazdagabbá teszik a mi nyíltságunkat és sokszínűségünket. […] Nézzék a németországi törökök harmadik generációját – különösen a nőket. Ebben hatalmas lehetőség rejlik az újításra.”

Megáll az ész.
Eddig azt hittük, a német kormány azért tárja ki a kapuit a bevándorlók előtt, mert velük akarja pótolni az évről évre kieső munkaerőt. Nos, most csattanós választ kapunk: az a Schäuble, akiről eddig azt hallottuk, hogy a gazdaság és a pénzügyek felkent szakértője, az a Schäuble, aki eleddig elsősorban Görögország folyamatos gazdasági szorongatásában jeleskedett, váratlanul migrációs, civilizációs és demográfiai szakértővé válik. Eleddig azt is joggal hihettük, hogy éppen ő lesz az utolsó, aki a teljesen öngyilkos és érthetetlen Willkommenskulturt nem a gazdasági, munkaerő-utánpótlási kényszerek felől magyarázná meg a közvéleménynek…

Schäuble azonban teljesen váratlanul a migráció igazi, alapvető fontosságát a német és arab, muszlim népek, fajok keveredésében látja. A pénzügyminiszter az interjúban kitágítja a témát, s nem pusztán német, hanem európai metszetbe helyezi, s közvetetten arra utal, hogy Európa elkorcsosul, életképtelenné válik, ha nem történik meg az európai és arab – vagy más – fajok egyesülése.

Schäuble víziói nemcsak rémisztőek, de már első olvasásra is tarthatatlanok. Miféle faji korcsosulás veszélyezteti a nyolcvanmilliós Németországot, ahol eleve több germán népcsoport él együtt, bajorok, szászok, svábok, poroszok, rajnai németek, észak-németek stb., nem beszélve Európáról, amely éppen csodálatos nemzeti sokszínűségéről ismert, a keltáktól kezdve a germán népeken át a szlávokig és tovább? Hogyan lehetne beszélni faji elkorcsosulásról ebben az esetben? Ellenkezőleg: az európai népek, népcsoportok, nemzetek, nemzetiségek a maguk sokszínűségében mutatnak fel egy nagyobb egységet, egy működő rendszert, amit kultúrának vagy civilizációnak nevezhetünk. Éppen ez a sokszínűségre épülő egység bomlana meg akkor és azzal, ha más kultúrákkal, civilizációkkal keveredne, legyengítené, felbomlasztaná, s végül megszüntetné azt.

Nem is beszélve arról, hogy éppen a muszlim világban jellemző a beltenyészet, az unokatestvérekkel való házasodás, miközben a keresztényekkel való egybekelés kifejezetten tiltott és bűnös dolognak számít. Miről beszél a pénzügyminiszter? Mi lenne a következménye az általa helyesnek és kívánatosnak vélt keveredésnek muszlimok és európaiak között? Korántsem az, amit ő gondol. Hanem, az iszlám törvényei alapján, bekövetkezne a muszlim férfiakkal kötött házasságok után az európai, német nők iszlamizációja, fordítva pedig nem működne a folyamat. Mindez immáron nem párhuzamos társadalmak, hanem párhuzamos kultúrák és vallások élet-halál harcához vezetne, pusztuláshoz, háborúhoz és romláshoz.

De térjünk át Frans Timmermansra, aki az európai parlamenti képviselőkhöz így szólott: „…a diverzitás az emberiség jövője (sorsa). A világ legtávolabbi szegletén sem lesz olyan nemzet, amelynek ne lenne diverzitás a jövőjében. Ebbe az irányba halad az emberiség. És azok a politikusok, akik azt próbálják eladni a választópolgáraiknak, hogy létezhet olyan társadalom, amely kizárólag egy kultúrába tartozó emberekből áll, olyan jövőképet rajzolnak fel, amely egy soha nem létezett múltra épül. Ezért ilyen jövő nem lesz. Európa sokszínű lesz, mint ahogy a világ összes többi része is sokszínű lesz.”

A diverzitás ebben az összefüggésben nem mást jelent, mint az egyes nemzetállamok faji, nemzetiségi, etnikai, genetikai keveredését. De az EB-alelnök túlmegy ezen, s azt mondja, hogy egyetlen ország – EU-tagállam – sem gondolhatja azt, hogy a jövőben egy kultúrához tartozó emberek alkotják majd a társadalmukat. Itt már a kultúrák, civilizációk egyesüléséről és keveredéséről van szó. Nem lehetséges tehát, hogy mondjuk Lengyelország vagy Magyarország azon ábrándozzon, hogy továbbra is a keresztény kulturális szokásokra és hagyományokra alapozza a társadalmát. Timmermans bántóan arrogánsan jelenti ki: ilyen jövő nem lesz! Faji és kulturális diverzitás fogja jellemezni az európai országokat.

Vagyis: minden gyökeresen átalakul és felfordul, az európai kultúra felolvad talán egy új, soha nem látott, a szép jövőt jelentő globalista csúcskultúrában.

És ezt nem más mondja, mint az Európai Unió egyik vezetője.

Visszatérve Wolfgang Schäublére: a német pénzügyminiszter gondolatai a német és európai belterjességről, illetve a muszlim és a német, európai népek keveredésének nagyszerűségéről és csodálatos lehetőségeiről tudományos, illetve kulturális szempontból is tarthatatlanok, nevetségesek. Kérdés akkor: miért mond ilyeneket?

A válasz Timmermansnál található, aki egyszerűen kijelenti, hogy a faji és kulturális keveredés és sokszínűség Európa és az európai nemzetállamok jövője. Ez lesz és punktum. Vagyis itt nem mással állunk szemben, mint vezető európai politikusok ideológiai alapú víziójáról, tervéről, a világ átalakításának nagy, neoliberális-globális kísérletéről. A kommunizmus és a fasizmus után a harmadik gigantikus vízióról, ami immáron az egész világ térdre kényszerítésére játszik. Azt gondolom, ha Schäuble pénzügyminiszter váratlan antropológussá és demográfiai szakértővé válásának, s nagy megvilágosodásának okait keressük, akkor egészen véletlenül és halkan érdemes megemlíteni, hogy az interjú megjelenése előtt először vett részt a Bilderberg-csoport évi rendes összejövetelén Drezdában. Ott általában sokat okosodnak a résztvevők. De ez bizonyára roppant véletlen egybeesés…

Még egyszer meg kell ismételnem: ha a Timmermansok és Schäublék, valamint persze Merkelek és Martin Schulzok által fémjelzett politikai elit fogja meghatározni Európa jövőjét, azt a bizonyos szép, új globális világot, akkor valóban az EU-val kapcsolatos alapkérdések sem lesznek megkerülhetők.

A szerző: Fricz Tamás politológus

forrás: 2016. július 05., kedd 10:36 | Hírek.sk | Magyar Idők

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

14 című bejegyzés “Fajok keveredését akarják az uniós politikusok” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A fajta tiszta árja úgy keveredik ahogy akar!!!!!
  A Magyarok NEM lépnek vissza az állati sorba!!! A 21.századba ilyen csorda él a földön szégyen gyalázat. Ez kúltúra az erőszak???
  a fanatizmus? stb? Katasztrófa, hogy az emberek ezt bár hol a világba eltűrik! Nem hülyitettek már eléggé minket még hülyébbet akarnak csinálni belőlünk?????????
  Vissza akarnak nyomni a múltba? A kerék előre forog és nem hátra.!
  Mindent letagadnak, eladnak a földön kívülieknek és közben tagadják a létezésüket. Ez borzasztó, hogy hagyjuk magunkat.

  Kedvelés

 2. Egészen másról van szó! Egyszerűen arról, hogy a különböző népek, kultúrák, felekezetek, irtsák csak ki egymást, mert a világnak munkát adó 1-2%-na a technikai mai fejlettsége mellett untig elegendő a humántársadalom munkaképes részének mindössze 20%-a. Az emberiség 80%-a csupán felesleges teher, azaz “élősködő” a számukra

  1995-ben ki is mondta az agytrösztjük.
  (Hans-Peter Martin és Harald Schumann: A globalizmus csapdája)

  Még az amerikai földrészen is háborúban állnak egymással a különböző fajok, pedig többszáz évük volt az összeszokásra.

  Kedvelés

 3. a két úr eredeti akar lenni, nagyott mondani, okosnak mutatkozni, kitünni az eszükkel. Ez a skizofrénia egyik változata. Sajnos, ma még gyógyithatatlan, és nem könnyen felismerhető…

  Kedvelés

 4. az előzőhöz. Sajnos, az emberek többsége úgy véli, hogy ki minél magasabb poziciót tölt be, annál okosabb, annál műveltebb. Pedig a legmagasabb, legfelelősségteljesebb állásokat gyakran ostoba, primitiv, de jol tudok helyeszkedni egyének töltik be. A politikusok az “elit” közt hemzsegnek a buták, rövidlátók…

  Kedvelés

 5. Én a hitleri rasszizmus és fajelmélet továbbgondolását látom Schauble és Timmermans “elszólásaiból”. Ne feledjük: Hitler is fel akarta számolni a kereszténységet. És Hitlernek is a vesszőparipája volt a német faj “frissítésének” a problémája. A nevezett urak u.akkor perverz kretének is (a tetejében !).

  Kedvelés

 6. “nem lenne egyszerűbb a cipőt a lábhoz igazítani,mint fordítva?
  Milyen lenne a világ,ha azt Tudással,épp elmével bírók irányítanák,vezetnék? ( természetesen költői)

  Kedvelés

 7. T.Nagy Benedek!
  Tisztelettel,ajánlásképpen a nevezett “harcom című művét, a jobb megértés végett.
  Nem sértésként! üdv.T.F.

  Kedvelés

 8. Népszavazást kell szervezni a MENZAREFORM betiltásáért!

  Indokolás:

  A hatásmérések alapján felelősséggel kijelentem, hogy az EU, a WHO és a hazai kormányok közös erővel tervszerűen ivartalanítják magyar lakosságot és lerövidítik az életét a Menzareform címén a normálisnak (napi 15-25 gramm) a töredékére (napi 5 gramm alá) csökkentett étkezési konyhasó (NaCl) pótlással és a szükséges (napi 0,4 gramm) étkezési káliumpótlás (K) sokszorosára (napi 4,7 grammnál nagyobbra) növelésével. Emellett a szennyvizek ivóvízbázis folyókba bevezetésével is fertőzik, betegítik a magyarokat. A HATÁSMÉRÉSI bizonyítékokat lásd http://www.tejfalussy.com honlapomon és az azon belül működő http://www.aquanet.fw.hu korábbi honlapon. Ezek mintegy 4 nemzedék ideje alatt végleg kiirtják innen a nem kóser étkezésűeket…Védekezni csak a tiszta sóval (NaCl) rendesen sózott kenyérrel (élelmiszerrel) és a tiszta desztillált ivóvízzel lehet. Lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap. Aki ezeket nem a legfontosabbként kezeli, az eszement hülye és/vagy a mózesi (2 Mózes 23, 20-33, 5 Mózes 7, 2 és 22.) zsidóknak helycsináló fajirtásban tudatosan bűnsegédkező aljas bűnöző.

  Verőce, 2016. 06. 07.

  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

  Kedvelés

 9. Ezek teljesen idióták! Talán körül kellene nézniük Japánban, vajon milyen faji keveredés alapján vannak a világ élvonalában???

  Kedvelés

  1. Kicsit bővebben kellene kifejteni a gondolatot: semmilyen keveredést nem engednek meg maguknak. Délkoreainak sem adnak állampolgárságot!!! Sem kínainak, sem másnak.

   Kedvelés

 10. Az efajta bevándorláspolitikába a svédek már az 1970-es években buktak, mint ahogy azóta is.

  Kedvelés

 11. Ez az undorító létezési forma hágassa meg a családja nőstény tagjait ezekkel a félállatokkal, ha mindenáron faji keveredést akar. A fehér fajt pedig hagyja békén, mert nagyon rossz vége lesz! Vattay Szabolcs

  Kedvelés

 12. Tisztelt Tejfalussy Úr !
  EZT nem lehet elégszer elmondani! Addig kell a Magyar Nép fülét rágni,míg végre ráébred,hogy nem érte,hanem ellene harcol a hatalom(?).A MAGYAROKNAK nincs kormánya!!
  Nem véletlen,hogy a rák betegeknek napi négy liter vízben egy evőkanál SÓT feloldva kellene fogyasztani. Kivéve,ha vese beteg. KEMO helyett!! És lehetne beszélni az élelmiszerekhez adagolt ösztrogénről! És a többi aljasságról! Hol vannak a szakemberek(?) akiknek kellene a hangjukat hallatni, a Magyarok védelmébe?

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.