2016 augusztus 19-i Őstörténeti Konferencia

A 2016 augusztus 19-i Őstörténeti Konferencia előadói, az előadások címei és a konferencia időbeosztása

Magyarok Világszövetsége, Magyarok Háza, Csontváry terem, 5.ker. Semmelweis u.1-3. I.em.

Kezdés: d.e. 9 órakor, szekcióvezetők: Dr. Czeglédi Katalin, Molnár V. József, Dr. Aradi Éva (szekciók: történelem- régészet, nyelvészet-írás, hitvilág).

9 óra: Molnár V. József vallás kutató, néplélek kutató: Szent Márton, különös tekintettel a szent születésének 1700-ik évfordulójára,

½ 10: Dr. Aradi Éva indológus, keletkutató: Az árják védikus hitvilága és ennek hatása a hun-magyar természetvallásra,

10-1/2 11: Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, turkológus, szlavista: A Volga-Urál vidéke földrajzi neveinek magyar nyelvi kapcsolatai,

½ 11-11: Berényi László mérnök, kutató: A Szent Korona Tér-Idő szerkezete,

11-1/2 12: Frang Gizella tanár, nyelvész: A magyar nyelvtan tanításának megújítása az óvoda pedagógiában,

½ 12-12: Dr. Költő László régész: Régészeti szempontú megjegyzések az avar-magyar folytonosság kérdéséhez, temető elemzések alapján,

12-1/2 1: Csajághy György történész, népzene kutató, zenetanár: Néhány adalék a magyarság régi, szinkretikus hitvilágához,

½ 1-2-ig: Ebédszünet,

2-1/2 3: Sántha Attila forráskutató, költő (Erdély): Szkírek székelyek,

½ 3-3: Benkő Enikő történész (Erdély): Aladár és a székelyek,

3-1/2 4: Záhonyi András mérnök, kutató: Beszélő szavak,

½ 4-4: Dr. Szabó Pál jogász, történész, költő: A kangar és besenyő viszony Querfurti Bruno II. Henrik német királyhoz írt levelében,

4-1/2 5: Dr. Dani Pál történész:  Magyar Nagykirályok a IX. és X. században,

½ 5- 5: Halasy-Nagy Endre újságíró, kutató: Inog az alapkő, Sajnovics bizonyítása….

5-1/2 6:  Marton Veronika történész, sumerológus:  A Pártus birodalom vallása,

½ 6 – 6: Pápai Szabó György teológus, történész: Vámbéry Ármin tatárja.

Beküldte Berényi László statikus mérnök

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)