A nemzeti kormány egy mítosz

A nyugati típusú demokrácia, (az USA legveszélyesebb export cikke) melynek sem a néphez, sem a népuralomhoz nincs köze, valójában a szedett-vedett kisebbség uralmát biztosítja a többség felett. … Ha nekünk is lenne egy Putyin-féle országvezetésünk, akkor az itt felsorolt gazemberek nem a parlamentben, zsíros állásokban és közhivatalokban élősködnének, hanem mind börtönbe vagy közmunkára lettek volna vezényelve, amennyiben önként nem tesznek a nemzet javáért és a nemzet érdekét szolgáló feladataikat nem látják el.
Ha nekünk is lenne egy Putyin elnökünk, akkor a nemzeti kormány nem csak egy mítosz lenne.

A nemzeti kormány egy mítosz Tovább olvasása

A háttérhatalom előre tudta a Brexit eredményt: mert befolyásolták!

A háttérhatalom mutatványos bábuja, Soros György, legalábbis tudta, mert újra óriási összeget nyert. Az összeg nagysága egyelőre nem ismert, de a nyilvános adatokból megtudható, hogy a tétet megduplázta.

A háttérhatalom előre tudta a Brexit eredményt: mert befolyásolták! Tovább olvasása

Így jár az, aki lebecsüli az ellenfelét: hazudozni kényszerül!

v. Kövér György kommentárja: Hát ezért szólította fel az Obama a helyére lépőket, és a Natot, hogy ne ingereljék Putyint, ne terjeszkedjen,  ne szajkózzanak   egy lehetséges harmadik világháborúról.


Oroszország automatizált rendszerrel lőheti le az amerikai műholdakat

Orosz műhold

Így jár az, aki lebecsüli az ellenfelét: hazudozni kényszerül! Tovább olvasása

A Simicska média birodalom mosdatta fehérre Vona Gábort az elnökválasztás előtt, és Simicska most megveszi az Indexet is

Az In­de­xet már rég­óta Si­micska irá­nyítja

Sok­ként érte a li­be­rá­lis­ként ér­tel­me­zett por­tál ol­va­sóit és mun­ka­tár­sai nagy ré­szét a 168 óra híre, amit a Nép­szava is meg­erő­sí­tett, mi­sze­rint Si­micska Lajos rég­óta irá­nyítja, be­fo­lyá­solja a hír­por­tált.

Sokakat valósággal sokkolt a 168 óra online változatának tegnapi értesülése, miszerint Simicska Lajosnak  hosszú ideje opciós joga van a népszerű Index-portálra.

A Simicska média birodalom mosdatta fehérre Vona Gábort az elnökválasztás előtt, és Simicska most megveszi az Indexet is Tovább olvasása