El­tit­kolt hang­fel­vé­tel: Hay­naut él­te­tik, Kos­sut­hot gya­láz­zák a Job­bik hívei!

NIF: Habár egyesek rá fogják mondani, hogy lerágott gumicsont, de akármennyire is tagadja Vona Gábor a szoros kapcsolatát ehhez a társasághoz, a tények mást igazolnak. Mégpedig azt igazolják, hogy a magyar szabadságért életüket is áldozó hazafiakat Vona szűk köre árulóknak tartja (néha finomabban fogalmaznak: katonai parancs megtagadóknak), akiknek kijárt a halálbüntetés.

Van egy kis tábor a Job­bik­ban, Vona Gábor párt­el­nök szűk köre, ame­lyik rend­sze­re­sen gya­lázza a ma­gyar­ság leg­na­gyobb hő­seit. Szá­mukra Kos­suth és Pe­tőfi, a 13 aradi vér­tanú a fel­kent Habs­burg ki­rály ellen lá­zadó “kom­mu­nista” re­bel­li­sek, aki­ket jog­gal gyil­kolt Hay­nau. Döb­be­ne­tes hang­fel­vé­tel ju­tott bir­to­kunkba a Job­bik – Vona Gábor által ala­pí­tott – párt­is­ko­lá­já­ból. Így gya­láz­zák 1848 em­lé­két a Vona Gábor Job­bik-elnök által ala­pí­tott aka­dé­mián!

A Jobbik eltitkolt, lefojtott,  a pártot hosszú idők óta feszítő ellentmondása, bármily megdöbbentő is, a kuruc-labanc ellentét!

A párt  vezetésének egy szűk része, az élen Vona Gábor pártelnökkel, a “kuruc” tagsággal ellentétben a magyar függetlenséget, szabadságharcainkat, Kossuthot, Petőfit, az aradi 13 mártír tábornokot súlyosan elítélő, sőt gyalázó nézeteket vall!

Mindeközben Vona álszent módon március 15-én a Petőfi-szobornál parádézik, a költő versét szavalja, 48-as honvédeknek öltözteti be a gyanútlan híveket.

A Jobbik tagsága nem tudhatja meg, mit is gondol valójában pártelnökük.

Vona Gábor és elvbarátai szerint Kossuth és társai felkent Habsburg királyukat gyalázatosan megtagadó baloldali árulók! Akik ezért megérdemelték a halált, a kivégzést, a száműzetést. Vona és elvbarátainak hőse Haynau, aki elbánt a lázadókkal!

Még az 1867-es kiegyezést is elítélik, mert azt szerintük mi, magyarok gyalázatos módon kierőszakoltuk, kihasználva az uralkodó szorult politikai helyzetét!

Kik a jobbikos labancok?

Mindenekelőtt Vona Gábor pártelnök és szűk  köre, közeli elvbarátai tartoznak a labancok táborába. Baranyi Tibor Imre elnöki főtanácsadó, az Atilla Király Akadémia rektora, helyettese, Horváth Róbert, és mindannyiuk tanítómestere, dr. László András. Ők működtetik a “labancképző” akadémiát, adnak ki folyóiratokat, könyveket,  a Jobbik elnökének, Vona Gábornak a támogatásával és személyes közreműködésével.

A Haynau-párti nézeteket legtömörebben Horváth Róbert (akinek lapjában Vona  rendszeresen publikál cikkeket, sőt akivel közös könyvet is jegyez), a”farkasképző” Atilla Király Akadémia rektorhelyettese foglalta össze a Pannon Front című folyóiratban, különszámot, cikkek sorát  szentelték a véreskezű Haynau dicsőítésének.

Eközben a címlapon
Így dicsőítette Haynaut Vona Gábor szerzőtársa, barátja, a Vona-akadémia rektorhelyettese. Vona rendszeresen közöl cikkeket Horvát Róbert lapjában, közös könyvet is jegyeznek. (Az erről szóló bizonyítékokat, dokumentumokat lásd cikkünk végén!)
Így dicsőítette Haynaut Vona Gábor szerzőtársa, barátja, a Vona-akadémia rektorhelyettese. Vona rendszeresen közöl cikkeket Horvát Róbert lapjában, közös könyvet is jegyeznek. (Az erről szóló bizonyítékokat, dokumentumokat lásd cikkünk végén!)

Már próbálták felelősségre vonni Vonát!

A Jobbikban évek óta beszédtéma a pártelnök és szellemi barátainak „labanckodása”. Többen próbálták már felelősségre vonni ezért a pártelnököt, de úgymond lepattantak róla.Úgy hírlik, hogy elszánt”kurucok”  a tettlegesség határáig is elmentek már, hiszen joggal árulást sejtenek a labancpárti nézetek mögött.

Vona azonban módszeresen  elnyomja a kritikus hangokat, kiszorítja a pártból azokat, akik szóvá merik tenni a Haynau-Habsburg barátságot. Nagyon nem szeretné, ha minderre fény derülne!

Letagadja, “elkeni”  a kiszivárgó tényeket.

Ezért fontos a következő hangfelvétel, amin a Vona Gábor által alapított Atilla Király Akadémia  tanára, Vona elvbarátja, dr. László András beszél. (A Jobbik pártelnöke amúgy maga is  előadó tanára a labanc-akadémiának!)

A 48-as forradalom tehát aljas valami… A forradalom leverése után, amikor sokakat kivégeztek, legjobbjaink, Vörösmarty, Jókai bujkálni kényszerültek, pedig “nagyon kellemesen” lehetett élni…

A hangfelvételt “kurucpárti” jobbikosok juttatták el hozzánk.

Vona perel és titkolózik!

Vona Gábor nyomban beperli vagy kiszorítja a pártból, aki minderről beszélni merészel. A gonosz liberális média ármánykodásának állítja be mindazt, ami napvilágra kerül.

Mindeközben a háttérben

rendíthetetlenül ragaszkodik a 48-as forradalmat gyalázó barátaihoz, támogatja, segíti, jövedelemhez juttatja őket! Közös könyvekben, folyóiratokban publikál velük. (Az erről szóló bizonyítékokat, dokumentumokat lásd cikkünk végén!)

Ha “szorul a hurok”, kínosan magyarázkodó interjúkat ad, amelyekben annyit azért mindig bevall, hogy ő monarchista, vagyis királypárti.  Titokban viszont csak azért is kitart a labancok mellett, akik mélységesen elítélik a  szabadságharcok hőseit, a felkent Habsburgok ellen lázadó “magyar rebelliseket”.

Vona Gábor politikai jövője múlik ezen a kettős játszmán, tagadnia kell mindenáron, hiszen a Jobbik „kuruc-betyár” bázisa számára árulásnak számítanak mindeddig gondosan titkolt nézetei…

Egyéb bizonyítékok

Vona Gábor gyakran publikál a Haynaut éltető Horváth Róbert, a Vona- akadémia rektorhelyettesének lapjában… Itt például az érzelmi nacionalizmus felülvizsgálatát sürgeti…

Együtt a 48-as forradalmat gyalázó csapat. Vona Gábor, a Jobbik elnöke, a Haynaut éltető cikkeket író Horváth Róbert, a Vona-akadémia rektorhelyettese.
Együtt a 48-as forradalmat gyalázó csapat. Vona Gábor, a Jobbik elnöke, a Haynaut éltető cikkeket író Horváth Róbert, a Vona-akadémia rektorhelyettese.

Gyanútlanul megvédték őket…

A Betyársereg nyilvánvalóan gyanútlanul, mit sem tudva megvédte a Vona-féle pártakadémiát és a hangfelvételen hallható, 1848-at módszeresen, több alkalommal gyalázó dr. László Andrást, akit nagy teoretikusnak neveztek. Külön képet kapott a Haynaut cikkekben dicsőítő Horváth Róbert, Vona Gábor szerzőtársa, a "farkasképző" akadémia rektorhelyettese. Bizonyára nem sejtik az igazságot... Mert, ha igen, az igazi betyárok forognak a sírjukban...
A Betyársereg nyilvánvalóan gyanútlanul, mit sem tudva megvédte a Vona-féle pártakadémiát és a hangfelvételen hallható, 1848-at módszeresen, több alkalommal gyalázó dr. László Andrást, akit nagy teoretikusnak neveztek. Külön képet kapott a Haynaut cikkekben dicsőítő Horváth Róbert, Vona Gábor szerzőtársa, a “farkasképző” akadémia rektorhelyettese. Bizonyára nem sejtik az igazságot… Mert, ha igen, az igazi betyárok forognak a sírjukban…

Vona Gábor közös könyvet is jegyez Haynau nagy hívével…

Vona Gábor, a Jobbik elnöke közös könyvet jegyez a Haynaut dicsőítő Horvát Róberttel, a Vona-féle jobbikos pártakadémia rektorhelyettesével. Külön figyelmet érdemelnek a könyv borítójára tett királyi koronák. Minden alkalmat megragadnak a monarchia, a felkent uralkodók dicsőítésére, a lázadó magyarok szidalmazására... De mit szólnak ehhez a Jobbik kuruc-betyár hívei?
Vona Gábor, a Jobbik elnöke közös könyvet jegyez a Haynaut dicsőítő Horvát Róberttel, a Vona-féle jobbikos pártakadémia rektorhelyettesével. Külön figyelmet érdemelnek a könyv borítójára tett királyi koronák. Minden alkalmat megragadnak a monarchia, a felkent uralkodók dicsőítésére, a lázadó magyarok szidalmazására… De mit szólnak ehhez a Jobbik kuruc-betyár hívei?

Együtt 1848 és az aradi tábornokok gyalázói, Vona kegyeltjei…

 Horváth Róbert, Vona Gábor szerzőtársa, Haynau egyik legfőbb híve, és a hangfelvételen szereplő, 1848-at minden adandó alkalommal gyalázatosnak nevező dr. László András. Előttük pezsgő...
Horváth Róbert, Vona Gábor szerzőtársa, Haynau egyik legfőbb híve, és a hangfelvételen szereplő, 1848-at minden adandó alkalommal gyalázatosnak nevező dr. László András. Előttük pezsgő…

Szilárdan tartja magát, hogy Vona Gábor Haynaut dicsőítő, “labanc” hívei minden év október 6-án, a nemzeti gyásznapon pezsgővel koccintanak az aradi tábornokok kivégzésére…

ripost.hu

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

4 című bejegyzés “El­tit­kolt hang­fel­vé­tel: Hay­naut él­te­tik, Kos­sut­hot gya­láz­zák a Job­bik hívei!” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Horváth Gábor úr nem történész, hanem egy kókler! Ki volt az esküszegő? Jeellasich betörése elleni fellépépés jogos volt, mert a bám a magyar királyság alattvalója volt A nemzeti kormány lépése is törvénytisztelő volt, mert a horvát bánt csak az osztrák határig üldüzték, Ausztriával nem akartunk konfliktust, holott nyilvánvaló volt, hogy Bécsből irányítottak. Az áprilisi törvényeket és felelős magyar minisztériumot az uralkodó szentesítette Ezután jött Windigsrétz. támadása, majd az Olmützi alkotmámny. Ki volt az esküszegő,a tábornokok, vagy az uralkodó??! A katonatisztek a törvényes magyar király hűségére esküdtek. Ferenc József nem volt törvényes magyar király! Megszegte előde, aki törvényes volt szavát. Kérdés. hogy az eskü köthető-e Ferenc Józsefhez? Nem! Horváth úr A Rotschildokkal tart, akik rávették a bécsi udvart, hogy tiporják el Magyarországot, mert Ausztria nem képes a felhalmozott tartozást visszafizetni. Tudjuk, hogy a kiegyezés tartaslmazta a tartozás paritásos megosztását is. Ránk jutott a nagyobb tartozás Ennek következtében Magyarország csőd szélére került 1873-ban Felvettük a “hirhedt Rotschild kölcsünt! Ezt ráttáblázták 25 állami birtokras ( köztük a gödöllői koronauradlom és az újpesti kikötő, stb) Persze Horváth úr erről nem tud, a liberós történetírás elhallgatja. Sajnos nincs történészi eskü, ha lenne se érne sokat. mint ahogy a jogászi esküt sem kéri számon senki, a képviselői esküt sem, csak Hoprváth úr a nem létező királynak tett nem létező esküt. Én nem kárhoztatok jobbikos képviselőket, akik Horváth úrhoz hasonló “tanároktól” tasnulták a történelmet. Farkas József történész

  Kedvelés

 2. Elvtársak. ! Jó lenne már észhez térni. Mert ez a gyalázkodás In-produktiv.. Ezt a stilust eljátszották Torgyán esetében is,Pedig ha akkor a nagy Árvizkor nem ő veri orditozza ki az árvizvédelemre a pénzt és az összefogást, akkor ma csak egy halastó, a mi hazánk.Mindig és mindenkor azt feszegetjük erkölcs nélkül hogy mi az amit rosszul tett valaki. Ostobaság Vona Gáborrol ezt feltételezni. Ezek a” sötétben bujkálló rémhireket terjesztő hulladékok napja lejárt.” Csak azt felejtik el hogy felelőtlenül,rágalmazni, Akár orbánt,akár Vonát,következmények nélkül nem szabad és nem lehet.Mert demokrácia ide-vagy oda,Soros -ide vagy oda. Zsidózás-cigányozás-hazaárulás,cigány bünözés ettől nem fog megszünni. A zsidó-ugyanugy mindent megtesz hogy országunkat kirabolja, egységét megbonja,a cigány tovább rabolja gyilkolja a védtelen öregeinket,erőszakolja lányainakat.Erre a világra ti adtátok kedves hazámfiai a 2/3-szavazataitokat. Nincs reklamálás.Ha a Hun -agyatokban egyszer fény gyúlna nem másokban keresnétek a hibát hanem magatokba,MMM.

  Kedvelés

 3. Már régóta hangoztatom,hogy a jobbik ugyanolyan alattomos zsidó párt mint a többi.
  H.B.
  [1] Talmudi parancs: „Legyetek amennyire csak lehet, képmutatók, hogy annál jobban rászedhessétek a keresztényeket” (Tore deah 159, 2 Haga). O. Stauf …

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.