1920. június 4. – 2016. június 4. NEM! NEM! SOHA! – ÖNRENDELKEZÉST A MAGYARSÁGNAK!

Az  idei márciusi erdélyi jogvédő körutunkon megismert derék székely hazafi, Domokos Péter térképe álljon itt elsőként, amelyhez csak annyit fűzök hozzá: a lélekszámok a hivatalos népszámlálás eredményei, a valóságban sokkal több magyar él elcsatoltan, alávetettségben. És persze nekem túl szerény, de jó kiindulási pont.

Ebbe a diktátumba soha nem fogunk belenyugodni, soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy felülvizsgálatát követeljük és kikényszerítsük még 96 év után sem! A diktátum  nemzetgyilkossági kísérlete eredménytelen volt, mert bár hatalmas veszteségeket szenvedtünk (területünk és lakosságunk kétharmadát elveszítettük) és mérgező átka máig ható (elnyomás és önfeladás elcsatolt területeinken), de mégis egyre megállíthatatlanabbul erősödik az igény a magyar igazság, a magyar önrendelkezés érvényesítése iránt! Leginkább a Luxemburgnál ötször nagyobb, értékekben gazdag és erős öntudattal rendelkező Székelyföldön. Minden magyar szent kötelessége, hogy előmozdítsa a magyarok önrendelkezését az egész Kárpát-medencében.

Az önrendelkezés jelenthet határmódosítást vagy dél-tiroli szintű területi autonómiát és teljes egyenjogúságot!

Hogy melyik legyen, az csak az érintett magyar közösségen múlik,  a területbitorló államoknak csak a döntés tudomásul vételének joga és a végrehajtás kötelessége marad a nemzetközi jog szerint. Az ennél kevesebb már elfogadhatatlan! Márpedig jelenleg csak ennél kevesebb jut elcsatolt véreinknek. Alávetettség, jogfosztottság és kisebbrendűség, és még az anyanyelvüket is üldözik. Meddig tűrik és tűrjük még?

A gyászos évfordulóra ajánlom a tavaly ilyenkor megjelent írásomat, amely még mindig, sőt egyre inkább időszerű.

De ugyanígy aktuális a román követség előtt 2012. június 4-én elmondott beszédem is. A HVIM idén is vonult. Jó volt találkozni tegnap a tiltakozó hazafiakkal, köztük bátyámmal és régi bajtársakkal, így Novák Előddel és Volner Jánossal is. Mivel éppen a román követség felé haladtak, ezért én idén ezzel üzenek az erdélyi magyarságot egyre nagyobb elnyomásban tartó  román államvezetésnek:

Idén a – diktátum 90. évfordulóján Versailles-ban, Brüsszelben és azóta is számos fontos nemzeti missziót teljesítő – Nemzeti Érzelmű Motorosok Hősök téri rendezvényén mondtam beszédet, amelyet rövidesen közzéteszek.

Büszkén álltam a magyarság szent terén fiaimmal, akik kezükben tartották a szívemnek oly fontos három zászlót:

Ezen az évfordulón Hangay Sándor igaz és lélekerősítő költeménye mindig felráz és helyes útra terel:

 

Az én térképem

A térképet ne hozd elém, fiacskám!

A te térképed csúf, hamis, hazug.

A régi más volt, szebb, jobb, tágasabb és

Volt rajta tenger, erdő, hegy, vasút.

A mostani, az vérző seb a földnek

Gránát-szántotta mellén… bús, piros.

A régit sírva hordjuk a szívünkben,

Nem kell ahhoz se szín, se papiros.

Nézz rám és látod: hajam ezüstjében

Kárpát havának fénye visszajár.

Az Adriától kék a szemem tükre

És két karom az erdélyi határ.

Hamis határt mutat a te térképed,

Lelketlen körző műve, semmi más.

Mit két karod ölelni tud – miénk az!

Az én térképem nem lehet hibás.

S ha mégis volna, aki nem hinné el,

Vidd északra, a hitvány kérkedőt,

Vezesd le délre, keletre, nyugatra,

Hol apró dombok rengetegje nőtt,

S vallasd a fejfát. Magyarul kiált az:

Ki vagy? – Kis Péter! És te? – Hajdu Pál!

Mit őriztek ti jó vitézek erre?

– Hát itt vóna tán a magyar határ!

Az én térképemet tanuld, fiacskám,

A tiedet ne hozd elém soha.

Ki mást mond néked, nevess a szemébe,

Az gaz lehet, vagy roppant ostoba.

S habár most még elrejtjük a szívünkbe,

De behegednek egykor sebeink,

S a régit, azt a sírva-hordozottat,

Kirajzoljuk mi, meglásd, majd megint.

 

Döntsük le együtt Trianont, a zászlónk győzni fog!

 

Budapest, 2016. június 5.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

http://www.gaudinagytamas.hu

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Reklámok

11 című bejegyzés “1920. június 4. – 2016. június 4. NEM! NEM! SOHA! – ÖNRENDELKEZÉST A MAGYARSÁGNAK!” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. T magyarsag, nem tudom mi az a nagy szajjartatas, ezzel nem megyunk semmire, tudtommal van egy nemzetkozi birosag, van egy 96 eve tarto haborus bun es bunosok, es mivel a haborus bunok sosem evulnek el vannak jogaszaink torteneszeink, es mire varunk meg, lasd mint krhuscsov az ensz palotaban le a szandallal es verte az asztalt addig mig mindenki ra nem figyelt meg amerika is es gyozott mert igaza volt, nekunk is az van nem vagyunk haborus bunosok es nem is voltunk soha, van viszont az idegenben szakadt magyarsaggal 30 millio magyar es gondolom ennyi ember szavanak sulya van, de senki ne mondja nekem hogy ize az nem ugy van mert ha igen akkor, magyar kuvasz miert ugatsz, gazdadtol meleg etelt kapsz, bent a melegben lustan leheveredve, eldegelsz kedvedre, de bezzeg a farkasok kint a hideg havon, senkisem vett nekik falatott, havat ragjak ha ehesek, osszebujnak ha dideregnek, es ha vadt ejtenek akor esznek, fogd be a pofad magyarkuvasz, ne vicsorog es ne is ugas , podvas fogad ne mutogasd ne boszansd a szomszedokat,

  Kedvelés

  1. Úgy gondolom én is,hogy valakinek be kell adni a felülvizsgálati kérelmet – revíziót! De ki? Ki teheti ezt meg? Szerintem a nép a nemzet4
   Például. egy kezdeményezéssel: FELHATALMAZZUK DR. GAUDI NAGY TAMÁS JOGÁSZT, HOGY A MAGYAR NÉP-NEMZET NEVÉBEN, HOGY A KÉRDÉSES BEADVÁNYT KÉSZÍTSE EL.. ÉS ADJA BE .”
   annál inkább is – idézem:
   “…

   Akkor Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes felháborító módon kimenekült az ülésteremből a felszólalásom alatt, hogy megússza a válaszadást….”
   innen:
   http://www.gaudinagytamas.hu/rev%C3%ADzi%C3%B3t_%C3%B6nrendelkez%C3%A9st_vagy_ma_m%C3%A1r_nem_kell_hat%C3%A1rt_m%C3%B3dos%C3%ADtani_nemzetegyes%C3%ADt%C3%A9shez
   Mint a fenti idézetből is érzékelhető és világos számunkra és

   Mert bebizonyosodott alapos gyanúm ők nem teszik meg okán!

   tisztelettel: id. Kiss László

   Kedvelés

  2. “vannak jogaszaink torteneszeink, es mire varunk meg”
   Ezzel csak annyi a baj,hogy azok a jogászok,történészek ahhoz a népcsoporthoz tartoznak akiknek köszönhetjük Trianont.
   H.B.
   “Végül pedig mindazon magyar vagy emellett közel-keleti állampolgársággal is bíró egyedek és hazai szekértolóik, akik a magyar közélet állandó és aktív szereplőiként élvezve a státuszukkal együtt járó előjogokat, melyekkel rendre vissza is élnek, és akik minden erejük és képességük latba vetésével országunk és nemzetünk legyengítésén, népünk létszámának a lappangó népirtás alattomos módszereivel történő rohamos csökkentésén mesterkednek, előkészítve egy idegen faj tömeges térnyerését és betelepedését hazánkba, nemhogy magyaroknak nem számítanak, de esküdt ellenségeink, akik ellen minden -, ha kell erőszakos – eszköz is bevetendő, mert a jogos önvédelem nemcsak az egyes egyén, hanem minden nemzet alapjoga és kötelessége!!!”
   (Lajdi Péter)

   Kedvelés

  3. Kedves Gergely!

   Sajnos olvashatatlan az írása, lehet, hogy jókat ír, nem böngészem. Arra kérem tartsa tiszteletben az olvasókat.
   Én is mobilról írok, sok a mellényúlás….törlés, javítás stb.

   Kedvelés

 2. Azt nem értem,hogy Trianon esetében miért nem érvényesül a nemzetközi jog.
  Tudomásom szerint,ha egy népcsoport többségben van egy adott területen (ld. Krim)akkor eldöntheti,hogy melyik ország fennhatósága alá akar tartozni. Ez alapján a trianoni döntés,már eleve törvénysértő volt.
  H.B.

  „Erős vár a mi Istenünk
  Jó fegyverünk és pajzsunk.
  Ha ő velünk, ki ellenünk?
  Az Úr a mi oltalmunk.
  Az ős ellenség
  Most is üldöz még,
  Nagy a serege,
  Csalárdság fegyvere,
  Nincs ilyen több a földön.”

  Kedvelés

 3. De jó lenne, ha a kormányunk végre legalább egy kissé magyarább lenne, bátrabb lenne, és ahelyett, hogy szüntelen hangoztattja, hogy MINDENBEN egyetért és támogatja az ukr. kormányt, keményen kiállna a Kárpátaljai magyarság fennmaradása elengedhetettlen feltételei biztositása mellett: kezdetnek létrehozni egy magyarlakta járást, ami magába foglalná az összes magyarlakta települést…

  Kedvelés

  1. Néha, kedves v.KGy megvan sértődve, ha valaki lecigány-zsidozza OV-t, meg a minisztereit. Hogy nem tud kapcsolatot tenni a kettő közé, hogy a magyaroknak nem magyar-zsidó, vagy magyar-cigány vezetők kellenek, hanem magyarok. S akkor nem itt állnánk!

   Kedvelés

 4. Szép, lelket lángra lobbantó szavak – tettek helyett! Viszont én pedig azt nem értem, hogy például 1990-ben miért nem lehetett ténylegesen lépni, amikor körülöttünk olyan átalakulások történtek, amit nem is hittünk volna előtte.
  A magyar lélekszámot tekintve döbbenet. Még a néhai kiváló író, Bartis Ferenc (összmagyar Testület akkori elnöke) számlálta össze újságírói munkája ürügyén a magyarokat Erdélyben, amikor is 2,5 milliónál tartott, lecsukták és majd minden csontját összetörték. Az akkori bukaresti telefonkönyvben többnyire magyar neveket lehetett látni, a temetőkben szintén.

  Kedvelés

 5. Kifogasolom, ill. nagyon nem tetszik, ha nyilvános hozzászólásokban, vitákban, irásokban, felszólalásokban trágár(de akár csak durva) szavakat, kifejezéseket használnak, ami az iró alacsony műveltségi szintjére utal(nem volt gyerekszobája). A kritikákba, itéletekbe is illik tartószkodónak lenni, korrektnek és tisztességesnek, semmiképen nem szerencsés leereszkedni a birált személy szintjére. Ne indulatokkal hőbörgésel bizonyitsuk igazunkat …
  Nem illik (a “túdni illik, hogy mi illik” könyv szerint) a nem tetszésünket valakivel/valamivel személyeskedéssel sértegetéssel, megalázással fejezni ki. Az ilyen “övön aluli ütések” a biráló argumentáció hiányára utall…
  Ami a regnáló kormányt illeti. Gondolom, meggyőzőbben, nyugodt logikus érveléssel bizonyitottam miért kell nekünk igaz MAGYAR emberekböl álló kormány, parlament, és miként lehet ezt elérni…
  kérem átfutni a publikált és nem publikált(talán túlzottan “finom) irásaimat.
  Tisztelettel: a nem sértődékeny K.Gy.

  Kedvelés

 6. Tisztelt v KGy úr!

  Szeretném olvasni a nem publikált írásait. Cím a NIF szerkesztőségében megtalálható.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.

Hírek, politikai elemzések, értekezések, interjúk belföldről és külföldről

%d blogger ezt kedveli: