Homoszexuális propaganda rejtett támogatása az EU-ban (petíció)

NIF: Mind több és több titok kerül ki az EU dekadencia támogató rejtett ügyködéseiről. Felháborító, hogy Európa népeinek adóit milyen mocskos ügyek támogatására költik. A mindennapjaink tele vannak a ránk vándorlási válsággal. de eközben szívósan dolgoznak a keresztény Európa ellenségei a bomlasztásunkon!!!

Mi az az ILGA Europe?

ELKÜLDÖM
Kedves István!
Az ILGA Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) a leszbikus, meleg, transznemű és interszexuális csoportok ernyőszervezete, egyben óriási hatalommal bíró propaganda-gépezet az Európai Unió intézményeiben.Nem kitaláció, saját honlapjukon hirdetik, hogy tevékenységük célja az uniós jogszabályok „befolyásolása”. 
Elsőre nincs is ebben semmi különös, bárki létrehozhat bármilyen szervezetet „az EU befolyásolására”. A helyzet különlegessége abban rejlik, hogy ez a szervezet az Európai Bizottságtól hatalmas összegeket kap, hogy befolyásolja az uniós intézményeket. 2012-ben költségvetésének 49,3%-át (948 000 euró) kapta a Bizottságtól (itt további részleteket olvashat erről angolul). Az Európai Bizottság saját dokumentumaiban részletezi, hogy a TAGÁLLAMOK saját hatáskörben döntenek a CSALÁDÜGYI KÉRDÉSEKBEN, beleértve a homoszexuális kapcsolatok legalizálásával kapcsolatos kérdéseket is. (Amennyiben határon átnyúló vonatkozása van egyes családügyi kérdéseknek, akkor az EU szabályozhatja azt, de csak a minden tagállamban elfogadott fogalmakkal. Ezért indítottuk el az AnyaApaGyerekek kezdeményezést).Levelünkön keresztül:
1. Kérjük Emily O’Reilly-t, az uniós Ombudsman-t, hogy vizsgálja meg az Európai Bizottságnak az ILGA Europe felé nyújtott pénzügyi támogatásának lehetséges szabálytalanságait. 
2. Tájékoztatjuk a Biztosokat a helyzetről, és kérjük őket az ILGA Europe támogatásának megszüntetésére. 
3. Továbbá kérjük a Bizottságot, hogy a jelenlegi költségvetés-tervezetében csökkentse az ILGA Europe és más lobbiszervezeteknek nyújtott anyagi támogatását 80%-ról maximum 10%-ra, melyet nem lobbi célokra használhatnak fel.Küldje el a levelet Ön is!

http://www.citizengo.org/hu/pc/34836-az-europai-bizottsag-ne-finanszirozza-az-unios-donteseket-befolyasolo-melegszervezetet
Néhány példa az ILGA Europe tevékenységei közül:
– az ILGA Europe jelenleg lejáratókampányra készül az AnyaApaGyerekek (Mum, Dad & Kids) európai polgári kezdeményezéssel szemben, miközben az Európai Bizottságot is befolyásolni próbálják az ügyben.
– Tagszervezeteit kéri, hogy gyűjtsenek információt a kezdeményezés szervezőiről, azaz rólunk!
– Az ILGA Europe elindította a „Gay vs God” elnevezésű programját, amelyben megosztja a hívő közösségeket.
– Az ILGA Europe-nak nem kellene közpénzeken működnie. Kérje Ön is az ILGA Europe uniós finanszírozásának megszüntetését! http://www.citizengo.org/hu/pc/34836-az-europai-bizottsag-ne-finanszirozza-az-unios-donteseket-befolyasolo-melegszervezetet
Ha egy olyan szervezetről lenne szó, amely a jótékonyan segíti a rászoruló tömegeket, akkor elfogadható lehetne egy ilyen jellegű támogatás. De az ILGA Europe esetében egy lobbiszervezetet támogat az Európai Bizottság, hogy az uniós döntéseket befolyásolja a házasság és a család kérdésében, amely alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Üdvözlettel:

Frivaldszky Edit

és a CitizenGO csapata

——

A CitizenGO.org aktív polgárok közössége, akik célul tűzték ki az emberi élet, a család és a szabadság védelmét világszerte. Ha szeretne többet megtudni a CitizenGO-ról, kattintson ide vagy kövessen minket a Facebookon vagy Twitteren.

Ezt az üzenetet dr.sebestyen.istvan  kapja.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

2 című bejegyzés “Homoszexuális propaganda rejtett támogatása az EU-ban (petíció)” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Mi jöhet még ?? amiről nem tudunk még,,, az alattomos sátán keményen tevékenykedik , és nagyon úgy látszik ,hogy rengeteg az önkéntes jelentkező –,,pedig a család mint fenntartó erő nagyon bevált,,

  Kedvelés

 2. A liberósok mindig is támogatták a buziságot és más devianciát,mert sok köztük az érintett.
  H.B.
  Hogyan fogadjuk el a buzikat?
  A Bibliában is van erre vonatkozó írás:
  Római levél 1.rész 25-32.versig
  “25.Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.
  26. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:
  27. Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.
  28.És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;
  29.A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;
  30.Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,
  31.Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.
  32.Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.”

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.