A per lefolytatásának nem voltak meg eddig sem, és jelenleg sincsenek meg, a jogi alapjai

Tisztelt Országgyűlés!
.
.
Budaházy György perében a napokban mondott beszédet Budaházy védője. 
.
http://24.hu/belfold/2016/05/20/budahazy-ugy-boldog-az-az-orszag-amelynek-ilyen-terroristai-vannak/
.
Budaházy Györgyöt terrorista cselekmény elkövetésével vádolja ügyésze. Azonban a per lefolytatásának nem voltak meg eddig sem, és jelenleg sincsenek meg, a jogi alapjai, mivel az igazságszolgáltatást tagjait kinevező személyek az Országgyűlés tagjaiként nem rendelkeztek és nem rendelkeznek a választókig visszavezethető felhatalmazással. A választók által érvényesen kitöltött szavazólapok csak a képviselők parlamentben való megjelenésére jogosítanak, de nem rendelkeznek megbízási érvénnyel a törvényhozáshoz: 

.
http://nepszava.hu/picture/13277/normal/53/00053094.jpeg
.
A választási törvény nem tartalmaz a meghatározást, miszerint a parlamentbe bekerült képviselőknek továbbiaknak milyen jogaik vannak és mire vonatkoznak. 
.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300036.TV
.

A parlamentbe került képviselők számára az Alaptörvény rendelkezései határozzák a tevékenységüket megalapozó jogokat és kötelességeket, de a B) és C) cikkek alapján a képviselők tevékenységét a választók akaratától teszi függővé! 
.
Mivel a Budaházy elleni vád a Btk. rendelkezéseire épül, ugyanakkor ez a törvény magyar jogi hierarchia csúcsán álló Alaptörvénynek alá van rendelve az Alaptörvény R) cikke szerint, Budaházy György vádban megfogalmazott tevékenységét az Alaptörvény, azon belül pedig C) és B) cikk alapján kell minősíteni. Felhatalmazás nélküli (értsd: kizárólagos hatalomgyakorlás) tevékenységet folytató Országgyűlés működése jelenti az alkotmányos renddel való szembenállást, és az alkotmányos rend megdöntése elvben már az Országgyűlés megalakulásával megtörtént. Az Alaptörvény megkerülésével választott bírák és ügyészek nem jogosultak törvényt alkalmazni, mivel erre nincsen a választókig eredeztethető felhatalmazásuk. A alkotmányostól eltérő renddel szembeni fellépés nevezhető alkotmányosnak, amelyre az Alaptörvény C) cikk (2) pontja minden állampolgárt kötelez. Budaházy György ellen hozott vád az Országgyűlés legitimáltságától függ, előbb e legitimáció meglétét kell tisztázni. 
.
Javaslom Budaházy Györgynek, hogy a bírók és ügyészek választóktól,az Országgyűlésen keresztül eredeztetett felhatalmazásától tegye függővé a perének tárgyalást. A bírók és ügyészek elismerése egyenlő annak a rendnek az elismerésével, amely elleni fellépés képezi a vád tárgyát. A bírók bíróknak, az ügyészek ügyészeknek való elismerése megfelel azoknak a törvényeknek az elismerésével, amely alapján az ellene felhozott vádat megfogalmazták. Ha a bírók és ügyészek által képviselt törvényeket elismeri, azon keresztül a vádban megfogalmazottakat is elismeri, vele a saját bűnösségét, és hogy a kilátásba helyezett 20 évet jogosan ítélik meg számára. 
.
A bírónak és a vádat képviselő ügyésznek fel kell mutatnia a választókig visszavezethető felhatalmazást, amely egyben a jogalkalmazás jogát is jelenti számukra. Ennek hiányában nem illetékesek törvényt alkalmazni, ami ebben az estben az ítélet meghozatala. 
.
Javaslom Budaházy Györgynek, hogy a szóban forgó meghatalmazás tisztázásáig kérje szabadlábon helyezését, mert fogva tartásának addig nincs törvényes alapja. Erre hivatkozva lehetne kártérítési pert is indítani.
.
.
Orbán Viktor hogyan tudja összeegyeztetni ,,saját” ügyésze által Budaházy György ellen megfogalmazott vádat, miközben folyamatosan a magyar népre hivatkozva kormányoz?
.
Milyen alapon nyilvánítja ügyésze Budaházy Györgyöt terroristának, amikor a váltópártjának volt miniszterelnöke idegen embert hívott az országba, hogy itt felforgató tevékenységet fejtsen ki, az emberek figyelmének, az ösződi beszédre való fokozottabb terelésének céljával? Nevezett ember egy Ron Werber nevű zsidó, amit Kósa Lajos, azóta a forgalomból kivont beszédében elismert:
.
https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/05/20/kosa-oszodi-beszedet-mondott-a-2006-os-zavargasokat-gyurcsany-robbantotta-ki-ron-werber-tanacsara/
.
http://mediavadasz.info/news/kosa-oszodi-beszedet-mondott/
.
A beszéd elérhető:
.
https://mega.nz/#!gl8lhLCD!ZZsxTcfPqE2w-qviYPPbnWmyqRpvDLomfXKY4SeO9mo
.
Az országgyűlésnek adhat egy ember utasítás hogy törvényt hozzon, de felhatalmazást csak a szavazók adhatnak. Így van megírva az Országgyűlés által elfogadott alaptörvényben.
.
.
Romek Károly

2 című bejegyzés “A per lefolytatásának nem voltak meg eddig sem, és jelenleg sincsenek meg, a jogi alapjai” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

  1. Acionsenkihaziseggnyalokfonokeikutasitasaracselekednek. Bar csak ilyen *terroristaja*lenne minden orszagnak.Bezzeg Budahazy nem fog Nobel dijjat kapni.Begin kapott.(birkak!)

    Kedvelés

  2. A diktatura alkotmányos felhatalmazás nélkül, koncepciós eljárást folytat,merre már sokszor volt példa történelmünkben! /Rajk ügy,Nagy Imre ügy stb/
    József Szabó
    Alkotmányos Ellenállás

    Kedvelés

Hozzászólások lezárva.