A világunkat valójában irányító erő „láthatatlan”, „arctalan”

“igazat mondani könnyű, csak elhitetni nehéz”

bunyevacz_uj_vilagrend.jpgAzt, hogy valójában ki szítja az iszonyú polgárháborúk tüzét a Közel-Keleten? Ki roncsolta szét végzetesen Afganisztánt, Irakot, Szíriát és Líbiát, mint a térség stratégiai fontosságú elemeit? Ennek részeként ki engedte diszkréten megtörténni 2001. szeptember 11-ét, hogy aztán ürügyként használhassa saját destruktív céljaira?

A globális válság ellenére az uralkodó beszédhatalom teljes és folyamatos zár alatt tartja a legfőbb kérdéseket…

Az európai civilizáció reménytelen helyzetét drámai módon írja le az a folyamat, ami a brüsszeli tragédia nyomán kibontakozni látszik. A globális véleményhatalmi terrorgépezetként működő mainstream média, és a lokális kollaboránsok hada most is ugyanazokat a hazugságokat terjeszti gonosz cinizmussal, és ezek a pusztító hazugságok egyelőre most is célba találni látszanak az elvakított, megvezetett többség körében.
Az egyik ilyen pusztító hazugság, hogy éppen azért kell befogadni minél több migránst, mert ezek a szegény áldozatok éppen azok elől menekültek ide, akik most Brüsszelben is robbantottak. A másik pedig, hogy éppen ezért a bevándorlás „nem veszély, hanem esély”, még örülnünk is kell nekik, hisz – lévén, hogy ugyanúgy vélekednek, mint mi – ők a legfőbb szövetségeseink, ráadásul fiatalok, életerősek, és csak használnak az elöregedőben lévő Európának.

Bár én magam is, ahogy mások is, sokszor és sokféleképpen adtam/adták cáfolatát ezeknek az alaphazugságoknak, de fussunk neki(k) még egyszer, és a brüsszeli tragédia fényénél (vagy inkább annak árnyékában) próbáljuk meg újra végiggondolni a helyzetet és a teendőket.

Az első állítás, tehát, hogy a migráns a testvérünk és szövetségesünk, hisz éppen azok elől menekül, akik, lám csak, minket is brutálisan támadnak, mint most éppen Brüsszelben is tették. De vajon miért és ki elől is menekülnek a migránsok? Érdekes módon az egyre fenyegetőbb globális válság ellenére az uralkodó beszédhatalom teljes és folyamatos zár alatt tartja a legfőbb kérdéseket.

Azt, hogy valójában ki szítja az iszonyú polgárháborúk tüzét a Közel-Keleten? Ki roncsolta szét végzetesen Afganisztánt, Irakot, Szíriát és Líbiát, mint a térség stratégiai fontosságú elemeit? Ennek részeként ki engedte diszkréten megtörténni 2001. szeptember 11-ét, hogy aztán ürügyként használhassa saját destruktív céljaira? Ki alkalmazza egyre kegyetlenebbül a „programozott káosz” cinikusan brutális logikáját, amit Zbigniew Brzezinski szenvtelen „tudományossággal” már a nyolcvanas évek során megfogalmazott? Ki építette fel és üzemeltette, majd „egyszer használatos” fegyverként dobta el az al-Kaidát, Oszama bin Ladent, a tálibokat, és használja most az Iszlám Államot? És, ha már ennek nyomán sokmilliós iszlám menekült tömeg áramlik ki folyamatosan ezekből az országokból, a sok ezermilliárd dolláros olajjövedelmekkel rendelkező közel-keleti államok, élükön Szaúd-Arábiával, vajon miért nem bocsátották rendelkezésre területüket és anyagi erőforrásaikat iszlám testvéreik megvédelmezésére?

Sőt, éppen ellenkezőleg, miért tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a káosz és a menekültek száma növekedjen? És ne a közvetlen közelben, iszlám környezetben, hanem a távoli és idegen Európában találjanak befogadásra és támogatásra?

Végül, de nem utolsósorban, vajon a nyugat-európai uralmi elitek miért támogatták és támogatják ma is lelkesen ezt a mindent elpusztítani igyekvő „főkonstruktőrt”, vagy inkább „fődestruktőrt”? Megannyi kérdés megválaszolatlanul. Pontosabban szólva, mindenki tudja a választ, csak a politikailag korrekt beszéd globális terrorja változatlanul képes megakadályozni, hogy Európa végveszélyben lévő népe végre elbeszélje helyzetét, és elkezdje megbeszélni teendőit. Mert, ahogy a régi mondás tartja, igazat mondani könnyű, csak elhitetni nehéz.

Az ember ősidők óta folytatja legtöbbször reménytelennek látszó küzdelmét azért, hogy a jelenségvilág kavargó felszíne alatt valahogy megpillantsa a lényeget. De a lényeg, mint tudjuk, sohasem látható, legfeljebb sejthető. A világunkat valójában irányító erő „láthatatlan”, „arctalan”, nincs is „alanya”, mert azok a személyek, titkos társaságok, népek, nemzetek, országok, amelyek időnként látszólag „megszemélyesítik”, mind csak jelentéktelen közvetítők, egyszer mind elmúlik majd, de a láthatatlan lényeg örök. És ez a láthatatlan lényeg maga a megtestesült mértéktelenség, az öngerjesztő, önfelemésztő örvénylés, a mesebeli Kisgömböc, a láncreakció, a fekete lyuk.

Semmit sem óhajt jobban, mint, hogy frontálisan ütközzünk, harcoljunk vele, de itt is József Attilának van igaza, „ Fegyvert ragadni gyengeség: / megöl az ellenség és megver”. Inkább elhúzódni kellene tőle, elszigetelődni, önkéntes karanténba vonulni. A betegséget persze mindez nem gyógyítja, de legalább a terjedését talán megakadályozhatja.

A világ e láthatatlan urai már teljesen feleslegesnek tartják az emberiséget, és az ő globális „költség/haszon” elemzésük logikája alapján igazuk is van. Az ember hatalmas szellemi energiáit foglyul ejtve, azt az ember ellen fordítva, a technoevolúció titáni erejét most nyílt brutalitással fordítja az ezt létrehozó emberiség ellen.

A programozott káosz éppen arra irányul, hogy ez az önmegsemmisítés felgyorsuljon, és egyelőre, ahogy mondani szokták, mint kés a vajban, nyomul előre. A másik közvetlenebb cél a hanyatló amerikai birodalom világuralmának csak egyre brutálisabb erőszakkal való meghosszabbítása, ami a riválisok meggyengítésére és a köztük lévő konstruktív együttműködési rendszer szétzilálására irányul.

A bevándorló nem veszély, hanem esély primitív önmegsemmisítő szlogenje akár valóságos is lehetne, de nem az! Részben azért, mert az ideérkező, pontosabban idevezetett, idevezényelt milliók valójában a globális roncstársadalmat, az emberiség egyik nagy hulladéktárolóját testesítik meg. A világ, és benne legközvetlenebbül Európa így végzetes csapdába, következésképp végveszélybe került. Csak átgondolt és összehangolt cselekvéssel tud ebből a csapdából kikeveredni. Kérdés, hogy képes-e még erre?

mho, Hunhír.info, 2016. március 30. 16:50

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

9 című bejegyzés “A világunkat valójában irányító erő „láthatatlan”, „arctalan”” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Ha, a tettesek nevére/kilétére vagy kiváncsi, kérlek vegyél a kezedbe, egy Károli Gápár fordította Új Testamentumot, és olvasd el, János Evangéliuma, 8. rész, 42 – 44 verseket. Mindenre választ fog kapni!!!
  Az 56-os veterán és Koppányivadék, Dr.E.Sz.L. Bécsből.

  Kedvelés

 2. Az emberek sokkal inkább elhiszik a nyakatekert hazugságokat, mint az egyszerű, magától értetődő igazságot. Míg a hazugság a hazug számára kifizetődő, addig az igazságot kimondó ember üldözendő. Ennek igen egyszerű oka az, hogy az igazság több érdeket sért, mint véd! Vattay Szabolcs

  Kedvelik 1 személy

 3. Valóban: az igazság több érdeket sért, mint véd.
  De tegyük hozzá, hogy csak a kielégíthetetlen magántulajdonosok és az ilyenek gondolkodásának az érdekei a pusztítóak.
  Mégis, a közeli természeti katasztrófába rohanó világunkban az elpusztítók és az elszenvedők is ugyanolyan sorsban fognak osztozni.
  Egyedül csak Úr Jézus tanainak a második eljövetele lehetne a megmentőnk. Van rá esély?

  Kedvelés

  1. “Valóban: az igazság több érdeket sért, mint véd.”
   Egy hazugságra alapított hatalmi struktúrában nem is lehet másképp.
   H.B.

   Kedvelés

 4. Annak a népnek melynek a hazugság a lételeme az igazság az ellensége.Akkor is amikor valamit igaz módon lehetne intézni ragaszkodnak a hazugsághoz ,mert a A HAZUGSÁG ŐK MAGUK.
  H.B.
  “A zsidónak, mint más nemzet és állam testében élősködő fajnak életmódjában rejlik az a sajátossága, amely Schopenhauert a már említett mondásra késztette, hogy a zsidó a “hazugság nagymestere”.
  Léte kényszeríti a zsidót arra, hogy hazudjék, éspedig, hogy szakadatlanul hazudjék, ugyanúgy, ahogy az északi népek pl. kénytelenek állandóan meleg ruhát hordani.
  Más népek keretében való életét tartósan csak akkor biztosíthatja, ha sikerül neki azt a véleményt kelteni, hogy az ő esetében nem külön népről, hanem csupán külön vallásfelekezetről van szó.
  Ez az első nagy hazugság!”

  Kedvelik 1 személy

 5. Miközben a sejtő embereket tudatosan gúny tárgyává teszik azok, akik a sokszorosan áttételes összeesküvésekben nyakig benne vannak, pofátlanul állítván, hogy ilyen nincs. Ha bevallanák, nem lehetne tudatosan irányított káosz. Ám a természet rendje, hogy a sötétet világosság váltja fel.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.