USA sem rest: Előkészítik Kárpátalja megszállását; Kárpátalja 2. rész

NIF: Amerika, ez a volt brit gyarmatból, rabszolgatartásból és rabszolga kereskedelemből felhízott globális, aljas maffiózó nemcsak Bukovinát ígérte oda románoknak, hanem Kárpátalját is. Ezeken kívül a románoknak még Odessza tartományra és mélytengeri kikötőre is fáj a foguk.  Odesszára már csak azért is fáj a foguk a románoknak, mivel ezt a várost ők zsidótlanították: 1942 okt. 22-25 között házról házra járva kiirtottak 25’000 zsidót. A pogromot csak a Wehrmacht közbelépése miatt hagyták abba, de folytatták hasonlóképpen, csak álcázva: a zsidókat összegyűjtötték a kirabolt nagykereskedelmi raktárakba és a felső keskeny, hosszúkás ablakokon keresztül gépfegyverrel lemészárolták a foglyaikat. Ezzel a módszerrel további 20’000 zsidót mészároltak le. Egy ilyen aljasságokra képes csürhe-népre bízzák az amerikaiak a kárpátaljai magyarságot. Na és persze az ukrajnai gáz szállítást is! Mézesmadzagok hatványozva!!! A románok ráakadtak a horogra, és az amerikaiak most vezetik, fárasszák őket!!!

Mindinkább valóssággá válik az ukrán hírszerzés egykori tisztje, Szergej Razumovszkij által valószínűsített forgatókönyv Kárpátaljára vonatkozóan; az Egyesült Államok kijátssza a magyar kártyát, és ennek jelei az utóbbi napok, hónapok során fokozottan mutatkoztak.

2013 augusztusában Szergej Razumovszkij, az ukrán hírszerzés egykori tisztje információkat szivárogtatott ki arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok Ukrajna destabilizálására készül, és erre a célra több mint kétezer zsoldost vontak össze Bécs környékén. Razumovszkij szerint a kárpátaljai magyarság a közeljövőben geopolitikai tényezővé válik, és az Egyesült Államok Ukrajna, majd Kárpátalja destabilizálásával megpróbálja ellenőrzés alá vonni az Európába irányuló gáztranzitot. A volt hírszerző tiszt szerint ezt az etnikai és nemzetiségi feszültségek szításával, majd román cégek bevonásával teszik meg, az amerikaiak ugyanis felhasználható eszköznek tekintik a magyar kisebbséget, de nem akarnak Magyarország kezébe kontrollt adni Kárpátalja felett. Ehelyett román vállalatokon keresztül Bukarest gazdasági érdekszférájába kerülnének a magyar lakosságú területek.

Razumovszkij forgatókönyve eddig több-kevésbé megvalósult, és jelek mutatkoznak arra, hogy az események Kárpátalján is ennek megfelelően folytatódnak. 2013 novemberében álcivil tüntetések kezdődtek Kijevben. 2014 február végére a legitim kormányt eltávolították a hatalomból. A kijevi puccsot követően egy atlantista kormány jutott hatalomra, ami 8 hónapon át demokratikus felhatalmazás nélkül kormányzott, és az országgyűlési választások kiírásának idejére az állami vagyon tekintélyes részét kiértékesítette amerikai befektetőknek. Az atlantista bábkormány első intézkedései közt a nyelvtörvény eltörlésével megkezdte az etnikai feszültségek szítását; az orosz többségi lakosságú területek egy része emiatt mára függetlenedett Ukrajnától, ezzel ürügyet képeztek a nyugati csapatok behívására. A kijevi kormány emellett egy év alatt kiárusította az ország energiaszektorának egészét; amerikai kézre jutottak többek között a gáz- és olajipari vállalatok, az atomenergetikai cégek.

Az utóbbi napokban fokozott aktivitás kezd megfigyelhető lenni a magyar nyelvű, Amerika-barát sajtó részéről. Washington geopolitikai érdekeit kiszolgáló sajtóorgánumok az etnikai feszültségek szítását folytatják azzal, hogy megpróbálják magyarországi titkosszolgálatok tevékenységének számlájára írni az ellentétek kiéleződését. Az Origo egy ukrán biztonságpolitikai szakértőre, Dmitro Sznyegirjovra hivatkozva azt írja, hogy . . .

magyarországi szakszolgálatok mesterségesen élezik ki a helyzetet Kárpátalján a szeparatista törekvések megjelenésével.

Megfigyelhető tehát egy olyan törekvés, hogy az amerikai titkosszolgálatok tevékenységének következményeit a magyar szakszolgálatok számlájára írnák. Emellett nincsenek kétségeink arra vonatkozóan, hogy a helyzet fokozódásával ezt dokumentumok, hangfelvételek kiszivárogtatásával is alátámasztják majd. Az amerikai szolgálatok minden bizonnyal ellátják megfelelő dokumentációval a velük együttműködő magyarországi sajtót, ahogy az események kibontakoznak.

A kollaboráns sajtó Lázár János kijelentésére hivatkozik, miszerint a magyarországi titkosszolgálatok számos műveletet folytattak Ukrajna területén. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzetbiztonsági bizottság június végi ülésén jelentette ezt ki. Az Amerika-barát sajtó azonban – okkal –figyelmen kívül hagyta az ülés során elhangzott súlyos kijelentéseket, amennyiben azok az Amerikai Egyesült Államokat negatív színben tüntették fel. Emiatt fel kell idéznünk, pontosan mi is hangzott el a június 23-i ülésen.

Lázár János ugyanis konkrét kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy Washington a szomszédos országokban ellenséges tevékenységet folytat a magyar kisebbséggel szemben: “felhívnám arra a folyamatra a figyelmet, ami Romániában zajlik a magyarok rovására. Olyan koncepcionális büntetőperek, büntetőeljárások vannak folyamatban Romániában, amelyek az elmúlt húsz évben is példátlanok voltak. Kifejezetten érzékelhető az igazságszolgáltatás eszközeivel egy nagyon határozott magyarellenes fellépés […] úgy értékeljük, hogy Románia kormányzata kifejezetten magyarellenes akciókat hajt végre az igazságszolgáltatás és a transzparencia jelszavával és álszavával. Miután tudjuk azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagyon erősen vesz részt a román belpolitikában, nem tudjuk megítélni azt jelen pillanatban, hogy ezeknek az akcióknak van-e köze az Amerikai Egyesült Államok és a román köztársaság szoros együttműködéséhez, de ezt is próbáljuk megérteni, ha szabad így fogalmaznom, hogy ott egyáltalán mi történik.”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tehát elképzelhetőnek tartja, hogy egy szomszédos országban a magyarság elleni ellenséges fellépésért az Egyesült Államok titkosszolgálatai a felelősek. Ez nem is lenne meglepő, tekintve, hogy a magyar kormány és Washington közt politikai ellentétek merültek fel, amire Lázár szintén utalást tesz: “az a fajta politikai ellentét, ami az Amerikai Egyesült Államok kormánya és a magyar kormány között a magyarországi belpolitikai helyzet megítélését illetően alakult ki, semmiféleképpen nem tette könnyebbé az Információs Hivatal munkáját, és az Információs Hivatalnak igenis figyelnie kellett azokra a jelenségekre, amelyek a nyugati világban a sajtón keresztül Magyarország lejárását célozták meg.”

Lázár János emellett arra is utalást tett, hogy az amerikaiakról már bebizonyosodott, hogy hajlamosak kémtevékenységet folytatni szövetségesek ellen. Emiatt a magyar kisebbség elleni fellépés amerikai kezdeményezettsége nem zárható ki. “Az elmúlt három-négy esztendőben kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok a szövetségesei ellen rendszeresen kémkedik, és talán más titkosszolgálatokkal kapcsolatban is fölmerültek ilyen jellegű információk.”

Razumovszkij szerint Washington a “magyar-kártyát” csak eszközként használja fel, de végül Kárpátalját román ellenőrzés alá akarják vonni, és amerikai-román konzorciumok ellenőriznék az Európai Unióba irányuló gáztranzitot is. Lázár az említett nemzetbiztonsági bizottsági ülésen azt is egyértelműen kijelentette, hogy az amerikaiak erős katonai szövetséget ápolnak Romániával és Lengyelországgal, miközben Magyarország nem is kapott felajánlást erre vonatkozóan. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Mirkóczki Ádám (Jobbik) kérdésére felelte ezt: “Másrészről pedig az Amerikai Egyesült Államok nem feltétlenül minket tüntet ki azzal a megtisztelő figyelemmel, hogy a fegyvertelepítési vagy katonai együttműködést velünk képzelné el, bennünket eddig még csak mérsékelten tisztelt meg ezzel a figyelmével. Ismert, hogy Lengyelország és az Amerikai Egyesült Államok között milyen nagy katonai együttműködés van, és ismert az, hogy Románia és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között milyen nagyon komoly katonai együttműködés van. Mi nem kaptunk ilyen komoly ajánlatokat vagy ilyen komoly felkérést”.

Lázár kijelentéseiből látható, hogy az amerikaiak elsősorban Romániát tekintik szövetségesnek. Emiatt Románia érdekszférájának kiterjesztésében közreműködhetnek, miközben Magyarországgal szemben bizalmatlanok. Razumovszkij 2013 augusztusában jelentette ki, hogy a kárpátaljai magyarság geopolitikai tényezővé válik, és a kárpátaljai konfliktusban az amerikai titkosszolgálatok a kezdeményező erő.

Tehát az ukrán elhárítás már 2013 augusztusában tudatában volt ennek, az illetékes magyar hatóságokat viszont nem értesítette . . .

. . . arról, hogy az amerikai titkosszolgálatok a magyarság veszélybe sodrásával próbálnak gazdasági/katonai célú műveleteket kezdeni Ukrajna területén. Ezt nem is tehették meg, mivel a legitim ukrán kormányt 2014 februárjára eltávolították hatalomból, annak helyét egy az amerikaiakkal együttműködő illegitim kormány vette át, ami a demokratikus legitimitás látszatának megszerzésére is csak a kijevi puccs után 8 hónappal tett lépéseket (választások kiírása).

A Napi Gazdaság arról számolt be, hogy amerikai harcjárművek érkeznek Magyarországra. A fővonalú média hírértékelésével ellentétben azonban ez nem az első eset. 2015 március közepén beszámoltunk arról, hogy az amerikaiak vasúti úton amerikai Stryker lövészpáncélosokat szállítanak át Magyarországon. 2015 június 9-én szintén képi anyag bizonyította, hogy egy NATO-konvoj átlépte az ukrán határt, és belépett Kárpátalja területére. Az amerikai hadsereg hadgyakorlatokra hivatkozva bevonult a térségi országokba, az amerikai haderő részben Kárpátalja körül és Kárpátalja területén összpontosul. A nemzetiségi ellentétek felhasználásával azonban az Egyesült Államok nem magyar kézbe adja vissza a felforgatott, destabilizált területeket, hanem azok egy állandó konfliktusgócot jelenthetnek, miközben romániai cégek monopóliumot építenek ki és biztosítják Washington fennhatóságát a gáztranzit felett.

Jelen helyzetben a hazai sajtó tevékenysége is fokozottan aggasztó. Fokozottan aggasztó, hogy egy az Index.hu 2015 július 16-i, Dull Szabolcs nevén megjelentetett publicisztikája – vélhetően a bizottsági ülésen elhangzott, fenti mondatok hatására – jelzést adott ki Lázár János elleni médiaoffenzívára vonatkozóan, ami szintén a nyugati titkosszolgálatokkal együttműködésre utal, bár nem egyértelmű, hogy ezért a cikk írója, vagy egy ismeretlen, az anyag utólagos szerkesztését végző személy felelős. Az Origo tevékenysége szintén aggodalomra ad okot: a magyarországi szakszolgálatok számlájára akarnának írni olyan tevékenységeket, melyekről már 2013 augusztusában nyilvánosságra jutott, hogy az amerikaiak forgatókönyvének részét képezi. Ilyen helyzetben teljes mértékben elfogadható lenne, ha a kormány határozott fellépést tanúsítana a Magyarországon épülő liberális médiamonopóliummal szemben és ellehetetlenítené annak működését.

A Washington geopolitikai érdekét kiszolgáló magyar sajtóorgánumok ugyanis az etnikai, nemzetiségi és országok közötti feszültségek szándékos szítását folytatják, ami nem csak Kárpátalja magyarságát fenyegeti, hanem háborús uszításnak minősül és hazánkat is veszélybe sodorhatja.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

4 című bejegyzés “USA sem rest: Előkészítik Kárpátalja megszállását; Kárpátalja 2. rész” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Ja, persze. Putyin meg ül a sarokban és a körmét reszelgeti és azon elmélkedik, milyen jó, szép nagy gennyes pattanás van a hónom alatt.

  Kedvelés

 2. Nyugi !
  Majd Putyin meg a kinaiak rendbe rakják a NATO-t,meg azEU-t is.
  Kinának 25 millió hivatásos,valamint 40 millió tartalékos katonája van.
  Majd jól megrángatják a pájeszukat,ha nem bírnak magukkal !!!
  Olvassátok el mit igért az orosz hadügyminiszter a románoknak !
  Egy stratégiai bombázóval fog átrepülni Románia felett és ha a románok szórakoznak velük egy félnap alatt Bukarestben lesznek az oroszok !
  Én már csak JÉZUSKRISZTUSBAN és Putyinban bízok !
  Ölelek minden KERESZTÉNY MAGYART !

  Kedvelés

 3. Türelem a talpas nem egy kitartó népség , egy rafinált jellemtelen hazug korcs , így rövidesen az amcsik is megtapasztalják ,, akkor megkapják a méltó büntetésüket ,, hiszen ezt tette a talpas mindkét háborúban , meg még sok sok alkalommal a történelem során —
  Éhezik a tákolmány és nekik még területek kellenek –ajjaj

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.