KÖVETELJÜK A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT! IV. RÉSZ, Frissítés alul

NIF: Olvasóink ismerhetik Madarász László nevét, hisz közölni szoktuk a cikkeit. Mai nap beküldte az alábbi meglátását arról, hogy a választási törvényt miként is kellene átszervezni. A választási törvény módosítása természetesen nem fog magától megtörténni ezért keresnünk kell egymást, s alakítanunk egy platformot, mely harcba száll ennek a törvénynek a módosításáért. Addig is, amíg eddig eljutunk még sok gondolat kell napvilágot lásson, hogy a választásokat miként kellene átszervezzük és azt milyen törvény miként szabályozza. A jelenlegi pártok már annyira bejáratták magukat erre a választási törvényre, hogy képtelenek lesznek egy tősgyökeres változtatásra. Mi magunk (Sinn Fein) kell tegyünk ennek érdekében valamit, ami kényszeríteni fogja a kormányt a változtatásra.

Tisztelt NIF szerkesztőség!

Olvasom honlapjukon a választási törvény módosítására vonatkozó elképzeléseket és hozzászólásokat. Ez utóbbiak közötti vadhajtások ösztönöztek arra, hogy a számítógép billentyűzetét „megragadjam”! Ugyanis vadhajtásnak tekintem, azt a hozzászólást pl. mely a képviselőválasztásba nagyobb beleszólást biztosítana a magasabban képzett választópolgárnak. Ugyan jómagam is ebbe a körbe tartozhatnék, de mitől lenne az én szavazatom nagyobb jelentőséggel bíró, mint egy 8 általánost végzett MAGYAR emberé? Önök szerint mondjuk Heller Ágnes – aki már jó párszor külföldön eláztatta a magyarságot – szavazata többet ér, mint egy MAGYAR betanított munkásé? Szerintem az övé semmit sem ér az igazi magyar emberek szavazatához képest!

szavazas

Ha valaki „A”-t mond, mondjon „B”-t is, ezért röviden igyekszem összefoglalni véleményem:

 1. Az országgyűlési képviselőválasztások alapvető feltétele kell legyen, az általános iskola elvégzése. Vagyis csak az választhat, aki legalább írni-olvasni tud, és egy a mai korban minimum elvárható ismeretekkel rendelkezik. Az választható: aki legalább a gimnáziumot, szakközépiskolát elvégezte és legalább 20 éves termelési gyakorlata van. (Ide nem kellenek Martin Schulzok!)
 2. Az egyéni képviselőválasztás titkos, de ugyanakkor mindenkor, a választásra jogosultak számára ellenőrizhetőnek kell lennie! A szavazólapokat a mandátum lejártáig meg kell őrizni!
 3. Csak egyénileg lehet indulni, pártlistára szavazni nem lehet!
 4. Szavazólap két, perforálás mentén elválasztható ugyanazon elemeket tartalmazó „csíkból” áll. A felső maga a szavazólap, az alatta lévő a szavazópolgárnál marad. Mindkettőt egymással megegyezően kell kitölteni, de csak a szavazólapot kell az urnába dobni.

–          Bal felső sarokban vonalkód, mely tartalmazza sorrendben: szavazás évét, a szavazókörzet számát, a szavazólap számát, és egy véletlenszerűen előállított 3 jegyű betűkódot.

–          Középen: 1. – 20. –ig terjedő, egymástól kellő távolságban elhelyezett számok, akár több sorban. A megfelelő szám beikszelésével/karikázásával lehet a szavazatot leadni a választópolgárnak tetsző, számmal jelzett jelöltre.

–          Jobb oldalon: „egyik sem” felirat és egy karika. Itt lehet érvényesen elutasítani a jelöltek egészét.

 1. A szavazólap melléklete a jelöltek felsorolása, számozott listája, mely a választópolgárnál marad. Érvényes szavazatot leadni vagy egy szám beikszelésével/bekarikázással lehet, vagy az „egyik sem” karikájának beikszelésével. Két jelölés (akár két szám, vagy egy szám és az „egyik sem” beikszelése), javítás, olvashatatlanná tétel, stb. a szavazatot érvényteleníti.
 2. Szavazatszámlálás: számítógépre, vagy okostelefonra telepített módosított vonalkód leolvasóval történik, és ezeken keresztül kerül továbbításra is.
 3. A szavazást követő napon az internetre felkerül szavazókörzetenként egy excell táblázatban a vonalkód száma, és ugyanabban a sorban, a jelöltek nevét feltüntető oszlopok vagy az „egyik sem” oszlop valamelyikében egy 1 –s! Hibás szavazólap esetén az 1-es elmarad, a sor pirosan jelenik meg. Ez egyúttal az előzetes eredmény is. Ezt követően mindenki ellenőrizheti a leadott szavazatának helyes feltüntetését. Reklamációra két hét áll rendelkezésre. Reklamálni interneten a vonalkód és a háromjegyű betűkód megadásával-, személyesen a választókörzetben a választónál maradó szavazólap másolat bemutatásával lehet.
 4. Hivatalos eredmény csak a reklamációra szolgáló két hét letelte után születik meg.
 5. Érvényes a szavazás, ha az összes érvényes szavazatból (itt beleértve az „egyik sem” beikszeléseket is) valamelyik jelölt a 33,3333% +1 szavazatot elérte, vagy ha két ilyen van, a legtöbb szavazatot kapó személy. Ha a határt egyik jelölt sem érte el, a szavazást meg kell ismételni a három legtöbb szavazatot kapó személy ismételt választási lehetőségével, de ekkor már a fenti módon leadott érvényes szavazatok 25%+1 is elég.. Amennyiben az ismételt szavazás is sikertelen, abból a körzetből nem kerül be képviselő a parlamentbe.
 6. A parlament a miniszterelnököt és kabinetjét vagy saját soraiból, vagy külső személyek közül választja meg, egyszerű többséggel. Erre legfeljebb három lehetősége van. Sikertelenség esetén a parlament feloszlatja önmagát és új választásokra kerül sor, de azon az előzőekben megválasztott képviselők egyike sem indulhat!
 7. A megválasztott képviselőket elégedetlenség esetén évenként egyszer vissza lehet hívni! Ehhez össze kell gyűjteni a választókerületben korábban érvényes szavazólapot leadó választók szavazatának 50% +1 „aláírását”. A visszahívás támogatására, a visszahívó lapon csak a választáskori vonalkódot és a háromjegyű betűkódot kell feltüntetni! Ezen azok szavazata, akik a korábbi szavazáson a megválasztott képviselőre voksoltak, 2 szavazatnak számít! Helyes választási kód, de helytelen betűkód feltüntetése a visszahívó lapon, a szavazást érvényteleníti. A visszahívásra vonatkozó voksolást ugyanúgy meg kell jelentetni az interneten, mint azt korábban leírtam. Az érvényes visszahívást követően a képviselőnek azonnal el kell hagynia az országgyűlést!
 8. A megválasztott országgyűlési képviselők 25% +1 szavazata alapján a kormány ellen bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani. Amennyiben a kormányt a képviselők 50% +1 fő nem támogatja, új kormányt kell választani! A kormány, hivatalban marad az új kormány megalakításáig, de nemzetközi kötelezettséget már nem vállalhat.
 9. A hivatalban lévő parlament, nagyfontosságú, a magyar nép életére kiemelkedő hatást gyakorló ügyben nem dönthet, csak kezdeményezheti azt! Ilyen pl. az EU-ból, NATO-ból történő kilépés, vagy az 1000 milliárd Ft-ot meghaladó nemzetközi szerződés, a magyar föld eladása, idegen haderő magyarországi állomásoztatása, „migránsok” befogadása, stb. Ezekben az ügyekben népszavazást kell tartani, amit az országgyűlési választásokhoz hasonló módon ellenőrizhetően kell végrehajtani. Ezeken érvényes a szavazás akkor, ha azon a választópolgárok több mint 50% -a részt vesz, és a leadott érvényes szavazatok száma a 80% -ot meghaladja. E feltételek mellett az érvényes szavazatok 50%+1 szavazata dönt!
 10. A kormány tagjai és a parlamenti képviselők (névszerinti szavazáskor), saját- és családtagjaik vagyonával felelnek az elhibázott döntéseikért. Ennek megítélésében a döntésük meghozatalakor rendelkezésre álló átfogó ismereteik, és döntés hatásának előreláthatósága kell, hogy szerepet kapjon. Nem mentesülhet a felelősségre vonás alól az, aki a döntésekor magán-, párt-, idegen hatalmi-, vagy idegen etnikumi érdeket vett figyelembe!

Így első körben ennyi jutott eszembe.

Üdvözlettel: Madarász László


NIF: Mivel Romek Károly (RK) indította el a választási törvény módosításáról szóló vitat, így a különböző fenti pontokra adott válaszát ide írjuk a cikk alá:

RK az 1-5 pontokhoz:

Ezeket én is szóvá tettem, más megfogalmazásban.

RK a 6-9 pontokhoz:

A technikai részt nem tartottam fontosnak, ezért nem is boncolgattam az én írásaimban. Ennek is lehet jelentősége, de úgy gondoltam, előbb még el kellene indítani, hogy tömegesen legyen igény a választási törvény módosítására. De a technikai rész foglaljon mindent magában, az internetet, a közszolgálati médiát, nyomatott lapokat, de az önkormányzat bevételét is ebbe. A szavazatok számát
szerintem nem szabad tizedszázalékokra bontani. Meg kell húzni egy határt, hogy a többség az 50% +1 szavazatnál kezdődik. És a többségnek kell döntenie.

RK a 10-14 pontokhoz:

A fenti pontoktól vonakodtam az írásomban végig. A jelenből a jövőben a legkisebb ráfordítással a legnagyobb eredmény elérésének elvével lehet jutni. Minél nagyobb gombócot kell a rendszernek lenyelnie, annál nagyobb az esélye, hogy a torkán marad. A jelenleg érvényes törvények 999 ‰-e jó törvény. De az országgyűlés elindítását és működését biztosító törvények jó része is megfelelő.
Ami működik, ahhoz nem szabad nyúlni, mert időt és energiát emészt fel. Ami problémák felszínre jönnek, azt menet közben meg lehet oldani. Messze van még a történelem vége.
Romek Károly

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Reklámok

16 című bejegyzés “KÖVETELJÜK A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT! IV. RÉSZ, Frissítés alul” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. A sok jó leírás mellett amit írtál – Tisztelt Madarász úr ez így nem jó – mert ha egyik sem – az x , és nem jelezted az üres rubrikát – kizárod a Spartacusokat, Dózsa Györgyöket – az ismeretleneket, ez által nem írhatja be a választó, hogy ő kit akar! Amit írtál megint a kínálat amit kínál – de ki? Na látod ez az – Leírtam , olvasd el a HOGYAN-t!
  id. Kiss László

  Kedvelés

  1. A svájci szavazó lapokon van ilyen üres rubrika, nem is egy, hanem ha jól emlékszem, 3. De eddig még, tudtommal, senki sem jutott be, mert szétszóródnak a javaslatok. A körzet választóinak tudnia kell arról a személyről, és meg is kell valahogy egyezzenek egymás között, hogy x-y közkedvelt személyre szavaznak (pl. Kassai Lajosra), még akkor is, ha az éppen nem szeretne képviselőjük lenni. De mindenképp kell legyen egy ilyen üres rubrika, ahova be lehet írni az illető nevét és címét. Érdekes belegondolni abba, hogy Kassai Lajos biztosan nem szeretné otthagyni, idegen kézre, a marháit, de a közkedveltsége okán, a választó körzet szavazópolgárai összeegyeznek és beszavazzák a parlamentbe. Madarász választási törvényjavaslata szerint, meg az országgyűlésben lévő -ezúttal sok igaz-magyar- megteszi öt miniszterelnöknek! Jó, hogy Kiss Lászlónak eszébe jutott ez a fontos lehetőség: az üres rubrika!!!

   Kedvelés

 2. Írtam válaszokat a IV. részhez.

  2016.04.27. 9:24 keltezéssel, “Nemzeti InternetFigyelő (NIF)” írta: > WordPress.com > transyadmin posted: “NIF: Olvasóink ismerhetik Madarász László nevét, > hisz közölni szoktuk a cikkeit. Mai nap beküldte az alábbi meglátását > arról, hogy a választási törvényt miként is kellene átszervezni. A > választási törvény módosítása természetesen nem fog magától megtörtén” >

  Kedvelés

 3. Az u.n. “rendszerváltás” utáni, választási törvénynek nevezett, “brüsszeli,washingtoni,londoni vagy párizsi” páholyok által jováhagyott, és maradék Anyaországunkat parancsnokoló, nagyhangú évszázados belső ellenségeink által is jónak talált, “szavazási előírásokat”, valóban meg kell/ene változtatni!
  De, ezt a törvényt, a legalább 8 általános iskolát elvégzett közteherviselőknek, de nem munkakerülő parazita életmódot, vagy “gyerekcsinálási segélyből” lébecelő, és a társadalom peremén tekergő, és sajnos egyre jobban szaporodó közbüntényes (rendőr-és magyar verő!) egyedeknek kellene eldönteni!!! De, nem Gyurcsány és hasonszőrü bandája javaslatára, a “brüsszeli alpáholyban”, hanem Budapesten!
  És főleg, minden írni és olvasni túdó, Hazámfia/lánya számára,
  könnyen érthetőnek kellene lenni!!!
  Vélelmezi és javasolja, az 56-veterán és Koppányivadék, dr.E.Sz.L. Bécsből.

  Kedvelés

 4. Tisztelt Kiss László!
  A szavazólapon üres rubrika elhelyezését ellenzem! Tegyük fel: ott beírásra kerülne mondjuk: Szabó József. Ki dönti el, hogy a választó melyik Szabó Józsefre adta le voksát a több tízezer közül? Az egész szavazási hercehurca akár nevetségessé is válhatna, nem beszélve arról, hogy a szavazólapok feldolgozása igencsak körülményes lenne. Vagyis én azt mondom jelölteket kell állítani továbbra is. A jelölt állító szervezetek, magánszemélyek, stb. erre közpénzt nem kapnak, annak költségét maguk viselik. Jelöltet állíthatnak pl. pártok, szervezetek, baráti körök stb. Jelöltállításhoz kelljen pl. 1000 támogató aláírás/szavazókörzet. Egy választó akár több személyt is támogathat aláírásával. A választás előtti kampányra sem kap közpénzt senki, viszont a jelöltet támogató honlapokon, fórumokon elmondhatja programját, e mellett a köztévében történő szereplésre is kap lehetőséget, de maximum 3 – 5 percben. Ennek részleteit is ki lehet dolgozni.
  Ha a szavazólapon üres rubrikát hagynánk, a parlamentbe nem Dózsa Györgyök kerülnének be esetleg, hanem Rúzsa Sándorok! Tisztelettel: Madarász László

  Kedvelés

  1. Nem tudom elfogadni gyenge érvelését, mert pl így nézne ki:
   Gipsz Jakab Zala megye Bázakerettye Petőfi u.1. és tegyük fel, hogy több Gipsz Jakab van Bázakerettyén a lakcím meghatározza kilétét – vagy lakcímen belül van több Gipsz Jakab akkor a neve elé írjuk az id. az ifj, vagy a legifjabb jelzőt – érthető? A többi stimmel egy kis csiszolással!
   tisztelettel . id. Kiss László
   ui: arra én is gondoltam, hogy ellehetetlenülne a sok névvel – de arra is van megoldás!

   Kedvelés

  2. Tisztelt Madarász László!

   Az ön javaslatainak első pontjához még fűznék megjegyzést.

   ,,1. Az országgyűlési képviselőválasztások alapvető feltétele kell legyen, az általános iskola elvégzése. Vagyis csak az választhat, aki legalább írni-olvasni tud, és egy a mai korban minimum elvárható ismeretekkel rendelkezik. Az választható: aki legalább a gimnáziumot, szakközépiskolát elvégezte és legalább 20 éves termelési gyakorlata van. (Ide nem kellenek Martin Schulzok!)”

   Rontja a képviselők presztízsét, ha a képviselő már elemi végzettséggel is lehet valaki. A képviselőnek legyen szakmai tekintélye. Ő vélhetően egyébként sem fog tudni kielégítő munkát végezni elemi végzettséggel. A pártok is legyenek rákényszerülve, hogy igényes munkához szakértőket foglalkoztassanak. Egyébként is egy képviselő feladata széles spektrumú. Nem csak politikai, jogi hozzáértésre van szüksége a választók igényeinek kielégítésére, hanem szakmaira is, az élet minden területén. Ilyen igénynek még egyetlen szakértő sem tudna megfelelni. Ezért is fontos a pártok létezése, mert ők begyűjthetik a megfelelő szakembereket, és olyan feladatra irányíthatják őket országos lefedésben is, ahol szükség van rájuk. Ez most is így van, ezen nem szabad változtatni. Én azt javaslom, hogy a választó arra törekedjen, hogy a képviselő az érdekeit maximálisan képviselje. Hogy ezt a képviselő, vagy párt hogyan oldja meg, az számára másodlagos. Megjegyzem, hogy itt domborodik ki igazán a pártok jelentősége, hogy ők képesek szakembereket mozgósítani, a függetlenek viszont csak önmaguk vannak. Ezt mindenképpen jól gondoltam. A pártok esetében csak az változik, hogy parlamenten kívül teszik azt, amit addig abban tettek, és ami a lényeg, a választók érdekeiért.

   Tisztelettel: Romek Károly

   Kedvelés

   1. Még utoljára mert fontos egy szösszenetem:
    Tisztelettel: Romek Károlynak – határozottan ellenzem a pártoskodást és az iskolához diplomához köthető bejutást, addig amíg nem diplomáz és stb. iskolát el nem végez, illetve hitelesít – újra egy hiteles magyar zsűri előtt – mert tudjuk, hogy azok juhattak iskolai végzettséghez többnyire – akiknek engedték – pártitkárok gyerekei kisztitkárok meg stb. meg – meg vették – meg stb. meg sokan plagizáltak ne felejtsük Smith úr történetét sem– így újból azokat juttatnánk be akik most is benne vannak!
    Meg honnan tudja, hogy nem tudja az akinek nincs olyan iskolája, hogy mi a jó és mi a rossz neki…

    Tisztelettel: Id. Kiss László

    Kedvelés

   2. Tisztelt Romek úr!
    1. Én azt írtam, hogy a választónak legalább általános iskolával kell rendelkeznie. Az választható, aki legalább középiskolát végzett és van 20 éves termelési gyakorlata. Egyébként az semmivel sem jobb, ha valaki jogi egyetemet végzett, szakmájában soha életében nem dolgozott, termelésben tapasztalatot nem szerzett és mégis ő a miniszterelnök! Ugye tudja kiről van szó?
    2. A képviselőnek, ha jól tudom ma is jár egy bizonyos összeg, hogy abból segítőit, szakértőit fizethesse. Ez nem változna, legfeljebb a keret növekedve annyival amit a választási kampányra eddig kidobott közpénzekből meg lehet takarítani. Pártokra nem feltétlenül van szükség. A parlamenti vitákban e nélkül is lesz un. pártoskodás! Ez természetes. Ha a szakértőket, jogászokat valamely párt biztosítja a képviselők részére, az tragédia lenne! Ugyanúgy megvezetnék a képviselőket, mint manapság. Ha Ön olvasott már bírósági ügyekről, ott mondjuk a három “szakértő” jobb esetben csak háromféle szakvéleményt ad. Sokszor többet érne a józan paraszti ész! A jogászokról, szakértőkről az alábbi vicc jut eszembe (talán kiderül miért.):
    – Tud úszni?
    – Nem!
    – És ha megfizetem?
    Személyes véleményem az: aki 20 évet letöltött bármely termelési (hangsúlyozom: termelési) területen, azt a szakmájától távol eső témákban sem olyan könnyű megvezetni! Főleg, ha segítőit jól válogatja össze! Ha mégis hibázik, úgy egy-, esetleg két év múlva a választók ki tudják penderíteni a parlamentből.
    Tisztelettel: Madarász László

    Kedvelés

   3. Romek úr koncepciójából eddig pont az volt az izgalmas, hogy a pártoknak vajmi kevés hatalmuk maradt. Es ez így jó is!
    Eddig torkig voltam a vezérelvű szervezetek és hsz-ok hőbörgéseivel, akik váltig hangoztatják, hogy király vagy vezér kell pártok helyett. Persze arra már nem tudnak válaszolni, hogy a vezérek megválasztásakor pártokra szakadnak. Ez így történt a jovonk.info mögött lévő nemzeti szocialista alakulattal is. Mikor az öreg Györkös “nyugdíjba” vonult és fiára hagyta a vezérséget, akkor szétszakadt a mozgalom, mert pártoskodni kezdtek, vagyis egy másik vezér mögé állt be a mozgalom tagjainak egy része.

    Kedvelés

 5. Tisztelt Kiss úr!
  Tényleg nem vitatkozni akarok, de ez esetben a szavazatszámláló bizottságokba grafológusokat kell ültetni! Nekem is van néhány kollégám, akinek az írását csak hosszas fejtörés után tudom elolvasni (úgy-ahogy)! Azt meg hiába írja a szavazólapra, hogy kéretik nyomtatott nagybetűvel kitölteni! 100 esetből 60-70 fő, ezt úgysem fogja figyelembe venni! Hibásan olvasott adatok miatt várható, az igen nagyszámú reklamáció.
  Tisztelettel: Madarász László

  Kedvelés

 6. Kedves Madarász László úr!
  Tényleg én sem szőrszálhasogatásként írom, valóban ez az érve valós, de én köztudottan nem látom a rendszeren belüli megoldást, pláne nem pártokon belül. A megoldás egy teljesen újszerű rendben képzelhető el. Az pedig SZÁMÍTÓGÉPES nyílt szavazás megfelelő programmal – amely élőadásban számlálva percnyi állapotnak megfelelően tárja elő tv- adásban a nézőknek a jelenlegi állandó szavazási eredményeket – tehát nem lehet utólag manipulálni – aki többször akar írni be egy nevet be azt a program nem számolja és stb. hasonló csalás kizárási programmal – persze tudom azt is, hogy tökéletes nem lesz ez sem, mert ha a hozzá értő szakember hagy rést – ez is manipulálható lesz – a kérdés csak az – lehet e ilyen alkotni – tökéletest – meggyőződésem, hogy lehet!
  De ez csak álom – mert a hatalom uralom bitorlok mint írtam nem engedik a szavazási törvény ebbéli megváltoztatását – – ezért írtam, mérgemben -felszólítani, hogy hozza törvénybe – azonnal – vagy azonnal fizikális erővel lesz eltávolítva – valahová már ezt is leírtam írtam!
  végtelen türelemmel – és többet nem írok e témában – ha érti érti ha nem érti majd megérti mind az aki kényszerből rádöbben, hogy mást nem tehet!

  tisztelettel: id. Kiss László
  ui.ugye értjük csak rendszeren kívül van megoldás!

  Kedvelés

 7. na lám, hogy mennyi sorsunkhoz nem közömbös igaz MAGYAR kiváló koponya kapcsolodik be a Reformok kellenek probléma megvitatásába! Ezek képezik az “agytrösztöt”. Ismert keleti találó szólás szerint(az én kissé kajla forditásomban) “a végső igazság vitával születik meg”.

  Kedvelés

 8. ” iskolai végzettség szükségeltetik.
  Már közel három évtizede a kiművelt értelmiség színe java van hatalmon(?),némelyek több diplomával, idegen nyelvel, kitüntetésekkel, azt “itt tartunk. Mindegyikőjük a “műveltségére a legbüszkébb, közben attól nem látja,vagy ne akarja a valóságot. Legtöbbször nem az iskola hiányával van a gond , hanem az emberrel. Ennyi diplomás kleptomániás soha nem volt még!
  Amíg a politikusi emberanyagban minőségi változás nem lesz, a “csoda váratni fog magára. A pártoskodásokkal csak a hiénák lettek többen, de érdemben változás nem történt. Persze van “aki ezt is fizeti.
  De lehet,hogy ez a cél.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.