Republic of Transylvania – Erdély Köztársaság

3-nyelvü helységnév táblákat akarunk!
3-nyelvü helységnév táblákat akarunk!

Évtizedek óta tevékenykedünk erdélyi testvéreink autonómia törekvéseinek sikerre vitele ügyében. .
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az EU – valószínűleg az USA hatására – egyáltalában nem  törődik az európai kisebbségek  problémáinak  megoldásával.  Egy  ideig reméltem, hogy az összes
érintett nép,  Dél-Tirol  példáját fogja követni, de erre nem került sor.
Az USA állásfoglalása érthető mert a fekete többségű  déli államok valamint Texas és California,  adott körülmények között, az elszakadást választanák. Tehát nem akarnak még egy európai precedenst  sem támogatni. A románok pedig minden amerikai kérést azonnal és “lelkesen” teljesítenek, abban a reményben, hogy az USA védőszárnyai alatt nyugodtan folytathatják a magyarság megsemmisítésére törekvő tevékenységüket. Eddig nem is csalódtak.
Úgy látszik, a román kormány elnyomó tevékenysége ellen csak egyetlen módszer állna rendelkezésünkre, amelyet nem lehetne csak és kizárólag a nyakunkba varrni, de némi sikerre vezethetne: egy önálló Erdély Köztársaság rémképe.

Csak összefogáson keresztül tudjuk elérni Erdély függetlenségét!
Csak az erdélyi őslakósok összefogásán keresztül tudjuk elérni Erdély függetlenségét!

Köztudomású, az erdélyi románok gondolkozó része nem becsüli sokra a regátiakat. Azt is tudják, a központi kormány a be és kitelepítésekkel igyekszik felhígítani az erdélyi, még ma is más
kultúrában élő románokat. Vannak olyanok is, akik ebből nem csinálnak titkot és nyíltan tevékenykednek egy független Transylvania érdekében. Ezek közé tartozik – feltehetően – Sabin Gherman is.
Néhány évvel ezelőtt kiadtunk a román, szerb, ruszin és szlovák népek történelmét, főként e népek  becsületes történészei munkái alapján. Ezeket olvasni, letölteni lehet a honlapjainkról. Ezek
modernizált, zsebkönyv  méretű  kiadásán    dolgozunk,  s  2017  során       kezdenénk terjeszteni. Ennek persze még pénzügyi  akadályai  vannak.

Borito_DrSTI

A román  zsebkönyvet  szeretnénk olyanra   bízni, aki hajlandó  és
képes volna azt a transylvanizmus szellemében megírni, amely a két nép számára elfogadható lenne.
Ha ezzel nem is érhetnénk el teljesen véreink céljait, talán elegendő nyomást lehetne gyakorolni a mindenkori román kormányra egy autonóm Székely és Partium tartomány érdekében.
Mivel a magyar kormánytól nem kapunk, nem is kérünk támogatást, mi nyugodtan tevékenykedhetünk ebben az irányban, őket semmiféle felelősség nem terheli, hiszen nem felelősek a mi tetteinkért.

Bánság-i búzamezők!
Bánság-i búzamezők! Erdély Önrendelkezési Chartája, 5. pont. A Chartát az Erdélyi Világszövetség adta ki 1989-ben, szerkesztette Sebestyén-Teleki István.

Források:

Magyaródy Szabolcs, “Holló” füzete és az Erdélyi Világszövetség “Erdély Önrendelkezési Chartája”, amit Sebestyén-Teleki István szerkesztett 1989-ben

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Reklámok

4 című bejegyzés “Republic of Transylvania – Erdély Köztársaság” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Butaság, Sabin Gherman nem elszakadni akar Romániától, hanem regionális gazdasági önrendelkezést, autonómiát. Meg kéne már végre tanulni helyesen használni a “függetlenség” és az “önrendelkezés/autonómia” szavakat, nem összekeverni a kettő értelmét.

  Kedvelés

  1. Vincze úr! Mutasson rá, hogy ebben a cikkben hol vannak összekeverve és rosszul értelmezve “a “függetlenség” és az “önrendelkezés/autonómia” ” fogalmak. Magyarody Szabolcs egész életében ezzel a területtel foglalkozott, a cserkészek nevelése mellett. Még akkor, amikor maga a Kádár rendszerben meg se mert mukkanni. Az észt a FIDESZ háza táján kellene osztogatnia nem a kanadai öregcserkészeknek!

   Kedvelés

 2. Az Erdély autonómiájának, ill. Erdély-köztársaság megteremtésének jogos igénye semmi esetre sem hasonlítható az USA néhány tagállamának az USA-tól történő elszakadásához, ennek jogosságához. Míg a történelmi Magyarország (Kárpát-haza, nagy-Magyarország) soha nem hurcolt be a területére senkit se rabszolgának, se szabad embernek; és nem irtott semmiféle s fajta őslakosságot! — addig az USA néger rabszolgákat hurcolt oda és irtotta az indiánokat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ” …Magyarország területéről soha senkit sem egyénileg, sem csoportosan ki nem telepítettek.” / gr. Esterházy János / és ez így volt egészen a II. világháború idejéig. Illik tudni még azt is, hogy a zsidók elhurcolása a németek parancsára történt! Aki ez ellen szegült, azt a helyszínen agyonlőtték. Hogy az USA az erdélyi törekvések kérdésében néma marad, ahhoz megvan a joga. De ahhoz nincs joga, hogy csaknem minden ország belügyeibe állandóan, gyakran igen durván beavatkozzon.
  Vattay Szabolcs

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.