A Demokrácia olyan, mint a matematika: senki sem érti, de szükség van rá!

Libia-Gadafival-Amerikai-demokraciaban

Már hideglelést kapok, amikkor ezt a szót hallom, látom,
olvasom, Demokrácia, ilyen fellengzős nevekben:

 • Zabhegyezők Demokratikus Uniója,
 • Vasszögegyenesítők Demokratikus Védegylete,
 • Gázlámpa Visszasiratók Demokratikus Ligája.

  Ha demokráciában élünk, miért kell azt a végletekig emlegetni?
  Ugyanis azok, akik ezzel a szóval unos-untalan visszaélnek, nem is tudják, miről fecsegnek. Mert, ugye, ez a szó a nép uralmát jelentené, ha valahol is igaz lenne, vagy megvalósulna. Talán Izlandon van, legalábbis látszólagos demokrácia. Feltételezhető olyan helyeken a létezése, ahol minden piszlicsáré ügyben népszavazás van, például Svájcban.
  A demokrácia őshazája a történészek és politikusok szerint talán
  az ókori városállamban, Athénben volt. No, szép kis demokrácia, ahol a földbirtokos családok felnőtt férfi tagjai szavazhattak. A nők, hetérák, kisbirtokosok, rabszolgák, iparosok, orvosok, filozófusok, költök, írók, közkatonák stb. pedig nem! Hát ha ez az eszményi elképzelés jómagam is ki volnék zárva a szavazásból, így ebből nem kérek! De a ló másik oldalára sem kellene átesni!
  Óvatosabban kellene osztogatni a szavazati jogot. Sokunk szerint
  a jelölttől meg kellene követelni egy kis tudást. Mégpedig, az írásolvasáson kívül némi politikai ismeretekre is szükség volna. Például, melyik párt mit is ígér a szavazóknak. és azok a könnyelmű ígéretek teljesíthetőek e vagy sem. A nép szempontjából fontos volna tudni, az egyénnek, a családnak az országnak mi előnye lenne, ha ez vagy az a párt kerül kormányra.
  Ugyanis a kül- és hadügyeken kívül az adókból befolyt összegek
  igazságos és célszerű felhasználása és elosztása volna fontos. – az
  adófizető számára.. Ha valaki nem fizet adót, csak népjóléti vagy más segélyből él, milyen alapon szavazhat?
  Egy 16 vagy 18 éves legényke vagy leányka, mit ért a politikához? Sem politikai tudása sem gyakorlata nincs, de még a saját érdekeit sem tudja meghatározni, nemhogy a köz dolgaihoz értene valamit.
  Az aki soha életében nem dolgozott, csak és kizárólag a
  társadalom nyakán él, milyen jogon szól bele az adófizetők pénzének elosztásába?
  Egy illegális bevándorló, aki még egy orvosi vizsgálaton és
  bűnügyi szűrésen sem ment keresztül a jogtalan határsértés után, hogyan kaphat állampolgárságot és szavazati jogot?
  Hogyan várhatja el egy egyedülálló, munkanélküli nő, hogy,
  számos, más, más apától származó gyerekeit az állam tartsa el?

  Minél jobban belemerülök a demokrácia boncolgatásába, annál
  inkább antidemokratának tűnök, pedig nem ez a szándékom. Mindössze a politikusok minőségét, kompetenciáját szeretném növelni. Olyan jól képzett vezetőket szeretnék látni, akik nem csak a négyévenkénti újraválasztásukon és zsebük megtömésén fáradoznának nagy lelkesedéssel, hanem a közösség érdekeit is képviselik. Szóval államférfiakra volna égető szükség, nem politikusokra, még az önjelölt csúcsdemokrata Államokban is. Talán elsősorban ott, mert a Világ sorsa függ vezetőségük minőségén és becsületén.
  A „demokrácia” ott életképes, ahol az egyén jogai egyensúlyban
  vannak a közösség jogaival. Ez utóbbi a közösség fennmaradását és boldogulását, védelmét hívatott szolgálni. Ahol ez az egyensúly
  felbomlik az egyén javára, ott a közösség, azaz az állam lassú bomlásnak indul. Ha az egyén még több jogot kap a romlás felgyorsul. Ennek vagyunk tanúi az EU területén és az Egyesült Államokban. E két helyen az állampolgári, családi, iskolai, politikai fegyelem alapjaiban gyengült meg, előrelátható és végzetes következményekkel. Ezeken helyeken a „politikai korrektség” nevében mindent betiltottak, ami az önvédelem alapja, a szabad vélemény nyilvánítást is.

 • Obama-demokracia-exporton-tunodik
  A régi római mondás: „Historia est magistra vitae!” eltűnt a
  közéletből a latin nyelvvel egy időben. Kár!
  Nos, hol lehet ott demokrácia, ahol egy képviselő vagy szenátor
  megválasztásához sok millió dollár szükséges. Mivel ezeket a köznép számára elérhetetlen összegeket az óriástőkétől kapják a mindkétoldali jelöltek, nyilván azok érdekeit kell szolgálniok megválasztásuk esetén.
  Ezzel a függőséggel megterhelve a közösség érdekeinek szolgálata
  lehetetlen. A jelölt, majd a képviselő és szenátor hűséges szolgálataiért nagyszerű, többmilliós évi jövedelmű lobby állásokat kap visszavonulása után. Így, amit a vegyi, olaj, hadi, gyógyszer ipar, óriásbankok akarnak, az történik, Megfigyelhető, hogy amikor nem a megbízóik érdekeit kell szolgálniok, kemény és hangos harcokat vívnak egymással. Aztán ott van a „porkbarelling” nemes intézménye: „Csak akkor szavazom meg a te költségvetési indítványodat, ha te is megszavazod az enyémet.”
  Ennek a nagyhatalomnak még tengerentúli adómenyországokra
  sincs szüksége. Ugyanis az USA egyes helyein (Delaware, Nevada,
  Wyoming, Alaska, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands lényegében
  adómentesen lehet a pénzt eldugni (http://www.taxhavenusa.com, és
  https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_haven)
  És még ők büntették Magyarországot a korrupció miatt…
 • Egy kis kanyar után, térjünk vissza a demokráciához.
  Napjainkban az egyén jogai óriási módon szorították háttérbe a közösség jogait. Európában, az USA-ban is. Ma már ott tartunk, hogy az egyéni jog alapján az asszonyok és férjeik halálra ítélhetik nemzetüket az abortusszal, egykével, egysével. Ez a folyamat a szemünk előtt játszódik le nemcsak Európában, de az USA-ban is. Az öreg földrészen a muszlimok áradata fenyeget minden elsöprő erővel. Egyszerűen kiszámítható, mikor érik el a mohamedánok a „kritikus” tömeget, amikor türelmetlenségük erőszakba csap át és a már névben sem keresztény, adalékokkal, génmódosított ételekkel és italokkal mérgezett, életösztönét elvesztett fehér birka tömeg egyszerűen feladja jövőjét.
  Az Egyesült Államokban ez előbb következik be, azaz máris
  megtörtént nyolc évvel ezelőtt, amikor egy bizonytalan helyen született félvér muszlimot választottak meg elnöknek, aki körülvette magát áttért és született muszlimokkal.. Ha megnézzük a két nagy párt tagságát és követőit, látjuk a jövőt.
  A Demokrata pártra szavaznak a feketék, mexikóiak, vörösek,
  zsidók, muszlimok, homoszexuálisok, kommunisták a nagy
  szakszervezetek és a teljesen becsavarodott „Déli baptisták”. Ha minden fekete regisztrált volna, már túlhaladták volna az 51%-t.
  A Republikánusokra szavaz a fehér amerikai, kiknek száma nem
  lenne elegendő a választások megnyerésére, ha csak a számokat nézzük.
  Ugyanis a négerek igen nagy része nincs a választói névjegyzékben, az illegálisan betelepedett mexikóiaknak csak a gyermekeik szavazhatnak.
  Ezenkívül a nagyfene demokráciában közvetve választják az
  elnököt. Minden tagállamnak két (2) szavazata van, függetlenül a lakosság számától. Tetejében, az electorok nem kötelesek a választási eredmény alapján szavazni. Igaz, tudtommal ez nem fordult még elő a közelmúltban, hogy visszaéltek volna jogaikkal.
  A közhangulatot erősen rontja az adminisztráció igyekezete a
  fegyvertartás szigorítása, tiltása és a szabadságjogok megnyirbálása miatt.
 • election-cycle
  Szabad vélemény nyilvánítás erősen korlátozott a „politikailag korrekt” szabályok miatt. Az utóbbi években kitiltották a tantermekből a keresztet és az imádságot. Viszont az utóbbi években óriási engedményeket tettek a muszlim tanulóknak. Imádkozhatnak a megfelelő időben és az iskolai konyhákból eltűnt a disznóhús.
  A fegyvertartást megtiltani egyszerűen lehetetlen,mert becslések
  szerint legkevesebb háromszáz millió lőfegyver van a lakosság kezén. No ezt tessék begyüjteni!
  Addig nem volt túl sok baj, amíg csak a mi torkunkon nyomták le a
  Demokráciát, mert alapjában véve, hajlamosak voltunk rá. A nagy bajunk ott kezdődött, amikor a közelkeleti olajtermelő országokra szabadították rá fegyverrel a muzlim államokra a „Demokráciát”. Az első boldogított állam Irak volt, amelyet két háborúban vertek szét, írtottak ki többszázezer öreget, nőt, gyereket s rombolták le az infrastructúrát. A következő Libia volt, amely Olaszországgal kitűnő kapcsolatot tartott és feltartóztatta az afrikai menekülteket, majd visszazsuppolta őket eredeti hazájukba. Ott jóléti állam volt, ma teljes és tökéletes a káosz, több egymást irtó kormány garázdálkodik. A négereket szabadon engedték és azok most árasztják el Olaszországon keresztül Európát. Obama bevallotta tévedését: (MH – 2016.04.11. 17:56
  Kadhafi elüldözésének elősegítése a legrosszabb dolog volt, amit hivatali ideje alatt elkövetett – mondta elnöki tevékenységét értékelve Barack Obama.
 • demokracia_afrika
  A Fox tévécsatornának nyilatkozva az elmúlt hét év mélypontjairól és kiemelkedő eredményeiről beszélt Barack Obama. Elmondta: nem számoltak a következményekkel, s így – habár a beavatkozás szükséges volt – a legnagyobb hibát vétette hivatali ideje alatt, amikor segédkezett Moammer Kadhafi líbiai diktátor félreállításában).
  Harmadiknak Szíriát választották, ahol istentudja hány különböző
  csoport irtja egymást, váltakozva.. Már azokat is elintézték volna, ha az oroszok nem avatkoznak be a kormány oldalán.
  Nem, mintha a diktátoraik báránykák lettek volna, de aránylag
  igen kevés áldozattal rendet tartottak a különböző vallású és kultúrájú népeik között. A fegyveres beavatkozások eredménye Európa elözönlése a Soros és mások által pénzel támogatott és irányított „menekültek” által.
  Az irányított média szemérmes hallgatása után ítélve, az a szomorú tény igazán szóra sem érdemes, hogy közben sok tízezer keresztény arabot öltek meg vagy kényszerítettek az országútra.
  Ki is irányítja e Világ sorsát? Nem tudjuk biztosan, de imitt-amott
  kibújik a szög a zsákból. Sokat emlegetik a Coudenhove-Kalergi tervet, amely szerint a színesek tömeges betelepítésével kell felhígítani, tönkretenni az európai nemzetállamokat. Van benne valami, de a német iparbárók egyszerűen olcsó munkaerőt és fogyasztókat akarnak. Rövid időn belül az öreg német munkások milliói mennek nyugdíjba s azokat a fiatal német házaspárok nem pótolják az egyse-egyke rendszerben. Ez persze Európa minden országára vonatkozik – hazánkra is…. Ehhez járul a jól képzett fiatal németek (és magyarok) tömeges kivándorlása is, ami kb. negyed millióra rúg évente. Nálunk is ugyanez van folyamatban, azzal, hogy a trianoni gúnyhatárok mögül sokan települnek át a csonka hazába, ami némileg enyhíti a szomorú helyzetünket..
  Ennek az egész tragikus folyamatnak egy megoldása volna: ha
  az európai őslakos házaspárok legalább 3-4 gyereket vállalnának,
  méghozzá a húszas éveikben. Van erre remény? Ha nincs, végünk lesz néhány évtizeden belül..
  Ami a muszlimok tömeges bevándorlását illeti, azt először is le kell
  állítani. A már betolakodottak családi pótlékát egy feleség és két gyermek után le kell állítani, a bűnözőket pedig azonnal hazazsuppolni. A beolvadni nem akaróktól megvonni az állampolgárságot. Akár a svájci rendszert is alkalmazni lehetne, amely szerint a több éve helyben lakó bevándorlók állampolgársága az ottani lakosságtól függ. Mindezt főként az „emberi jogok” túlsúlyának köszönhetjük.
  Éljen a demokrácia, ami nem létezik, de van, amikor árthat!
  Churchilltől származik e bölcsesség: Mondták, hogy a demokrácia a legrosszabb kormányzási forma, azok kivételével, amelyeket valaha is próbáltak időről időre…
  Tévedett volna?

Forrás:

A H O L L Ó
105 SZ. ÖCSCS.
HUNYADI MÁTYÁS MUNKAKÖZÖSSÉG
HUNGARIAN SCOUTS ALUMNI ASSOCIATION
Homepage: http://www.hungarianhistory.com
Ha nem születtem volna is magyarnak, E néphez állanék ezennel én, Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb
Minden népek között a föld kerekén
73 sz. 2016, április 30.

© Published by S.J. Magyaródy
42 Juanita Dr.
Hamilton, ON
L9C 2G3, Canada
smcorvinus@gmail.com

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Reklámok

5 című bejegyzés “A Demokrácia olyan, mint a matematika: senki sem érti, de szükség van rá!” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. ” soha nem volt és nem is lesz demokrácia a világon! Néha néha felbukkan valami ehhez hasonló, de alapjaiban lehetetlen,hogy létezzen. Azon egyszerű oknál fogva,hogy vannak beteg,kapzsi emberek,akik harácsolással,a másik bőrén való gazdagodással vagyont gyűjtöttek maguknak. A pénzükkel mindent ,és mindenkit megakarnak venni. Ez többnyire megy is.(?) Ez a “réteg soha nem fogja engedni,hogy egy “csóró megmutassa neki az irányt,mit,hogyan,miképpen tegyen,vagy ne, hogyan viszonyuljon a többséghez. Meg van róla győződve,ha sikerült neki vagyont gyűjteni,(?) akkor ő egy eszes, okos ember, és neki kell diktálnia az irányt és az iramot. Ezért tart ma ott a világ ahol tart, mert csak egy valamihez ért(?), a másik Ember tönkretételéhez. Hiszen csak úgy lehet akkora vagyont gyűjteni,hogy beleszólása legyen, vagy egyenesen ő irányítsa országok mindennapjait, hogy előtte nagyon sok ember vérrel verítékkel megkínlódott bérét nem fizette ki,vagy az összegyűjtött javait, kicsalta,az államnak járó részesedést eltüntette. Az állam(?) mint olyan ezt nem szankcionálja,hanem egyenesen követendő példának állítja a többség elé,hogy lám,”annyit érsz amennyid van. Így lesz a szarból, májkrémes kenyér. És ez a réteg határozza meg a politikát is, ami finoman fogalmazva,szemfényvesztés, a kultúra irányát,emberek életét,és próbálja rákényszeríteni azt az erkölcsi fertőt, ami saját maga szellemi,és lelki nívója.
  Nem az emberek többségét kell megváltoztatni,hanem a “kevesek hozzáállását a többséghez. Amíg neveltetés,és tanítás hiányában a pénz istenüket imádják,hiú remény,hogy bármi is pozitív irányba változni fog. Ami a politológusok, hozzáállását illeti e témában,az már akkor elavult és ostobaság volt, amikor nekik is tanították.
  Lao-Cet felkérte az akkori császár legyen az igazságügyi minisztere. Ellenkezett,de végül elvállalta. Egy nap jön hozzá egy ember,szorongat magával egy másikat,és kiabálja,hogy büntesd meg,mert lopott tőlem.
  Meghallgatja mindkettőjüket, és kihirdeti az ítéletét. Mindketten hat hónapot kaptok. Megbolondultál, hiszen tőlem lopott! Hogy tudott tőled lopni,az azért lehetett,mert előtte te is loptál, ezért kapsz te is hat hónapot.

  Kedvelés

 2. Sok mindenben egyetértek Tóth Ferenccel. Nem vagyok híve a demokráciának, amely nem létezett soha, csak utópia. A tréfás meghatározás nagyon jól rávilágít a lényegre: a demokrácia az, amikor kilenc analfabéta leszavaz egy akadémikust. Az emberi lény létezési módja alapvetően a hierarchia. Ez az, ami megvalósul a demokráciákban is. ennek megfelelően a demokrácia csak szóban létezik és a hierarchia kialakítására való törekvések leplezésére szolgál. Így aztán a legrosszabb erők kerülnek felszínre, akik a demokrácia ürgyén a legjobban képesek a többséget manipulálni. Jobban tennénk, ha ezt elfogadnánk és ezt a szót nem használnánk többet. Arra kellene törekednünk, hogy a hierarchiát minél inkább úgy alakítsuk, hogy az a közösség javát szolgálja. Nem mondom, hogy ez könnyű feladat, de legalább tisztességes a szándék és nem tudatlanságon vagy hazugságon alapszik. Jól látható mindez a kétféle modell ütközése során. mindenütt az derül ki, hogy a zsarnokság, ha nem megy túl egy bizonyos határon, és a zsarnok (diktátor) elég értelmes, sokkal hatásosabb módon tudja irányítani a közösséget a demokráciánál. A rómaiak is diktátort választottak válságos helyzetek megoldására. Ha megoldódott, visszatértek a “demokráciáoz.”

  Kedvelés

  1. Erdélyben mély demokrácia van. A világelsők közötti Zürichi Műszaki Egyetem mérnök előadó tanára az MPP helybéli szélhámos alapszervezeti elnökének kérésére hazament szülőfalujába (időközben város lett) és vállalta a polgármesteri választásokon a megmérettetést. Kidolgozott egy 50oldalas városíasítási tervet is, amit az MPP lerövidített 20 oldalra, de tartalmazta még mindig a legfontosabb projekteket. Azt is megadta, hogy a jelenlegi Romániában az összes projekt megvalósítása kb 12 év alatt lehetséges.
   A választásokon -pontos adatokat nem tudjuk már- a fatolvajok orgazdája kapott 1600 szavazatot, a 19% románság jelöltje 70-el kevesebbet, vagyis 1530-at, Az egyetemi tanár kapott 160-at.Pedig az egész városban szét lettek osztva a városíasítást tartalmazó projekt-füzetek.
   Kinek a szégyene ez?
   A tudásnak ma már semmi tisztelete, mivel mindenkinek érettségije van, vagy főiskolája, s a becsületes embert lenézik. Azt mondjak rá, hogy élhetetlen. A tolvajra, a szélhámosra meg azt, hogy ügyes, a lopásra meg azt, hogy ügyeskedés!
   Meddig lehet még süllyedni?

   Kedvelés

 3. T. László Virág Úr!
  “hierarchiáról,
  Látott e a természetben olyat,hogy a fa ágon ülve,két madár közül,az egyik ,a másiknál nagyobbnak akart látszani. A természet tesz e különbséget,a büdöske,és a rózsa között.
  A hierarchia csak az emberi(?) elmében létezik. Ő akar uralkodni mindenen,és mindenki felett. Még a természet felett is. Ellenségnek,vetélytársnak tekinti,akit le kell(?) győzni. Kórtünet! Hiába képzeli egyik másik egyed magát nagyobbnak a másiktól, mely esetleg kisebb méretű,hiszen egy aprócska ismeretlen “baktérium, végezni tud a legnagyobb “tudóssal is. Vagy a Dávid és góliát.
  Két egyforma ember természetesen nincs,ahogy két egyforma hópihe sem. Egyenlőek sem lesznek,de egyenlő esély az indulásnál,mindenkinek megjárna. Mindenki egyéni feladattal érkezett erre a világra,de ez nem azt jelentené,hogy egyik, a másik alá lenne rendelve. Minden egyén,része az “egységnek, az egésznek. Nem mondhatja el magáról egyik sem,hogy én fontosabb vagyok a másiknál. Mint ahogy a kéz sem mondhatja,hogy én vagyok a legfontosabb, hiszen én etetem a testet. Aztán a fogak,gyomor,és így tovább.
  Ami diktátort illeti, a farkasoknak is van vezére,enélkül éhen halnának. A parlamentáris demokrácia semmire nem való, ott a harc, nem a közösségért folyik,hanem a javak egymás elől való elhappolásáról. Nem beszélve az egymásra mutogatásról,ami a felelősséget illeti,és amit soha senki nem vállalt, és nem is vonták alá érte.

  Kedvelés

 4. “meddig lehet még süllyedni?
  Ha belenéz egy valóság show -ba,(bár nem hiszem) akkor láthatja,hogy bármeddig! Vagy meghallgatja a híreket(?), parlamenti beszámolókat, vagy politikusi nyilatkozatokat.
  A többség számára a Tudás ismeretlen fogalom,hiszen lebutítás a cél.
  A Tudás, melyet az életben tapasztalatok alapján szerez az ember,fölötte van a legszebb bizonyítványoknak is. Ez a bölcsesség. Csak nem kell a hatalomnak. Hiszen a Tudás, magával hozza az erkölcsi értékeket,amely a “mai közeggel érdekellentétben van, s rávilágít azok gyengeségeire. Csak,hogy akkor a berögzült szokások,ami a szerzésre(?) irányul, működésképtelenné válnának.
  Így inkább marad az ostobaság,erkölcstelenség,mely bőséget ad, mint a Tudás, mely szerénységre is nevel.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.