Moldáv lap: Románia parazita állam, mások ősi területeit kebelezte be

Románia parazita állam. Az oláhok Erdélyen és Moldávia egy részén élősködnek!
Románia parazita állam. Az oláhok Erdélyen, a bolgar Dobrudzsan (jobbra lenn), Bukovina egy részén,  és Moldávia egy részén élősködnek!

 

A Nyezaviszimaja Moldova című moldáv függetlenségpárti lap szerint Moldova expanzív célokat megfogalmazó szomszédja, Románia egy parazita államhoz hasonlítható, melynek lehetséges, hogy üt az órája a világrendszer átalakulásával.

A természetben 4100 parazita faj él – írja a cikk szerzője, Szvjatoszlav Mazur – ezek közös jellemzője, hogy egy gazdaállat vérét szívják, annak erőforrásait használják. Az államok között is vannak paraziták, amelyek mások vérét szopják, ellopják mások kultúráját, történelmét, ezek az államok hatalmasra növesztik potrohukat, mielőtt aztán végleg összeomlanának. A Nyezaviszimaja Moldova szerint a parazita államok mintapéldánya Románia, amely a római kor örökségére építi állami és terjeszkedő identitásának alapjait. „Románia, ezen mesterségesen létrehozott parazita állam agresszív vezetése, becsapva a világ közvéleményét, arra törekszik, hogy elfoglalja a szuverén és tősgyökeres Moldova földjét, olyan földeket, melyek soha nem tartoztak hozzá.”

Alaszka-eszaki-feny_Erdely

A románok el akarják lopni a moldovaiak kultúráját, történelmét, művészetét, nyelvét, mindezt románnak nevezve. El akarják törölni a föld színéről a moldáv népet, moldáv történelmet, moldáv nyelvet. Románia egy nagy blöff, egy parazita állam, amely Magyarország, Bulgária, Moldova ősi területeit kebelezte be, és ezeken élősködik – írja Mazur.

Románia csakis azért létezhet, mert külső hatalmak támogatják, maga Románia állam is külső erők jóvoltából, támogatásával születhetett meg a 19. század második felében. Ez lehet a veszte is, mert a korábbi világrendszer közelgő összeomlásával Románia léte is veszélybe kerülhet – írja a moldovai lap. Moldovai politikai elemző: “Romániának el kell tűnnie a világ térképéről” A Moldovai Köztársaság parlamentjének volt képviselője, a jelenleg politikai elemző Andrej Szafonov az orosz nyelvű nr2.ru portálon azt írta másfél héttel ezelőtt, hogy „Romániának el kell tűnnie a világ térképéről”, ez lévén az egyetlen megoldás a román expanzionizmus megállítására. Szafonov megemlíti, hogy Oroszország és Ukrajna külügyminiszterei Csernovicban fognak találkozni a moldovai–transzdnyeszteri konfliktus kérdésének megvitatására, a helyet nem véletlenül választva ki, hanem azért, mert Romániának Észak-Bukovinára vonatkozó területi követelései vannak. Szafonov azt mondja, a találkozó ideális alkalom lehetne arra, hogy Oroszország és Ukrajna koordinálják a román expanzionizmus visszaszorítására irányuló erőfeszítéseiket.

„Szembe kell néznünk a valósággal. A román expanzionizmussal szemben nem lehet félmegoldásokkal kiállni. Még ha Oroszországnak és Ukrajnának közösek is lesznek az álláspontjaik, nehéz meggátolni Ion Antonescu utódainak expanziós tendenciáit. Románia minden politikai rezsimje agresszív diplomáciai tevékenységet folytatott, mely expanzióért és sovinizmusért küzdött. Másodsorban Romániának erős és befolyásos szövetségesei vannak, mint például az Egyesült Államok, az Európai Unió és a NATO”, írja Szafonov, megoldást is javasolva a románkérdésre.

„Nyíltan ki kell mondanunk: az egyetlen mód egyszer és mindenkorra megszabadulni a román veszélytől az a román állam létezésének megszűnése és eltűnése a világ politikai térképéről”.

Szafonov álláspontja szerint Románia térképről való eltűnéséhez együtt kell működniük mindazoknak az államoknak, melyek szenvedtek az oláhok miatt, vagyis Magyarországnak, Bulgáriának, Szerbiának, Ukrajnának, Oroszországnak és a Moldovai Köztársaságnak.

Magyarország megkapná az erdélyi történelmi területeket, a Moldovai Köztársaság egyesülne a román Moldvával, Ukrajna és Oroszország pedig átvenné ezen ország kisebbségek által lakott területeit, Dobrudzsa a bolgárokhoz kerülne vissza stb. Romániát Vlachiára kellene szűkíteni, véli Szafonov, esetleg királysággá válva.

Andrej Szafonov moldovai parlamenti képviselő volt a Szovjetunió idejében és aztán 1994-ig a Moldovai Köztársaság parlamentjében. 1992-től a tiraszpoli szeparatista rendszer egyik ideológusává vált. (Orosz Világ – Kolozsváros – Brassó Infó – Romániai Sajtófigyelő nyomán)

Frissítés:

“Ez egy 2011-es hír” – írja facebookos hozzászólásában egyik olvasónk. Mint kiderült, részben igaza van: összeállításunk első része valóban 2011-es hír, a második rész (“Romániának el kell tűnnie a világ térképéről”) viszont idei, januári. Az általunk szemlézett lapok frissként tálalták az elsőt, ezért tévedtünk mi is, viszont úgy gondoljuk, utólag is lehet pótolni a hiányt, hiszen nem történésről, hanem időtálló véleményről van szó – 2011-ben ugyanis nem találkoztunk vele -, főleg hogy, mint az összeállítás második, valóban friss része bizonyítja, mit sem veszített aktualitásából.

Forrás: https://kuruc.info/r/8/107106/ nyomán

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

4 című bejegyzés “Moldáv lap: Románia parazita állam, mások ősi területeit kebelezte be” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Még ha nagy részben igazakat is szól ez az írás, kérdezhetjük: mi jár annak, aki igazat mond? Bizony a szája!
  Mert igaz, hogy Romániában egy latin uralkodó és parazita osztály törvénytelenül uralkodik a fenti térkép szerinti területek felett. Ugyanis a köznép ezeken a területeken sohasem volt román!
  Csak a cikk írója azt nem tudja, hogy bizony ezek a területek Árpád-apánk korában bizony az akkori Nagymagyarország, vagyis HUNNIA ősi keleti területeit fedi le.
  Az itt található tartományok közül: Dobrudzsa = Szkítia egy része; Moldva = Besenyő Birodalom egy része; Bukovina = székely hunok; + Kárpátalja, ahol a ruszinok a horvátok itt maradt néprésze, a magyari népek egy törzse.
  Mint láttatom, egész “Románia” egykori területeit őslakosokként még 2000 éve színmagyari úrnépek lakták, és tették emberi kultúrtájjá.
  Majd ezt foglalják el a római asszír-latin hódítók, és mások is, a hódítások eredményeit láthatjuk már a mellékelt térképen.

  Csak kérdem: akkor kiknek járna vissza történelmi jogon területestül és emberestül ez a terület? Ugyanis a köznép mindenhol az erőszakkal identitást és nyelvet változtatott fentebb írt magyari törzsekből állnak.

  Kedvelés

 2. Az u.n. EURÓPAI -ANTANT- UNIÓ, és az egykori “nagy-antant országok” által kitalált, és mind a mai napig védett, mai parazita Romániának, valóban el kell tünnie a térképről !!!
  Ezért, mindazon mindenegyes hazámfiának/lányának, akiknek még nem lugozták ki , a szocionista médiák az eszét, támogatnia kell, a Románia eltörlésében érdekelt országok szövetségét!
  A késöbbi részletkérdéseket/problémákat, majd Erdély visszakerülése után is, meg tudja a megerősödött magyarság oldani!!!
  Még akkor is, ha az “örökké okoskodó”, budapesti parazita világpolgárság diszpéldányai, ezzel nem is akarnak/fognak egyetérteni!
  Javasolja, az 56-os veterán és Koppányivadék, Dr.E.Sz.L.Bécsből.

  Kedvelés

  1. Kérdés,hogy Erdély lakosságának,hány százaléka akar az orbanisztáni birodalomhoz tartozni,hisz akik ott születtek is menekűlnek az országból.Melyik az a hűlye erdélyi aki szeretne fizetni adót még az elkűldött SMS-ért is,vagy a kertitörpére,szappanra,meg mindenre amivel a kedves vezir sanyargatja a népet.Nem hülyék azok sem.

   Kedvelés

 3. MMinden rendben van, csak tisztelt tudósító érdemel szecundát. Mikor vesszük már tudomásul, hogy az illető ország neveve MOLDOVA, nem Moldáviqa, ahogy a szovjet érában nevezték. Lakói pedig ne4m moldávok, hanem moldovánok! Magukat a szovjet érában is nevezték. Réggen is így neveztük őket. Nem véletlen a nálunk is ismert Moldován vezetéknév! Javaslom, hogy a NH szabaduljon meg a szocialista kor beidegződött sémáitól szabadulni nem tudóktól.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.