Miért vagyunk annyira másak?

Mi sokat tudunk, ám keveset értünk” (Albert Einstein)

     Az agyunkat, hogy el ne sorvadjon, szüntelenül fejleszteni kell, vagyis állandóan szükséges tanulni, tapasztalni, gondolkodni (a legjobb agytorna – a fejben számolás), hogy legalább megközelíthessük a belénk táplált álmot – létrehozzuk az ideális társadalmat.

       A különböző fajok, nemzetek, más-más népek nagyon is különböző mentalitással, eltérő kultúrával, szokásokkal, vallással, ugyancsak a civilizációnk fejlődését szolgálják. Figyeljük egymást, tanulmányozzuk eredményeit. Lessük ki, ami másoknál célszerűbb, eredményesebb, és ízlésünkhöz mérve, alkalmazzuk nálunk is. Ily módon sok kísérletezési hibát elkerülve igyekezzünk tökéletesíteni berendezésünket. HA A DÖNTÉSHOZÓKNAK VAN ELÉG AKARATUK és ESZÜK…

     Az életünkben minden relatív az, hogy melyik a jobb, mi a megfelelőbb összehasonlításban ismerhető meg. Ily módon közeledhetnek egymáshoz a nagyon is eltérő ideológiák, ami végeredményben egy stabil nagyon racionális igazságos világtársadalmat hozhat létre. Emellett a nemzetállamok SZÜKSÉGSZERŰEN megmaradjanak, megőrizve másságukat, jellemüket. színességüket. Bizonyítéka ennek a nagy birodalmak összeomlása. A legutolsó, a legnagyobb – a Szovjet birodalom – mindössze 75 évet próbálkozott egyszínűvé, egyenlővé tenni az embereket, egy homogén néppé kovácsolni az oly különböző nemzeteket. És mint tapasztaljuk, ugyan ez okból összeomlásban van az EU is, hanyatlik az USA törekvése megtartani a világuralmi szerepét, és nem fog győzedelmeskedni felettünk az iszlám sem.

     Némely európai országban, a jelen áldemokrácia alapú államigazgatási forma már-már önkényuralommá válik, ahol a döntéshozók fittyet hánynak még a szűk környezetük véleményére is (pl. NSZK, az EU irányítása). Az iszlám támad, mert látja, hogy Európa elkényelmesedett a jólétben, elernyedtek izmai, álhumanizmusban szenved, ami a gyávasága jele!

       Az európai országokban a túlpolitizált, utópikus demokrácia alapú szövetségek, államigazgatási formák, csődöt mondanak. Életképtelenné vállnak. Sajnos, minálunk is.      A hatalmat bitorló nemzet érzelemtől mentes politikai „elit” által irányított és ellenőrzött média gőzerővel folytatja az agymosást, a népbutítást. Változtatni kell!       Újat kell kitalálni.

     Mi különbözünk az európai népektől. Más az eredetünk, a magyar mentalitásunk. Az 1000 éves szinte szüntelen harcunk a megmaradásunkért, a függetlenségünkért edzetté tett, akaraterőnk, izmaink acélossá váltak. Hát éppen most nem lennénk képesek ellenállni a megszállóknak?!

   Elsősorban meg kell szabadulnunk a PT befolyásától. Hogy hogyan? Hát éppen ezért kell mozgósítani azokat a szunnyadó kiváló okos koponyákat, akiknek magyarul dobog a szíve.

     Nem lenne effektívebb a mindenkit egy kalap alá vevő nemzetközi szövetségek, uniók helyett különböző országokkal különböző célokra különböző érdekeltségű egyesületeket hozni létre?! (pl., mint a Visegrádi Négyek, ami több-százéves életképes magyar „találmány”)!

     Minden ország, minden nemzet más demokráciát, más mértékű szabadságot igényel, olyat, ami megfelel a saját igényeinek, sajátosságainak.

     Ez a folyamat elkezdődött. Lásd Kínát, Japánt és a többi ázsiai annak idején „elmaradottaknak” számított országot. Rengeteget vettek át az Európai keresztény kultúrából, politikai rendszerből, műszaki eredményeinkből, (ami igazolja a kereszténység legyőzhetetlen erejét) amit magukhoz mérve, tökéletesítettek és lám, rövid idő alatt milyen bámulatos eredményeket értek el. Nálunk pedig mind nagyobb teret kezd hódítani az Ázsiából átvett eredmények honosítása.                                          

 v. Kövér György, Ungvár

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Reklámok

6 című bejegyzés “Miért vagyunk annyira másak?” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Az általatok elörejelzett, minden aljas/gátlástalan eszköz alkalmazásán keresztüli, zsidó világuralmi törekvés, nem újkeletü!
  És, ha ezt nekem nem mered, vagy akarod elhinni, kérlek olvasd el, a Károli Gáspár fordította, Biblia, Új Testamentum, János Evangéliuma, 8. rész, 42 – 44 verseket!
  És, kérdezd meg utána, a távirányított “lelkiátyáidat/politikusainkat”, vagy sokak szerint, értelmiségi prostituáltjainkat, hogy erről, miért nem beszélenek/beszélhetnek??? Javasolja, az 56-os veterán és Koppányivadék.

  Kedvelés

 2. Élhet egy ember, akinek összeturmixolják a májat a vesével, a vért az ürülékkel, az agyat a herékkel ?
  Az emberiség az Univerzum egy alkotó eleme, az Ő saját molekuláival,
  sejtjeivel, különböző funkciókat ellátó szervekkel. mindeniknek meg van
  a maga jól elhatárolt szerepe egy egészséges társadalom fenntartásához. A cionista hatalmi törekvés össze akarja ezen elemeket turmixolni. Bocsánat : Turmixoltatni azokkal a lakájokkal
  amelyeket útközben feltapodtak, amelyeknek értelmi szintje az
  övéikkel hasonló. Mert ne higgyétek, hogy azok okosak, csupán
  meglopják a tudományos világ teremtéstől adódóan szenvedélyes munkájának gyümölcsét. Halálra vannak ítélve, mi meg azért,mert engedtük.

  Kedvelés

 3. Jelenleg egyedül a cionisták akarják uralmuk alá hajtani a világot a nemzetek pedig nehezen tudnak mit kezdeni vele megfelelő stratégia híján.
  Össze kell fogni a nemzeteknek ellenük és minden országban leépíteni a befolyásukat – ha csak harc árán lehetséges akkor legyen harc.
  Addig is egy kis lélekerősítő magyaroknak:
  http://nemzeti.net/a-fold-nepe-mindig-marad-ii-resz-3070988.html

  Kedvelés

 4. Tisztelt HB ! A társadalom szemében nem minden ember olyan, amilyen ő valóban, hanem amilyennek vállt ismertté.
  Nem lenne szerencsés elvetni az okos bölcs mondásokat, intelmeket akár azok közismert gazembernek tiltulált hires emberektöl származnak…

  Kedvelés

 5. T.v.Kövér György!
  Hogy valami igaz vagy sem szerintem sem attól függ,hogy ki mondja.
  H.B.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.