Nincs tovább! REFORMOK kellenek ! -Frissítés 1

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarább a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.” (gróf Széchenyi István.)

   Ha forradalmi változtatásokat akarunk elérni Országunkban, célszerű létrehozni egy „agytrösztöt”.   Hazánk nem szűkölködik kimagasló okos magyar koponyákban .

     Egy ilyen „agytröszt” reformcsoportosulásnak a következő megnevezés felelne meg:     MMP MK =Magyarországnak Magyar Parlamentet Magyar Kormányt, vagy csak MMP, vagy MMK.   Vagy csak egyszerűen Magyar Magyarországot!    Tavaly kaptam egy hosszú listát a kormány  és a parlament zsidó tagjairól. Itt a nem magyar nemzetiségűek többségben vannak.

     Gondolkodjunk el: az emberiség megmaradásának feltétele a mindent legyőző (még az egyén életösztönénél is erősebb) fajfenntartási ösztön. Az édesanya gondolkodás nélkül, visszatarthatatlanul, ösztönösen az égő házba veti magát kimenteni az édes gyermekét, a nevelt (idegen/mostoha) gyermekéért aligha. De ugyan az az anya képes kockára tenni a fia életét, akit áldásával küld háborúba a hazája, a nemzete (magyar faj) védelmére.

. Természetes, hogy egy nem magyar (azaz idegen) nemzetiségűtől nem számíthatunk olyan odaadásra, áldozatkészségre, mint a magyaroktól.

   A változtatásokat felűről kell kezdeni!

   Mi, a nép választjuk a sorsunk meghatározóit – az országgyűlési képviselőket-, hát jogunkban áll alaposan megismerni a képviselőjelölteket (a teljes pártlistásokat is). Nem lehet titok előttünk a nemzetiségük, származásuk, párttagságuk, vallásuk, szakmájuk, foglalkozásuk, kapcsolatrendszerük, múltjuk, szabadidős kedvtelésük, stb. Régi magyar bölcsesség szerint: „zsákba macskát ne vásároljunk”! Kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) nem lehetnek kormánytagok, sem képviselők, és nem állhatnak magyar állami intézmények élén. Hisz idegen országnak esküdtek hűséget!.

A haszon orientált politikusoktól is meg kell szabadulni, mégpedig a gazdasági tevékenységük átvilágításának segítségével!

  Tehát, kezdeményezzünk népszavazást a következő kérdésekkel:

A) Akarja-e, hogy Kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) nem lehessenek kormánytagok, sem képviselők, és nem állhassanak magyar állami intézmények élén?

B) Akarja-e, hogy a képviselőjelöltek adatai közt a választásokon legyen feltüntetve:

 1. a származása a dédszülőkig
 2. a vallása a dédszülőkig
 3. régi és jelenlegi párttagságuk
 4. iskolai végzettsége
 5. jelenlegi és múltbeli foglalkozásai
 6. kapcsolatrendszere át legyen világítva
 7. szabadidős kedvtelésük meg legyen nevezve?

C) Akarja-e, hogy a képviselők, kormánytagok/tisztviselők összjövedelme ne legyen nagyobb, mint a minimálbér 5(?) – 7(?)-szerese? (Hisz mi szerződtettük őket, mi termeljük ki az őket fenntartó anyagiakat, minket szolgálnak, tehát mi állapítjuk meg a bérüket.)

D) Akarja-e, hogy a képviselők ne élvezzenek mentelmi jogot?

    Magyarország a formaságok, a bürokrácia terén, a világ élén van. Bárki rengeteg bizonyítékot szerezhet arra,   hogy az igazságszolgáltatás insztrumentalizálva van, vagyis kézivezérléssel működik: a kormány és párthűség, meg a párhuzamos társadalomhoz való kötödés függvényében. Ezek mérhetetlenül megkeserítik az életünket, jobban, mint a brüsszeli terrorakciók, vagy mint a migráns problémák. Egy sor hibás, ártalmas döntésért eddig még senkit nem vontak felelősségre, és ha nem változtatunk, akkor a jövőben sem fognak soha senki politikust, állami intézmény vezetőjét felelősségre vonni. Ebből következik, hogy a jelenlegi politikai elit felelőtlen egyének gyülekezete!

    Az embereket elsősorban a helyi megoldandó feladatok, folyó ügyek foglalkoztatják, és csak másodsorban az országos aztán meg a nemzetközi problémák. Az embereket nem nagyon foglalkoztatja, hogy a településük képviselői melyik párt szolgái, és nem érdekli őket a pártok közti acsarkodások. Inkább az tart érdeklődésre számot, hogy mennyire gondoskodnak a helyi közösségről. Egy polgármester nem attól jó vagy rossz, hogy melyik párt képviselője, hanem pártszimpátiájától vagy tagságától függetlenül mennyire rátermett, becsületes, igazságos, lokálpatrióta.  Tehát a helyi önkormányzatokat depolitizálni, “párttalanítani” kell.  De a kormányt is! Nem politikai, hanem pártfüggetlen szakkormányokra van szükség.

     Vagyis megérett az idő a jelenlegi államigazgatás átfogó megreformálására, új “izmust” kell kitalálni.  Miért is ne lehetne országunk világpélda?

     Vajon elgondolkodott valaki is azon, miért is települt nemzetünk ide, Európa kellős közepébe, s a sok közeli-távoli, olykor nagyobb lélekszámú, rokon nemzetségek közül pont a magyar kapta és vállalta a vezető szerepet? A társnemzetek meg beolvadtak a magyarságba. Az emberiség fejlődésében, előre haladásában nincs semmi spontán, véletlen. Mintha előre beprogramozott terv szerint történne e folyamat.  Minden népnek megvan (előirt) a saját rendeltetése.  Egyes nemzetek (népesebbek, mint a magyar) eltűntek (gótok, dákok, trákok stb.), beolvadtak, asszimilálódtak. Mi pedig vagyunk. Hajlíthatatlanok, büszkék, bátrak. Hazaszeretetünk, önfeláldozó patriotizmusunk példamutató.

v. Kövér György, Ungvár

Lektorálta Dr. Ing. Sebestyén – Teleki István, Zürich

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)


Frissítés 1, NIF:

Egy parlamenti párt ereje kellene ahhoz, hogy a MTA-t ki lehessen takarítani végre a nemzetellenes erőktől. A nagytakarítást a NIF-en többször, sőt unos-untalan, közölt erőszakmentes ellenállás eszközeivel kell elkezdeni. Pl. fekvő tüntetés a MTA székháza előtt. Azért fekvő, hogy az akadémikusok érezzék mit jelent a testünkön átgázolva jönni-menni, nem értünk, de általunk finanszírozva cselekedni.

A megalakítandó “Gondolat-Műhely” (Think Tank) csoportnak a nevére is javaslatokat lehet beküldeni.

Az én személyes javaslatom: PT nélküli Magyarország. (PT=Párhuzamos Társadalom).

Angolul: Hungary wo. PS (PS= Parallel Society).

Németül: Ungarn ohne PG (PG=Parallel-Gesellschaft).

Várom a visszajelzéseket úgyis, mint hozzászólás és/vagy, mint szerkesztőségbe küldött e-levél:

nif.info@gmail.com

v. Kövér György a csoport nevére, korábban, 3 javaslatot tett:

Magyarok Magyarországért (angolul: Hungarians for Hungary)

Magyar Magyarország (For a Hungarian Hungary)

Talpra Magyar


Nemzeti InternetFigyelő (NIF)


 

34 című bejegyzés “Nincs tovább! REFORMOK kellenek ! -Frissítés 1” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

 1. Kedves:

  v. Kövér György, Ungvár

  Lektorálta Dr. Ing. Sebestyén – Teleki István, Zürich

  értékelem a cikked de- a 4. pont kizárja a valódi magyart, mert tudom, hogy nagyon sok okos magyar van aki nem lehetett papíros iskolázott, mert neked tapasztalatból, mondom, hogy papír nélkül is szereztek papírt hamisat iskolázottságukról és csak a hülye pártitkárok és stb. fattyaiból lehetett papiros – érted?
  Javaslom gondold át a pontokat –
  én azt mondom írom, mindenkinél felül kel vizsgálni érdemes e arra a fokozatra amiből papírosa van!
  mert ezzel hidd de inkább tudd kizárod a valódi magyart aki tud!
  tisztelettel: id. Kiss László

  Kedvelés

  1. Módosításom:

   Valóságod van a kérdésekkel – a kérdés csak az rendszeren belüli dönti el – aki bizonyos “állásokat iskolai végzettséghez köti… vagy rendszeren kívül egy valódi magyar? ÉRTED?
   ÉN MEG ÉRTETTEM! ÉRTEM!
   ID. kISS lÁSZLÓ

   Kedvelés

  2. Iskolázottság azért fontos, hogy meg lehessen vizsgálni hazudja-e a diplomáját vagy van neki valóban olyan diplomája. Gondolj pl. Gyurcsányra, aki nem találja a diploma munkáját, vagy Schmidt Pálra, aki a doktoriját egyszerűén összemásolta, stb. Tehát ez a pont nem arra megy, hogy egy diploma nélküli nem lehet országgyűlési képviselő, stb.

   Kedvelés

   1. ÉRTEM ÉN ADMIN! De te is érted? Ma e rendszerenbelül törvényírja elő, hogy vezető beosztást milyen iskolához köti alsótól a felsőgig! – de leírtam taapsztalatból, hogy ezek csináltak maguknak – vagy megvették pénzért – tehát rendszeren belül ez így nem működik, mert ha én például jelentkeznék vagy jelülnének a törvény tiltja, hogy elfogadjam, mert csalás miatt megbüntet – és lehet ragozni – a lényeg ezt a rendszert úgy ahogy van el kell tűntetni, ahogy tóth józsef írta – leírta! csak össz népi népek lázadásával lehet legyűrni és kétvállra fektetni – kétszakasza van a mostani az eszmei lélek harca – amit én is most is csinálok – és ti is – köszönöm, hogy elolvastál – az ért is ír ok – okom alapján! Mert nem vagyok kretén – meg stb. titulussal illettek!
    végtelen tűrelemmel id. Kiss László

    Kedvelés

 2. Elképesztő hülyeségeket írt ide az ungvári Nemzettárs…..Ahogy a Gyurcsány-Baynau Kormány megbukott, azonnal megkezdődtek a nagyarányú reformok, mindenekelőtt a TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNY írásba foglalása, intézményi kérdésekben pedig a magyar identitású, de MODERN rendszer kiépítése. Pénzügyi területen a Parlament hatalmas jobboldali többsége kiseprűzte a parazita tőkét és az adósságokat rendezte, le a falusi Önkormányzatok adósságaiig.
  Ma sincs semmilyen “forradalmi helyzet”, hogy “NIncs tovább! – már bocsánat: Ungvárról :), mert ITT VAN TOVÁBB. S ha az Európai Bizottság kötelezni próbál minket az arabok kényszer-befogadására, nincs olyan szervezet, amely megakadályozhatná a NEMZETI PÁRTOK nagyarányú választási győzelmét 2018-ban!
  Van tovább, a Lelkész Úr vezette gyönge Minisztérium (EEMI) az előző 5 évben mindig problémás volt: egészségügyi és oktatási kérdésekben. Az oktatást támadja MINDEN ellenzéki párt, de az CIKI, hogy Dúró Dóra ugyanazt mondja, mint az LMP-s Schiffer, vagy az askenázi lányok a PM-ből, az Együttből, vagy épp Kunhalmi Ági használhatónak tűnő nő – de nem pol. célra…:), vagy maga Qurcsányi.

  Ebből elég. Onnan semmi sem drága, innen meg mi mindent igyekszünk megtenni a Kárpátaljai Magyarságért!
  Ostobaságok leközlése a “Figyelőt” minősíti.

  Kedvelés

  1. Onogur! Az összes hozzászólásod tekintetbe véve, te egy magyarokat lebecsülő kioktató zsidó szöveget nyomsz itt, a furcsa email címed -national.legal.defense@gmail.com – mellett!
   Mindenkit lebecsülsz és kioktatsz! Mikor nyertél magyarságból NOBEL-díjat?

   Kedvelés

   1. Alapból keresztény-nemzeti neveltetésemre számos képzettséget szereztem a társadalomtudományok terén…..S most, ma, – bár kedvelem az Internetfigyelőt, – először fordult meg a fejemben a leiratkozás! Mert sültbolondokat citál, mintha komoly cikkek, álláspontok képviselői lennének; a bal oldalsó sávban tudománytalan agymenéseket népszerűsít ! A magyarság eredete és története kapcsán! Nézd, én állam- és jogtudományi, közgazdaságtudományi és politológiai képzettségekkel, büntető- és gazdasági jogi ügyvédként, ügyészként, adószakértőként kerestem a kenyerem, a FIDESZ-nak 1990 februárja óta tagja vagyok, 1993 óta a Horthy Miklós Társaságnak is, 1999-2002 között a Matolcsy GM vez. jogásza voltam, aztán a Turáni Szövetség nevű, ma a Kurultájokat és a Magyarok Gyűléseit szervező, alapítványi formájú civil szervezetnek, barátaimmal, Magyar Gáborral (gimi), Csáji László Koppány ügyvéd-orientológus kollégámmal. A Nemzet Jogvédő Szolgálat kemény hangú tagja vagyok. S itt abbahagyom, de be még nem fejeztem. Nálatok engem a HATÁRON TÚLI SZEMLÉZÉS VONZ. A hülyeség nem.

    Kedvelés

   2. Kedves onogur!
    Köszönjük a felsorolást! En nem tehetem ezt meg, mert kötelez a NIF tradíciója: névtelen kell maradjak. Annyit előre bocsátok, hogy rád verhetnék a felsorolásokban. Arra kérlek, hogy felsorolási verseny helyett maradj a NIF kedvelői között, esetleg -ha időd engedi- küldj nekünk linkeket, vagy saját írásaiddal gazdagítsd a NIF-oldalon megjelenő cikkek szemlélet-tárát. A NIF egyidős a kuruc.info-val, de mi nem váltunk párt lappá, így ez egyeseket gyakran idegesít (jobbikosokat gyakrabban, mint a fasisztázó internácikat), másokat meg boldoggá tesz! Pénzt eddig senkitől sem kaptunk, e miatt nem vagyunk elkötelezettjei sem gazdag majmoknak, sem észkombájn pártelnököknek. Megvagyunk magunkban, régi/elavult jobb- vagy baloldali feliratokkal az oldalunkon!
    barátsággal
    Transyadmin
    U.i.
    1. Megmondhatnád melyik az a felirat/könyvajánlat, ami zavarja: hátha ki tudom törölni (habár nem én tettem fel)!
    2. A magyarországi társadalom tudományok még mindig nem heverték ki a 60 év kommunizmust, a zsidó-kommunista befolyást. Igy ezt a magyarországi szaktudományt nem lehet korszerűnek nevezni!
    Transyadmin

    Kedvelés

 3. Javasolnám 0) kérdésnek:

  – Szűnjön meg az ELÉVÜLÉS visszamenőleg IS!
  – MINDEN TITKOSÍTÁS legye feloldva!
  – Vezessük be az igazságszolgásban a PRECEDENSJOGOT!
  – Hivatalból is üldözzük a jogsértést, szabálysértést, NE CSAK
  FELJELENTÉSRE!
  – a rendellenes bírósági munkának legyen személyes következmény akkor is,
  ha a Hivatal elvárása szerint történt.

  “Természetes, hogy egy nem magyar (azaz idegen) nemzetiségűtől nem számíthatunk olyan odaadásra, áldozatkészségre, mint a magyaroktól.”
  – ez sem biztos a történelem tanúsága alapján, szó szerint véve

  ” Kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel)”
  – ki a magyar?

  “idegen országnak esküdtek hűséget”
  – hűséget esküszik egy sima á.polgár? – én nem tudom.

  “szabadidős kedvtelésük meg legyen nevezve?”
  – ez miért kellene?

  ” összjövedelme ne legyen nagyobb, mint a minimálbér 5(?) – 7(?)-szerese?”
  – ez nem kontraszelektálna?

  Kedvelés

  1. “– ez sem biztos a történelem tanúsága alapján, szó szerint véve+
   Válasz: A kivételek erősítik a szabályt! Sajnos csak kivételekről van szó!!!

   “Ki a magyar?”
   -Válasz: Erről megjelent cikk a NIF-en. “AKI ANNAK MONDJA/VALLJA MAGÁT” -ez nem meghatározás, hanem a magyarság infiltrációjára kitalált aljasság!!!

   – “hűséget esküszik egy sima á.polgár? – én nem tudom.”
   Válasz: amikor felveszel egy új állampolgárságot, akkor hűségesküt kell letenni!!! Tehát, ha egy pesti zsidó felveszi az izraeli állampolgárságot, akkor Izrael megvédésére hűségesküt kell letegyen!!!

   “szabadidős kedvtelésük meg legyen nevezve?”
   – “ez miért kellene?”
   -Válasz: Lásd Habonyt. Egyeseknek furcsa szabadidős szórakozásaik vannak!!!

   ” összjövedelme ne legyen nagyobb, mint a minimálbér 5(?) – 7(?)-szerese?”
   – “ez nem kontraszelektálna?”
   -Szemétségnek tartjuk még azt is, hogy az országgyűlési képviselők egyáltalán fizetést kapjanak.
   Svájc a világ egyik leggazdagabb országa. Most folyik a vita arról, hogy senki ezért a munkájáért nem kapjon fizetést.

   Az összes többi kérdését kitűnőnek tartjuk. Várjuk a többieket is!!! Köszönjük!!!

   Kedvelés

 4. Kedves onogur873! az irásom nem lázadásra, forradalomra való felszólitás. Kérem NAGYON figyelmesen, közbe elgondolkodva, olvassa el. A sorok közt rátalál , hogy a hatalommal irányitott, ellenörzött média milyen mesterien folytatja az agymosást, a nép butitást… és próbál rámutatni arra, hogy valóban mi foglalkoztatja az egyszerű, utca emberét. Csak úgy figyelnek fel bár mi problémára, ha kissé kiélezzűk azt. Ami a Kárpátaljai Magyarságot illeti : Pesten születtem, nagyon szoros kapcsolatok fűznek Kárpátaljához, Ungvárhoz. Állitom és bizonyitani túdom, hogy a Külhoni, megszállás alatt élő nemzettársaink magyarabb Magyarok mint az itthoni kozmopoliták többsége… Fájobban foglalkoztatja/érinti őket a Hazánk, a Nemzetünk sorsa/jövője. Az is igaz, hogy távolbol szélesebben lehet rálátni a dolgokra. Ne tessék abba a pőkhendi utálatos hibába esni, hogy :” ki vagy te, hogy tanitsál Engemet, ne te onnan mutasd Énnekem ide, hogy mi a jó, mi a rossz, ne onnén próbálj kioktatni Engemet”…

  Kedvelés

 5. Tisztelt Varga Judit ! köszönöm megjegyzéseit. A külhoni Magyarok kettős állampolgárok, akik kérelmezik a magyar állampolgárságot(születésüktöl fogva autamatikúsan akaratuk ellenére az idegen állam polgárai) Ünnepélyesen esküsznek, hogy Hű magyarállam polgárai lesznek, s akár életűk árán is képesek megvédeni Hazájukat. Ugyan ilyen eskűt tesznek akik magyarországon szűlettek, és más állampogárságát kérelmezik, vagy kaptak. Hogy melyik magyarúl beszélő igaz MAGYAR, azt a választó polgár próbálja eldönteni

  Kedvelés

 6. Népszavazás nem, de igazi magyarokból álló, agytröszt mozgalom valóban nagyon hiányzik. (Nem hinnék a hatékonyságában.)
  Első lépésben a fent leírtak követelményeinek megfelelve, másodikban pedig azon nemzeti érzelműek támogatását megnyerni, akik ellenőrzötten (nem a jelenlegi párt hovatartozásuk, iskolai végzettség alapján) már hosszú ideje letettek valamit a “magyarok asztalára”.
  Ne riasszon el senkit, hogy a legnagyobb kirekesztők azonnal kirekesztést ordítanának, mert az nem lenne igaz. Az viszont igen, hogy a magyarság jogos önvédelméről lenne szó, (akár itthon, akár az elszakította területeken) amit nagyon időszerű lenne ésszel, higgadtsággal megvédeni, mint ahogy teszik ezt mások is nem éppen az említett módszerekkel. 26 évvel a “rendszerváltás” után, aki nyitott szemmel, füllel jár, már tudhatja, nem kell bedőlni egyik idegen hatalomnak sem, hiszen az importált demokrácia bedöglött, a Nyugat által behozott szemetet velük kellene kitakaríttatni, az ármánykodást, becsapást, nyomorba döntést éppen eléggé megsínylette a magyarság ahhoz, hogy változtasson hozzáállásán és kiutat keressen ebben a mások számára nagyon is kapós földterületen, amit Magyarországnak hívnak.
  Tehát magyar agytröszt mozgalom, amihez korra, nemre való tekintet nélkül, a követelményeknek megfelelve csatlakoznának – ha komolyan gondolnák!

  Kedvelés

 7. Kedves Anna ! Megelégedéssel konstatálom, hgy már vagyunk néhányan egy agytröszt alapitására. Hálával fogadnám, ha közölné az elérhetőségét.

  Kedvelés

  1. Nagyon szépen köszönöm, de a tapasztalataim alapján bizalmatlanná váltam, hogy nyilvánosan osszam meg elérhetőségemet, viszont az Adminok nyilván lesznek olyan szívesek, hogy megadják Önnek. Üdv.

   Kedvelés

 8. egyet értek, én is igy gondolom. Az admin, egyeztetve velem, megdja az elérhetőségeimet azoknak akik érdmesnek találtatok…

  Kedvelés

 9. Az ötlet nagyszerű,a megvalósítás nehéz. Az agy-trösztöt működtetni
  kell, utasításai el kell hogy jussanak a láb kisujjáig. Anyagi háttér
  nélkül, az árulók túltenyészett tömkelegében aligha lehetséges.
  Ha legalább a MTA-át meg lehetne tisztítani, jó lépés lenne.

  Kedvelés

  1. Nehéz, kedves Farkas Jenő, de nem lehetetlen. Pont azért, mert mint egy másik oldalon, de ide is gyakran író, Bécsben élő ’56-os mondta, a nemzeti érzelműek általában nem a vagyonosok közül kerülnek ki, mert nem a tisztességtelen gyarapodáson törik a fejüket. Igaza van.
   Viszont, akik nem “üvegháziak”, azok leleményesek, s rossz körülmények között is boldogulnak, ha akarnak méghozzá becsületesen!!!
   Tehát ide pontosan “az árulók túltenyészett tömkelege” miatt nem tömeg szükségeltetik, hanem, megbízható magyar emberek.

   Kedvelés

 10. Egyetértek a kezdeményezéssel a részletek menet közben majd csiszolódhatnak – egyelőre az a lényeg,hogy elkezdődjön valami.
  “Tavaly kaptam egy hosszú listát a kormány és a parlament zsidó tagjairól. Itt a nem magyar nemzetiségűek többségben vannak.”
  Kedves v.Kövér György!
  Ez olyannyira igaz,hogy szerintem a magyarnak mondott parlamentben nincs is magyar.
  H.B.
  “Ha az egyik nép erkölcse nem engedi a másik nép tagja elleni csalást, de a másik nép erkölcse engedi az egyik nép tagja elleni csalást, akkor az a nép amelynek ezt engedi az erkölcse, az versenyelőnyben van a másikkal szemben. Ez nem azt jelenti hogy intelligensebb, tehetségesebb, csak azt hogy gátlástalanabb.”
  (olvasói komment)

  Kedvelés

 11. Kedves Szerkesztők!

  Sajnálatos, hogy még önök is beleestek abba a hibába, ami egy gróf Széchenyi Miklós emlékére állított márványtáblán olvasható valahol az országban – ugyanis eddig még nem sikerült kinyomoznom a pontos helyét, pedig sokféleképpen próbálkoztam -, s a gondolat alatt természetesen nemzetünk eme dicső férfiújának neve olvasható, neki tulajdonítva azt, ami valójában Surányi Miklóst illetné meg.
  Roppant fájlalom, hogy a márványtábla felavatóinak is igencsak hiányos volt a tudása e téren!
  Mindenesetre gróf Széchenyi Miklós megérdemelt volna annyit, hogy pontosan utána nézzenek.
  Ugyanis Surányi Miklós író – Széchenyi nagy tisztelője, 1936-ban írt egy életrajzi regényt róla, Egyedül vagyunk címmel.
  Ennek a műnek a második kötetében, a 268. oldalon, Széchenyi a titkárjával, Tasner Antallal vitatkozik, amikor is a vita hevében a következőket mondja:
  „Én utálom a vénasszonyos lamentációt, amely minden bajért a kormányt teszi felelőssé. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen. Mit használna a dél-afrikai feketéknek az, ha valami isteni hatalom megajándékozná őket Anglia, Franciaország vagy Magyarország alkotmányával?”
  Ugye mennyire megváltozott az idézet lényege?
  Nem beszélve arról, hogy ezek Surányi Miklós szavai. Ő, mint író adta azokat Széchenyi szájába.
  Remélem, nem haragszanak meg érte, hogy mindezt leírtam, hisz igazán nem bántani akartam önöket, jószándékkal tettem.
  Végtére is senki sem tudhat mindent, sajnos, a mindennek csak a töredékét.
  Külön megköszönném, ha helyre tennék ezt az idézetet, Surányi Miklós nevével fémjelezve.
  Végezetül köszönöm a türelmüket és a legjobbakat kívánom mindannyiuknak!

  Üdvözlettel

  Hosszú Katalin

  Kedvelés

 12. Tisztelt Magyar honfitársaim.csak gratulálni tudok minden olyan kezdeményezéshez ami hazánkat előre viszi. Megszabaditja végre ettől a rabló,nemzetét megalázó kórmányfötöl.és mindazoktól a Zsidó kettős állampolgároktól kik el akarják venni identitásunkat,Szegénységben és nyomorban tartanak bennünket.Pedig öseink sok vért hullattak e földért”Legelőin fü kövér használt e a megöntőzés a pártos honfi vér…”Tévedés azt hinni hogy nincs forradalmi hangulat.Az orbán féle rabló banda fél-és nagyon fél. Minden intézkedése azt jelzi hogy a hatalmát erőszakkal fent tudja tartani. 1950-56-között is ezt tette a hatalom fel sem merült az ostoba agyukban hogy megkérdezze az utca népét.Ma hazánk ugyanugy sodrodik ebben az irányban,üzenjük orbánnak és a rabló hordájának hogy az általa birkáknak tartott Magyar harapni is tud. Ha megérik erre az idő .MMM.

  Kedvelés

 13. Tisztelt Hosszú Katalin ! Nem kioktatásnak veszem a felvilágositását.
  Valóban érdekes/hasznos. Egy kis magyarázat. Ha felakarjúk kelteni minéln több ember figyelmét valami problémára, az irások cimét minél élesebbé hangozatossabá kel tenni. Úgyan ezt a célt szolgálja a MOTTÓ – rövid jelmondat ami egy irás alapgondolatát jelzi. Namármost, minél közismerttebb, tekintélyesebb személytöl idézűnk, anál nagyobb érdeklődést keltünk az olvasóban. Itt megengedett némi átfogalmazás, egyes szavak kihagyása. Hisz nem irhattam oda, hogy:
  “Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.” Nem sérthetem meg a NEMZETEMET.

  Kedvelés

  1. Kedves Kövér György!

   Sajnálatos, hogy nem értett meg engem, pedig világosan fogalmaztam.
   A mondás nem gróf Széchenyi Istváné, hanem Surányi Miklósé.
   Nem tudom, mi a jó abban, ha ezzel a hibás közléssel továbbra is embereket tévesztenek meg?
   Nem beszélve arról, hogy ez plágium.
   Író vagyok, tudom mit beszélek.
   És miért beszél arról, hogy nem írhatta oda, hogy: “Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.” – mikor azt sem tudta, hogy az idézőjelben szereplő mondat létezik? Én hívtam fel rá a figyelmét.
   Mindenesetre köszönöm a válaszát! Így legalább már önt illetően tisztán látok: egyáltalán nem zavarja, hogy az idézet nem gróf Széchenyi Istvántól való!

   Üdvözlettel

   Hosszú Katalin

   Kedvelés

   1. Azzal, hogy Ön egy ilyen idézetet megtalált egy könyvben, amit nem Széchenyi irt, nem bizonyított semmit. Attól még az idézet lehet a Széchenyié! E miatt kár nyergelni a paripát!!!

    Kedvelés

 14. “reformok?
  Milyen reformok kellenek? Mit lehetne megreformálni ebből a katyvasz szemétdombból? Mi van ebben érték,amit meg kéne tartani? Semmit ! Az egészet úgy ahogy van kidobni a francba. A reformok sorra megbuktak az egész világon. Nem reformok kellenek. Lázadás ! Csak az szakít gyökeresen a múlttal. Eldobni a régi ideológiákat,beidegződéseket,izmusokat,és vele együtt a bizonyítványokat is. Hiszen amit akkor tanultak,már akkor elavult volt. Hogyan akarják ráhúzni a mostani helyzetekre. Nem utánzó művészekre van szükség, hanem újat kell alkotni. Ehhez kellenek ideológiáktól, vallásoktól mentes vezetők,akik nem dogmákban, izmusokban gondolkoznak,hanem a létezés egészében. Ahol nem lesz jobb,bal oldal,kommunista, liberális, zsidó,keresztény. Ahol valami más jelenik meg. ” a tat tvam aszi ! ” a te is az vagy, te is én vagyok, te is Isten vagy! Ahol nincs különbség te és én közöttem,mint ahogy nincs különbség a létezésben a büdöske és a rózsa között sem. Ahol mindenki a világ összes vallását gyakorolhatja, és nem akarja magát elkülöníteni azzal,hogy az egyiket szereti,de a másikat megveti. És ennek semmi köze a kommunizmushoz !
  Ha olvasás közben indulatba jött, ne akarjon vezető szerepre törekedni! A jó bizonyítvány mellékterméke a jó memória, de az nem azt jelenti,hogy az mindenre érvényes.

  Kedvelés

 15. Katalin Hosszú.! Teljesen mindegy hogy kinek a mondása,a benne lévő a lényeg.Mostmár jöhet a helyesirás kritizállása,stb. Ez a stilus amit ön képvisel a komunista rendszerben nagyon menő volt.De kihaló félben van..A lényegről való elterelés,.Csak az a fő hogy egy t-vagy kettő,vagy rövid ü-vagy hosszú.stb.Remélem az “agytrösztök ” közé nem sorolja be magát..MMM.

  Kedvelés

 16. Tisztelt Katalin Hosszú!
  Bántó szándék nélkül ! Ahogy Ön reagált,az inkább tanári stílusra jellemző. Nem beszél,hanem beszédet intéz a pulpitusról. Lekezelően,kioktatóan. Ha valaki valóban tud,az titkolja,nem kérkedik vele, és örül ha alázattal megoszthatja másokkal azt. Jellemző szakmai ártalom,hogy sokszor nem a mondanivaló, a tartalom a fontos számára,hanem a helyesírás.

  Kedvelés

 17. Nehéz az út
  Egy megjegyzésem van a kishitű, reménytveszitő entelektuálhoz:
  Azsiai bölcs megállapitás – ne feledjűk: “az 1000 mérföldes veszélyes, gőröngyös út is EGY könnyű kis lépéssel kezdődik.” Csak az bir megbirkózni vele, az júthat el a végére, aki ezt a lépést megteszi, akiben van elég bátorság, akarat, kitartás .
  a lábunk járjon ne a szájúnk…

  Kedvelés

  1. Kedves :
   v.Kövér György
   2016/04/08 – 21:15

   Nehéz az út…”

   Bizony nehéz – olvasd el újból amit a legelején írtam – addig amíg az író és mondó emberek és nem csak itt ezen az oldalon sajnos – megosztanak, kialakuló közösségeket, hogy ezzel meg ezzel nem közösködök, együtt működik a zsarnokkal… a magyarok kiirtásával és módszeres lassú halálának folyamatában –
   Ha majd eljut a tudatáig ezeknek, hogy hisz saját magunk dicsőítünk és a nem magyart magyarnak nevezzük, mert – emlékezetünkben úgy van táplálva – gondolok többek között az Aradi magyar mártírjaira többek között – akkor ez a nehéz út megkönnyebbül és sikeres lesz!

   Sokszor én is vissza esve beleesek ebbe a csapdába – de ha észre veszem korrigálom magom!
   Szóval – egység kell – az egységességet, meg ennek felismerésével érhetjük el!

   tisztelettel: id. Kiss László
   ui. és ha elküldöd email címedet küldök neked is anyagot!

   Kedvelés

 18. Kedves Kiss László ! A szerkesztőség elküldheti elérnetőségemet. Bizalmas, Nem ide irom, nem akarom, hogy egyesek esetleg zaklassanak.

  Kedvelés

Hozzászólások lezárva.