Nyugati modernitás és a magyar szellemiség

csodaszarvasKevéssé ismert tény, hogy a nyugati modern szellem kialakulására a francia felvilágosodás gondolkodóinál is sokkal nagyobb hatással volt a német romantika, amelynek fő képviselői; Novalis (Friedrich von Hardenberg), a Schlegel testvérek, Schleiermacher, Schelling és mások. Különösen a fiatalon elhunyt Novalis (1772-1801) művei határozták meg a német romantika szellemiségét, amely valójában csak Nietzschével és az első világháború utáni modern művészetekkel vált uralkodóvá.

A német romantika első képviselőire a francia forradalom volt óriási hatással, mint ahogy a klasszikus német irodalom (Goethe) és filozófia (Hegel) képviselőire is, de furcsa módon a romantikusok voltak azok, akik hosszú távon  nagyobb befolyással bírtak. Különösen Novalis életműve ad betekintést abba a gondolatvilágba, amely jóval később annyira uralkodóvá vált az európai szellemiségben. Novalisra csak a filozófus Fichte volt nagyobb hatással, aki szerint a világ a gondolkodás terméke, tehát az individuum, az „én” az, ami az abszolút realitás, amiben a világ rendje, szerkezete le van képezve. Ahhoz, hogy a világot gondolni tudjuk, szükség van egy „Urhandlung”-ra (őscselekedetre), amit az én úgy hajt végre, hogy megkülönbözteti magát a nem-éntől. Az én így önmaga tárgyává válik. Ez az „őscselekedet” pedig maga a gondolkodás. Novalis ezt úgy értelmezte tovább, hogy ahogy az én a világ összefüggéseit és törvényeit felismeri, úgy válik a világ urává. Ez a gondolat, hogy az ember váljon a teremtett világ urává, vezetett a nyugati, főként a német művészetekben egy rendkívül hosszú és széles spekulációhoz, a természettudományokban ahhoz a törekvéshez, hogy az ember a technikán keresztül győzze le a természetet, amely folyamat visszás, sőt katasztrofális jellege korunkban vált nyilvánvalóvá és amit szellemileg először a frankfurti iskola művei, különösen Horkheimer és Adorno 1947-ben megjelent Dialektik der Aufklärung című műve tárta fel. Nyugati modernitás és a magyar szellemiség Tovább olvasása

“Ellen kell szegülni !” Mit tehet a felvidéki magyarság az önrendelkezésért ?- Fehér István és dr. Gaudi-Nagy Tamás fóruma a Baranta-völgyben

Fehér István révkomáromi tanár és dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő 2016. február 25-én a felvidéki Baranta-völgyben nyilvános fórumot tartottak “Szabad-e magyarnak lenni a Kárpát-medencében ?”címmel.

A magyar önrendelkezés és nemzeti ellenállás két elkötelezett harcosa végigtekintette a felvidéki magyarságot érintő sorskérdéseket és felvázolta milyen eszközökkel és módszerekkel látják megvalósíthatónak a sikeres önrendelkezési küzdelmet a helyi közösségi szinttől kezdve, regionális szinten és felvidéki szinten át, a csonkaországi és nemzetközi színterekkel bezárólag. “Ellen kell szegülni !” Mit tehet a felvidéki magyarság az önrendelkezésért ?- Fehér István és dr. Gaudi-Nagy Tamás fóruma a Baranta-völgyben Tovább olvasása

120 forint jut egy gyermek napi étkezésére Kárpátalján

Újabb segélyszállítmányt – élelmiszert, könyveket és játékokat is – vitt a Jobbik kárpátaljai óvodákba. Kárpátalján teljesen megszűnt a közétkeztetés, sem az óvodákban, sem az iskolákban nem kapnak enni a gyerekek csak akkor, ha a hely önkormányzat és a szülők fizetik. Napi 120 forintnak megfelelő összegből kell kihozni egy-egy kisgyermek napi négyszeri étkeztetését az óvodákban.

N1Tv

Bezárják-e a guantánamói fogolytábort?

Bezárják-e a guantánamói fogolytábort?
Amerika a demokrácia fellegvára: Törvényszéki kivizsgálás és ítélet nélkül börtönben, kínzásoknak kitéve!

Alig terjesztette elő tervét a guantánamói amerikai haditengerészeti támaszponton működő börtön bezárására kedden az amerikai elnök, a Capitoliumban máris megszólaltak az első ellenző hangok.

Bezárják-e a guantánamói fogolytábort? Tovább olvasása